Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 8. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Dôležité termíny pre žiakov 9. roč. 

 • 11. 11. 2018 V predvečer sviatku sv. Martina sme spoločne s OcÚ a DHZ Nitr. Rudno zorganizovali milú spoločensko-rodinnú akciu - lampiónový sprievod. Všetci spoločne, učitelia, deti, rodičia, starí rodičia, iní príbuzní a známi..., sme prešli časťou obce a osvetlili ju tajomnou žiarou lampiónov, väčšinou kúpených, ale našli sa aj také, ktoré si deti sami vyrobili či už doma alebo v ŠKD. Teší nás, že pochodu sa zúčastnilo aj veľa detí z okolitých obcí.
  Pochod sme zakončili v parku pri obecnom úrade, kde nás privítali p. riaditeľ s p. starostom krátkymi príhovormi. Následne dostali priestor samotní žiaci, ktorí so svojimi p. učiteľkami a p. učiteľom predniesli svoje milé a úprimné priania s nádejou, že ich potom lampióny šťastia vynesú do nebies. Program vyvrcholil práve spoločným vypúšťaním týchto lampiónov.
  Ďakujeme našim hasičom aj policajtom, ktorí nám akciu pomáhali zabezpečiť, ako aj p. starostovi a niektorým poslancom OcÚ, ktorí navarili výborný teplý čajík.
  Samozrejme veľká vďaka patrí aj našim vyučujúcim, najmä p. uč. Bielikovej, p. uč. Plevovej a p. uč. Púčikovej za organizáciu akcie a za dozdobenie parku nápaditými milými tekvicami. Špeciálne poďakovanie patrí aj našim pomocníkom deviatakom, ktorí nám boli nápomocní už vo viacerých akciách.
  Veľa fotografií nájdete na tomto mieste.
 • 11. 11. 2018 V piatok 9.11. 2018 sme sa s našimi deviatakmi opäť zapojili do zbierky HODINA DEŤOM. Zbierka je určená na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
  Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili, a našim žiakom pod vedením p. učiteľky Mederovej a p. asistentiek Javorčekovej a Kupčekovej, sme vyzbierali sumu 508,00€, ktorá bola ešte v ten istý deň celá prevedená na účet nadácie. 
  Do celkovej sumy prispeli drobnými sumičkami aj naši žiaci pričom vedeli, že týmto pomáhajú takým deťom ako sú aj ony, len s tým rozdielom, že im rodičia nekúpia každý deň sladkosť či hračku. O to srdečnejšie niektoré deti prispievali, čo nás teší.
  Zbierka prebiehala aj v obci, kde našich žiakov sprevádzali väčšinou povzbudivé reakcie okoloidúcich. Trocha zamrzeli, reakcie asi dvoch či troch zamračených a namrzených dám, ktoré nieže neprispeli (to by nevadilo, veď to nie je povinné), ale našich ochotných deviatakov počastovali poznámkami hodnými tretej cenovej skupiny. Žiaľ aj medzi nami dospelými sú ľudia rôzneho charakteru a rozumu, občas aj úbohého. 
  Ešte raz ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli a ukázali tak našim žiakom, že pomáhať si navzájom sa stále oplatí a má to ozajstný zmysel.
  Tu nájdete pár záberov z našej zbierky.
 • 11. 11. 2018 V utorok 6.11. a v stredu 7.11. mali naši žiaci možnosť navštíviť tzv. sférické kino. Nemuseli dokonca nikam chodiť, ale kino prišlo priamo k nám do telocvične (viď foto). Ide o špeciálnu formu projekcie vo vnútri polgule, čím pre diváka vzniká úplne iná forma priestorového zážitku, keď ako projekčná plocha je využitá takmer celá vnútorná plocha polgule. Navyše filmy sú pre takú formu projekcie priamo tvorené, sú primeranú veku jednotlivých žiakov a okrem zábavného majú hlavne významný edukačný potenciál. V utorok sme medzi nami privítali aj našich predškoláčikov, ktorí si taktiež odnášali mimoriadny zážitok.
  Fotografie nájdete na tomto mieste.
 • 4. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty - pridali sme Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018

 • 4. 11. 2018 Mimoriadne krátky, jednodňový týždeň, sme využili na netradičnú aktivitu. Zorganizovali sme si tzv. Deň gramotností, kedy sa naši žiaci pod vedením pani učiteliek a učiteľov realizovali rôznymi formami - verbálne, písomne či výtvarne. Cieľom bolo tradičnými aj netradičnými formami priblížiť žiakom zákutia finančnej a čitateľskej gramotnosti. Popri tom sme využili aj množstvo medzipredmetových vzťahov, kde žiaci na jednej strane použili veľa z toho, čo už poznajú a na stane druhej, si zas doplnili ďalšie nové poznatky a zážitky.
  Niektoré z ich grafických výstupov vidíte aj na obrázkoch.
  P. uč. Bieliková z prác žiakov 3.A vytvorila aj nástenku s hodnotnou výpoveďou, ktorú si žiaľ v dnešnej dobe uvedomujeme čoraz menej. Vedľa nástenka p. uč. Šemrincovej venovaná úcte k našim starším pri príležitosti mesiaca októbra.
  Na týchto fotkách nájdete výsledky uvedených aktivít.
 • 4. 11. 2018 V pondelok 29.10. sme si spoločne s našimi dôchodcami, ale aj niektorými súčasnými kolegami, trochu posedeli a zaspomínali na to všetko pekné, čo sa v škole prežilo aj pred desiatkami rokov. A veru tých spomienok bolo neúrekom. Spoločné chvíle nám spríjemnili naši malí žiačikovia z ŠKD, ktorí si pod vedením p. vychovávateľky Mokrej pripravili skutočne milí ale aj veľmi zábavný program. Veru nám medzi našimi malými žiačikmi opäť rastú talenty,ktoré nám určite budú robiť radosť. Program obohatili aj Aďo Beseda a Kiarka Sládkayová.
  ĎAKUJEME a o rok sa s našimi blízkymi tešíme na opätovné stretnutie...
  Tu sú fotky z tejto milej akcie.
 • 9. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Prihlášky na SŠ

 • 9. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Dôležité termíny

 • 9. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty - pridaný nový Školský poriadok účinný od šk. roku 2018/2019.

 • 10. 7. 2018

  Aktualizovali sme modul Poradné orgány ZŠ - Výbor ZRPŠ; zápisnica z júnového zasadnutia

 • 10. 7. 2018

  Aktualizovali sme modul Poradné orgány ZŠ - Rada školy; zápisnica z júnového zasadnutia

 • Slávnostný koniec šk. roku 2017/2018
  7. 7. 2018 Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a jeho posledný deň sme trávili spolu so žiakmi, rodičmi, starými rodičmi, p. starostom, p. farárom a ďalšími hosťami na asfaltovej ploche a priľahlej tribúne. Teší nás, že každoročne medzi nás zavítajú desiatky rodinných príslušníkov našich žiakov. Slávnostne sme ukončili šk. rok a vyhodnotili tých, ktorí v ňom boli najúspešnejší. Teší nás, že sme mohli vyhodnotiť takmer stovku žiakov. Áno, až toľkí si to zaslúžili. Dôvodov bolo mnoho. Stačí keď si pozriete priebeh tohto šk. roku na našej web stránke, príp. FB stránke a bude Vám to jasné. Viacerých žiakov, ktorí sa výrazne presadili na úrovni kraja či až na úrovni Slovenska, ocenil aj pán starosta Štrbák nielen za reprezentáciu školy, ale aj obce. Na záver p. riaditeľ vyhodnotil najlepších športovcov školy a žiačku roka. Zo športovcov to bola na I. stupni Melanie HRDÁ, ktorá zaznamenala v školských súťažiach v tomto šk. roku viacero úspechov. Športovca roka na II. stupni sa stali Grétka KLUVANCOVÁ a Tomáš KATRENA. Na záver bola ocenená aj žiačka roka. Za tento šk. rok sa týmto titulom hrdí Paulínka PETRISKOVÁ.
  Súčasťou slávnostného ukončenie šk. roku býva aj posledná rozlúčka s našimi deviatakmi. Bolo tomu tak aj tento rok a veru vyronili sme nejednu slzičku. Všetkým z nich gratulujeme k úspešnému ukončeniu šk. roka, prijatiu na stredné školy. Žite svoj ďalší život aspoň tak úspešne, radostne a šťastne ako ste ho žili tu v našej škole... Slávnostný koniec šk. roku 2017/2018 - Obrázok 1
  Všetkým našim žiakom želáme krásne, radostné a pohodové prázdniny.
  Viac foto je na tomto mieste.
 • Špeciálna rozlúčka deviatakov s učiteľmi
  7. 7. 2018 Posledná fotogaléria zo šk. roku 2017/2018 zachytáva deviatačky, ktoré v šk. kuchynke na rozlúčku s pani učiteľkami a učiteľmi upiekli nielen krásne, ale aj veľmi chutné muffiny. Týmito pohostili pedagógov v posledný deň školského roku. ĎAKUJEME... Pochutili sme si Špeciálna rozlúčka deviatakov s učiteľmi - Obrázok 1:-). Trochu im pomáhali aj p. učiteľky Mazániková a Plevová.
  Viac foto nájdete na tomto mieste.
 • Zlatý odznak Radovana Kaufmana - krajská atletická súťaž
  7. 7. 2018 Prvý krát sme sa zo žiakmi I. stupňa tento rok zapojili do zaujímavej atletickej súťaže organizovanej mestom Partizánske a Sl. paraolympijským výborom.
  Súťaž je postavená na princípe športových aktivít na základných školách, vrátane špeciálnych škôl pracujúcich so zdravotne znevýhodnenými deťmi. 
  Práve R. Kaufman bol zdravotne znevýhodnený športovec, ktorý napriek svojmu handicapu nezanevrel na život a šport bolo to čo ho pri ňom držalo. Jedným so sprievodných cieľov akcie je práve aj to aby deti vnímali handicapovaných rovesníkov ako rovnocenných kamarátov...
  Prvé kolo prebiehalo priamo u nás škole, kde naši pedagógovia podľa pokynov so žiakmi súťažili a zaznamenávali ich výkony. Následne najlepší z nich postúpili na záverečné kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo v rodnom meste Radovana Kaufmana v Partizánskom. 
  Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Mathias Petráš z 1. ročníka a Melanii Hrdá zo 4. ročníka. Žiakov sprevádzala p. uč. Iliašová. A veru Melanii sa zadaril pekný výsledok, keď skončila v kategórii 10 ročných žiakov na 3. mieste v konkurencii mnohých škôl z Trenčianskeho kraja.
  GRATULUJEME!!!
  ...a ďakujeme p. uč. Iliašovej za sprievod a prípravu žiakov.
  Viac foto je tu.
 • Slávnostná rozlúčka deviatakov na OcÚ
  7. 7. 2018 Dnes 27.06.2018 sa tak ako každý rok konala slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka na OcÚ za prítomnosti p. starostu Roberta Štrbáka a paní starostiek a pánov starostov z priľahlých obcí. Akcia mala opäť mimoriadne dôstojný a dojímavý charakter. Za milú a krásnu rozlúčku ďakujeme zamestnancom OcÚ a členkám ZPOZ-u Nitrianske Rudno. Záver podujatia všetkým prítomným spríjemnila svojim spevom Paulínka Petrisková.
  Viac fotografií je na tomto mieste.
 • Olympijský deň 2018
  7. 7. 2018 Tradičnú športovú aktivitu - súťaž žiakov na I. stupni v atletických disciplínach, sme tento rok organizovali v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže a spojili sme ju s Dňom olympijského behu. Počasie bolo tento raz príjemné, mierne zamračené, takže deti mohli športovať naplno. Akciu sme ako tradične poňali v zmysle olympijského motta „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ a do behu na 300 m sa zapojili všetci žiaci I. stupňa. Akcia má teda nielen športový, ale aj výchovný moment, keďže slúži nielen na rozvoj športových zručností detí, ale budujeme ňou aj kolektívneho ducha a súdržnosť žiakov v jednotlivých triedach. 
  Za úspešný priebeh tohto športového dopoludnia patrí poďakovanie všetkým pani učiteľkám a učiteľovi z I. st. a našim pani asistentkám. Hlavnú časť organizácie a vyhodnotenia mala na starosti p. uč. Bieliková.
  Aj keď išlo hlavne o šport a dobrú náladu, spomenúť treba aspoň najúspešnejších atlétov, ktorých sme slávnostne vyhlásili za atlétov školy za rok 2017/2018. Boli nimi Patrik POLIAČEK z 2.B a Melanie HRDÁ zo 4.B. Okrem nich sa na medailových miestach v jednotlivých disciplínach objavovali často aj ďalší žiaci a žiačky. Veď pozrite fotografie. 
  Všetkým športovcom, nielen víťazom, ale patrí pochvala a rešpekt, že bojovali a športovali naozaj oduševnene a v rámci svojich možností podali chvályhodné výkony!!!
  Viac fotografií je tu.
 • Najlepšie športové výsledky v okrese
  7. 7. 2018 Ďalšia informácia, ktorá nás tento rok potešila a ktorú dokazuje tento DIPLOM - za šk. rok 2017/2018 sme školou, ktorá má najlepšie športové výsledky v celom regióne Hornej Nitry. Za sebou sme zanechali aj prievidzské školy, z ktorých sú niektoré športovo zamerané a majú športové triedy s rozšírenou výukou telesnej výchovy.
  Dokazuje to mnoho vecí... V škole máme naozaj veľa šikovných a talentovaných detí. Detí, ktoré majú stále pohyb, šport a radosť z nich v krvi. Detí s ktorými sa pracuje a rozvíja sa ich talent. Detí, ktorých v tomto podporujú aj ich skvelí rodičia a tréneri v športových kluboch. Detí, ktoré majú v našej škole vytvorené výborné materiálne a priestorové podmienky, aby ich šport bavil a aby v ňom dosahovali aj krásne úspechy a popri tom zažili množstvo neopakovateľných a nezabudnuteľných zážitkov a kamarátstiev.
  Všetko toto by ale nestačilo, keby sme nemali aj skvelých učiteľov, ktorí deti k športu a radosti z neho vedú už od prvej triedy a následne v tom pokračujú naši telocvikári na II. stupni.
  Týmto chcem všetkým z nich poďakovať a vysloviť rešpekt pred ich prácou a poslaním, ale aj pred výsledkami, ktoré s našimi žiakmi každoročne dosahujú.
  Mgr. Martin Škraban
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria