Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

Školské mlieko

Aj tento rok naša škola pokračuje v projekte Školské mlieko, v rámci ktorého majú všetci žiaci prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému MŠVVaŠ SR. Deti sa k mlieku môžu dostať prostredníctvom mliekomatu, ktorý je umiestnený v škole na prízemí. Všetky ďalšie dôležité informácie získate na stránke www.brejky.sk. Čo sa týka informácií o samotnej prevádzke v našej škole nájdete ich tu. Ďalšie info vám poskytnú triedni vyučujúci.

Sme aj na FACEBOOKU

2% dane pre ZRPŠ

ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste mysleli na našich žiakov a pomohli nám svojimi 2% z daní zas trochu vylepšiť ich podmienky.
Prostriedky budú použité pri modernizácií detského ihriska, na cesty na rôznorodé žiacke súťaže, ako aj ceny a odmeny pre väčšinu žiakov školy...

Druhé najlepšie na Slovensku

Vynikajúcu kvalitu našich dievčat vo vybíjanej potvrdili naše šikulky pod vedením pani uč. Pavolovej aj tento rok. Aj v šk. roku 2017/2018 vybojovali opäť fantastické 2. miesto a už piaty rok po sebe doniesli jednu z dvoch najcenneších medailí z Majstrovstiev Slovenska. Famózne!!! Toto sa často nevidí!!!

Aj toto sa u nás deje...

Štvrtok 20. 9. 2018

Časový rozpis hodín

Pre lepší prehľad o organizácií vyučovania prinášame časový harmonogram vyučovacích hodín:

 • 1. hod.: 750   -  835
 • 2. hod.: 845   -  930
 • 3. hod.: 945   -  1030
 • 4. hod.: 1040 -  1125
 • 5. hod.: 1135 -  1220
 • 6. hod.: 1230 -  1315
Počet návštev: 2308120

Počasie Nitrianske Rudno - Svieti.com

Vitajte na našom školskom webe

Po dvojmesačnej "výluke" sme opäť naštartovali stroj s názvom škola.
Veríme, že jeho motor a všetky ďalšie komponenty budú fungovať minimálne tak dobre ako pred rokom a že to takto vydrží celých 10 mesiacov.
Špeciálne sme do nášho stroja zakomponovali nové súčiastky v podobe našich milých prváčikov, ktorých p. riaditeľ Škraban pasoval do stavu "veľkých žiakov", ako ináč - špeciálnou ceruzkou. Pani zástupkyňa Imreová im odovzdala lízanky múdrosti a špeciálnych malých pomocníkov. Veríme, že spolu s ich triednymi pani učiteľkami Mederovou a Kluvancovou im to v škole pôjde a budú robiť radosť nielen sebe, nám, ale hlavne svojim rodičom. Všetkým želáme úspešný a radostný šk. rok plný nových zážitkov a radostí z poznávania, športovania a všetkého, čo ku škole patrí.

Viac fotografií nájdete na tomto mieste.


ĎAKUJEME Vám všetkým, ktorí ste našu školu podporili v hlasovaní o získanie Športovej akadémie MATEJA TÓTHA. 

Vďaka Vašim hlasom a Vašej podpore sa nám podarilo získať najviac hlasov nielen v rámci našej kategórie škôl, ale vôbec najviac hlasov zo všetých škôl v Trenčianskom kraji.

Vďaka tomuto bude môcť popoludní dva krát za týždeň dvadsiatka našich žiakov na I. stupni pomocou prepracovanej metodiky, špeciálnych pomôcok a zaškolenej trénerky, získavať všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady. 

Uvedenú metodiku však budú môcť všetci žiaci, okrem popoludňajších aktivít, využívať aj na hodinách telesnej výchovy počas vyučovania.

Pevne veríme, že aj vďaka tejto novinke budú môcť naši žiaci aj v budúcom šk. roku úspešne napredovať vo svojom telesnom rozvoji a vzťah k pohybu a športu sa u nich bude naďalej pozitívne rozvíjať.

Novinky

 • 9. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty - pridaný nový Školský poriadok účinný od šk. roku 2018/2019.

 • 10. 7. 2018

  Aktualizovali sme modul Poradné orgány ZŠ - Výbor ZRPŠ; zápisnica z júnového zasadnutia

 • 10. 7. 2018

  Aktualizovali sme modul Poradné orgány ZŠ - Rada školy; zápisnica z júnového zasadnutia

 • Slávnostný koniec šk. roku 2017/2018
  7. 7. 2018 Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a jeho posledný deň sme trávili spolu so žiakmi, rodičmi, starými rodičmi, p. starostom, p. farárom a ďalšími hosťami na asfaltovej ploche a priľahlej tribúne. Teší nás, že každoročne medzi nás zavítajú desiatky rodinných príslušníkov našich žiakov. Slávnostne sme ukončili šk. rok a vyhodnotili tých, ktorí v ňom boli najúspešnejší. Teší nás, že sme mohli vyhodnotiť takmer stovku žiakov. Áno, až toľkí si to zaslúžili. Dôvodov bolo mnoho. Stačí keď si po
 • Špeciálna rozlúčka deviatakov s učiteľmi
  7. 7. 2018 Posledná fotogaléria zo šk. roku 2017/2018 zachytáva deviatačky, ktoré v šk. kuchynke na rozlúčku s pani učiteľkami a učiteľmi upiekli nielen krásne, ale aj veľmi chutné muffiny. Týmito pohostili pedagógov v posledný deň školského roku. ĎAKUJEME... Pochutili sme si Špeciálna rozlúčka deviatakov s učiteľmi - Obrázok 1:-). Trochu im pomáhali aj p. učiteľky Mazániková a Plevová.
  Viac foto nájdete na tomto mieste.
 • Zlatý odznak Radovana Kaufmana - krajská atletická súťaž
  7. 7. 2018 Prvý krát sme sa zo žiakmi I. stupňa tento rok zapojili do zaujímavej atletickej súťaže organizovanej mestom Partizánske a Sl. paraolympijským výborom.
  Súťaž je postavená na princípe športových aktivít na základných školách, vrátane špeciálnych škôl pracujúcich so zdravotne znevýhodnenými deťmi. 
  Práve R. Kaufman bol zdravotne znevýhodnený športovec, ktorý napriek svojmu handicapu nezanevrel na život a šport bolo to čo ho pri ňom držalo. Jedným so sprievodných cieľov akcie je práve aj to aby d

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria