Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

Školské mlieko

Aj tento rok naša škola pokračuje v projekte Školské mlieko, v rámci ktorého majú všetci žiaci prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému MŠVVaŠ SR. Deti sa k mlieku môžu dostať prostredníctvom mliekomatu, ktorý je umiestnený v škole na prízemí. Všetky ďalšie dôležité informácie získate na stránke www.brejky.sk. Čo sa týka informácií o samotnej prevádzke v našej škole nájdete ich tu. Ďalšie info vám poskytnú triedni vyučujúci.

Sme aj na FACEBOOKU

2% dane pre ZRPŠ

ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste mysleli na našich žiakov a pomohli nám svojimi 2% z daní zas trochu vylepšiť ich podmienky.
Prostriedky budú použité pri modernizácií detského ihriska, na cesty na rôznorodé žiacke súťaže, ako aj ceny a odmeny pre väčšinu žiakov školy...

Druhé najlepšie na Slovensku

Vynikajúcu kvalitu našich dievčat vo vybíjanej potvrdili naše šikulky pod vedením pani uč. Pavolovej aj tento rok. Aj v šk. roku 2017/2018 vybojovali opäť fantastické 2. miesto a už piaty rok po sebe doniesli jednu z dvoch najcenneších medailí z Majstrovstiev Slovenska. Famózne!!! Toto sa často nevidí!!!

Aj toto sa u nás deje...

Utorok 20. 11. 2018

Časový rozpis hodín

Pre lepší prehľad o organizácií vyučovania prinášame časový harmonogram vyučovacích hodín:

 • 1. hod.: 750   -  835
 • 2. hod.: 845   -  930
 • 3. hod.: 945   -  1030
 • 4. hod.: 1040 -  1125
 • 5. hod.: 1135 -  1220
 • 6. hod.: 1230 -  1315
Počet návštev: 2450631

Počasie Nitrianske Rudno - Svieti.com

Vitajte na našom školskom webe

DÔLEŽITÝ OZNAM: v stredu 21. novembra sa realizuje celoslovenské certifikačné testovanie pod názvom TESTOVANIE 5-2018 (bývalý monitor).
Z tohto dôvodu budú mať v súlade s ods. 5 § 150 Zákona 245/2008 Z.z. (Školský zákon) žiaci 8. a 9. ročníka udelené riaditeľské voľno. Žiaci 1. až 4., 6. a 7. ročníka sa vyučujú podľa normálneho rozvrhu.
Žiaci 5. ročníka píšu uvedené testovanie a z tohto dôvodu bude ich vyučovanie končiť skôr ako bežne, teda o 11:00 hod.
Školská jedáleň je normálne v prevádzke. Žiaci 8. a 9. ročníka budú automaticky odhlásení z obeda. Pokiaľ na obed ísť chcú aj napriek tomu, že nie sú v škole, treba, aby sa obvyklým spôsobom prihlásili.


V predvečer sviatku sv. Martina sme spoločne s OcÚ a DHZ Nitr. Rudno zorganizovali milú spoločensko-rodinnú akciu - LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD. Všetci spoločne - učitelia, deti, rodičia, starí rodičia, iní príbuzní a známi sme prešli časťou obce a osvetlili ju tajomnou žiarou lampiónov, väčšinou kúpených, ale našli sa aj také, ktoré si deti samy vyrobili - či už doma alebo v ŠKD. Teší nás, že pochodu sa zúčastnilo aj veľa detí z okolitých obcí.

Viac info nájdete tu a viac fotografií zase tu...


V piatok 9.11. 2018 sme sa s našimi deviatakmi opäť zapojili do zbierky HODINA DEŤOM. Zbierka je určená na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili, a našim žiakom pod vedením p. učiteľky Mederovej a p. asistentiek Javorčekovej a Kupčekovej, sme vyzbierali sumu 508,00€, ktorá bola ešte v ten istý deň celá prevedená na účet nadácie. 

Tu nájdete viac informácií aj fotografií...


Dňa 8.10.2018 o 10:15 nás navštívil MATEJ TÓTH.

Slávnostne otvoril pôsobenie Akadémie Mateja Tótha v našej škole a odovzdal nám grand, vďaka ktorému bude môcť táto aktivita v škole prebiehať bezplatne.

Za to patrí vďaka všetkým, ktorí sa koncom minulého šk. roku zapojili do celoslovenského hlasovania, kde sme získali najviac hlasov v Trenčianskom kraji.

Akadémiu bude v našej škole viesť p. uč. Iliašová.

Viac fotografií a informácií nájdete na tejto stránke.


V mesiaci september sme okrem mnohého iného stihli:

Slávnostné otverenie školského roku.

Po dvojmesačnej "výluke" sme opäť naštartovali stroj s názvom škola.
Veríme, že jeho motor a všetky ďalšie komponenty budú fungovať minimálne tak dobre ako pred rokom a že to takto vydrží celých 10 mesiacov.
Špeciálne sme do nášho stroja zakomponovali nové súčiastky v podobe našich milých prváčikov, ktorých p. riaditeľ Škraban pasoval do stavu "veľkých žiakov"
Viac fotografií nájdete na tomto mieste.

Didaktické hry a účelové cvičenia

Krásne počasie vo štvrtok 13. septembra naše pani učiteľky, páni učitelia a pani asistentky využili, v súlade so ŠkVP, na praktickú realizáciu prierezovej témy ochrana života a zdravia. Pre žiakov pripravili zábavno-poučné dopoludnie plné športu, súťaží, hier a z nich plynúcich nových poznatkov. Popri tom stihli aj opiecť nejakú tú slaninku, či pozbierať v lese aj zopár hríbikov...
Viac info a foto je na tomto mieste...

Detské dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach

V utorok 25.09. a v stredu 26.09. "vyrazili" žiaci 2. až 4. ročníka do Turčianskych Teplíc. Nachádza sa tu totiž najbližšie detské dopravné ihrisko od našej školy. Keďže dopravná výchova je povinnou prierezovou témou nášho ŠkVP, rozhodli sme sa, že žiakom ju priblížime maximálne názorne, priamo v simulovanom prostredí dopravnej premávky. Počasie síce nebolo úplne ideálne, napriek tomu mali deti z akcie skutočnú radosť a určite aj nezabudnuteľné zážitky.
Viac info a fotografií je na tomto mieste.

Európsky deň jazykov:

Dňa 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov. Inak tomu nebolo v našej škole ani tento rok. O rôznorodosti jazykov a ich význame pre ľudstvo si krátku rozhlasovú reláciu pripravili naše dve šikovné ôsmačky Lujza Šimorová a Lívia Gebrlínová pod vedením p. uč. Šemrincovej.

Novinky

 • 11. 11. 2018 V predvečer sviatku sv. Martina sme spoločne s OcÚ a DHZ Nitr. Rudno zorganizovali milú spoločensko-rodinnú akciu - lampiónový sprievod. Všetci spoločne, učitelia, deti, rodičia, starí rodičia, iní príbuzní a známi..., sme prešli časťou obce a osvetlili ju tajomnou žiarou lampiónov, väčšinou kúpených, ale našli sa aj také, ktoré si deti sami vyrobili či už doma alebo v ŠKD. Teší nás, že pochodu sa zúčastnilo aj veľa detí z okolitých obcí.
  Pochod sme zakončili v parku pri obecnom úrade, kde nás
 • 11. 11. 2018 V piatok 9.11. 2018 sme sa s našimi deviatakmi opäť zapojili do zbierky HODINA DEŤOM. Zbierka je určená na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
  Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili, a našim žiakom pod vedením p. učiteľky Mederovej a p. asistentiek Javorčekovej a Kupčekovej, sme vyzbierali sumu 508,00€, ktorá bola ešte v ten istý deň celá prevedená na účet nadáci
 • 11. 11. 2018 V utorok 6.11. a v stredu 7.11. mali naši žiaci možnosť navštíviť tzv. sférické kino. Nemuseli dokonca nikam chodiť, ale kino prišlo priamo k nám do telocvične (viď foto). Ide o špeciálnu formu projekcie vo vnútri polgule, čím pre diváka vzniká úplne iná forma priestorového zážitku, keď ako projekčná plocha je využitá takmer celá vnútorná plocha polgule. Navyše filmy sú pre takú formu projekcie priamo tvorené, sú primeranú veku jednotlivých žiakov a okrem zábavného majú hlavne významný edukačný
 • 4. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty - pridali sme Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018

 • 4. 11. 2018 Mimoriadne krátky, jednodňový týždeň, sme využili na netradičnú aktivitu. Zorganizovali sme si tzv. Deň gramotností, kedy sa naši žiaci pod vedením pani učiteliek a učiteľov realizovali rôznymi formami - verbálne, písomne či výtvarne. Cieľom bolo tradičnými aj netradičnými formami priblížiť žiakom zákutia finančnej a čitateľskej gramotnosti. Popri tom sme využili aj množstvo medzipredmetových vzťahov, kde žiaci na jednej strane použili veľa z toho, čo už poznajú a na stane druhej, si zas doplnil
 • 4. 11. 2018 V pondelok 29.10. sme si spoločne s našimi dôchodcami, ale aj niektorými súčasnými kolegami, trochu posedeli a zaspomínali na to všetko pekné, čo sa v škole prežilo aj pred desiatkami rokov. A veru tých spomienok bolo neúrekom. Spoločné chvíle nám spríjemnili naši malí žiačikovia z ŠKD, ktorí si pod vedením p. vychovávateľky Mokrej pripravili skutočne milí ale aj veľmi zábavný program. Veru nám medzi našimi malými žiačikmi opäť rastú talenty,ktoré nám určite budú robiť radosť. Program obohatili

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria