Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

Školské mlieko

Aj tento rok naša škola pokračuje v projekte Školské mlieko, v rámci ktorého majú všetci žiaci prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému MŠVVaŠ SR. Deti sa k mlieku môžu dostať prostredníctvom mliekomatu, ktorý je umiestnený v škole na prízemí. Všetky ďalšie dôležité informácie získate na stránke www.brejky.sk. Čo sa týka informácií o samotnej prevádzke v našej škole nájdete ich tu. Ďalšie info vám poskytnú triedni vyučujúci.

Sme aj na FACEBOOKU

2% dane pre ZRPŠ

Aj tento rok Vás žiadame o pomoc formou poskytnutia 2% nášmu ZRPŠ. Máte istotu, že prispievate na dobrú vec, pomáhate svojim deťom a prakticky Vás to nič nestojí.

ĎAKUJEME...

Tu nájdete tlačivo na rok 2018(za dane odvedené v roku 2017).

Vynikajúcu kvalitu našich dievčat vo vybíjanej potvrdili naše šikulky pod vedením pani uč. Pavolovej aj tento rok. Aj v šk. roku 2016/2017 vybojovali opäť fantastické 2. miesto a už štvrtý rok po sebe doniesli jednu z dvoch najcenneších medailí z Majstrovstiev Slovenska. Famózne!!! Toto sa často nevidí!!!

Aj toto sa u nás deje...

Pondelok 23. 4. 2018

Časový rozpis hodín

Pre lepší prehľad o organizácií vyučovania prinášame časový harmonogram vyučovacích hodín:

 • 1. hod.: 750   -  835
 • 2. hod.: 845   -  930
 • 3. hod.: 945   -  1030
 • 4. hod.: 1040 -  1125
 • 5. hod.: 1135 -  1220
 • 6. hod.: 1230 -  1315
Počet návštev: 2040463

Počasie Nitrianske Rudno - Svieti.com

Vitajte na našom školskom webe

ZÁPIS 2018
Tak ako to už býva v apríli zvykom, tak aj tento rok sa v našej školičke zišli predškoláci, aby ukázali našim pani učiteľkám, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. 
A naozaj bolo toho mnoho, čo ich naučili ich rodičia a pani učiteľky vo všetkých materských školách, odkiaľ k nám prišli detičky na zápis. Prostredníctvom rôznych zábavných úloh potom budúci žiačikovia ukázali ako vedia spievať, recitovať, počítať, vystrihovať, ako sa orientujú v priestore, ako im ide jemná aj hrubá motorika, jednoducho všetko čo riadny prvák potrebuje vedieť. Celý zápis zorganizovali pani učiteľky Rambalová, Mederová, Kluvancová a Pavolová, výchovná poradkyňa - pani Mazániková, ktorá okrem iného zabezpečila aj fotografie a zástupkyňa riaditeľa pani Imreová, ktorá mala na starosti aj administráciu zápisu.ĎAKUJEME!!!
Viac informácií nájdete na tomto mieste.


Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: už 22. ročníka Dňa narcisov. Akciu už tento rok zorganizovali a realizovali p. učiteľky Plevová a Šemrincová, s pomocou našich šikovnýc a milých ôsmačok a deviatačoako aj všetkým Vám, ktorí ste prispeli. Tak ako každý rok, aj teraz bude celá suma 1133,23€ zaslaná na účet nadácie Liga proti rakovine. Všetkým srdečne ĎAKUJEME!!!
Viac info o akcii na tomto mieste.


Tak ako každý rok, aj teraz máme pripravený jarný zber papiera. Opäť sa budeme prostredníctvom neho snažiť vychovávať naše deti k triedeniu a separovaniu odpadu a takto spoločne budovať pozitívny vzťah nielen k prírode, ale aj k životu ako takému.
Ďalším cieľom je získať aj nejaké peniažky do pokladnice ZRPŠ, keď vyzbieraný papier odovzdáme.
Samozrejme, ako vždy, budú pre najlepších zberačov pripravené zaujímavé ceny.
Zber začne v priebehu budúceho týždňa. Zbierame len noviny, časopisy, letáky a pod., nie kartóny.


TESTOVANIE 5-2017: Už po tretí krát sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testovanie bolo zamerané ako výstup vedomostí žiakov I. stupňa, teda ročníkov 1. - 4.
Tradične prebehlo z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Veľmi nás teší, že naši piataci dosiahli opäť v oboch predmetoch v rámci Slovenska výrazne nadpriemerné výsledky. Z matematiky to bolo 9,8% nad priemer SR a zo slovenského jazyka a literatúry 11,1% nad priemer SR.
• priemer SR z matematiky: 64,7% - priemer našej školy: 74,5%
• priemer SR zo sl. jazyka: 62,8% - priemer našej školy: 73,9%

Všetkým, ktorí majú na týchto výsledkoch svoj podiel, ďakujeme. Najmä pani učiteľkám a učiteľovi z I. stupňa: p. Besedovej, p. Imreovej a p. Vrteľovi, ale aj p. učiteľkám z 5. ročníka, ktorí so žiakmi učivo opakovali: p. Jančovej, p. Šemrincovej, p. Královej a p. Mazánikovej. Za prípravu žiakov ďakujeme aj vyučujúcim zo ZŠ z Liešťan a zo ZŠ z Brezolúp, odkiaľ k nám taktiež prišli niektorí žiaci do 5. ročníka.
Najlepšie výsledky v testovaní v oboch predmetoch z našej školy dosiahli: Samuel Gajdoš, Samuel Radosa a Simon Pánis. Gratulujeme!
Viac informácií o celoslovenskom testovaní nájdete po kliknutí sem.

 

Novinky

 • 15. 4. 2018 Tak ako to už býva v apríli zvykom, tak aj tento rok sa v našej školičke zišli predškoláci, aby ukázali našim pani učiteľkám, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. A naozaj bolo toho mnoho, čo ich naučili ich rodičia a pani učiteľky vo všetkých materských školách, odkiaľ k nám prišli detičky na zápis. Všetci zvládli bez zaváhania rozprávkové "nástrahy", ktoré na nich nachystali pani učiteľky. Tento rok sa deti "prešli rôznymi zákutiami cirkusu" plného šašov, zvieratiek a kúzel. Prostredníctvom rô
 • 15. 4. 2018 Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: už 22. ročníka Dňa narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu Liga proti rakovine. Akciu už tento rok zorganizovali a realizovali p. učiteľky Plevová a Šemrincová, za čo im patrí veľká vďaka nielen naša, ale najmä všetkých tých ktorým je táto pomoc smerovaná. Výrazne k úspechu akcie prispeli aj naše ôsmačky a deviatačky, bez ktorých by to ani tento rok nešlo. Musím ich fakt pochváliť,
 • 15. 4. 2018 Aj tento rok sa do školského kola tejto tradičnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne zapojilo viac ako tri desiatky našich detí od prváčikov po siedmakov (ôsmaci, deviataci tento rok nejako "zlyhali"). Svedčí to jednak o množstve talentov medzi našimi žiačikmi a na druhej strane aj o podpore a rozvoji ich talentu našimi skvelými pani učiteľkami a učiteľmi, ktorí nadväzujú na prácu zo ZUŠ, prípadne na domácu prípravu. Do organizácie súťaží na prvom a druhom stupni sa zapojili títo vy
 • 15. 4. 2018 Vo štvrtok 12.02.2018 navštívili, pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7.4.), našich tretiakov a štvrtákov pracovníčky RÚVZ v Bojniciach. Cieľom ich návštevy bolo poukázať, už u týchto menších detí, na potrebu správnych stravovacích návykov, ktoré ich budú sprevádzať celý život. Žiaci nové informácie neprijímali len pasívne, ale boli do aktivity aktívne zapojení. Sami si vytvorili plagát na zadanú tému, ktorý si následne pred kolektívom triedy aj museli obhájiť.
  Ďalšie fotografie nájdete tu.
 • 15. 4. 2018 Aby naši žiačikovia vedeli, prečo sa hovorí usilovný ako včelička, pozvali p. učiteľky Mederová a Kluvancová medzi nich v rámci prvouky aktívneho a zanieteného včelára, nášho p. farára, vdp. Mičudu, ktorý toto s radosťou prijal. Deťom nielen porozprával o živote jeho "zverenkýň", ale im aj vysvetlil, ako to v tom úli vyzerá, čo všetko tie včeličky a následne včelári musia vykonať, kým sa dopracujeme k sladkému medíku. K jednotlivým produktom si mohli deti doslova privoňať a čo bolo jedlé, aj och
 • 6. 4. 2018 Naši druháčikovia mali v stredu 28.03.mimoriadne prvé dve hodiny, na ktoré budú spomínať ešte veľmi dlho. Zážitkovo-praktickým spôsobom sa zoznámili s prácou záchranárov, spoznali zákutia záchranárskej sanitky, sami si mohli pod odborným dohľadom vyskúšať prakticky všetko, na čo siahli. Akcia pokračovala v triede, kde si deti samé vyskúšali nielen základné záchranárske techniky, ale oboznámili sa aj prístrojmi na meranie tlaku, EKG a mnohými ďalšími. Všetko to prebiehalo za účasti triednych pani

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria