Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

Školské mlieko

Aj tento rok naša škola pokračuje v projekte Školské mlieko, v rámci ktorého majú všetci žiaci prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému MŠVVaŠ SR. Deti sa k mlieku môžu dostať prostredníctvom mliekomatu, ktorý je umiestnený v škole na prízemí. Všetky ďalšie dôležité informácie získate na stránke www.brejky.sk. Čo sa týka informácií o samotnej prevádzke v našej škole nájdete ich tu. Ďalšie info vám poskytnú triedni vyučujúci.

Sme aj na FACEBOOKU

2% dane pre ZRPŠ

ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste mysleli na našich žiakov a pomohli nám svojimi 2% z daní zas trochu vylepšiť ich podmienky.
Prostriedky budú použité pri modernizácií detského ihriska, na cesty na rôznorodé žiacke súťaže, ako aj ceny a odmeny pre väčšinu žiakov školy...

Vynikajúcu kvalitu našich dievčat vo vybíjanej potvrdili naše šikulky pod vedením pani uč. Pavolovej aj tento rok. Aj v šk. roku 2016/2017 vybojovali opäť fantastické 2. miesto a už štvrtý rok po sebe doniesli jednu z dvoch najcenneších medailí z Majstrovstiev Slovenska. Famózne!!! Toto sa často nevidí!!!

Aj toto sa u nás deje...

Pondelok 25. 6. 2018

Časový rozpis hodín

Pre lepší prehľad o organizácií vyučovania prinášame časový harmonogram vyučovacích hodín:

 • 1. hod.: 750   -  835
 • 2. hod.: 845   -  930
 • 3. hod.: 945   -  1030
 • 4. hod.: 1040 -  1125
 • 5. hod.: 1135 -  1220
 • 6. hod.: 1230 -  1315
Počet návštev: 2176013

Počasie Nitrianske Rudno - Svieti.com

Vitajte na našom školskom webe

Od budúceho šk. roku by sme radi podporili telesný rozvoj našich žiakov aj prostredníctvom Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorá by mohla u nás v škole pôsobiť. Podporte túto myšlienku Vašim hlasom. Podporiť dobrú vec môžete zadarmo. HLASUJTE KAŽDÝ DEŇ a zvýšte tak šance našej školy a našich a Vašich detí. ĎAKUJEME a ak môžte zdieľajte a šírte medzi známych, nech máme reálnu šancu na úspech...

Kliknite sem, alebo  na obrázok...


Tohtoročné certifikované TESTOVANIE 9-2018 dopadlo v našej škole po zarátaní oboch predmetov, teda

matematiky aj slovenského jazyka a literatúry, opäť veľmi dobre. I keď za posledných 5 rokov je to najslabší výsledok, stále je to v celkovom hodnotení v rámci škôl SR pomerne výrazný nadpriemer. Výrazne nadpriemerne dopadla najmä matematika s výsledkom 12,3% nad priemer SR. Slovenský jazyk a literatúra sa udržal v priemere SR s výsledkom 1% pod priemer.

Za prípravu našich žiakov z matematiky ďakujeme p. uč. Královej v 9.A a p. uč. Mazánikovej v 9.B. Zo slovenského jazyka sú to p. uč. Šemrincová v 9.A a p. zást. Pršová v 9.B.

Aj tento rok dokázali niektorí naši deviataci, že náročné testovanie dokážu zvládnuť aj na 100%.
Boli to z matematiky všetci z 9.A: Jasmína Javočeková, Matúš Kunovský a Paulína Petrisková.

Na 90% a viac percent to zvládli z matematiky: z 9.A - Tomáš Katrena, Frederik Šemrinec, Margaréta Kluvancová, Radoslava Šegulová a Dominika Šimurková;  z 9.B – Nikolett Budiašová a Michaela Kalfasová
Na 90% a viac percent zo SJL z 9.A: Diana Dolinajová, Jasmína Javorčeková, Matúš Kunovský, Paulína Petrisková a Frederik Šemrinec; z 9.B to bola Michaela Kalfasová.
Uvedeným žiakom samozrejme gratulujeme a im ako aj všetkým ostatným držíme palce, aby sa im aspoň takto darilo aj v budúcnosti na stredných školách.


TESTOVANIE 5-2017: Už po tretí krát sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testovanie bolo zamerané ako výstup vedomostí žiakov I. stupňa, teda ročníkov 1. - 4.
Tradične prebehlo z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Veľmi nás teší, že naši piataci dosiahli opäť v oboch predmetoch v rámci Slovenska výrazne nadpriemerné výsledky. Z matematiky to bolo 9,8% nad priemer SR a zo slovenského jazyka a literatúry 11,1% nad priemer SR.
• priemer SR z matematiky: 64,7% - priemer našej školy: 74,5%
• priemer SR zo sl. jazyka: 62,8% - priemer našej školy: 73,9%

Všetkým, ktorí majú na týchto výsledkoch svoj podiel, ďakujeme. Najmä pani učiteľkám a učiteľovi z I. stupňa: p. Besedovej, p. Imreovej a p. Vrteľovi, ale aj p. učiteľkám z 5. ročníka, ktorí so žiakmi učivo opakovali: p. Jančovej, p. Šemrincovej, p. Královej a p. Mazánikovej. Za prípravu žiakov ďakujeme aj vyučujúcim zo ZŠ z Liešťan a zo ZŠ z Brezolúp, odkiaľ k nám taktiež prišli niektorí žiaci do 5. ročníka.
Najlepšie výsledky v testovaní v oboch predmetoch z našej školy dosiahli: Samuel Gajdoš, Samuel Radosa a Simon Pánis. Gratulujeme!
Viac informácií o celoslovenskom testovaní nájdete po kliknutí sem.

 

Novinky

 • 15. 4. 2018 Tak ako to už býva v apríli zvykom, tak aj tento rok sa v našej školičke zišli predškoláci, aby ukázali našim pani učiteľkám, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. A naozaj bolo toho mnoho, čo ich naučili ich rodičia a pani učiteľky vo všetkých materských školách, odkiaľ k nám prišli detičky na zápis. Všetci zvládli bez zaváhania rozprávkové "nástrahy", ktoré na nich nachystali pani učiteľky. Tento rok sa deti "prešli rôznymi zákutiami cirkusu" plného šašov, zvieratiek a kúzel. Prostredníctvom rô
 • 15. 4. 2018 Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: už 22. ročníka Dňa narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu Liga proti rakovine. Akciu už tento rok zorganizovali a realizovali p. učiteľky Plevová a Šemrincová, za čo im patrí veľká vďaka nielen naša, ale najmä všetkých tých ktorým je táto pomoc smerovaná. Výrazne k úspechu akcie prispeli aj naše ôsmačky a deviatačky, bez ktorých by to ani tento rok nešlo. Musím ich fakt pochváliť,
 • 15. 4. 2018 Aj tento rok sa do školského kola tejto tradičnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne zapojilo viac ako tri desiatky našich detí od prváčikov po siedmakov (ôsmaci, deviataci tento rok nejako "zlyhali"). Svedčí to jednak o množstve talentov medzi našimi žiačikmi a na druhej strane aj o podpore a rozvoji ich talentu našimi skvelými pani učiteľkami a učiteľmi, ktorí nadväzujú na prácu zo ZUŠ, prípadne na domácu prípravu. Do organizácie súťaží na prvom a druhom stupni sa zapojili títo vy
 • 15. 4. 2018 Vo štvrtok 12.02.2018 navštívili, pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7.4.), našich tretiakov a štvrtákov pracovníčky RÚVZ v Bojniciach. Cieľom ich návštevy bolo poukázať, už u týchto menších detí, na potrebu správnych stravovacích návykov, ktoré ich budú sprevádzať celý život. Žiaci nové informácie neprijímali len pasívne, ale boli do aktivity aktívne zapojení. Sami si vytvorili plagát na zadanú tému, ktorý si následne pred kolektívom triedy aj museli obhájiť.
  Ďalšie fotografie nájdete tu.
 • 15. 4. 2018 Aby naši žiačikovia vedeli, prečo sa hovorí usilovný ako včelička, pozvali p. učiteľky Mederová a Kluvancová medzi nich v rámci prvouky aktívneho a zanieteného včelára, nášho p. farára, vdp. Mičudu, ktorý toto s radosťou prijal. Deťom nielen porozprával o živote jeho "zverenkýň", ale im aj vysvetlil, ako to v tom úli vyzerá, čo všetko tie včeličky a následne včelári musia vykonať, kým sa dopracujeme k sladkému medíku. K jednotlivým produktom si mohli deti doslova privoňať a čo bolo jedlé, aj och
 • 6. 4. 2018 Naši druháčikovia mali v stredu 28.03.mimoriadne prvé dve hodiny, na ktoré budú spomínať ešte veľmi dlho. Zážitkovo-praktickým spôsobom sa zoznámili s prácou záchranárov, spoznali zákutia záchranárskej sanitky, sami si mohli pod odborným dohľadom vyskúšať prakticky všetko, na čo siahli. Akcia pokračovala v triede, kde si deti samé vyskúšali nielen základné záchranárske techniky, ale oboznámili sa aj prístrojmi na meranie tlaku, EKG a mnohými ďalšími. Všetko to prebiehalo za účasti triednych pani

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria