Navigácia

Vianočná akadémia - Tri oriešky pre Popolušku

V tomto predvianočnom čase sa naši žiaci opäť predviedli svojim rodičom, starým rodičom a širokej verejnosti nádherným vianočným pásmom, ktorý v sebe skĺbil prvky divadla, spevu a tanca, pod názvom Tri oriešky pre Popolušku. Tak ako sme na plagátoch avizovali, pohladili dušu všetkých prítomných divákov, ktorí ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Pre tých, čo sa programu zúčastniť nemohli, prinášame aspoň niekoľko fotografií a neskôr aj videí. Za úspech celej akcie vďačíme okrem šikovných a talentovaných žiakov už tradičnej zostave našich pedagógov, menovite pani učiteľkám Plevovej a Šemrincovej, ktoré vytvorili scenár a nacvičili divadelnú časť, pani učiteľke Mederovej a Kluvancovej, ktorá pripravovali najmenšie žiačky - tanečníčky, pani zástupkyni Pršovej, ktorá nacvičila zbor a pánovi učiteľovi Vrteľovi, ktorý zabezpečoval aparatúru a ozvučenie a asistoval aj pri nácviku spevákov. Pani učiteľka Mazániková, pani zást. Imreová a pani asistentka Javorčeková zas uvarili výborný punč a čaj, ktorý zahrial tentokrát nie dušu, ale telo. Spoločne so žiakmi pripravili výborné medovníčky. Pri organizácii boli nápomocné aj p. uč. Škrabanová a p. ekonómka Karaková. Vďaka patrí aj všetkým Vám, ktorí ste naše vystúpenie poctili svojou návštevou a sme radi, že Vás bolo tak veľa. Verím, že ste sa výborne bavili a krásne sa vianočne naladili. Ak áno, hodiny príprav našich žiakov a vyučujúcich splnili svoj cieľ. Za fotografie ďakujeme Bianke Pavolovej a Nikolke Môcikovej.
Viac foto tu...

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria