Navigácia

Predvianočné aktivity - krúžok tvorivá dielňa

P. uč. Plevová tu rozvíja šikovnosť a tvorivosť našich detí už od I. stupňa a pozvoľna prechádza do druhého. Výsledkom je potom nielen záujem detí o tvorivé aktivity a krásne vyzdobená škola, ale aj pekné výsledky a výborná reprezentácia školy a obce v umelecko-aranžérskych súťažiach.
Viac foto tu...

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria