Navigácia

Zdravoveda zážitkovo v 2. ročníku

Naši druháčikovia mali v stredu 28.03.mimoriadne prvé dve hodiny, na ktoré budú spomínať ešte veľmi dlho. Zážitkovo-praktickým spôsobom sa zoznámili s prácou záchranárov, spoznali zákutia záchranárskej sanitky, sami si mohli pod odborným dohľadom vyskúšať prakticky všetko, na čo siahli. Akcia pokračovala v triede, kde si deti samé vyskúšali nielen základné záchranárske techniky, ale oboznámili sa aj prístrojmi na meranie tlaku, EKG a mnohými ďalšími. Všetko to prebiehalo za účasti triednych pani učiteliek Mederovej a Kluvancovej. Pani uč. Mederová sa na chvíľku dokonca stala aj názornou pomôckou na ukážku určovania cukru v krvi :-). Za výnimočnú akciu ďakujeme obidvom záchranárom zo spoločnosti FALCK. Niektoré záchranárske techniky (napr. masáž srdca) si mohli priamo vyskúšať aj deti na záchranárskom macíkovi, určenom práve na takéto aktivity. ĎAKUJEME a veríme, že sa budeme stretávať len na takýchto podujatiach...
Tu je viacero fotografií...

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria