Navigácia

Slávnostný koniec šk. roku 2017/2018

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a jeho posledný deň sme trávili spolu so žiakmi, rodičmi, starými rodičmi, p. starostom, p. farárom a ďalšími hosťami na asfaltovej ploche a priľahlej tribúne. Teší nás, že každoročne medzi nás zavítajú desiatky rodinných príslušníkov našich žiakov. Slávnostne sme ukončili šk. rok a vyhodnotili tých, ktorí v ňom boli najúspešnejší. Teší nás, že sme mohli vyhodnotiť takmer stovku žiakov. Áno, až toľkí si to zaslúžili. Dôvodov bolo mnoho. Stačí keď si pozriete priebeh tohto šk. roku na našej web stránke, príp. FB stránke a bude Vám to jasné. Viacerých žiakov, ktorí sa výrazne presadili na úrovni kraja či až na úrovni Slovenska, ocenil aj pán starosta Štrbák nielen za reprezentáciu školy, ale aj obce. Na záver p. riaditeľ vyhodnotil najlepších športovcov školy a žiačku roka. Zo športovcov to bola na I. stupni Melanie HRDÁ, ktorá zaznamenala v školských súťažiach v tomto šk. roku viacero úspechov. Športovca roka na II. stupni sa stali Grétka KLUVANCOVÁ a Tomáš KATRENA. Na záver bola ocenená aj žiačka roka. Za tento šk. rok sa týmto titulom hrdí Paulínka PETRISKOVÁ.
Súčasťou slávnostného ukončenie šk. roku býva aj posledná rozlúčka s našimi deviatakmi. Bolo tomu tak aj tento rok a veru vyronili sme nejednu slzičku. Všetkým z nich gratulujeme k úspešnému ukončeniu šk. roka, prijatiu na stredné školy. Žite svoj ďalší život aspoň tak úspešne, radostne a šťastne ako ste ho žili tu v našej škole... 
Všetkým našim žiakom želáme krásne, radostné a pohodové prázdniny.
Viac foto je na tomto mieste.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria