Navigácia

Deň gramotností

Mimoriadne krátky, jednodňový týždeň, sme využili na netradičnú aktivitu. Zorganizovali sme si tzv. Deň gramotností, kedy sa naši žiaci pod vedením pani učiteliek a učiteľov realizovali rôznymi formami - verbálne, písomne či výtvarne. Cieľom bolo tradičnými aj netradičnými formami priblížiť žiakom zákutia finančnej a čitateľskej gramotnosti. Popri tom sme využili aj množstvo medzipredmetových vzťahov, kde žiaci na jednej strane použili veľa z toho, čo už poznajú a na stane druhej, si zas doplnili ďalšie nové poznatky a zážitky.
Niektoré z ich grafických výstupov vidíte aj na obrázkoch.
P. uč. Bieliková z prác žiakov 3.A vytvorila aj nástenku s hodnotnou výpoveďou, ktorú si žiaľ v dnešnej dobe uvedomujeme čoraz menej. Vedľa nástenka p. uč. Šemrincovej venovaná úcte k našim starším pri príležitosti mesiaca októbra.
Na týchto fotkách nájdete výsledky uvedených aktivít.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria