Navigácia

Lampiónový sprievod

V predvečer sviatku sv. Martina sme spoločne s OcÚ a DHZ Nitr. Rudno zorganizovali milú spoločensko-rodinnú akciu - lampiónový sprievod. Všetci spoločne, učitelia, deti, rodičia, starí rodičia, iní príbuzní a známi..., sme prešli časťou obce a osvetlili ju tajomnou žiarou lampiónov, väčšinou kúpených, ale našli sa aj také, ktoré si deti sami vyrobili či už doma alebo v ŠKD. Teší nás, že pochodu sa zúčastnilo aj veľa detí z okolitých obcí.
Pochod sme zakončili v parku pri obecnom úrade, kde nás privítali p. riaditeľ s p. starostom krátkymi príhovormi. Následne dostali priestor samotní žiaci, ktorí so svojimi p. učiteľkami a p. učiteľom predniesli svoje milé a úprimné priania s nádejou, že ich potom lampióny šťastia vynesú do nebies. Program vyvrcholil práve spoločným vypúšťaním týchto lampiónov.
Ďakujeme našim hasičom aj policajtom, ktorí nám akciu pomáhali zabezpečiť, ako aj p. starostovi a niektorým poslancom OcÚ, ktorí navarili výborný teplý čajík.
Samozrejme veľká vďaka patrí aj našim vyučujúcim, najmä p. uč. Bielikovej, p. uč. Plevovej a p. uč. Púčikovej za organizáciu akcie a za dozdobenie parku nápaditými milými tekvicami. Špeciálne poďakovanie patrí aj našim pomocníkom deviatakom, ktorí nám boli nápomocní už vo viacerých akciách.
Veľa fotografií nájdete na tomto mieste.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria