Navigácia

5.B - najlepšia trieda v zbere papiera

Po prvýkrát sme pri zbere papiera usporiadali aj súťaž tried. V priemere na jedného žiaka boli najlepšími zberačmi žiaci z 5.B, ktorých spolu s ich p. učiteľkou triednou Královou odmenil výbornou sladkou odmenou p. riaditeľ. Ako vidno z fotografií, všetkým naozaj chutilo. Gratulujeme...
Tu nájdete fotogalériu...

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria