Navigácia

Deň ZEME 2015

Ani tento školský rok sme nenechali bez povšimnutia tento významný deň nielen pre našu Zem, ale pre každého, kto to s ňou myslí vážne. V rámci neho žiačky z 8.A pripravili pre svojich spolužiakov na II. stupni reláciu do šk. rozhlasu, kde informovali o histórii a význame tohto dňa.
Žiaci z 3.B, 4.A a 4.B pod vedením svojich triednych...

... učiteľov pristúpili k dnešnému dňu mimoriadne aktívne, keď natiahli rukavice a prispeli k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu v okolí priehrady a tunajšieho náučného chodníka. Ostatní žiaci prvého stupňa zase strávili aktívne čas a preniesli svoje fantázie a predstavy o čistom a zdravom prostredí na asfaltové ihrisko, v čom im boli nápomocné ich pani učiteľky triedne a p. asistentka.
Všetkým vyučujúcim, ktorí sa na zdarnom priebehu dnešného dňa podieľali patrí vďaka nás všetkých.

Tu nájdete kompletnú fotogalériu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria