Navigácia

KARNEVAL 2018

Obdobie karnevalov a zábavy sa pomaly končí, preto sa aj naše pani vychovávateľky, spolu s väčšinou detí z ŠKD, rozhodli usporiadať už tradičný "družinársky" karneval. A veru na niektorých maskách bolo vidieť, že rodičia do ich prípravy a výroby "investovali" hodiny a hodiny času. Čo bolo ale najpodstatnejšie, vládla výborná nálada, deti sa nielen zabavili, ale aj zasúťažili a každý z nich si odniesol aj drobnú sladkosť ako odmenu. Vyhodnocovať tie najnápaditejšie a najkreatívnejšie masky je vždy veľmi ťažko, lebo všetci, čo sa karnevalu zúčastnili, si za svoju masku zaslúžia veľkú pochvalu. V tomto nám boli nápomocní niektorí rodičia, ktorých sa na karnevale zúčastňuje každým rokom viac a viac, čomu sa samozrejme tešíme.
Za úspech celej akcie vďačíme, okrem všetkých zúčastnených detí a ich rodičom - tvorcom masiek, najmä našim fešným Indiánkam - pani vychovávateľkám Mokrej, Čičmancovej a Motúzovej, ktorým výrazne vypomohli aj pani asistentky Javorčeková, Kupčeková a Dengová. O občerstvenie sa postarala p. zástupkyňa Imreová.

Videá a viacero fotografií nájdete na tomto mieste.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria