Navigácia

Hviezdoslavov Kubín a chemická olympiáda

Pekne a úspešne školu reprezentovali Paulínka Číková zo 6.A, ktorá dostala cenu poroty na Hviezdolavovom Kubíne v Prievidzi (pripravovala p. uč. Škrabanová) a Paulínka Petrisková z 9.A, ktorá bola úspešnou riešiteľkou okresného kola chemickej olympiády (pripr. p. uč. Oravcová). Dievčatá gratulujeme a pani učiteľkám ďakujeme za prípravu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria