Navigácia

Matematický KLOKAN

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej...

... republike je Talentída, n. o. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V marci 2013 sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov žiakov z 51 krajín.
Naša škola sa do tejto súťaže zapája už niekoľko rokov, pričom mnoho našich žiakov sa umiestnilo na popredných miestach. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo cca 30 žiakov, pričom výsledok ich snaženia budeme vedieť o niekoľko týždňov. Súťaž v našej škole organizuje p. uč. Oravcová v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi matematiky. Na prvom stupni akciu pripravila a organizovala p. uč. Rambalová.

Kompletnú fotogalériu nájdete tu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria