Navigácia

Poradné orgány ZŠ

Výbor ZRPŠ

Výbor  ZRPŠ je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha riešiť problémy školy a schvaľuje využitie finančných prostriedkov rodičovskej rady ( financovanie nákladov na účasť žiakov v rôznych súťažiach, zakupovanie kníh do školskej knižnice, učebných pomôcok a materiálu na jednotlivé vyučovacie predmety, odmien pre žiakov na konci školského roku a pod.)

Od šk. roku 2017/2018 dochádza k zmenám v zložení Výboru ZRPŠ z dôvodu odchodu žiakov na stredné školy. Za aktívnu účasť ďakujeme odchádzajúcim členom: p. Bc. Petrovi Iliašovi (predsedovi výboru RPŠ) a p. Ingrid Balejovej

Novými členmi sa stali Ing. Veronia Šutinská PhD. a Denisa Pánisová, ktorá sa súčasne stala aj novou predsedkyňou výboru ZRPŠ.

 

Aktuálne  zloženie výboru ZRPŠ je teda nasledovné:

predseda: Denisa Pánisová
hospodár: Ing. Katarína Pánisová
tajomníčka: PaedDr. Katarína Imreová
členovia:

Mgr. Petra Sládkayová

  Jaroslav Mazán
  Branislav Krpelan
 

Ivana Kútna

  Ing. Veronika Šutinská PhD.
   
Rozpočet ZRPŠ: Čerpanie rozpočtu ZRPŠ za šk. rok 2016/2017
  Rozpočet ZRPŠ pre šk. rok 2017/2018
   
   
Zasadnutia v šk. roku 2017/2018: 3. zasadnutie, 28.06.2018 - zápisnica (pdf.)
  2. zasadnutie, 30.01.2018 - zápisnica (pdf.)
  1. zasadnutie, 14.09.2017 - zápisnica (pdf.)
 

 

Zasadnutia v šk. roku 2016/2017: 3. zasadnutie, 29.06.2017 - zápisnica (pdf.)
  2. asadnutie, 01.02.2017 - zápisnica (pdf.)  
  1. zasadnutie, 20.09.2016 - zápisnica (pdf.)

 

Zasadnutia v šk. roku 2015/2016: 3. zasadnutie, 05.05.2016 - zápisnica (pdf.) 
  2. zasadnutie, 26.01.2016 - zápisnica (pdf.)  
  1. zasadnutie, 15.10.2015 - zápisnica (pdf.)

 

Zasadnutia v šk. roku 2014/2015: 1. zasadnutie, 02.10.2014 - zápisnica (pdf.)
  2. zasadnutie, 05.02.2015 - zápisnica (pdf.)

 

Zasadnutia v šk. roku 2013/2014: 1. zasadnutie, 26.09.2013 - zápisnica (pdf.)
  2. zasadnutie, 12.02.2014 - zápisnica (pdf.)
  3. zasadnutie, 22.05.2014 - zápisnica (pdf.)

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria