Navigácia

Prihlášky na SŠ

Milí rodičia, podľa školského zákona máte právo poslať  prihlášku Vášmu dieťaťu na:

 • 2 školy s talentovým zameraním (športové gymnáziá, bilingválne gymnáziá, umelecké školy a všeobecne učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie schopností, zručností a talentu),
 • a súčasne na 2 školy bez talentových prijímacích skúšok.

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY:

 • žiak nahlási výchovnej poradkyni jednu alebo dve stredné školy s talentovým zameraním - hneď po polročnom vysvedčení. VP prihlášky vytlačí a odovzdá žiakovi, doma spolu s rodičmi údaje skontrolujú, ak sú v poriadku – dajú potvrdiť prihlášky u lekára. Potvrdené prihlášky žiak prinesie do školy do 20.2.2019, kde budú podpísané riaditeľom školy a zaslané na danú školu do 28.2.2019.

POZOR – po danom termíne sa už nedajú poslať prihlášky na školy, ktoré vyžadujú talentovú škúšku!!!

Stredná škola oznámi  rodičom termín konania talentových skúšok, ktoré sa budú konať v čase od 25.3.2019 – 12.4.2019.

K prihláške možno priložiť kópie diplomov zo súťaží a olympiád (hodnotia sa bodmi len prvé, druhé alebo tretie získané miesto), ktoré súvisia so zvoleným odborom, ktorý chce žiak študovať.

 • všetci žiaci ( okrem tých, ktorí už budú prijatí na strednú školu s talentovým zameraním a sú rozhodnutí na túto školu nastúpiť) nahlásia začiatkom marca výchovnej poradkyni  dve stredné školy, VP prihlášky vytlačí, odovzdá žiakovi, žiak s rodičmi údaje skontroluje, ak sú v poriadku -  prihlášky dajú potvrdiť lekárovi.

Potvrdené prihlášky musia byť odovzdané riaditeľovi ZŠ na podpis do 10.4.2019  a následne prihlášky zaslané na príslušné stredné školy -  20.4.2019.

 

 • ak by žiaka v prvom kole neprijali ani na jednu školu, má možnosť podať zákonný zástupca žiaka ešte jednu prihlášku do druhého kola, ale len na školy, ktoré druhé kolo vypísali.
 • posledný zber informácií bude vo februári, program Proforient usporiada žiakov podľa koncoročných známok v ôsmom ročníku a polročných známok v deviatom ročníku. Toto predbežné usporiadanie ( simulácia) nezachytáva známky zo šiesteho a siedmeho ročníka, taktiež nie sú tam údaje z TESTOVANIA9, preto ho nie je možné považovať za rozhodujúce.
 • Záväzné stredné školy sú tie, ktoré žiak uvedie na prihlášku, ktorá bude podpísaná žiakom, rodičom a potvrdená lekárom.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria