Navigácia

2% Dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

VYHLÁSENIE NA 2% DANE - aktuálne na rok 2018 (za odvedené dane 2017)

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Ako na to (v prípade ak ste zamestnanec):

 • Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení daneMožné je, že to Váš zamestnávateľ robí automaticky.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. 
 • Na základe týchto údajov vyplneníte Vyhlásenie v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Nájdete ho tu.
   
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne ho pošlite do školy a my ho na daňový úrad doručíme.
   Pre fyzické osoby, ktoré si podávajú dňové priznanie sami:

 1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 2. Obchodné meno alebo názov: Rodičia a priatelia ZŠ v Nitrianskom Rudne
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nitrianske Rudno, Školská č. 492/15, 97226
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37920537
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v rámiku
 4.  
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 • Pre právnicke osoby:
 1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičia a priatelia ZŠ v Nitrianskom Rudne
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nitrianske Rudno, Školská č. 492/15, 97226
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37920537
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria