Navigácia

Konzultácie žiaci 9. roč.

V spolupráci s CPPPaP v Prievidzi sme pre našich žiakov – deviatakov pripravili možnosť konzultácii so psychologičkou Mgr. Janou Kalnou ohľadom výsledkov testovania Proforientu k voľbe ďalšieho štúdia.

Harmonogram konzultácií je uvedený na šk. webstránke.

Priemerný čas konzultácie je 10 – 15 min. a bude prebiehať v školskej knižnici.

Konzultácie sa v škole, v uvedenom čase, v prípade záujmu môžu zúčastniť aj rodičia.

Vo výnimočnom prípade a záujme rodičov je možné s Mgr. Kalnou dohodnúť aj osobné stretnutie na č. t.: 046/519 95 21 v priestoroch CPPPaP, Bakalárska 2, Prievidza

Termín pre 9.A je 22.10. 2018 a tu je harmonogram týchto stretnutí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín pre 9.B je 25.10. 2018 a tu je harmonogram týchto stretnutí:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria