Navigácia

Čo by mal vedieť budúci prvák

 • samostatne sa obliecť a obuť,
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi,
 • samostatne sa najesť,
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • spočítať predmety do "päť",
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky,
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • kresliť pevné a neroztrasené línie,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená),
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď.),
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

 

Ak máte záujem prečítať si viac všeobecných informácií, pozrite si webovú stránku Ústavu informácií a prognóz  školstva, ktorú nájdete na tomto mieste.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria