Navigácia

SŠ v okrese Prievidza

NOVÉ: V našom okrese sa nachádza 14 stredných škôl so širokým zameraním. Pri výbere strednej školy treba zvážiť, či Vaše dieťa má záujem o daný odbor, taktiež aj uplatnenie v praxi. Zo svojej dlhoročnej skúsenosti viem, že mnohí žiaci si predovšetkým vyberajú taký odbor, ktorý na počutie dobre znie ( akadémia, manažment...) alebo ak tam  ide študovať jeho kamarát, nie však ako sa uplatní po štúdiu v praxi. Treba zvážiť všetky okolnosti a už sa len správne rozhodnúť. Pre ľahšiu orientáciu v stredných školách prikladám zoznam stredných škôl z programu Proforient platný pre šk. rok 2016/2017.

Vysvetlivky:

 – dĺžka štúdia

Tal – či sú potrebné talentové skúšky

Profilové predmety – z akých sa vykoná prijímacia skúška

Triedy – koľko tried otvárajú

Plán – koľko žiakov plánujú prijať

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria