Navigácia

Dôležité termíny

​​​​​

 • informácie o predbežnom poradí žiakov v prijímacom konaní v školskom roku 2018/2019 – od 21. 11. 2018
 • zber nových informácií o záujme žiakov o štúdium v SŠ – do 15.01. 2019
 • nové informácie o predbežnom poradí žiakov v prijímacom konaní v školskom roku 2018/2019 – od 19.01. 2018
 • SŠ - zverejnenie kritérií prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok – talentové odbory – do 01.02. 2019
 • podanie prihlášok zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi ZŠ – talentové odborydo 20.02. 2019
 • zber informácií – polročné známky, talentové školy – do 22.02. 2019
 • nové informácie o predbežnom poradí žiakov v prijímacom konaní v školskom roku 2018/2019 – od 06.03. 2019
 • talentové skúšky15.03. – 30.04. 2019
 • SŠ zverejnia kritérií na netalentové odbory – do 31.03. 2019
 • Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – 03.04. 2019
 • Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín – 16.04.2019
 • podanie prihlášok zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi ZŠ – netalentové odborydo 10.04. 2019
 • Riaditeľ zašle prihlášky na SŠ  - do 20.04.2019
 • nové informácie o predbežnom poradí žiakov v prijímacom konaní v školskom roku 2018/2019 – od 02.05. 2019
 • 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok netalentové odbory – 13.05. 2019
 • 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok netalentové odbory – 16.05. 2019
 • zverejnenie konania 2. kola prijímacích skúšok – do 06.06. 2019
 • 2. kolo prijímacích skúšok – 18.06. 2019

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria