Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

Školské mlieko

Aj tento rok naša škola pokračuje v projekte Školské mlieko, v rámci ktorého majú všetci žiaci prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému MŠVVaŠ SR. Deti sa k mlieku môžu dostať prostredníctvom mliekomatu, ktorý je umiestnený v škole na prízemí. Všetky ďalšie dôležité informácie získate na stránke www.brejky.sk. Čo sa týka informácií o samotnej prevádzke v našej škole nájdete ich tu. Ďalšie info vám poskytnú triedni vyučujúci.

Sme aj na FACEBOOKU

2% dane pre ZRPŠ

Aj tento rok Vás žiadame o pomoc formou poskytnutia 2% nášmu ZRPŠ. Máte istotu, že prispievate na dobrú vec, pomáhate svojim deťom a prakticky Vás to nič nestojí.

ĎAKUJEME...

Tu nájdete tlačivo na rok 2018(za dane odvedené v roku 2017).

Vynikajúcu kvalitu našich dievčat vo vybíjanej potvrdili naše šikulky pod vedením pani uč. Pavolovej aj tento rok. Aj v šk. roku 2016/2017 vybojovali opäť fantastické 2. miesto a už štvrtý rok po sebe doniesli jednu z dvoch najcenneších medailí z Majstrovstiev Slovenska. Famózne!!! Toto sa často nevidí!!!

Aj toto sa u nás deje...

Pondelok 26. 2. 2018

Časový rozpis hodín

Pre lepší prehľad o organizácií vyučovania prinášame časový harmonogram vyučovacích hodín:

 • 1. hod.: 750   -  835
 • 2. hod.: 845   -  930
 • 3. hod.: 945   -  1030
 • 4. hod.: 1040 -  1125
 • 5. hod.: 1135 -  1220
 • 6. hod.: 1230 -  1315
Počet návštev: 1898951

Počasie Nitrianske Rudno - Svieti.com

Vitajte na našom školskom webe

Čiateľský oriešok - výtvarná časť:
Naši žiaci na I. stupni sa pod vedením svojich pani učiteliek aj tento rok zapojili do súťaže čitateľský oriešok, ktorý má okrem literárnej časti aj výtvarnú. Spomedzi viacerých prác našich žiakov vybrala do finále odborná porota tri práce. Po kliknutí na meno našich žiakov sa Vám otvorí obrázok na FB a tam ho môžete podporiť klinutím na Páči sa mi to.TESTOVANIE 5-2017: Už po tretí krát sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testovanie bolo zamerané ako výstup vedomostí žiakov I. stupňa, teda ročníkov 1. - 4.
Tradične prebehlo z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Veľmi nás teší, že naši piataci dosiahli opäť v oboch predmetoch v rámci Slovenska výrazne nadpriemerné výsledky. Z matematiky to bolo 9,8% nad priemer SR a zo slovenského jazyka a literatúry 11,1% nad priemer SR.
• priemer SR z matematiky: 64,7% - priemer našej školy: 74,5%
• priemer SR zo sl. jazyka: 62,8% - priemer našej školy: 73,9%

Všetkým, ktorí majú na týchto výsledkoch svoj podiel, ďakujeme. Najmä pani učiteľkám a učiteľovi z I. stupňa: p. Besedovej, p. Imreovej a p. Vreľovi, ale aj p. učiteľkám z 5. ročníka, ktorí so žiakmi učivo opakovali: p. Jančovej, p. Šemrincovej, p. Královej a p. Mazánikovej. Za prípravu žiakov ďakujeme aj vyučujúcim zo ZŠ z Liešťan a zo ZŠ z Brezolúp, odkiaľ k nám taktiež prišli niektorí žiaci do 5. ročníka.
Najlepšie výsledky v testovaní v oboch predmetoch z našej školy dosiahli: Samuel Gajdoš, Samuel Radosa a Simon Pánis. Gratulujeme!
Viac informácií o celoslovenskom testovaní nájdete po kliknutí sem.


Oznam o rekonštrukcii telocvične:

Počnúc 15.01.2018 začala rekonštrukcia telocvične ktorá prebieha vďaka úspešnému projektu nášho zriaďovateľa Obce Nitrianske Rudno vo výzve MŠVVaŠ SR na dostavbu a rekonštrukciu telocviční.

Viac info nájdete na totmo mieste.

Novinky

 • 23. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul 2% Dane - je už priložené aktuálne tlačivo na poskytnutie 2% daní nášmu ZRPŠ.

 • 3. 1. 2018 P. uč. Plevová tu rozvíja šikovnosť a tvorivosť našich detí už od I. stupňa a pozvoľna prechádza do druhého. Výsledkom je potom nielen záujem detí o tvorivé aktivity a krásne vyzdobená škola, ale aj pekné výsledky a výborná reprezentácia školy a obce v umelecko-aranžérskych súťažiach.
  Viac foto tu...
 • 3. 1. 2018 Jednou z mnohých ďalších aktivít našich žiakov v predvianočnom období bolo aranžovanie vianočných dekorácií a ikebán v 3.B triede pod vedením p. uč. Pavolovej. Že sú naozaj šikovní a tvoriví, je vidieť aj na priložených fotografiách.
  Viac foto tu...
 • 3. 1. 2018 Krátko pred Vianocami priblížila našim žiakom život v Austrálii p. uč. Nechalová, ktorá tu sama prežila niekoľko rokov. Okrem iných tém, žiakom priblížila trávenie Vianoc, či školský život u protinožcov. Za pozornosť, ale aj preukázanie nových poznatkov, si žiaci odniesli aj drobné pozornosti. Aktivitu pomáhala organizovať aj p. uč. Škrabanová.
  Viac foto tu...
 • 3. 1. 2018 V tomto predvianočnom čase sa naši žiaci opäť predviedli svojim rodičom, starým rodičom a širokej verejnosti nádherným vianočným pásmom, ktorý v sebe skĺbil prvky divadla, spevu a tanca, pod názvom Tri oriešky pre Popolušku. Tak ako sme na plagátoch avizovali, pohladili dušu všetkých prítomných divákov, ktorí ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Pre tých, čo sa programu zúčastniť nemohli, prinášame aspoň niekoľko fotografií a neskôr aj videí. Za úspech celej akcie vďačíme okrem šikovných a tale

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria