Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

Školské mlieko

Aj tento rok naša škola pokračuje v projekte Školské mlieko, v rámci ktorého majú všetci žiaci prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému MŠVVaŠ SR. Deti sa k mlieku môžu dostať prostredníctvom mliekomatu, ktorý je umiestnený v škole na prízemí. Všetky ďalšie dôležité informácie získate na stránke www.brejky.sk. Čo sa týka informácií o samotnej prevádzke v našej škole nájdete ich tu. Ďalšie info vám poskytnú triedni vyučujúci.

Sme aj na FACEBOOKU

2% dane pre ZRPŠ

ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste mysleli na našich žiakov a pomohli nám svojimi 2% z daní zas trochu vylepšiť ich podmienky.
Prostriedky budú použité pri modernizácií detského ihriska, na cesty na rôznorodé žiacke súťaže, ako aj ceny a odmeny pre väčšinu žiakov školy...

Druhé najlepšie na Slovensku

Vynikajúcu kvalitu našich dievčat vo vybíjanej potvrdili naše šikulky pod vedením pani uč. Pavolovej aj tento rok. Aj v šk. roku 2017/2018 vybojovali opäť fantastické 2. miesto a už piaty rok po sebe doniesli jednu z dvoch najcenneších medailí z Majstrovstiev Slovenska. Famózne!!! Toto sa často nevidí!!!

Aj toto sa u nás deje...

Pondelok 15. 10. 2018

Časový rozpis hodín

Pre lepší prehľad o organizácií vyučovania prinášame časový harmonogram vyučovacích hodín:

 • 1. hod.: 750   -  835
 • 2. hod.: 845   -  930
 • 3. hod.: 945   -  1030
 • 4. hod.: 1040 -  1125
 • 5. hod.: 1135 -  1220
 • 6. hod.: 1230 -  1315
Počet návštev: 2360404

Počasie Nitrianske Rudno - Svieti.com

Vitajte na našom školskom webe

Dňa 8.10.2018 o 10:15 nás navštívil MATEJ TÓTH.

Slávnostne otvoril pôsobenie Akadémie Mateja Tótha v našej škole a odovzdal nám grand, vďaka ktorému bude môcť táto aktivita v škole prebiehať bezplatne.

Za to patrí vďaka všetkým, ktorí sa koncom minulého šk. roku zapojili do celoslovenského hlasovania, kde sme získali najviac hlasov v Trenčianskom kraji.

Akadémiu bude v našej škole viesť p. uč. Iliašová.

Viac fotografií a informácií nájdete na tejto stránke.


V mesiaci september sme okrem mnohého iného stihli:

Slávnostné otverenie školského roku.

Po dvojmesačnej "výluke" sme opäť naštartovali stroj s názvom škola.
Veríme, že jeho motor a všetky ďalšie komponenty budú fungovať minimálne tak dobre ako pred rokom a že to takto vydrží celých 10 mesiacov.
Špeciálne sme do nášho stroja zakomponovali nové súčiastky v podobe našich milých prváčikov, ktorých p. riaditeľ Škraban pasoval do stavu "veľkých žiakov"
Viac fotografií nájdete na tomto mieste.

Didaktické hry a účelové cvičenia

Krásne počasie vo štvrtok 13. septembra naše pani učiteľky, páni učitelia a pani asistentky využili, v súlade so ŠkVP, na praktickú realizáciu prierezovej témy ochrana života a zdravia. Pre žiakov pripravili zábavno-poučné dopoludnie plné športu, súťaží, hier a z nich plynúcich nových poznatkov. Popri tom stihli aj opiecť nejakú tú slaninku, či pozbierať v lese aj zopár hríbikov...
Viac info a foto je na tomto mieste...

Detské dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach

V utorok 25.09. a v stredu 26.09. "vyrazili" žiaci 2. až 4. ročníka do Turčianskych Teplíc. Nachádza sa tu totiž najbližšie detské dopravné ihrisko od našej školy. Keďže dopravná výchova je povinnou prierezovou témou nášho ŠkVP, rozhodli sme sa, že žiakom ju priblížime maximálne názorne, priamo v simulovanom prostredí dopravnej premávky. Počasie síce nebolo úplne ideálne, napriek tomu mali deti z akcie skutočnú radosť a určite aj nezabudnuteľné zážitky.
Viac info a fotografií je na tomto mieste.

Európsky deň jazykov:

Dňa 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov. Inak tomu nebolo v našej škole ani tento rok. O rôznorodosti jazykov a ich význame pre ľudstvo si krátku rozhlasovú reláciu pripravili naše dve šikovné ôsmačky Lujza Šimorová a Lívia Gebrlínová pod vedením p. uč. Šemrincovej.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria