Navigácia

Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Školské mlieko

Aj tento rok naša škola pokračuje v projekte Školské mlieko, v rámci ktorého majú všetci žiaci prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému MŠVVaŠ SR. Deti sa k mlieku môžu dostať prostredníctvom mliekomatu, ktorý je umiestnený v škole na prízemí. Všetky ďalšie dôležité informácie získate na stránke www.brejky.sk. Čo sa týka informácií o samotnej prevádzke v našej škole nájdete ich tu. Ďalšie info vám poskytnú triedni vyučujúci.

Druhé najlepšie na Slovensku

Druhé najlepšie na Slovensku

Vynikajúcu kvalitu našich dievčat vo vybíjanej potvrdili naše šikulky pod vedením pani uč. Pavolovej aj tento rok. Aj v tomto šk. roku 2021/2022. Nezastavila ich ani 2-ročná korona pauza o opäť vybojovali neskutočné 2. miesto a ZNOVU doniesli jednu z dvoch najcenneších medailí z Majstrovstiev Slovenska. Famózne!!! Toto sa často nevidí!!!
 
Dievčatá hrali v zložení: Petra Štefáková, Karin Štefáková, Sara Škrípová, Simona Adamcová, Nela Škadrová, Alžbeta Sedláčková, Hana Fajerová, Nela Javorčeková, Ema Javorčeková, Nela Kluvanocvá, Viktória Poliačeková a Soňa Rypáková. 

Sme aj na FACEBOOKU

Európske PROJEKTY

Streda 10. 8. 2022

Časový rozpis hodín

Pre lepší prehľad o organizácií vyučovania prinášame časový harmonogram vyučovacích hodín:

 • 1. hod.: 750   -  835
 • 2. hod.: 845   -  930
 • 3. hod.: 945   -  1030
 • 4. hod.: 1040 -  1125
 • 5. hod.: 1135 -  1220
 • 6. hod.: 1230 -  1315
 • 7. hod.: 1330 -  1415

Aj toto sa u nás deje...

Vitajte na školskom webe

Všetkým našim žiakom, rodičom a zamestnancom, ako aj návštevníkom našej stránky, želáme pekné a pohodové leto.


30. júna sme slávnostne ukončili šk. rok, ocenili najusilovnejších a najúspešnejších žiakov a dôstojne sa rozlúčili s deviatakmi. Viac informácií a najmä fotografií najdéte na FB stránke školy: https://www.facebook.com/zsnrudno.


60. VÝROČIE ŠKOLY

Pripomenuli sme si ho veľkolepou žiackou akadémiou, ktorá prostredníctvom vystúpení žiakov chronologicky mapovala vývoj školstva a súčasnej školy v Nitrianskom Rudne od zavedenia povinnej školskej dochádzky Máriou Teréziou až po súčasné online vyučovanie.

Pri tejto príležitosti mimoriadne ocenil starosta obce spolu so súčasným riaditeľom školy 7 bývalých, ale aj súčasných pedagógov školy. Žiaľ, dvoch z nich už len "in memoriam". Išlo o nasledovných pedagógov:

 • p. riad. Pavel Beňo,
 • p. uč. Jana Adamcová,
 • p. uč. Mária Seifertová,
 • p. zást. Daniela Pršová,
 • p. zást. Katarína Imreová,
 • p. riad. Miloš Kupec - "in memoriam" - ocenenie prebrala p. manželka, bývalá dlhoročná učiteľka školy,
 • p. uč. Oľga Mazániková - "in memoriam" - ocenenie prebral syn, Ing. Mazánik.
   

Okrem nich starosta obce poďakoval aj súčasnému riaditeľovi p. Škrabanovi za úspešné 10-ročné vedenie školy.

P. riad. Škraban následne vyzdvihol a poďakoval p. uč. Plevovej a p. uč. Šemrincovej za realizáciu akadémie a p. uč. Pavolovej za výbornú reprezentáciu školy a obce umiestnením sa na 2. mieste na Majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej.

Oveľa viac fotografií a informácií získate na FB stránke školy...


Vo štvrtok 28.04.2022 prebehla celoslovenská zbierka pod názvom Deň narcisov. Aj tento rok sa do nej zapojila aj naša škola. Pod dohľadom našich p. učiteliek Plevovej a Šemrincovej ju budú priamo v obci ak aj v škole je realizobvali spolu s našimi žiačkami. 
Vďaka nim, ale aj všetkým, ktorí sa zapojili sme mohli spoločne na účet nadácie odoslať sumu 1452,19€. Obrovské ĎAKUJEME!!!


V stredu 13. apríla slávnostne odhalil SOV na našej škole už druhú pamätnú tabuľu Denisovi MYŠÁKOVI, nášmu bývalému žiakovi a už 2-násobnému olympijkému medailistovi. Pri tejto príležitosti sa konal aj menší sprievodný program a školu navštívili okrem Denisa aj členovia SOV, Denisovi príbuzní a p. starosta. Denis je silným príkladom nielen pre našich žiakov, že pracovitosťou a zopovednosťou sa dajú dosiahnuť veľké úspechy. Viac informácií a fotografií nájdete na tomto mieste.


V sobotu 9. apríla 2022 sa konal zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. 2022/2023. Zápisu sa zúčastnilo 42 žiakov, nielen z MŠ v Nitrianskom Rudne, ale aj z MŠ v okolitých obciach. 
Viac informácií aj fotografie zo zápisu nájdete FB stránke školy.

Za darčeky pre budúcich prváčikov ďakujeme Drogérii u Anežky. 


ŠKOLOVINY - decembrové číslo šk. časopisu v pdf formáte nájdete na tomto mieste.


Školský rok 2021/2022 sme slávnostne, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení, otvorili.

Privítali sme 43 nových prváčikov, ktorých p. riaditeľ za účasti tr. p. učiteliek, p. zástupkyne a rodičov pasoval za "veľkých žiakov" školy. Im, ako aj všetkým ostatným, želáme úspešný školský rok a najmä, nech ten rok vydržíme spolu v škole bez prerušení.

Fotogalériu zo začiatku šk. roka a pasovania prváčikov nájdete na tomto mieste.


Aktuálne informácie pre žiakov aj rodičov sú podľa potreby posielané prostredníctvom Edupage.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  výchovná poradkyňa: 0948125736
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria