Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

Školské mlieko

Aj tento rok naša škola pokračuje v projekte Školské mlieko, v rámci ktorého majú všetci žiaci prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému MŠVVaŠ SR. Deti sa k mlieku môžu dostať prostredníctvom mliekomatu, ktorý je umiestnený v škole na prízemí. Všetky ďalšie dôležité informácie získate na stránke www.brejky.sk. Čo sa týka informácií o samotnej prevádzke v našej škole nájdete ich tu. Ďalšie info vám poskytnú triedni vyučujúci.

Sme aj na FACEBOOKU

2% dane pre ZRPŠ

ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste mysleli na našich žiakov a pomohli nám svojimi 2% z daní zas trochu vylepšiť ich podmienky.
Prostriedky budú použité pri modernizácií detského ihriska, na cesty na rôznorodé žiacke súťaže, ako aj ceny a odmeny pre väčšinu žiakov školy...

Druhé najlepšie na Slovensku

Vynikajúcu kvalitu našich dievčat vo vybíjanej potvrdili naše šikulky pod vedením pani uč. Pavolovej aj tento rok. Aj v šk. roku 2017/2018 vybojovali opäť fantastické 2. miesto a už piaty rok po sebe doniesli jednu z dvoch najcenneších medailí z Majstrovstiev Slovenska. Famózne!!! Toto sa často nevidí!!!

Aj toto sa u nás deje...

Sobota 15. 12. 2018

Časový rozpis hodín

Pre lepší prehľad o organizácií vyučovania prinášame časový harmonogram vyučovacích hodín:

 • 1. hod.: 750   -  835
 • 2. hod.: 845   -  930
 • 3. hod.: 945   -  1030
 • 4. hod.: 1040 -  1125
 • 5. hod.: 1135 -  1220
 • 6. hod.: 1230 -  1315
Počet návštev: 2498187

Počasie Nitrianske Rudno - Svieti.com

Vitajte na našom školskom webe

Novinky

 • 11. 11. 2018 V predvečer sviatku sv. Martina sme spoločne s OcÚ a DHZ Nitr. Rudno zorganizovali milú spoločensko-rodinnú akciu - lampiónový sprievod. Všetci spoločne, učitelia, deti, rodičia, starí rodičia, iní príbuzní a známi..., sme prešli časťou obce a osvetlili ju tajomnou žiarou lampiónov, väčšinou kúpených, ale našli sa aj také, ktoré si deti sami vyrobili či už doma alebo v ŠKD. Teší nás, že pochodu sa zúčastnilo aj veľa detí z okolitých obcí.
  Pochod sme zakončili v parku pri obecnom úrade, kde nás
 • 11. 11. 2018 V piatok 9.11. 2018 sme sa s našimi deviatakmi opäť zapojili do zbierky HODINA DEŤOM. Zbierka je určená na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
  Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili, a našim žiakom pod vedením p. učiteľky Mederovej a p. asistentiek Javorčekovej a Kupčekovej, sme vyzbierali sumu 508,00€, ktorá bola ešte v ten istý deň celá prevedená na účet nadáci
 • 11. 11. 2018 V utorok 6.11. a v stredu 7.11. mali naši žiaci možnosť navštíviť tzv. sférické kino. Nemuseli dokonca nikam chodiť, ale kino prišlo priamo k nám do telocvične (viď foto). Ide o špeciálnu formu projekcie vo vnútri polgule, čím pre diváka vzniká úplne iná forma priestorového zážitku, keď ako projekčná plocha je využitá takmer celá vnútorná plocha polgule. Navyše filmy sú pre takú formu projekcie priamo tvorené, sú primeranú veku jednotlivých žiakov a okrem zábavného majú hlavne významný edukačný
 • 4. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty - pridali sme Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018

 • 4. 11. 2018 Mimoriadne krátky, jednodňový týždeň, sme využili na netradičnú aktivitu. Zorganizovali sme si tzv. Deň gramotností, kedy sa naši žiaci pod vedením pani učiteliek a učiteľov realizovali rôznymi formami - verbálne, písomne či výtvarne. Cieľom bolo tradičnými aj netradičnými formami priblížiť žiakom zákutia finančnej a čitateľskej gramotnosti. Popri tom sme využili aj množstvo medzipredmetových vzťahov, kde žiaci na jednej strane použili veľa z toho, čo už poznajú a na stane druhej, si zas doplnil
 • 4. 11. 2018 V pondelok 29.10. sme si spoločne s našimi dôchodcami, ale aj niektorými súčasnými kolegami, trochu posedeli a zaspomínali na to všetko pekné, čo sa v škole prežilo aj pred desiatkami rokov. A veru tých spomienok bolo neúrekom. Spoločné chvíle nám spríjemnili naši malí žiačikovia z ŠKD, ktorí si pod vedením p. vychovávateľky Mokrej pripravili skutočne milí ale aj veľmi zábavný program. Veru nám medzi našimi malými žiačikmi opäť rastú talenty,ktoré nám určite budú robiť radosť. Program obohatili

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria