Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Martin Škraban Rozvrh
Riaditeľ
 
 
PaedDr. Katarína Imreová KI Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Daniela Pršová DP Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Jana Besedová JB Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Zippyho kamaráti
 
 
Mgr. Martina Bieliková MB Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Umelecká činnosť výtvarná 1.-2.
Vedie krúžok: Umelecká činnosť výtvarná 3.-6.
 
 
Mgr. Radoslava Dengová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Radoslava Dengová RD Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: ŠKD III. oddelenie
 
 
Ing. Ján Drobec JD Vedúci krúžku
Vedie krúžok: Futbal1
 
 
Mgr. Alena Iliašová AI Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Loptové hry
 
 
Mgr. Gabriela Jančová GJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Príprava na T9-SJL
 
 
Andrea Javorčeková AJ Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zuzana Kluvancová ZK Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Milan Kluvanec MiK Vedúci krúžku
Vedie krúžok: Futbal2
 
 
Mgr. Miroslav Kluvanec MK Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.B
 
 
Mgr. Žofia Kopnická ŽK Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: Práca s grafikou
 
 
Mgr. Nadežda Kováčiková NK Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Blanka Králová BK Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Príprava na T9-MAT
 
 
Ing. Ivana Kupčeková IK Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Michal Majerčík MMa Rozvrh
Učiteľ
 
 
Matúš Matuškovič MaM Vedúci krúžku
 
 
Mgr. Oľga Mazániková OM Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Martina Mederová MM Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Viktor Mičuda VM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Mokrá Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Jana Mokrá JM Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD II. oddelenie
 
 
Mgr. Petra Motúzová PM Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD I. oddelenie
 
 
Nikola Môciková NM Vedúca krúžku
 
 
Mgr. Marcela Nechalová MN Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: AJ - doučovanie
 
 
Mgr. Katarína Novotná KN Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Športové hry
 
 
Mgr. Viera Oravcová VO Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Pavolová VP Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Vybíjaná
 
 
Andrej Plachý AP Vedúci krúžku
Vedie krúžok: Hasičský krúžok
 
 
Mgr. Erika Plevová EP Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa
 
 
Mgr. Petra Púčiková PP Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Jana Rambalová JR Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Šemrincová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Dušana Škrabanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Daniela Špeťková DŠp Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Adela Štefáková Učiteľka
 
 
Ing. Peter Vereš, PhD. PVe Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Peter Vrteľ PV Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.B
Vedie krúžok: Pohybovo-loptové hry

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria