Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Martin Škraban Rozvrh
Riaditeľ
mskrab@gmail.com
 
 
PaedDr. Katarína Imreová KI Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 3. A
katulienka231@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Pršová DP Rozvrh
Zástupkyňa
daniela.prsova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Besedová JB Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. B
Vedie krúžok: Zippyho kamaráti 1.B
besedovajana@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Bieliková MB Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. B
Vedie krúžok: Umelecká činnosť výtvarná
mattymatty@centrum.sk
 
 
Bc. Radka Čičmancová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD II. oddelenie
radka.hvojnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Radoslava Dengová RD Rozvrh
Učiteľka
radkadengova@gmail.com
 
 
Mgr. Emília Hlavinková HE Rozvrh
Učiteľka
milkahl16@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Iliašová AI Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. A
Vedie krúžok: Loptové hry
Vedie krúžok: Zippyho kamaráti 1.A
alailiasova@azet.sk
 
 
Mgr. Gabriela Jančová GJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. A
jancova.gabika@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Kluvancová ZK Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. B
z.kluvancova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Kluvanec MK Rozvrh
Triedny učiteľ: 6. B
Vedie krúžok: Futbal
mkluvanec@zoznam.sk
 
 
Mgr. Žofia Kopnická ŽK Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. B
zkopnicka@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Kováčiková NK Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
nadezda.kov79@gmail.com
 
 
Mgr. Blanka Králová BK Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. B
Vedie krúžok: Príprava na T9 MAT
blankakralova@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Majerčík MMa Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Oľga Mazániková OM Rozvrh
Učiteľka
mazanikova@gmail.com
 
 
PaedDr. Martina Mederová MM Rozvrh
Triedna učiteľka: 2 .A
m.mederova@gmail.com
 
 
Mgr. Viktor Mičuda VM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Mokrá JM Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD I. oddelenie
janamokra@azet.sk
 
 
Mgr. Petra Motúzová PM Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD III. oddelenie
petramotuzova@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Nechalová MN Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: ANJ doučovanie
marsellan@centrum.sk
 
 
Mgr. Katarína Novotná KN Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. B
Vedie krúžok: Florbal
Vedie krúžok: Športové hry
katka6912@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Oravcová VO Rozvrh
Učiteľka
oravcovav5@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Pavolová VP Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. B
Vedie krúžok: Vybíjaná
viera.pavolova@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Plevová EP Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. B
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa
erikaplevova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Rambalová JR Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. A
janram002@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Šemrincová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. A
Vedie krúžok: Príprava na T9 SJL
zuzu.sem@azet.sk
 
 
Mgr. Dušana Škrabanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. A
dusanafoltanova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Špeťková DŠp Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. A
Vedie krúžok: Vedenie domácnosti
spetkova.daniela@gmail.com
 
 
Mgr. Adela Štefáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. A
stefakovaadka@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Vrteľ PV Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Pohybovo-loptové hry
petovrtel@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria