Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 15. 4. 2018 Tak ako to už býva v apríli zvykom, tak aj tento rok sa v našej školičke zišli predškoláci, aby ukázali našim pani učiteľkám, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. A naozaj bolo toho mnoho, čo ich naučili ich rodičia a pani učiteľky vo všetkých materských školách, odkiaľ k nám prišli detičky na zápis. Všetci zvládli bez zaváhania rozprávkové "nástrahy", ktoré na nich nachystali pani učiteľky. Tento rok sa deti "prešli rôznymi zákutiami cirkusu" plného šašov, zvieratiek a kúzel. Prostredníctvom rôznych zábavných úloh potom budúci žiačikovia ukázali ako vedia spievať, recitovať, počítať, vystrihovať, ako sa orientujú v priestore, ako im ide jemná aj hrubá motorika, jednoducho všetko čo riadny prvák potrebuje vedieť. Celý zápis zorganizovali pani učiteľky Rambalová, Mederová, Kluvancová a Pavolová, výchovná poradkyňa - pani Mazániková, ktorá okrem iného zabezpečila aj fotografie a zástupkyňa riaditeľa pani Imreová, ktorá mala na starosti aj administráciu zápisu. Za výborne zvládnutú akciu a spríjemnenie prvých krôčikov v škole pre budúcich prváčikov im patrí veľká vďaka. Všetci predškoláci si na záver odniesli drobné pozornosti (malú LEGO stavebničku a iné), poriadny cirkusový klobúk a ako potvrdenie o absolvovaní zápisu aj pamätný list.
  Veľa fotografií zo zápisu nájdete na tomto mieste.
 • 15. 4. 2018 Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: už 22. ročníka Dňa narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu Liga proti rakovine. Akciu už tento rok zorganizovali a realizovali p. učiteľky Plevová a Šemrincová, za čo im patrí veľká vďaka nielen naša, ale najmä všetkých tých ktorým je táto pomoc smerovaná. Výrazne k úspechu akcie prispeli aj naše ôsmačky a deviatačky, bez ktorých by to ani tento rok nešlo. Musím ich fakt pochváliť, lebo boli veľmi ochotné, a aj keď občas trochu pohnevajú, ukázali, že majú naozaj dobré a láskavé srdiečka :-). Samozrejme veľká vďaka patrí aj všetkým Vám, ktorí ste prispeli. Tak ako každý rok, aj teraz bude celá suma, 1133,23€ zaslaná na účet nadácie Liga proti rakovine. Veríme, že pomôžu tam, kde ich najviac treba. Celá akcia v škole začala ešte o deň skôr, keď si naše dievčatá pripravili krátku rozhlasovú reláciu, kde zdôraznili význam tejto zbierky. Drobnou sumičkou v deň zbierky potom prispela aj väčšina našich žiakov a celá škola hrdo, ale aj s pokorou, nosila pripnutý symbol pomoci - žltý narcis.
  Niekoľko fotografií z aktivity nájdete na tomto mieste...
 • 15. 4. 2018 Aj tento rok sa do školského kola tejto tradičnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne zapojilo viac ako tri desiatky našich detí od prváčikov po siedmakov (ôsmaci, deviataci tento rok nejako "zlyhali"). Svedčí to jednak o množstve talentov medzi našimi žiačikmi a na druhej strane aj o podpore a rozvoji ich talentu našimi skvelými pani učiteľkami a učiteľmi, ktorí nadväzujú na prácu zo ZUŠ, prípadne na domácu prípravu. Do organizácie súťaží na prvom a druhom stupni sa zapojili títo vyučujúci: p. Pršová, p. Besedová, p. Vrteľ a p. Mederová. ĎAKUJEME...
  Pri takýchto súťažiach je vždy veľmi ťažké určiť poradie. URČITE VYHRALI VŠETCI ČO SA ZAPOJILI, ale predsa len porota súťaž nakoniec vyhodnotila takto:

  I. kategória:
  1. miesto Viktória Kotulová 1. B a Kamila Valašeková 3. A;
  2. miesto Seline Vrecková 2. A a Kristián Mercek 1. A;
  3. miesto Marína Horáčeková 2. B a Kristína Ann Lutz 3. A;

  II. kategória:
  1. miesto Kiara Sládkayová 4. A;
  2. miesto Marek Medera 4. A a Dávid Pánis 4. B;
  3. miesto Melanie Hrdá 4. B a Julieta Ševčíková 4. B a Lucia Gocoliaková 5. A;

  III. kategória:
  2. miesto Hana Haragová 7. A; Jaroslav Harag 7. A.

  Fotografie zo súťaže aj z vyhodnotenia nájdete tu.
 • 15. 4. 2018 Vo štvrtok 12.02.2018 navštívili, pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7.4.), našich tretiakov a štvrtákov pracovníčky RÚVZ v Bojniciach. Cieľom ich návštevy bolo poukázať, už u týchto menších detí, na potrebu správnych stravovacích návykov, ktoré ich budú sprevádzať celý život. Žiaci nové informácie neprijímali len pasívne, ale boli do aktivity aktívne zapojení. Sami si vytvorili plagát na zadanú tému, ktorý si následne pred kolektívom triedy aj museli obhájiť.
  Ďalšie fotografie nájdete tu...
 • 15. 4. 2018 Aby naši žiačikovia vedeli, prečo sa hovorí usilovný ako včelička, pozvali p. učiteľky Mederová a Kluvancová medzi nich v rámci prvouky aktívneho a zanieteného včelára, nášho p. farára, vdp. Mičudu, ktorý toto s radosťou prijal. Deťom nielen porozprával o živote jeho "zverenkýň", ale im aj vysvetlil, ako to v tom úli vyzerá, čo všetko tie včeličky a následne včelári musia vykonať, kým sa dopracujeme k sladkému medíku. K jednotlivým produktom si mohli deti doslova privoňať a čo bolo jedlé, aj ochutnať. Pre porovnanie si vyskúšali chuť vosku a chuť medu (môžte hádať, čo chutilo lepšie). Z celej aktivity si decká odniesli nielen veľa nových poznatkov, ale čo je ešte dôležitejšie pri takejto názornosti im tie poznatky a zážitky určite v pamäti zostanú veľmi dlho... ĎAKUJEME p. farár aj pani triedne učiteľky Mederová a Kluvancová. 
  Viacero fotgrafií nájdete na tomto mieste...
 • 6. 4. 2018 Naši druháčikovia mali v stredu 28.03.mimoriadne prvé dve hodiny, na ktoré budú spomínať ešte veľmi dlho. Zážitkovo-praktickým spôsobom sa zoznámili s prácou záchranárov, spoznali zákutia záchranárskej sanitky, sami si mohli pod odborným dohľadom vyskúšať prakticky všetko, na čo siahli. Akcia pokračovala v triede, kde si deti samé vyskúšali nielen základné záchranárske techniky, ale oboznámili sa aj prístrojmi na meranie tlaku, EKG a mnohými ďalšími. Všetko to prebiehalo za účasti triednych pani učiteliek Mederovej a Kluvancovej. Pani uč. Mederová sa na chvíľku dokonca stala aj názornou pomôckou na ukážku určovania cukru v krvi :-). Za výnimočnú akciu ďakujeme obidvom záchranárom zo spoločnosti FALCK. Niektoré záchranárske techniky (napr. masáž srdca) si mohli priamo vyskúšať aj deti na záchranárskom macíkovi, určenom práve na takéto aktivity. ĎAKUJEME a veríme, že sa budeme stretávať len na takýchto podujatiach...
  Tu je viacero fotografií...
 • 6. 4. 2018 V atmosfére blížiacich sa veľkonočných sviatkov si naši štvrtáci pod vedením svojich pani učiteliek angličtinárok pripomenuli tradičný zvyk tohto obdobia, rozšírený v Anglicku a časti západnej Európy. Ide o zvyk, ktorý sa našim žiakom mimoriadne zapáčil, keďže vďaka svojej šikovnosti a rýchlosti si mohli nájsť ako odmenu sladké veľkonočné vajíčka. A veru niektorým sa, vďaka rýchlemu rozlúšteniu zadaných indícií, podarilo objaviť vajíčok neúrekom. Zaujímavú akciu pre žiakov pripravili p. učiteľky Kluvancová, Škrabanová a Kováčiková. Ďakujeme.
  Tu je množstvo fotografií z vydareného podujatia.
 • 6. 4. 2018 Pekne a úspešne školu reprezentovali Paulínka Číková zo 6.A, ktorá dostala cenu poroty na Hviezdolavovom Kubíne v Prievidzi (pripravovala p. uč. Škrabanová) a Paulínka Petrisková z 9.A, ktorá bola úspešnou riešiteľkou okresného kola chemickej olympiády (pripr. p. uč. Oravcová). Dievčatá gratulujeme a pani učiteľkám ďakujeme za prípravu.
 • 6. 4. 2018 Tak je to tu znovu. Naše dievčence sa už 6 krát po sebe stali MAJSTERKAMI Trenčianskeho kraja a postúpili na Majstrovstvá Slovenska. 
  Tohtoročné víťazstvo sa nerodilo ľahko, nakoľko po jednoznačnej výhre nad ZŠ z Trenčína 20:11 naše baby po prvý krát od minuloročných Majstrovstiev SR "zakopli" a prehrali s rovesníčkami zo ZŠ z Dubnice n. Váhom 13:14. Nakoniec teda o víťazovi rozhodovali vzájomné zápasy a skóre a to mali naše dievčatá najlepšie, takže sa mohli tešiť z 1. miesta.
  GRATULUJEME im, ako aj ich trénerke p. uč. Pavolovej.
  Rozhodcom na turnaji bol náš p. uč. Kluvanec.
  Tu nájdete fotogalériu.
 • 6. 4. 2018 Nočná škola bola tento rok spojená najmä s Pavlom Dobšinským, no nielen s ním, ale aj s p. uč. Rambalovou, p. uč. Bielikovou a p. zást. Imreovou trávili naši štvrtáci noc z piatka 23.03. na sobotu 24.03. 2018. A zážitkov a aktivít ktoré spolu prežili bolo veru neúrekom.
  Časť z nich prebehla v šk. knižnici, časť aj v celej škole no a na záver si pre svojich žiakov pripravili pani učiteľky aktivity aj v triedach, pokiaľ o cca 1:30 po polnoci žiaci postupne nepospali.
  A čo všetko spolu robili? Dumali nad literárnym kvízom zostaveným z kníh, ktoré už decká v priebehu roka čítali. „Trápili“ sa s indíciami podľa ktorých identifikovali rozprávky Pavla Dobšinského (viď foto v galérii). Zahrali sa na pátračov a podľa dômyselných indícií hľadali presne určené knihy po celej škole. No a keď sa presunuli na „spánok“ do svojich tried, tak každý zo žiakov prečítal svojim spolužiakom najobľúbenejší úryvok zo svojej obľúbenej knihy. A na úplný záver, aby decká predsa len zaspali im pani učiteľky porozprávali nádherný príbeh (možno aj trošku strašidelný ) na dobrú noc.
  Prepáčte trošku horšie fotografie, ale o to lepšia zábava s knihami a pani učiteľkami bola v škole. Až sa to veriť nechce ako sa decká vedia zabaviť aj niekoľko hodín pri knihe.
  Ďakujeme pani učiteľky Imreová, Rambalová a Bieliková.
  Fotky z vydarenej akcie nájdete na tomto mieste.
 • 6. 4. 2018 Dňa 22. marca sa v našej škole, okrem Dňa vody a dekanátneho kola Biblickej olympiády, hralo aj 1. kolo obvodu v malom futbale st. chlapcov a dievčat. 
  Naše dievčatá vo vzájomnom meraní síl s rovesníčkami z V. Belej vyhrali 5:3 a postúpili do ďalších bojov. 
  Chlapci nedali veľa šancí žiakom zo ZŠ Čavoj, ktorých porazili 6:0 a ešte vyšším rozdielom zvíťazili na rovesníkmi z V. Belej a to 7:0.
  Žiakov viedol p. uč. Kluvanec.
  Všetkým gratulujeme nielen za výsledok, ale aj za predvedený zodpovedný a bojovný výkon. Držíme palce do ďalších kôl.
  Pár fotografií nájdete tu.
 • 6. 4. 2018 Dňa 22. marca sa v našej škole, okrem dekanátneho kola Biblickej olympiády a obvodného turnaja vo futbale dievčat a chlapcov, konala aj pripomienka Svetového Dňa vody. Hlavným sprievodným znakom bola farba vody - MODRÁ, ktorá sa niesla celou školou v podobe tričiek, mikín a pulóvrov našich žiakov. Okrem toho pani učiteľky na I. stupni počas vyučovania zrealizovali viacero aktivít, ktoré deťom pripomenuli dôležitosť a význam vody v našom živote. Tieto skutočnosti podčiarkla aj relácia do šk. rozhlasu, ktorú so žiakmi 6.A pripravila p. uč. Špeťková.
  Časť z priebehu dnešného dňa prináša táto fotogaléria.
 • 6. 4. 2018 Dňa 22. marca sa v našej škole, okrem Dňa vody a obvodného turnaja vo futbale dievčat a chlapcov, konalo aj dekanátne kolo Biblickej olympiády. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ Valaská Belá, ZŠ Čavoj, ZŠ Diviaky nad Nitricou a družstvo našich žiakov. Celú súťaž v našej škole pripravovala a organizovala p. uč. Plevová, za čo jej samozrejme pekne ďakujeme. Naše družstvo nakoniec skončilo na 3. mieste. Zvíťazili žiaci zo ZŠ Diviaky nad Nitricou. Gratulujeme im a držíme palce v ďalšom zápolení, tentoraz už v Nitre.
  Fografie nájdete na tomto mieste.
 • 6. 4. 2018 Škola a naše deti žijú nielen športom a vzdelávaním, ale aj tradíciami a kultúrou. V dnešný deň (21.03.) sme si pripomenuli končiacu sa zimu a prichádzajúcu jar "upálením" a utopením symbolu zimy - Moreny. Naši štvrtáci si pod vedením p. zást. Imreovej a p. uč. Rambalovej Morenu nielen vlastnoručne vytvorili, ale ju aj hodili do NItrice a rozlúčili sa zo zimou. V tomto im boli nápomocní aj tretiačikovia pod vedením p. uč. Pavolovej a p. uč. Vrteľa. A keď jej všetci spolu zanôtili "Nesieme Morenu, v oleji smaženú...", alebo "Morena, Morena, kde si prebývala?", tak hádam sa tá zima aj pomaly od nás poberie, aj keď sa jej tento rok veľmi nechce Vítame jar - Obrázok 1.
  Fotografie nájdete na tomto mieste.
 • 6. 4. 2018 Po víťazstve v okresnom kole v basketbale skončili naše dievčatá v rámci regiónu troch okresov na peknom 2. mieste. Zvíťazili nad rovesníčkami z Bánoviec nad Bebravou 22:14, ale nestačili na dievčatá z Partizánskeho, ktorým podľahli 24:36.
  Aj napriek prehre a 2. miestu na turnaji, je to zatiaľ najväčší úspech v basketbale dievčat v našej škole. 
  Baby GRATULUJEME a ďakujeme p. uč. Novotnej za prípravu dievčat.
  Fotografie nájdete tu.
 • 6. 4. 2018 Dnes, 15. marca si naše dievčatá zabezpečili postup do krajského finále vo vybíjanej. V regionálnom kole, hranom v našej telocvični, sa stretli s víťazkami okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. V oboch zápasoch naše žiačky ukázali výbornú zohratosť a zaslúžene zvíťazili po výsledkoch 20:12 a 17:6. 
  Za zmienku určite stojí aj fakt, že v našom družstve nastúpili až tri tretiačky (Nelka Škadrová, Karinka Štefáková a Sárka Škrípová) a v konkurencii šiestačok a siedmačok sa vôbec nestratili.
  Baby GRATULUJEME a držíme palce budúci piatok v Prievidzi vo finále Trenčianskeho kraja.
  Pochvala a poďakovanie patrí samozrejme aj našej p. uč. Pavolovej, ktorá dievčatá takto výborne pripravuje.
  Fotky nájdete na tomto mieste.
 • 6. 4. 2018

  Dňa 12. marca zorganizovali pani učiteľky I. stupňa - p. Imreová, p. Rambalová p. Medrová, p. Kluvancová, školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetky výkony malých žiakov stáli za povšimnutie, pričom ich snahu a odvahu im možno len závidieť. Hoci sa to často vraví aj pri iných súťažiach, ale naozaj bolo veľmi ťažko porote určiť poradie, nakoľko najmä snaha, ale často aj prejav žiakov boli mimoriadne vyrovnané. Aj z tohto dôvodu sme udelili viac druhých a tretích miest. Víťazi nás budú reprezentovať na okresnom kole. Držíme im palce a ďakujeme aj rodičom za spoluprípravu svojich detí. Pomoc mamičiek ich deťom je naozaj poznať. Spoločne ich takto vedieme k láske ku knihám, k literatúre, k dobru a poznaniu...
  Teší nás, že hoci aj nesúťažne, ale o to s väčšou chuťou, sa zapojili aj naši prváčikovia.

  Poézia:
  1. Julieta Ševčíková, 4.B, pripr. p. zást. Imreová – postup do okr. kola; 
  2. Tomáš Čík 1.A , pripr. p. Iliašová; Adam Bahna 2.B, pripr. p. uč. Kluvancová; 
  3. Matúš Brtko 2.A, pripr. p. Mederová; Marek Medera 4.A, pripr. p. uč. Rambalová;

  Próza:
  1. Natália Kluvancová 4.B, pripr. p. zást. Imreová – postup do okr. kola; 
  2. Petra Štefáková 3.B pripr. p. uč. Pavolová; 
  3. Oliver Ponechal a Sabina Kútna, obaja 4.A, pripr. p. uč. Rambalová; Melanie Hrdá 4.B, pripr. p. zást. Imreová

  Tu je fotogaléria.

 • 6. 4. 2018

  Aj v tomto šk. roku sa naši žiaci, vďaka vedeniu svojich pedagógov, opäť radi zapojili do šk. kola celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. To, že žiaci túto súťaž neberú ako povinnosť, ale s radosťou a nadšením, bolo vidieť aj na výsledných prednesoch, ktorých kvalita bola opäť v mnohých prípadoch na vynikajúcej úrovni...
  Nakoľko výkony jednotlivých súťažiacich sú často porovnateľné, porota v zložení p. uč. Jančová, p. uč. Pršová, p. uč. Škrabanová a p. uč. Šemrincová to mala mimoriadne ťažké. 
  Sme radi, že stále sa nájdete dostatok žiakov, ktorí literatúru berú nielen ako školskú povinnosť, ale aj ako činnosť rozvíjajúcu ich ducha a obohacujúcu ich myseľ. Za toto, ale aj za prípravu žiakov na súťaž, ďakujeme...

 • 6. 4. 2018

  Aj v tomto šk. roku sa naši žiaci, vďaka vedeniu svojich pedagógov, opäť radi zapojili do šk. kola celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. To, že žiaci túto súťaž neberú ako povinnosť, ale s radosťou a nadšením, bolo vidieť aj na výsledných prednesoch, ktorých kvalita bola opäť v mnohých prípadoch na vynikajúcej úrovni...
  Nakoľko výkony jednotlivých súťažiacich sú často porovnateľné, porota v zložení p. uč. Jančová, p. uč. Pršová, p. uč. Škrabanová a p. uč. Šemrincová to mala mimoriadne ťažké. 
  Sme radi, že stále sa nájdete dostatok žiakov, ktorí literatúru berú nielen ako školskú povinnosť, ale aj ako činnosť rozvíjajúcu ich ducha a obohacujúcu ich myseľ. Za toto, ale aj za prípravu žiakov na súťaž, ďakujeme...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria