Navigácia

 • 9. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Prihlášky na SŠ

 • 9. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Dôležité termíny

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 9. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty - pridaný nový Školský poriadok účinný od šk. roku 2018/2019.

 • 10. 7. 2018

  Aktualizovali sme modul Poradné orgány ZŠ - Výbor ZRPŠ; zápisnica z júnového zasadnutia

 • 10. 7. 2018

  Aktualizovali sme modul Poradné orgány ZŠ - Rada školy; zápisnica z júnového zasadnutia

 • Slávnostný koniec šk. roku 2017/2018
  7. 7. 2018 Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a jeho posledný deň sme trávili spolu so žiakmi, rodičmi, starými rodičmi, p. starostom, p. farárom a ďalšími hosťami na asfaltovej ploche a priľahlej tribúne. Teší nás, že každoročne medzi nás zavítajú desiatky rodinných príslušníkov našich žiakov. Slávnostne sme ukončili šk. rok a vyhodnotili tých, ktorí v ňom boli najúspešnejší. Teší nás, že sme mohli vyhodnotiť takmer stovku žiakov. Áno, až toľkí si to zaslúžili. Dôvodov bolo mnoho. Stačí keď si pozriete priebeh tohto šk. roku na našej web stránke, príp. FB stránke a bude Vám to jasné. Viacerých žiakov, ktorí sa výrazne presadili na úrovni kraja či až na úrovni Slovenska, ocenil aj pán starosta Štrbák nielen za reprezentáciu školy, ale aj obce. Na záver p. riaditeľ vyhodnotil najlepších športovcov školy a žiačku roka. Zo športovcov to bola na I. stupni Melanie HRDÁ, ktorá zaznamenala v školských súťažiach v tomto šk. roku viacero úspechov. Športovca roka na II. stupni sa stali Grétka KLUVANCOVÁ a Tomáš KATRENA. Na záver bola ocenená aj žiačka roka. Za tento šk. rok sa týmto titulom hrdí Paulínka PETRISKOVÁ.
  Súčasťou slávnostného ukončenie šk. roku býva aj posledná rozlúčka s našimi deviatakmi. Bolo tomu tak aj tento rok a veru vyronili sme nejednu slzičku. Všetkým z nich gratulujeme k úspešnému ukončeniu šk. roka, prijatiu na stredné školy. Žite svoj ďalší život aspoň tak úspešne, radostne a šťastne ako ste ho žili tu v našej škole... Slávnostný koniec šk. roku 2017/2018 - Obrázok 1
  Všetkým našim žiakom želáme krásne, radostné a pohodové prázdniny.
  Viac foto je na tomto mieste.
 • Špeciálna rozlúčka deviatakov s učiteľmi
  7. 7. 2018 Posledná fotogaléria zo šk. roku 2017/2018 zachytáva deviatačky, ktoré v šk. kuchynke na rozlúčku s pani učiteľkami a učiteľmi upiekli nielen krásne, ale aj veľmi chutné muffiny. Týmito pohostili pedagógov v posledný deň školského roku. ĎAKUJEME... Pochutili sme si Špeciálna rozlúčka deviatakov s učiteľmi - Obrázok 1:-). Trochu im pomáhali aj p. učiteľky Mazániková a Plevová.
  Viac foto nájdete na tomto mieste.
 • Zlatý odznak Radovana Kaufmana - krajská atletická súťaž
  7. 7. 2018 Prvý krát sme sa zo žiakmi I. stupňa tento rok zapojili do zaujímavej atletickej súťaže organizovanej mestom Partizánske a Sl. paraolympijským výborom.
  Súťaž je postavená na princípe športových aktivít na základných školách, vrátane špeciálnych škôl pracujúcich so zdravotne znevýhodnenými deťmi. 
  Práve R. Kaufman bol zdravotne znevýhodnený športovec, ktorý napriek svojmu handicapu nezanevrel na život a šport bolo to čo ho pri ňom držalo. Jedným so sprievodných cieľov akcie je práve aj to aby deti vnímali handicapovaných rovesníkov ako rovnocenných kamarátov...
  Prvé kolo prebiehalo priamo u nás škole, kde naši pedagógovia podľa pokynov so žiakmi súťažili a zaznamenávali ich výkony. Následne najlepší z nich postúpili na záverečné kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo v rodnom meste Radovana Kaufmana v Partizánskom. 
  Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Mathias Petráš z 1. ročníka a Melanii Hrdá zo 4. ročníka. Žiakov sprevádzala p. uč. Iliašová. A veru Melanii sa zadaril pekný výsledok, keď skončila v kategórii 10 ročných žiakov na 3. mieste v konkurencii mnohých škôl z Trenčianskeho kraja.
  GRATULUJEME!!!
  ...a ďakujeme p. uč. Iliašovej za sprievod a prípravu žiakov.
  Viac foto je tu.
 • Slávnostná rozlúčka deviatakov na OcÚ
  7. 7. 2018 Dnes 27.06.2018 sa tak ako každý rok konala slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka na OcÚ za prítomnosti p. starostu Roberta Štrbáka a paní starostiek a pánov starostov z priľahlých obcí. Akcia mala opäť mimoriadne dôstojný a dojímavý charakter. Za milú a krásnu rozlúčku ďakujeme zamestnancom OcÚ a členkám ZPOZ-u Nitrianske Rudno. Záver podujatia všetkým prítomným spríjemnila svojim spevom Paulínka Petrisková.
  Viac fotografií je na tomto mieste.
 • Olympijský deň 2018
  7. 7. 2018 Tradičnú športovú aktivitu - súťaž žiakov na I. stupni v atletických disciplínach, sme tento rok organizovali v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže a spojili sme ju s Dňom olympijského behu. Počasie bolo tento raz príjemné, mierne zamračené, takže deti mohli športovať naplno. Akciu sme ako tradične poňali v zmysle olympijského motta „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ a do behu na 300 m sa zapojili všetci žiaci I. stupňa. Akcia má teda nielen športový, ale aj výchovný moment, keďže slúži nielen na rozvoj športových zručností detí, ale budujeme ňou aj kolektívneho ducha a súdržnosť žiakov v jednotlivých triedach. 
  Za úspešný priebeh tohto športového dopoludnia patrí poďakovanie všetkým pani učiteľkám a učiteľovi z I. st. a našim pani asistentkám. Hlavnú časť organizácie a vyhodnotenia mala na starosti p. uč. Bieliková.
  Aj keď išlo hlavne o šport a dobrú náladu, spomenúť treba aspoň najúspešnejších atlétov, ktorých sme slávnostne vyhlásili za atlétov školy za rok 2017/2018. Boli nimi Patrik POLIAČEK z 2.B a Melanie HRDÁ zo 4.B. Okrem nich sa na medailových miestach v jednotlivých disciplínach objavovali často aj ďalší žiaci a žiačky. Veď pozrite fotografie. 
  Všetkým športovcom, nielen víťazom, ale patrí pochvala a rešpekt, že bojovali a športovali naozaj oduševnene a v rámci svojich možností podali chvályhodné výkony!!!
  Viac fotografií je tu.
 • Najlepšie športové výsledky v okrese
  7. 7. 2018 Ďalšia informácia, ktorá nás tento rok potešila a ktorú dokazuje tento DIPLOM - za šk. rok 2017/2018 sme školou, ktorá má najlepšie športové výsledky v celom regióne Hornej Nitry. Za sebou sme zanechali aj prievidzské školy, z ktorých sú niektoré športovo zamerané a majú športové triedy s rozšírenou výukou telesnej výchovy.
  Dokazuje to mnoho vecí... V škole máme naozaj veľa šikovných a talentovaných detí. Detí, ktoré majú stále pohyb, šport a radosť z nich v krvi. Detí s ktorými sa pracuje a rozvíja sa ich talent. Detí, ktorých v tomto podporujú aj ich skvelí rodičia a tréneri v športových kluboch. Detí, ktoré majú v našej škole vytvorené výborné materiálne a priestorové podmienky, aby ich šport bavil a aby v ňom dosahovali aj krásne úspechy a popri tom zažili množstvo neopakovateľných a nezabudnuteľných zážitkov a kamarátstiev.
  Všetko toto by ale nestačilo, keby sme nemali aj skvelých učiteľov, ktorí deti k športu a radosti z neho vedú už od prvej triedy a následne v tom pokračujú naši telocvikári na II. stupni.
  Týmto chcem všetkým z nich poďakovať a vysloviť rešpekt pred ich prácou a poslaním, ale aj pred výsledkami, ktoré s našimi žiakmi každoročne dosahujú.
  Mgr. Martin Škraban
 • Vybíjaná - 2. miesto na SLOVENSKU
  7. 7. 2018

  Tak je to tu opäť. Naše dievčatá dokázali obhájiť 2. miesto z minuloročných Majstrovstiev Slovenska vo vybíjanej. V dnešných bojoch o medaile najskôr tesne zvíťazili nad rovesníčkami zo ZŠ M. Kóczána Čiližská Radvaň, keď po prvom polčase prehrávali už o tri body, avšak v druhom "zapli na plné obrátky" a zvíťazili o štyri a teda aj celkovo zápas o jeden bod a postúpili do finále.
  Tu narazili na hádzanárky zo ZŠ Malacky, tak ako aj minulý rok. Zápas bol mimoriadne vyrovnaný a skončil remízou, takže sa hralo predĺženie. Tu už mali viac šťastia dievčence z Malaciek, keď rozhodovalo cca 10 sekúnd o tom že naše baby získajú striebro. 
  Opäť tak máme druhé najlepšie vybíjankarky na Slovensku - PARÁDA!!!
  Úspech je znásobený ešte aj tým, že už PIATY ROK PO SEBE MAJÚ NAŠE DIEVČATÁ ZLATÚ ALEBO STRIEBORNÚ MEDAILU Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA!!!
  Za celoročnú poctivú prípravu ďakujeme p. učiteľke a p. trénerke VIERKE PAVOLOVEJ.
  Ďakujeme aj starším dievčatám a chlapcom zo 7., 8., a 9. ročníka, ktorí pravidelne vypomáhali na tréningoch.
  Ďakujeme aj všetkým (rodičom, pedagógom, príbuzným a st. žiakom - viď foto), ktorí prišli naše baby povzbudiť priamo do Trnavy a pomohli nám tak aj s dopravou.

  Naše baby hrali v zložení:
  Bartová Bibianka, 
  Belancová Barborka, 
  Fajerová Nelka, 
  Gocoliaková Lucka, 
  Hanusová Simonka, 
  Hlinková Veronika, 
  Kluvancová Emka, 
  Mazániková Peťka, 
  Motúzová Sarah 
  Reiselová Gabika
  Škrípová Sárka 
  Štefáková Karinka

  Za zmienku stojí aj fakt, že v našom družstve hrali aj dve tretiačky (Sárka Škrípová a Karinka Štefáková) a medzi šiestačkami a siedmačkami vôbec neboli len do počtu, ale patrili medzi rovnocenné hráčky.

  Viac foto je na tomto mieste.

 • Pečieme na hodinách TECHNIKY
  7. 7. 2018 Takéto krásne, a verte že aj vynikajúce, zákusky pečú v našej novej šk. kuchynke piatačky, šiestačky a deviatačky na hodinách techniky pod vedením p. uč. Mazánikovej. Rastú nám z nich ozaj šikovné gazdinky :-)
  Viac fotografií nájdete tu.
 • Plavecký výcvik - 3. ročník
  7. 7. 2018 Aj tento šk. rok v súlade so ŠkVP absolvovali naši tretiaci základný plavecký výcvik. Výcvik prebiehal v plavárni ZŠ Lehoty p. Vtáčnikom, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné a hygienické požiadavky na organizovanie takého typu kurzu. Výcvik viedla naša p. uč. Novotná a žiakov sprevádzali triedne p. učiteľky Pavolová, Imreová, doplňované a striedané p. asistentkami Javorčekovou a Kupčekovou. Výcvik prebiehal podľa plánu bez akýchkoľvek problémov. Všetkým pedagógom ďakujeme a v ďalšom týždni držíme žiakom palce, aby sa s vodou definitívne skamarátili...
  Viac fotografií je tu...
 • Zuberec - edukačný výlet štvrtákov
  7. 7. 2018 Ešte 6. júna navštívili naši štvrtáci, doplnení 4 tretiačkami, rázovitú oravskú obec Zuberec. Ich cieľom bol miestny skanzen oravskej dediny, v ktorom si nielen prehliadli, ako žili naše prababičky a pradedkovia v 19. a prvej polovici 20. storočia, ale v celom skanzene mali možnosť vidieť, a aj sami sa zapojiť, do množstva dobových aktivít. Veď pozrite fotografie...
  Výlet pre nich pripravili ich triedne p. učiteľky Rambalová a Bieliková.
  Viac foto je na tomto mieste.
 • Škola v prírode - Jedľové Kostoľany
  7. 7. 2018 Dnes 11.06.2018 o 9:00 vyrazili naši druháci smer Jedľové Kostoľany, kde spoločne s pani tr. učiteľkami Mederovou a Kluvancovou, p. asist. Dengovou a animátorkami strávia aktívny týždeň pobytom v prírode s množstvom zaujímavých a tvorivých činností. 
  Decká sa ubytovali vo vynovenom a čistučkom zariadení, naobedovali sa, trochu strávili čas aj opakovaním poznatkov (predsa len je to škola v prírode) a následne vyrazili na činnosti na čerstvom vzduchu.
  Ako aj z fotiek vidno, zatiaľ je všetko OK, komunikácia so správcom zariadenia ako aj všetkými zamestnancami je vynikajúca, okolité prostredie je nádhenrné a ubytovanie a sociálne zariadneia naozaj na veľmi solídnej úrovni...
  Aktivita prebehla bez vážnejších problémov, deti absolvvali mnoho zaujímavých aktivít nielen vonku v prírode, ale pod vedením pani učiteliek aj vo vnútri.
  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu aktivity.
  Viac foto nájdete na našom FB. Sú tu rozdelené po jednotlivých dňoch.
 • Novácka latka
  7. 7. 2018 Už 12. ročník tejto regionálnej súťaže organizovanej ZŠ Nováky pod záštitou primátora Novák p. Daniša prebehol v piatok 8.6. Účasť škôl bola historicky najnižšia, napriek tomu padali kvalitné výkony. Podali ich najmä žiaci z Novák, ktorí zaslúžene vyhrali. Naše družstvo skončilo na celkovom peknom 2. mieste, pričom v kategórii dievčat obsadila Grétka Kluvancová 3. miesto. GRATULUJEME.
  Viac foto tu...
 • Zber papiera - vyhodnotenie
  7. 7. 2018 Dnes (8.6.) sme vyhodnotili najlepších zberačov papiera. Teda tých, z ktorých každý odovzdal aspoň 100 kg. Vďaka nim, alebo presnejšie ich rodičom a starým rodičom, sme naplnili a odovzdali plný kontajner papiera. Takto sa nám spoločnými silami podarilo napomôcť prírode a nepriamo tak zachrániť nejeden strom. Keďže Na spoločnej fotografii chýba 9 žiakov, ktorí dnes v škole neboli (choroba, šk. výlet, súťaž). Týmto ceny odovzdáme dodatočne. Ďakujeme p. zást. Imreovej za administráciu zberu a p školníkovi za praktickú časť priamo pri a v kontajneri...
 • Čo ja viem?
  6. 7. 2018

  Už tradičnou sa stala u nás u žiakov na I. stupni táto populárno-vedomostná súťaž, ktorú im každoročne pripravujú p. učiteľky Bieliková a Rambalová. Inak tomu nebolo ani tento rok a všetci žiačikovia 2. - 4. ročníka preukázali svoje poznatky z prírody, našej vlasti, športu, hudby a mnohého iného, čo sa síce väčšinou nenaučili v škole, ale nadobudli to svojimi záujmami, čítaním alebo aj praktickým poznávaním. Niektorí žiaci majú naozaj široký záber poznatkov už na I. stupni, čo preukázali aj v samotnej súťaži. Výsledok nakoniec dopadol takto:
  2. ročník:
  1. Marína Horáčeková; 
  2. Patrik Poliaček; 
  3. Hana Fajerová a Martin Januv;

  3. ročník:
  1. Kamila Valašeková; 
  2. Petra Štefáková; 
  3. Michal Babašta;

  4. ročník:
  1. Tamara Píšová; 
  2. Diana Pánisová, Filip Račko a Marek Medera

  Gratuluje a pani učiteľkám ďakujeme za motiváciu žiakov k čítaniu a poznávaniu sveta...

  Ďalšie fotky nájdete tu...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria