Navigácia

Zlatý odznak Radovana Kaufmana - krajská atletická súťaž

Prvý krát sme sa zo žiakmi I. stupňa tento rok zapojili do zaujímavej atletickej súťaže organizovanej mestom Partizánske a Sl. paraolympijským výborom.
Súťaž je postavená na princípe športových aktivít na základných školách, vrátane špeciálnych škôl pracujúcich so zdravotne znevýhodnenými deťmi. 
Práve R. Kaufman bol zdravotne znevýhodnený športovec, ktorý napriek svojmu handicapu nezanevrel na život a šport bolo to čo ho pri ňom držalo. Jedným so sprievodných cieľov akcie je práve aj to aby deti vnímali handicapovaných rovesníkov ako rovnocenných kamarátov...
Prvé kolo prebiehalo priamo u nás škole, kde naši pedagógovia podľa pokynov so žiakmi súťažili a zaznamenávali ich výkony. Následne najlepší z nich postúpili na záverečné kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo v rodnom meste Radovana Kaufmana v Partizánskom. 
Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Mathias Petráš z 1. ročníka a Melanii Hrdá zo 4. ročníka. Žiakov sprevádzala p. uč. Iliašová. A veru Melanii sa zadaril pekný výsledok, keď skončila v kategórii 10 ročných žiakov na 3. mieste v konkurencii mnohých škôl z Trenčianskeho kraja.
GRATULUJEME!!!
...a ďakujeme p. uč. Iliašovej za sprievod a prípravu žiakov.
Viac foto je tu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria