Navigácia

Info pre 8. roč.

Pre našich tohtoročných ôsmakov pripravila p. výchovná poradkyňa pomôcku, ktorá im a ich  

rodičom uľahčí rozhodovanie sa pri výbere strednej školy v budúcom šk. roku - AKO NA STREDNÚ ŠKOLU.


V júni ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady (meno zákonného zástupcu, adresa bydliska...)  a export z programu zašle do príslušného  školského výpočtového strediska.

Žiak si vyberá dve stredné školy s príslušným odborom alebo jednu školu a v nej dva odbory.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria