Navigácia

Poradné orgány ZŠ

Okrem vedenia školy, sa na jej organizácii poradnými hlasmi podieľajú aj ďalšie orgány.

Jedná sa predovšetkým o  predmetové komisie a metodické združenie, Radu školy pri ZŠ N. Rudno a Radu ZRPŠ.

S ich zložením, štruktúrou a činnosťou sa môžete zoznámiť na týchto stránkach.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria