Navigácia

 • V predvečer sviatku sv. Martina sme spoločne s OcÚ a DHZ Nitr. Rudno zorganizovali milú spoločensko-rodinnú akciu - lampiónový sprievod. Všetci spoločne, učitelia, deti, rodičia, starí rodičia, iní príbuzní a známi..., sme prešli časťou obce a osvetlili ju tajomnou žiarou lampiónov, väčšinou kúpených, ale našli sa aj také, ktoré si deti sami vyrobili či už doma alebo v ŠKD. Teší nás, že pochodu sa zúčastnilo aj veľa detí z okolitých obcí.
  Pochod sme zakončili v parku pri obecnom úrade, kde nás privítali p. riaditeľ s p. starostom krátkymi príhovormi. Následne dostali priestor samotní žiaci, ktorí so svojimi p. učiteľkami a p. učiteľom predniesli svoje milé a úprimné priania s nádejou, že ich potom lampióny šťastia vynesú do nebies. Program vyvrcholil práve spoločným vypúšťaním týchto lampiónov.
  Ďakujeme našim hasičom aj policajtom, ktorí nám akciu pomáhali zabezpečiť, ako aj p. starostovi a niektorým poslancom OcÚ, ktorí navarili výborný teplý čajík.
  Samozrejme veľká vďaka patrí aj našim vyučujúcim, najmä p. uč. Bielikovej, p. uč. Plevovej a p. uč. Púčikovej za organizáciu akcie a za dozdobenie parku nápaditými milými tekvicami. Špeciálne poďakovanie patrí aj našim pomocníkom deviatakom, ktorí nám boli nápomocní už vo viacerých akciách.
  Veľa fotografií nájdete na tomto mieste.
  11.11.2018 18:50 | viac »
 • V piatok 9.11. 2018 sme sa s našimi deviatakmi opäť zapojili do zbierky HODINA DEŤOM. Zbierka je určená na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
  Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili, a našim žiakom pod vedením p. učiteľky Mederovej a p. asistentiek Javorčekovej a Kupčekovej, sme vyzbierali sumu 508,00€, ktorá bola ešte v ten istý deň celá prevedená na účet nadácie. 
  Do celkovej sumy prispeli drobnými sumičkami aj naši žiaci pričom vedeli, že týmto pomáhajú takým deťom ako sú aj ony, len s tým rozdielom, že im rodičia nekúpia každý deň sladkosť či hračku. O to srdečnejšie niektoré deti prispievali, čo nás teší.
  Zbierka prebiehala aj v obci, kde našich žiakov sprevádzali väčšinou povzbudivé reakcie okoloidúcich. Trocha zamrzeli, reakcie asi dvoch či troch zamračených a namrzených dám, ktoré nieže neprispeli (to by nevadilo, veď to nie je povinné), ale našich ochotných deviatakov počastovali poznámkami hodnými tretej cenovej skupiny. Žiaľ aj medzi nami dospelými sú ľudia rôzneho charakteru a rozumu, občas aj úbohého. 
  Ešte raz ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli a ukázali tak našim žiakom, že pomáhať si navzájom sa stále oplatí a má to ozajstný zmysel.
  Tu nájdete pár záberov z našej zbierky.
  11.11.2018 18:49 | viac »
 • V utorok 6.11. a v stredu 7.11. mali naši žiaci možnosť navštíviť tzv. sférické kino. Nemuseli dokonca nikam chodiť, ale kino prišlo priamo k nám do telocvične (viď foto). Ide o špeciálnu formu projekcie vo vnútri polgule, čím pre diváka vzniká úplne iná forma priestorového zážitku, keď ako projekčná plocha je využitá takmer celá vnútorná plocha polgule. Navyše filmy sú pre takú formu projekcie priamo tvorené, sú primeranú veku jednotlivých žiakov a okrem zábavného majú hlavne významný edukačný potenciál. V utorok sme medzi nami privítali aj našich predškoláčikov, ktorí si taktiež odnášali mimoriadny zážitok.
  Fotografie nájdete na tomto mieste.
  11.11.2018 18:47 | viac »
 • Mimoriadne krátky, jednodňový týždeň, sme využili na netradičnú aktivitu. Zorganizovali sme si tzv. Deň gramotností, kedy sa naši žiaci pod vedením pani učiteliek a učiteľov realizovali rôznymi formami - verbálne, písomne či výtvarne. Cieľom bolo tradičnými aj netradičnými formami priblížiť žiakom zákutia finančnej a čitateľskej gramotnosti. Popri tom sme využili aj množstvo medzipredmetových vzťahov, kde žiaci na jednej strane použili veľa z toho, čo už poznajú a na stane druhej, si zas doplnili ďalšie nové poznatky a zážitky.
  Niektoré z ich grafických výstupov vidíte aj na obrázkoch.
  P. uč. Bieliková z prác žiakov 3.A vytvorila aj nástenku s hodnotnou výpoveďou, ktorú si žiaľ v dnešnej dobe uvedomujeme čoraz menej. Vedľa nástenka p. uč. Šemrincovej venovaná úcte k našim starším pri príležitosti mesiaca októbra.
  Na týchto fotkách nájdete výsledky uvedených aktivít.
  04.11.2018 23:01 | viac »
 • V pondelok 29.10. sme si spoločne s našimi dôchodcami, ale aj niektorými súčasnými kolegami, trochu posedeli a zaspomínali na to všetko pekné, čo sa v škole prežilo aj pred desiatkami rokov. A veru tých spomienok bolo neúrekom. Spoločné chvíle nám spríjemnili naši malí žiačikovia z ŠKD, ktorí si pod vedením p. vychovávateľky Mokrej pripravili skutočne milí ale aj veľmi zábavný program. Veru nám medzi našimi malými žiačikmi opäť rastú talenty,ktoré nám určite budú robiť radosť. Program obohatili aj Aďo Beseda a Kiarka Sládkayová.
  ĎAKUJEME a o rok sa s našimi blízkymi tešíme na opätovné stretnutie...
  Tu sú fotky z tejto milej akcie.
  04.11.2018 23:00 | viac »
 • Blížiaci sa sviatok dušičiek, alebo ak chcete Halloween, inšpiroval aj naše pani učiteľky a p. učiteľa na I. stupni, p. asistentku a p. zástupkyňu k tomu, aby pre svojich žiakov pripravili zážitky, aké v škole bežne nezažijú. Dohodli sa s upírmi, zombíkmi a inými strašidlami (ktorých stvárnili naši siedmaci a deviataci), aby spoločne pre našich menších žiakov nachystali program nevídaný... Popri tom všetkom plnili rôznorodé zaujímavé úlohy a súťaže. No a na záver nechýbala ani diskotéka v telocvični. Po nej sa všetci uložili na sladký i keď krátky školský spánok vo svojich triedach so svojimi pani učiteľkami a p. učiteľom.
  Všetkým, ktorí mali na tomto podujatí svoj podiel patrí naša vďaka.
  Veľa fotiek z tejto parádnej akcie nájdete tu.
  04.11.2018 22:57 | viac »
 • O tom, že angličtina nemusí byť len vážny predmet, ale aj veľká zábava, sa presvedčili naši piataci na popoludňajšom večierku pred blížiacim sa tradičným anglosaským sviatkom Halloween. Spoločne s pani učiteľkami Kováčikovou, Škrabanovou a Nechalovou si schuti zasúťažili, zatancovali, zničili zopár duchov a trochu sa aj navzájom postrašili :-). Za snahu v súťažiach a nápaditosti pri tvorbe masiek boli nakoniec aj všetci odmenení. Okrem pani učiteliek ďakujeme aj mamičkám, ktoré na večierok napiekli všakovaké dobroty.
  Fotky nájdete po kliknutí sem.
  04.11.2018 22:47 | viac »
 • Vybíjaná MIX - dnes naši žiaci na I. stupni vyhrali finále nováckeho obvodu a postúpili do Prievidze na majstrovstvá okresu. GRATULUJEME a držíme palce, aby aj tu boli úspešní. Žiakov vedie p. uč. Iliašová.
  Fotku nájdete tu.
  04.11.2018 22:46 | viac »
 • Našu školu dnes navštívil Robo Papp so svojím kolegom. Pre žiakov si pripravili program, v ktorom ich upozornili na riziká nevhodného správania medzi sebou navzájom, ktoré môžu prerásť až do šikany. 
  Program bol doplnený piesňami.
  Fotografie nájdete tu.
  04.11.2018 22:44 | viac »
 • Po dlhšom čase sa do tejto krajskej talentovej súťaže v modernej piesni a tanci prihlásili aj žiačky našej školy. Boli to Kiarka Sládkayová z 5.A a Líivika Gebrlínová z 8.B., obe v obore spev. A to, že sú naozaj talentové a na svojom talente aj pracujú, dokázali tým, že sa v rámci Trenčianskeho kraja prebojovali až do verejného finále medzi 6 najlepších speváčok v kategórii žiakov II. stupňa.
  Kvalitu tejto talentovej súťaže podčiarkovalo aj zloženie poroty, v ktorej okrem iných osobností zasadli aj Ema Drobná či Juraj Čurný.
  I keď sa našim dievčatám nakoniec tesne nepodarilo získať pódiové umiestnenia, svojim nádherným vystúpením dôstojne reprezentovali nielen seba, ale aj našu školu. Za ich podporu ďakujeme aj skvelým rodičom a starým rodičom, ako aj spolužiačkam, ktorí ich do Považskej Bystrice prišli podporiť.
  Fotky z tejto vydarenej akcie nájdete tu.
  04.11.2018 22:43 | viac »
 • V piatok sa naše detičky z ŠKD vybrali so svojimi p. vychovávateľkami na priehradu. Nie, kúpať sa nešli, ale pribalili si aj šarkany s tým, že ich trochu vyvetrajú. Vietor im síce veľmi nepomáhal, napriek tomu sa niektorí z nich celkom fajn rozlietali. Okrem niektorých rodičov a samozrejme paní vychovávateliek, ďakujeme za pomoc pri organizovaní akcie aj našim milým pani ekonómkam.
  Fotky nájdete tu.
  04.11.2018 22:41 | viac »
 • Už sa stalo v našej škole tradíciou, že rozvoj umeleckého cítenia a umožnenie kultúrneho zážitku vo veľkom divadle, majú možnosť zažiť aj menší žiačikovia na I. stupni. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď plné dva autobusy našich druhákov, tretiakov a štvrtákov "vyrazili" v stredu 10.10. smer Nitra. Žiaci sa tu so svojimi triednymi vyučujúcimi zúčastnili predstavenia Kráska a zviera a veru doniesli kopec pekných zážitkov. Cestou späť sa zastavili aj v nákupnom centre, čo im taktiež spríjemnilo túto exkurziu za kultúrou.
  Ďakujeme pani tr. vyučujúci a p. zást. Imreová, za zážitky našich žiačikov.
  Tu je niekoľko záberov.
  04.11.2018 22:41 | viac »
 • Dnes sme mali v našej škole naozaj veľký deň. Navštívila nás jedna z najväčších športových osobností súčasného slovenského športu - MATEJ TÓTH. A treba povedať, že je to nielen veľká športová osobnosť, ale minimálne rovnako veľká osobnosť ako človek s veľkým srdcom a veľkou dušou. 
  ĎAKUJEME za chvíle, ktoré sme s ním mohli stráviť a aj keď sa naozaj veľmi ponáhľal, zanechal v našej škole veľký dojem a veľké posolstvo. 
  Toto posolstvo bude šíriť počas celého roka jeho Akadémia, ktorá bude v našej škole pôsobiť pod vedením p. uč. Iliašovej.
  Jeho návštevu spríjemnili naši šikovní žiaci drobným kultúrnym programom.
  Tu sú fotky z tejto výnimočnej akcie.
  04.11.2018 22:41 | viac »
 • Vo štvrtok 4.10.2018 aj žiaci z 5.A (2.a 3. hodinu) písali prípravné elektronické testovanie. Následne mali v rozvrhu hodiny sveta prác, počas ktorých dievčatá (chlapci mali hodiny techniky) takto priložili ruky k tomu, aby nám na školskom pozemku mohol "vyrásť" nový krásny altánok - "Zelená učebňa", kde môžu v dobrom počasí prebiehať nielen hodiny prvouky, prírodovedy či biológie, ale napr. aj triednické hodiny, aktivity ŠKD, opekačky alebo mnoho iného, čo bude súčasťou nášho školského či mimoškolského života. Ešte nás síce čaká veľa práce, ale aj s pomocou našich šikovných a pracovitých žiakov veríme, že na jar už tento altánok naplno využijeme...
  Tu nájdete fotografie...
  04.11.2018 22:38 | viac »
 • ...pod týmto názvom usporiadal TSK na výstavisku v Trenčíne prezentáciu stredných škôl, okrem iného zameranú na duálne vzdelávanie. Naši deviataci sa takto mohli zoznámiť s väčšinou stredných škôl v regióne, s náplňou ich vzdelávacích programov a celkovo vidieť, čo všetko im tá-ktorá stredná škola ponúka. Výhodou pre našich žiakov bolo aj to, že dopravu na celú akciu a späť zabezpečoval TSK bezplatne. 
  Žiakov sprevádzali naša výchovná poradkyňa p. uč. Mazániková a triedna p. uč. z 9.A p. Jančová. Ďakujeme.
  Tu nájdete aj ďalšie fotografie...
  04.11.2018 22:37 | viac »
 • Naše dievčatá dnes (5.10.2018) vycestovali do Bystričian na obvodné finále malého futbalu ml. dievčat. A veru darilo sa im, keď vo veľmi priateľskej atmosfére miestnej školy (viď aj foto so súperkami), vyhrali nad rovesníčkami z tejto školy 13:0. Prihlásená škola zo Z. Kostolian sa turnaja nezúčastnila, takže naše baby postupujú do okresného finále v Prievidzi. Dievčatá viedla p. uč. Novotná. GRATULUJEME a držíme palce v boji o okresný titul.
  Fotografie nájdete na tomto mieste.
  04.11.2018 22:37 | viac »
 • Aj tento rok usporiadal OZ drobnochovateľov v Nitrianskom Rudne výstavu svojich "zverencov". Túto príležitosť využili naši prváčikovia a pod vedením svojich tr. pani učiteliek Mederovej a Kluvancovej sa bližšie zoznámili so všetkými krásnymi a roztomilými zvieratkami, ktoré sa na výstave prezentujú.
  Tu sú aj fotografie.
  04.11.2018 22:34 | viac »
 • Dňa 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov. Inak tomu nebolo v našej škole ani tento rok. O rôznorodosti jazykov a ich význame pre ľudstvo si krátku rozhlasovú reláciu pripravili naše dve šikovné ôsmačky Lujza Šimorová a Lívia Gebrlínová pod vedením p. uč. Šemrincovej.
  Fotku nájdete tu...
  04.11.2018 22:58 | viac »
 •  

  V utorok 25.09. "vyrazili" žiaci troch tried - 3.A, 4.A a 4.B - do Turčianskych Teplíc. Nachádza sa tu totiž najbližšie detské dopravné ihrisko od našej školy. Keďže dopravná výchova je povinnou prierezovou témou nášho ŠkVP, rozhodli sme sa, že žiakom ju priblížime maximálne názorne, priamo v simulovanom prostredí dopravnej premávky. Počasie síce nebolo úplne ideálne, napriek tomu mali deti z akcie skutočnú radosť a určite aj nezabudnuteľné zážitky. Najzodpovednejší "šoféri" dostali nakoniec od p. inštruktora aj vodičské preukazy a tí, čo zvládli najlepšie teoretickú časť, od druhého p. inštruktora zas veľké jednotky.
  Žiakov sprevádzali p. učiteľka Pavolová, p. učiteľ Vrteľ, p. asistentka Javorčeková a aj p. riaditeľ Škraban.
  Zajtra toto čaká našich druháčikov a žiakov 3.B so svojimi p. triednymi učiteľkami. Podľa predpovede počasia, by mali mať viac slniečka ako dnes.
  Tu nájdete fotografie z uvedenej aktivity.

  04.11.2018 22:58 | viac »
 • Krásne počasie vo štvrtok 13. septembra naše pani učiteľky, páni učitelia a pani asistentky využili, v súlade so ŠkVP, na praktickú realizáciu prierezovej témy ochrana života a zdravia. Pre žiakov pripravili zábavno-poučné dopoludnie plné športu, súťaží, hier a z nich plynúcich nových poznatkov. Popri tom stihli aj opiecť nejakú tú slaninku, či pozbierať v lese aj zopár hríbikov... No jednoducho paráda!!!
  Tu nájete fotografie.
  04.11.2018 22:58 | viac »
 • Po dvojmesačnej "výluke" sme opäť naštartovali stroj s názvom škola. Veríme, že jeho motor a všetky ďalšie komponenty budú fungovať minimálne tak dobre ako pred rokom a že to takto vydrží celých 10 mesiacov.
  Špeciálne sme do nášho stroja zakomponovali nové súčiastky v podobe našich milých prváčikov, ktorých p. riaditeľ Škraban pasoval do stavu "veľkých žiakov", ako ináč - špeciálnou ceruzkou. Pani zástupkyňa Imreová im odovzdala lízanky múdrosti a špeciálnych malých pomocníkov. Veríme, že spolu s ich triednymi pani učiteľkami Mederovou a Kluvancovou im to v škole pôjde a budú robiť radosť nielen sebe, nám, ale hlavne svojim rodičom. Všetkým želáme úspešný a radostný šk. rok plný nových zážitkov a radostí z poznávania, športovania a všetkého, čo ku škole patrí.
  Viac foto nájdete tu...
  04.11.2018 22:58 | viac »
 • Slávnostný koniec šk. roku 2017/2018
  Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a jeho posledný deň sme trávili spolu so žiakmi, rodičmi, starými rodičmi, p. starostom, p. farárom a ďalšími hosťami na asfaltovej ploche a priľahlej tribúne. Teší nás, že každoročne medzi nás zavítajú desiatky rodinných príslušníkov našich žiakov. Slávnostne sme ukončili šk. rok a vyhodnotili tých, ktorí v ňom boli najúspešnejší. Teší nás, že sme mohli vyhodnotiť takmer stovku žiakov. Áno, až toľkí si to zaslúžili. Dôvodov bolo mnoho. Stačí keď si pozriete priebeh tohto šk. roku na našej web stránke, príp. FB stránke a bude Vám to jasné. Viacerých žiakov, ktorí sa výrazne presadili na úrovni kraja či až na úrovni Slovenska, ocenil aj pán starosta Štrbák nielen za reprezentáciu školy, ale aj obce. Na záver p. riaditeľ vyhodnotil najlepších športovcov školy a žiačku roka. Zo športovcov to bola na I. stupni Melanie HRDÁ, ktorá zaznamenala v školských súťažiach v tomto šk. roku viacero úspechov. Športovca roka na II. stupni sa stali Grétka KLUVANCOVÁ a Tomáš KATRENA. Na záver bola ocenená aj žiačka roka. Za tento šk. rok sa týmto titulom hrdí Paulínka PETRISKOVÁ.
  Súčasťou slávnostného ukončenie šk. roku býva aj posledná rozlúčka s našimi deviatakmi. Bolo tomu tak aj tento rok a veru vyronili sme nejednu slzičku. Všetkým z nich gratulujeme k úspešnému ukončeniu šk. roka, prijatiu na stredné školy. Žite svoj ďalší život aspoň tak úspešne, radostne a šťastne ako ste ho žili tu v našej škole... 
  Všetkým našim žiakom želáme krásne, radostné a pohodové prázdniny.
  Viac foto je na tomto mieste.
  07.07.2018 12:43 | viac »
 • Špeciálna rozlúčka deviatakov s učiteľmi
  Posledná fotogaléria zo šk. roku 2017/2018 zachytáva deviatačky, ktoré v šk. kuchynke na rozlúčku s pani učiteľkami a učiteľmi upiekli nielen krásne, ale aj veľmi chutné muffiny. Týmito pohostili pedagógov v posledný deň školského roku. ĎAKUJEME... Pochutili sme si . Trochu im pomáhali aj p. učiteľky Mazániková a Plevová.

  Viac foto nájdete na tomto mieste.
  07.07.2018 12:40 | viac »
 • Zlatý odznak Radovana Kaufmana - krajská atletická súťaž
  Prvý krát sme sa zo žiakmi I. stupňa tento rok zapojili do zaujímavej atletickej súťaže organizovanej mestom Partizánske a Sl. paraolympijským výborom.
  Súťaž je postavená na princípe športových aktivít na základných školách, vrátane špeciálnych škôl pracujúcich so zdravotne znevýhodnenými deťmi. 
  Práve R. Kaufman bol zdravotne znevýhodnený športovec, ktorý napriek svojmu handicapu nezanevrel na život a šport bolo to čo ho pri ňom držalo. Jedným so sprievodných cieľov akcie je práve aj to aby deti vnímali handicapovaných rovesníkov ako rovnocenných kamarátov...
  Prvé kolo prebiehalo priamo u nás škole, kde naši pedagógovia podľa pokynov so žiakmi súťažili a zaznamenávali ich výkony. Následne najlepší z nich postúpili na záverečné kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo v rodnom meste Radovana Kaufmana v Partizánskom. 
  Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Mathias Petráš z 1. ročníka a Melanii Hrdá zo 4. ročníka. Žiakov sprevádzala p. uč. Iliašová. A veru Melanii sa zadaril pekný výsledok, keď skončila v kategórii 10 ročných žiakov na 3. mieste v konkurencii mnohých škôl z Trenčianskeho kraja.
  GRATULUJEME!!!
  ...a ďakujeme p. uč. Iliašovej za sprievod a prípravu žiakov.
  Viac foto je tu.
  07.07.2018 12:38 | viac »
 • Slávnostná rozlúčka deviatakov na OcÚ
  Dnes 27.06.2018 sa tak ako každý rok konala slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka na OcÚ za prítomnosti p. starostu Roberta Štrbáka a paní starostiek a pánov starostov z priľahlých obcí. Akcia mala opäť mimoriadne dôstojný a dojímavý charakter. Za milú a krásnu rozlúčku ďakujeme zamestnancom OcÚ a členkám ZPOZ-u Nitrianske Rudno. Záver podujatia všetkým prítomným spríjemnila svojim spevom Paulínka Petrisková.
  Viac fotografií je na tomto mieste.
  07.07.2018 12:35 | viac »
 • Olympijský deň 2018
  Tradičnú športovú aktivitu - súťaž žiakov na I. stupni v atletických disciplínach, sme tento rok organizovali v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže a spojili sme ju s Dňom olympijského behu. Počasie bolo tento raz príjemné, mierne zamračené, takže deti mohli športovať naplno. Akciu sme ako tradične poňali v zmysle olympijského motta „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ a do behu na 300 m sa zapojili všetci žiaci I. stupňa. Akcia má teda nielen športový, ale aj výchovný moment, keďže slúži nielen na rozvoj športových zručností detí, ale budujeme ňou aj kolektívneho ducha a súdržnosť žiakov v jednotlivých triedach. 
  Za úspešný priebeh tohto športového dopoludnia patrí poďakovanie všetkým pani učiteľkám a učiteľovi z I. st. a našim pani asistentkám. Hlavnú časť organizácie a vyhodnotenia mala na starosti p. uč. Bieliková.
  Aj keď išlo hlavne o šport a dobrú náladu, spomenúť treba aspoň najúspešnejších atlétov, ktorých sme slávnostne vyhlásili za atlétov školy za rok 2017/2018. Boli nimi Patrik POLIAČEK z 2.B a Melanie HRDÁ zo 4.B. Okrem nich sa na medailových miestach v jednotlivých disciplínach objavovali často aj ďalší žiaci a žiačky. Veď pozrite fotografie. 
  Všetkým športovcom, nielen víťazom, ale patrí pochvala a rešpekt, že bojovali a športovali naozaj oduševnene a v rámci svojich možností podali chvályhodné výkony!!!
  Viac fotografií je tu.
  07.07.2018 12:34 | viac »
 • Najlepšie športové výsledky v okrese
  Ďalšia informácia, ktorá nás tento rok potešila a ktorú dokazuje tento DIPLOM - za šk. rok 2017/2018 sme školou, ktorá má najlepšie športové výsledky v celom regióne Hornej Nitry. Za sebou sme zanechali aj prievidzské školy, z ktorých sú niektoré športovo zamerané a majú športové triedy s rozšírenou výukou telesnej výchovy.
  Dokazuje to mnoho vecí... V škole máme naozaj veľa šikovných a talentovaných detí. Detí, ktoré majú stále pohyb, šport a radosť z nich v krvi. Detí s ktorými sa pracuje a rozvíja sa ich talent. Detí, ktorých v tomto podporujú aj ich skvelí rodičia a tréneri v športových kluboch. Detí, ktoré majú v našej škole vytvorené výborné materiálne a priestorové podmienky, aby ich šport bavil a aby v ňom dosahovali aj krásne úspechy a popri tom zažili množstvo neopakovateľných a nezabudnuteľných zážitkov a kamarátstiev.
  Všetko toto by ale nestačilo, keby sme nemali aj skvelých učiteľov, ktorí deti k športu a radosti z neho vedú už od prvej triedy a následne v tom pokračujú naši telocvikári na II. stupni.
  Týmto chcem všetkým z nich poďakovať a vysloviť rešpekt pred ich prácou a poslaním, ale aj pred výsledkami, ktoré s našimi žiakmi každoročne dosahujú.
  Mgr. Martin Škraban
  07.07.2018 12:32 | viac »
 • Vybíjaná - 2. miesto na SLOVENSKU

  Tak je to tu opäť. Naše dievčatá dokázali obhájiť 2. miesto z minuloročných Majstrovstiev Slovenska vo vybíjanej. V dnešných bojoch o medaile najskôr tesne zvíťazili nad rovesníčkami zo ZŠ M. Kóczána Čiližská Radvaň, keď po prvom polčase prehrávali už o tri body, avšak v druhom "zapli na plné obrátky" a zvíťazili o štyri a teda aj celkovo zápas o jeden bod a postúpili do finále.
  Tu narazili na hádzanárky zo ZŠ Malacky, tak ako aj minulý rok. Zápas bol mimoriadne vyrovnaný a skončil remízou, takže sa hralo predĺženie. Tu už mali viac šťastia dievčence z Malaciek, keď rozhodovalo cca 10 sekúnd o tom že naše baby získajú striebro. 
  Opäť tak máme druhé najlepšie vybíjankarky na Slovensku - PARÁDA!!!
  Úspech je znásobený ešte aj tým, že už PIATY ROK PO SEBE MAJÚ NAŠE DIEVČATÁ ZLATÚ ALEBO STRIEBORNÚ MEDAILU Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA!!!
  Za celoročnú poctivú prípravu ďakujeme p. učiteľke a p. trénerke VIERKE PAVOLOVEJ.
  Ďakujeme aj starším dievčatám a chlapcom zo 7., 8., a 9. ročníka, ktorí pravidelne vypomáhali na tréningoch.
  Ďakujeme aj všetkým (rodičom, pedagógom, príbuzným a st. žiakom - viď foto), ktorí prišli naše baby povzbudiť priamo do Trnavy a pomohli nám tak aj s dopravou.

  Naše baby hrali v zložení:
  Bartová Bibianka, 
  Belancová Barborka, 
  Fajerová Nelka, 
  Gocoliaková Lucka, 
  Hanusová Simonka, 
  Hlinková Veronika, 
  Kluvancová Emka, 
  Mazániková Peťka, 
  Motúzová Sarah 
  Reiselová Gabika
  Škrípová Sárka 
  Štefáková Karinka

  Za zmienku stojí aj fakt, že v našom družstve hrali aj dve tretiačky (Sárka Škrípová a Karinka Štefáková) a medzi šiestačkami a siedmačkami vôbec neboli len do počtu, ale patrili medzi rovnocenné hráčky.

  Viac foto je na tomto mieste.

  07.07.2018 12:29 | viac »
 • Pečieme na hodinách TECHNIKY
  Takéto krásne, a verte že aj vynikajúce, zákusky pečú v našej novej šk. kuchynke piatačky, šiestačky a deviatačky na hodinách techniky pod vedením p. uč. Mazánikovej. Rastú nám z nich ozaj šikovné gazdinky :-)
  Viac fotografií nájdete tu.
  07.07.2018 12:26 | viac »
 • Plavecký výcvik - 3. ročník
  Aj tento šk. rok v súlade so ŠkVP absolvovali naši tretiaci základný plavecký výcvik. Výcvik prebiehal v plavárni ZŠ Lehoty p. Vtáčnikom, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné a hygienické požiadavky na organizovanie takého typu kurzu. Výcvik viedla naša p. uč. Novotná a žiakov sprevádzali triedne p. učiteľky Pavolová, Imreová, doplňované a striedané p. asistentkami Javorčekovou a Kupčekovou. Výcvik prebiehal podľa plánu bez akýchkoľvek problémov. Všetkým pedagógom ďakujeme a v ďalšom týždni držíme žiakom palce, aby sa s vodou definitívne skamarátili...
  Viac fotografií je tu...
  07.07.2018 12:24 | viac »
 • Zuberec - edukačný výlet štvrtákov
  Ešte 6. júna navštívili naši štvrtáci, doplnení 4 tretiačkami, rázovitú oravskú obec Zuberec. Ich cieľom bol miestny skanzen oravskej dediny, v ktorom si nielen prehliadli, ako žili naše prababičky a pradedkovia v 19. a prvej polovici 20. storočia, ale v celom skanzene mali možnosť vidieť, a aj sami sa zapojiť, do množstva dobových aktivít. Veď pozrite fotografie...
  Výlet pre nich pripravili ich triedne p. učiteľky Rambalová a Bieliková.
  Viac foto je na tomto mieste.
  07.07.2018 12:19 | viac »
 • Škola v prírode - Jedľové Kostoľany
  Dnes 11.06.2018 o 9:00 vyrazili naši druháci smer Jedľové Kostoľany, kde spoločne s pani tr. učiteľkami Mederovou a Kluvancovou, p. asist. Dengovou a animátorkami strávia aktívny týždeň pobytom v prírode s množstvom zaujímavých a tvorivých činností. 
  Decká sa ubytovali vo vynovenom a čistučkom zariadení, naobedovali sa, trochu strávili čas aj opakovaním poznatkov (predsa len je to škola v prírode) a následne vyrazili na činnosti na čerstvom vzduchu.
  Ako aj z fotiek vidno, zatiaľ je všetko OK, komunikácia so správcom zariadenia ako aj všetkými zamestnancami je vynikajúca, okolité prostredie je nádhenrné a ubytovanie a sociálne zariadneia naozaj na veľmi solídnej úrovni...
  Aktivita prebehla bez vážnejších problémov, deti absolvvali mnoho zaujímavých aktivít nielen vonku v prírode, ale pod vedením pani učiteliek aj vo vnútri.
  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu aktivity.
  Viac foto nájdete na našom FB. Sú tu rozdelené po jednotlivých dňoch.
  07.07.2018 12:17 | viac »
 • Novácka latka
  Už 12. ročník tejto regionálnej súťaže organizovanej ZŠ Nováky pod záštitou primátora Novák p. Daniša prebehol v piatok 8.6. Účasť škôl bola historicky najnižšia, napriek tomu padali kvalitné výkony. Podali ich najmä žiaci z Novák, ktorí zaslúžene vyhrali. Naše družstvo skončilo na celkovom peknom 2. mieste, pričom v kategórii dievčat obsadila Grétka Kluvancová 3. miesto. GRATULUJEME.
  Viac foto tu...
  07.07.2018 12:12 | viac »
 • Zber papiera - vyhodnotenie
  Dnes (8.6.) sme vyhodnotili najlepších zberačov papiera. Teda tých, z ktorých každý odovzdal aspoň 100 kg. Vďaka nim, alebo presnejšie ich rodičom a starým rodičom, sme naplnili a odovzdali plný kontajner papiera. Takto sa nám spoločnými silami podarilo napomôcť prírode a nepriamo tak zachrániť nejeden strom. Keďže Na spoločnej fotografii chýba 9 žiakov, ktorí dnes v škole neboli (choroba, šk. výlet, súťaž). Týmto ceny odovzdáme dodatočne. Ďakujeme p. zást. Imreovej za administráciu zberu a p školníkovi za praktickú časť priamo pri a v kontajneri...
  07.07.2018 12:10 | viac »
 • Čo ja viem?

  Už tradičnou sa stala u nás u žiakov na I. stupni táto populárno-vedomostná súťaž, ktorú im každoročne pripravujú p. učiteľky Bieliková a Rambalová. Inak tomu nebolo ani tento rok a všetci žiačikovia 2. - 4. ročníka preukázali svoje poznatky z prírody, našej vlasti, športu, hudby a mnohého iného, čo sa síce väčšinou nenaučili v škole, ale nadobudli to svojimi záujmami, čítaním alebo aj praktickým poznávaním. Niektorí žiaci majú naozaj široký záber poznatkov už na I. stupni, čo preukázali aj v samotnej súťaži. Výsledok nakoniec dopadol takto:
  2. ročník:
  1. Marína Horáčeková; 
  2. Patrik Poliaček; 
  3. Hana Fajerová a Martin Januv;

  3. ročník:
  1. Kamila Valašeková; 
  2. Petra Štefáková; 
  3. Michal Babašta;

  4. ročník:
  1. Tamara Píšová; 
  2. Diana Pánisová, Filip Račko a Marek Medera

  Gratuluje a pani učiteľkám ďakujeme za motiváciu žiakov k čítaniu a poznávaniu sveta...

  Ďalšie fotky nájdete tu...

  06.07.2018 17:59 | viac »
 • MDD - hudobno-tanečný DilongStar
  Tohtoročnú oslavu sviatku MDD si naše deti z veľkej časti zabezpečili sami. Samozrejme, organizačne im trošku vypomohli pani učiteľky a učitelia, ale to podstatné predviedli naše talentované decká. Nádhernými speváckymi vystúpeniami sa predviedli naše dievčatá od 1. po 9. ročník. Program spestrili dve tanečné vystúpenia dievčat zo skupiny TM Dance company pod vedením p. Kristínky Kulichovej. Obohatením bolo aj folklórne pásmo našich dievčat zo skupiny Malá Rokôška pod vedením p. Ivetky Bartovej. Ich program na akordeóne sprevádzal náš bývalý šikovný žiak Jurko Hlinka.
  Do poroty pri vyhodnocovaní žiakov zasadli p. učiteľky zo ZUŠ Janka Svitková a Barborka Turčeková, mimoriadnym členom poroty bola Kristínka Vrecková, ktorá nám program spestrila aj speváckym vystúpením a čestným hosťom bol redaktor a dramaturg p. Boris Pršo.
  Organizačne mala program na starosti p. zást. Pršová s pomocou p. uč. Vrteľa, ktorý zabezpečoval aj aparatúru a vypomohla aj p. uč. Besedová.
  Fotografie a videá zabezpečovali naši dvaja šikovní ôsmaci Šimonovia - Brtko a Mazán.
  Všetkým, ktorí mali na úspešnom priebehu programu svoj podiel patrí srdečné poďakovanie...
  Prvý krát sme program prenášali aj v ŽIVOM VYSIELANÍ prostredníctvom našej FB stránky. Videá odtiaľ si tu ešte stále môžete pozrieť... 
  Veľa fot aj videá nájdete na našom FB.
  06.07.2018 17:58 | viac »
 • Gabriela Futová u nás na "debate"
  Dnes medzi naše deti zavítala jedna z najvýznamnejších súčasných autoriek literatúry pre deti a mládež. Jej knižky doslova hltavo čítajú deti z celého Slovenska a ani naši žiačikovia nie sú výnimkou. Stretnutie pani spisovateľky s našimi žiakmi sa nieslo v uvoľnenom, pohodovom a priateľskom duchu. Zúčastnili sa ho žiaci 2. až 4. ročníka, ktorí pani Futovú miestami doslova zasypali množstvom otázok. Tak ako oni, aj pani učiteľky odchádzali zo stretnutia mimoriadne pozitívne naladení. Akcia bola spojená aj s autogramiádou jej knižiek, ktoré si deti buď doniesli, alebo si ich mohli za zvýhodnené sumy priamo tu zakúpiť. Za sprostredkovanie stretnutia ďakujeme p. zást. Imreovej a za super strávený čas pani spisovateľke Futovej. Určite sme sa nevideli naposledy...
  Viac foto nájdete tu...
  06.07.2018 17:55 | viac »
 • Palacinky v 4.A
  Kým na nedávnej fotogalérii ste mohli vidieť, ako si v našej novej žiackej kuchynke žiaci zo 4.B pochutnávajú na tradičných slovenských haluškách, teraz prinášame žiakov zo 4.A, ktorí si pod vedením p. zást. Imreovej pripravujú ďalšie tradičné jedlo našich starých materí - palacinky. A veruže chutili minimálne ako tie halušky a hlavne boli oveľa sladšie :-)
  Viac foto je tu...
  06.07.2018 17:54 | viac »
 • Výstavka prác z hodín TECHNIKY
  O tom, že predmet TECHNIKA nie je v našej škole len "do počtu", sme už dokumentovali na viacerých predošlých foto-galériách z prác háčkovania, či práce žiakov v šk. dielni, alebo v šk. kuchynke. Okrem toho tu žiaci pracujú aj s elektrickými stavebnicami, kde sa prakticky oboznamujú s fungovaním slaboprúdových zariadení ako napr. ventilátor, rádio, rôzne merače a pod. - toto všetko naši žiaci poskladajú. Popri tom všetkom im stále zostáva čas aj na to, aby vytvorili takéto milé drevené výrobky, ktoré rozveselili našu chodbu. K tejto zmysluplnej a tvorivej činnosti ich vedú naše pani učiteľky Králová a Mazániková. Svojou troškou tento rok prispeli aj p. uč. Kopnická a p. uč. Vrteľ. PS: vystavili sme len tie výrobky, ktoré si žiaci nezobrali v priebehu roka domov. Lebo aj tam sa chcú pochváliť, čo dokážu :-)
  Viac foto nájdete tu...
  06.07.2018 17:51 | viac »
 • Čokoládová tretra
  Naši malí športovci z I. stupňa sa zapojili do nadnárodnej bežeckej súťaže Čokoládová tretra. Jej ambasádormi v rámci Slovenska sú Igor Kováč, bronzový z majstrovstiev sveta v atletike, Ján Volko, najlepší slovenský atlét súčasnosti a Danka a Janka Velďákové, slovenské skokanky, dlhoročné reprezentantky SR. Krajské kolo sa konalo na štadióne v Dubnici nad Váhom a naši žiačikovia v ňom neboli len do počtu. Melanie Hrdá skončila vo svojom behu na 2. mieste, Matej Mazán a Patrik.Poliaček na treťom. Snahou a radosťou zo športu nás potešili aj Andreas Sedláček, Miško Babašta, Karinka Štefáková a Simonka Adamcová.
  Decká zažili pekné športové dopoludnie a odniesli si mnoho nových zážitkov. Na podujatí ich sprevádzala p. uč. Pavolová. Ďakujeme aj p. Radkovi Mazánovi, ktorý zabezpečil nielen odvoz detí ale im nezabudol kúpiť aj sladké zmrzlinové občerstvenie 
  Viac fotografií nájdete tu.
  06.07.2018 17:26 | viac »
 • Výlet našich prváčikov a druháčikov
  Naše triedne pani učiteľky prvákov a druhákov zobrali týchto našich najmenších žiačikov na ozajstný veľký školský výlet. Bolo že to radosti v ich detských očkách. Hlavným cieľom bolo divadelné vystúpenie, ale keďže už boli vo "veľkom" meste na "veľkom" výlete, nemohli predsa obísť ani obchodné centrum a jeho atrakcie :-)
  Viac foto je tu...
  06.07.2018 17:25 | viac »
 • Nová žiacka kuchynka a 4.B
  Teší nás, že po čase sa nám podarilo dokončiť modernizáciu žiackej pracovnej kuchynky. Chýba síce ešte pár detailov dotiahnuť, ale žiaci v nej už môžu plnohodnotne pracovať. Veď posúďte sami podľa fotografií. Medzi prvými ju "zabiehali" naši štvrtáci zo 4.B. V rámci regionálnej výchovy pod vedením p. zást. Imreovej a s výpomocou p. asist. Javorčekovej navarili skutočne výborné bryndzové halušky so slaninkou. Decká si prešli všetkými fázami prípravy surovín, samotného varenia, dochucovania a samozrejme aj konzumácie. Ťažko bolo povedať, čo ich najviac bavilo, ale výsledok chutil všetkým. Mnohí absolvovali "duplu" a to nielen jednu. Výbornými haluškami nepohrdol ani p. riaditeľ.
  Viac fotografií novej šk. kuchynky a aktivity 4.B nájdete tu...
  06.07.2018 17:24 | viac »
 • Atletika - D - majsterky okresu, CH - 3. m.
  V piatok 11. mája 2018 sa konali majstrovstvá okresu v ľahkej atletike. Z pomedzi vyše dvadsiatich škôl naši žiaci dopadli najlepšie. Potešili nás najmä dievčatá, ktoré sa stali MAJSTERKAMI OKRESU a postúpili na majstrovstvá kraja do Dubnice nad Váhom. Chlapci skončili s malou stratou na výbornom 3. mieste v okrese. Popri tom doniesli aj viacero individuálnych medailí. Dievčatá štyri a chlapci tri. Bolo to za nasledovné výkony. DIEVČATÁ: Grétka Kluvancová - 2. m. v behu na 300 m, Pavlína Sobotová - 2. m. v hode kriketovou loptičkou, Anabela Plachá - 3. m. vo vrhu guľou, Lucia Kalfasová - 2. m.v skoku do diaľky. CHLAPCI: Tomáš Katrena - 2. m. vo vrhu guľou, Matúš Kunovský - 3. m. v behu na 300 m a Matúš Mazán - 3. m. v behu na 1000 m. GRATULUJEME!!! Žiakov pripravovali p. uč. Novotná a p. uč. Kluvanec. Dievčatám držíme palce na majstrovstvách Trenčianskeho kraja.
  Viac fot je tu...
  06.07.2018 17:23 | viac »
 • Krúžok konverzácie z ANJ
  V peknom, takmer letnom, počasí môže popoludňajší krúžok konverzácie z ANJ prebiehať aj v takomto prostredí.
  Viac foto je tu...
  06.07.2018 17:21 | viac »
 • Tohtoročné certifikované TESTOVANIE 9-2018 dopadlo v našej škole po zarátaní oboch predmetov, teda

  matematiky aj slovenského jazyka a literatúry, opäť veľmi dobre.I keď za posledných 5 rokov je to najslabší výsledok, stále je to v celkovom hodnotení v rámci škôl SR pomerne výrazný nadpriemer.Výrazne nadpriemerne dopadla najmä matematika s výsledkom 12,3% nad priemer SR. Slovenský jazyk a literatúra sa udržal v priemere SR s výsledkom 1% pod priemer.

  Za prípravu našich žiakov z matematiky ďakujeme p. uč. Královej v 9.A a p. uč. Mazánikovej v 9.B. Zo slovenského jazyka sú to p. uč. Šemrincová v 9.A a p. zást. Pršová v 9.B.

  Aj tento rok dokázali niektorí naši deviataci, že náročné testovanie dokážu zvládnuť aj na 100%.
  Boli to z matematiky všetci z 9.A: Jasmína Javočeková, Matúš Kunovský a Paulína Petrisková.

  Na 90% a viac percent to zvládli z matematiky: z 9.A - Tomáš Katrena, Frederik Šemrinec, Margaréta Kluvancová, Radoslava Šegulová a Dominika Šimurková;  z 9.B – Nikolett Budiašová a Michaela Kalfasová
  Na 90% a viac percent zo SJL z 9.A: Diana Dolinajová, Jasmína Javorčeková, Matúš Kunovský, Paulína Petrisková a Frederik Šemrinec; z 9.B to bola Michaela Kalfasová.
  Uvedeným žiakom samozrejme gratulujeme a im ako aj všetkým ostatným držíme palce, aby sa im aspoň takto darilo aj v budúcnosti na stredných školách.

  06.07.2018 17:19 | viac »
 • TESTOVANIE 5-2017: Už po tretí krát sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testovanie bolo zamerané ako výstup vedomostí žiakov I. stupňa, teda ročníkov 1. - 4.
  Tradične prebehlo z predmetov matematika a slovenský jazyk.

  Veľmi nás teší, že naši piataci dosiahli opäť v oboch predmetoch v rámci Slovenska výrazne nadpriemerné výsledky. Z matematiky to bolo 9,8% nad priemer SR a zo slovenského jazyka a literatúry 11,1% nad priemer SR.
  • priemer SR z matematiky: 64,7% - priemer našej školy: 74,5%
  • priemer SR zo sl. jazyka: 62,8% - priemer našej školy: 73,9%

  Všetkým, ktorí majú na týchto výsledkoch svoj podiel, ďakujeme. Najmä pani učiteľkám a učiteľovi z I. stupňa: p. Besedovej, p. Imreovej a p. Vrteľovi, ale aj p. učiteľkám z 5. ročníka, ktorí so žiakmi učivo opakovali: p. Jančovej, p. Šemrincovej, p. Královej a p. Mazánikovej. Za prípravu žiakov ďakujeme aj vyučujúcim zo ZŠ z Liešťan a zo ZŠ z Brezolúp, odkiaľ k nám taktiež prišli niektorí žiaci do 5. ročníka.
  Najlepšie výsledky v testovaní v oboch predmetoch z našej školy dosiahli: Samuel Gajdoš, Samuel Radosa a Simon Pánis. Gratulujeme!

  06.07.2018 17:18 | viac »
 • Didaktické hry 2. ročník
  Ideálne počasie pondelňajšieho dopoludnia sme pre našich žiakov využili na účelové cvičenie a didaktické hry. Prinášame niekoľko fotografií práve z týchto didaktických hier v prírode našich druháčikov pod vedením tr. pani učiteliek Mederovej a Kluvancovej. Vypomáhala p. asistentka Javorčeková.
  Viac foto je tu...
  06.07.2018 17:17 | viac »
 • Malý futbal - 2. a 3. miesto v okrese
  Prinášame niekoľko fotografií našich mladších chlapcov a starších dievčeniec, ktorí v malom futbale získali 2. miesto v okrese (ml. chlapci) a 3. miesto v okrese (st. dievčatá). Chlapci v okresnom finále vyhrali s rovesníkmi zo ZŠ Oslany 5:0 a so žiakmi zo ZŠ Energetikov PD prehrali 2:5. Žiakov viedol p. učiteľ Kluvanec. GRATULUJEME!!!
  Zvyšné foto nájdete tu...
  06.07.2018 17:16 | viac »
 • Skrášľujeme a vylepšujeme náš areál
  To, že je náš školský areál neustále udržiavaný a cítime sa tu príjemne, majú na zodpovednosti okrem zamestnancov školy aj mnohí naši pracovití žiaci. Naposledy priložili ruku k dielu naši deviataci, ktorí si aktivity ku Dňu Zeme odložili trochu na neskôr. Vylepšili tak dvor pred školou, časť v pozadí MF ihriska a pomohli pri obnovovaní detského ihriska. Vďaka za to patrí aj im triednym pani učiteľkám Šemrincovej a Plevovej, ktoré žiakov nielen zorganizovali ale aj sami priložili ruku k dielu.
  Viac foto je tu...
  06.07.2018 17:12 | viac »
 • Skok do výšky - tri medaily

  V športe sa našim žiakom už tradične darí, aj keď skok do výšky nám posledné roky veľmi nevychádzal. Toto tvrdenie tento rok vyvrátili 1. a 3. miestom naše dievčatá a 3. miesto brali aj chlapci. Majsterkou okresu sa stala Grétka Kluvancová a tretie miesto obsadila Simonka Mazánová. Rovnako tretí v okrese bol aj Tomáš Katrena, ktorý navyše skákal s boľavým kolenom. Školu ešte reprezentoval Braňo Krpelan. Pripravovali naši telocvikári p. uč. Novotná a p. uč. Kluvanec. GRATULUJEME...
  Grétka vďaka tomuto víťazstvu postupuje aj na majstrovstvá kraja. Držíme palce.
  Viac foto je tu...

  06.07.2018 17:10 | viac »
 • 2. miesto v okrese
  Pekným druhým miestom v okresnom kole matematickej olympiády nás potešila Karolínka Petrisková zo 6.A. Pripravuje ju pani uč. Mazániková. Gratulujeme.
  06.07.2018 17:09 | viac »
 • Exkurzia Abix a stolárstvo Šutinský
  Po roku ďalší naši deviataci nahliadli trochu do zákulisia výroby tonerových a atramentových náplní vo firme ABIX v Nitrianskom Rudne a následne sa zastavili aj v stolárskej dielni u p. Šutinského. Mohli vidieť a zažiť ako sa vďaka poctivej práci dá dopracovať k hotovému výrobku a čo všetko je za takou obyčajnou náplňou do tlačiarne, alebo skrinkou do chodby. Exkurziou ich sprevádzali p. uč. Mazániková, p. uč. Králová a p. uč. Špeťková. Ďakujeme im 
  ako aj p. Vladkovi Iliašovi, ktorý nás sprevádzal celým procesom výroby tlačiarenských náplní a p. Šutinskému, ktorý nám umožnil vstup do svojej dielne.
  Viac foto je na tomto mieste...
  06.07.2018 17:07 | viac »
 • Exkurzia ENERGOLAND Mochovce
  Žiaci 6. ročníka doplnení niekoľkými deviatakmi vyrazili v pondelok 23.04. do Mochoviec a cestou späť sa zastavili v Tesárskych Mlyňanoch. 
  Hlavným cieľom exkurzie bol Energoland Mochovce - Infocentrum Jadrovej elektrárne.
  Zo záberov vidieť, že žiaci sa nielen dozvedeli mnoho teoretických poznatkov o jadrovej fyzike, všeobecne o elektrickej energii, ale mali možnosť si i prakticky overiť napr. rozsvietenie žiaroviek vlastným pohybom nôh, elektrostatiku a mnoho ďalších fyzikálnych javov...
  Cestou naspäť sa zastavili navštíviť Arborétum Tesárske Mlyňany - žiaci sa tu dozvedeli veľa nového a videli vzácne stromy a rastliny, ktoré sa v tomto priestore nachádzajú.
  Exkurziu zorganizovala a viedla p. uč. Hlavinková. S dozorom nad žiakmi pomáhali p. uč. Špeťková a p. uč. Kluvanec.
  Viac foto je na tomto mieste.
  06.07.2018 17:06 | viac »
 • Hádzaná - st. dievčatá - 2. m. v okrese
  Naše staršie dievčence opäť pekne reprezentovali školu, keď skončili na 2. mieste v okrese v hádzanej. Hoci minulé roky v tomto športe v okrese dominovali, tentoraz sa museli skloniť pred rovesníčkami z Lehoty pod Vtáčnikom, aj keď prehrali len najtesnejším rozdielom 7:8. Nad ZŠ S. Chalupku z PD vyhrali 9:3 a nad dievčatami z Handlovej 11:3. Naše žiačky pripravovala p. uč. Novotná. GRATULUJEME!!!
  Viac foto je tu.
  06.07.2018 17:04 | viac »
 • Kuchári a kuchárky z 3.B

  Nielen vzdelávanie, nielen šport, nielen umelecké činnosti, ale aj praktické zručnosti sú náplňou vzdelávania a prípravy na život našich žiačikov. P. uč. Pavolová so svojimi tretiakmi dnes v rámci pracovného vyučovania pripravovali takéto parádne "jednohubky". A keďže sa učíme aj podeliť a pomôcť si navzájom, decká svoje chutné výtvory ponúkali nielen sebe, ale aj žiakom z iných tried a samozrejme aj p. učiteľkám. Ďakujeme, pochutili sme si všetci 
  Tieto kulinárske špeciality museli žiaci momentálne pripravovať v triede, keďže žiacku kuchynku momentálne rekonštruujeme. A keďže rekonštrukcia sa pomaly ale isto blíži ku svojmu koncu, o týždeň - dva ju žiaci budú môcť využívať naplno.
  Ďakujeme p. uč. Pavolovej, že aj takéto praktické hodiny sú náplňou pre našich žiakov.
  Viac foto je tu...

  06.07.2018 17:02 | viac »
 • Prehadzovaná - 2. m. v Trenčianskom kraji
  Už druhý rok sa pre žiakov I. stupňa organizuje táto súťaž. Aj tento rok sme organizovali krajské finále v našej telocvični. Okrem našich žiakov sa ho zúčastnili ešte žiaci z ďalších šiestich škôl. Naše decká si počínali výborne, keď vyhrali svoju skupinu aj zápas o postup do finále pomerne jednoznačne. Vo finále však narazili na silného súpera z Trenčianskeho Jastrabia s ktorým prehrali prvý set 11:15, avšak v druhom ich doslova "prevalcovali 15:4. Žiaľ, tretí skrátený set sme mali obrovskú smolu, keď sme ho prehrali o jediný bodík 9:10 a obsadili tak konečné druhé miesto v Trenčianskom kraji, čo je samozrejme veľký úspech. Žiakov pripravovala a celé krajské finále mala na starosti p. uč. Iliašová. Ďakujeme... A súčasne gratulujeme jej aj jej zverencom za výbornú reprezentáciu školy. S rozhodovaním na turnaji vypomáhal aj p. uč. Vrteľ.
  Viac foto a info nájdete na tomto mieste.
  06.07.2018 17:01 | viac »
 • Všetkovedko na I. stupni
  Po dlhšom čase sa nám podarilo vyhodnotiť vedomostnú súťaž VŠEDKOVEDKO - ktorá obsahuje otázky zo života ako prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, regionálna výchova, matematika - logika, anglický jazyk. Z našej školy sa jej zúčastnilo 35 žiakov od 2. po 4, ročník . Z toho 5 žiakov - Adam BAHNA, Soňa RYPÁKOVÁ z 2.B, Petra ŠTEFÁKOVÁ z 3. B, Oliver PONECHAL z 4.A a Natália KLUVANCOVÁ zo 4.B získali titul VŠEDKOVEDKO, za ktorý dostali zaujímavé ceny. Víťazom súťaže sa za našu školu stala PERTA ŠTEFÁKOVÁ z 3.B triedy. Za organizáciu súťaže ďakujeme p.uč. Bielikovej. A za pomoc pri dozore aj p. zást. Pršovej.
  Niekoľko fotgrafií z oceňovania nájdet a tomto mieste.
  06.07.2018 16:59 | viac »
 • Deň ZEME
  Ani tento školský rok sme nenechali bez povšimnutia tento významný deň nielen pre našu Zem, ale pre každého, kto to s ňou myslí vážne. V rámci neho naše šikovné siedmačky pripravili pre svojich spolužiakov reláciu do šk. rozhlasu, kde informovali nielen o význame tohto dňa, ale aj potrebe racionálneho prístupu k životnému prostrediu a nakladaniu s odpadmi. 
  Žiaci z prvého stupňa pod vedením svojich pani učiteliek a p. učiteľa pristúpili k dnešnému dňu mimoriadne aktívne, keď druháci a štvrtáci natiahli rukavice a prispeli k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu v okolí priehrady a tunajšieho náučného chodníka (na foto žiaci 4.A). Ostatní žiaci prvého stupňa zase strávili aktívne čas na zdravom vzduchu a spoznávali nielen prírodu, ale aj negatívne a pozitívne zásahy človeka do prírodného prostredia v našom regióne (na foto aj žiaci 3.A).
  Všetkým vyučujúcim, ktorí sa na zdarnom priebehu dnešného dňa podieľali patrí vďaka nás všetkých.
  Viac foto je tu...
  06.07.2018 16:57 | viac »
 • Regionálna výchova u štvrtákov zážitkovo
  Hlavným cieľom regionálnej výchovy je spoznávanie histórie, kultúry, zvykov a tradícií obce a priľahlého regiónu. Práve tieto zvyky a tradície regiónu žiakom 4. ročníka predstavila pani Iveta Bartová. Ako sama hovorí, folklór ju fascinoval od detstva. Lásku k nemu odovzdáva našim žiakom ďalej aj prostredníctvom detskej folklórnej skupiny Rokôška. Besedu so štvrtákmi oživila krojom, ktorý si mohli deti na vlastnej koži aj vyskúšať. Hodina ubehla ako voda a deti to, čo videli a mali možnosť aj „ohmatať“, určite tak ľahko nezabudnú. Ďakujeme pani Ivetke aj pani zást. Imreovej, ktorá túto zážitkovú aktivitu v rámci regionálnej výchovy pripravila.
  Viac fotografií je na tomto mieste...
  06.07.2018 16:55 | viac »
 • Hádzaná - obvod st. žiaci a žiačky
  Vo štvrtok 19.04.2018 sme v našej telocvični organizovali obvodné kolo v hádzanej st. žiakov a žiačok. Okrem našich žiakov sa ho zúčastnili ešte rovesníci z V. Belej a Bojníc. Dievčatá vo svojich zápasoch ani trochu nezaváhali a vyhrali so ZŠ V. Belá 15:2 a so ZŠ Bojnice 11:1 a teda postúpili na majstrovstvá okresu. Držíme palce v ďalších bojoch.
  Chlapci rovesníkov z V. Belej síce porazili 13:7, ale na výborne hrajúcich chlapcov z Bojníc nestačili a podľahli im 9:20. Napriek tomu aj našim chalanom treba poďakovať za bojovný a snaživý výkon.
  Našich žiakov na turnaji viedli p. uč. Novotná a p. uč. Pavovlová
  Viac foto je tu...
  06.07.2018 16:53 | viac »
 • Kroje na vlastivede 4.A
  Tému folklórnych regiónov a jedného z ich hlavných znakov - KROJOV - poňala p. uč. Rambalová na vlastivede spolu so svojimi žiakmi v duchu lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť. Spolu sa postrojili do tradičných krojov tohto regiónu a p. učiteľka im vysvetlila ako a prečo sa ľudia v minulosti obliekali, aké boli rozdiely v krojoch medzi relatívne neďalekými obcami a mnoho mnoho iného. Dievčatá, ktoré navštevujú miestnu folklórnu skupinu, ju samozrejme doplnili svojimi vedomosťami... A zaujímavá a netradičná hodina ubehla veľmi, veľmi rýchlo...
  Viac foto je na tomto mieste...
  06.07.2018 16:52 | viac »
 • Zápis prvákov 2018
  Tak ako to už býva v apríli zvykom, tak aj tento rok sa v našej školičke zišli predškoláci, aby ukázali našim pani učiteľkám, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. A naozaj bolo toho mnoho, čo ich naučili ich rodičia a pani učiteľky vo všetkých materských školách, odkiaľ k nám prišli detičky na zápis. Všetci zvládli bez zaváhania rozprávkové "nástrahy", ktoré na nich nachystali pani učiteľky. Tento rok sa deti "prešli rôznymi zákutiami cirkusu" plného šašov, zvieratiek a kúzel. Prostredníctvom rôznych zábavných úloh potom budúci žiačikovia ukázali ako vedia spievať, recitovať, počítať, vystrihovať, ako sa orientujú v priestore, ako im ide jemná aj hrubá motorika, jednoducho všetko čo riadny prvák potrebuje vedieť. Celý zápis zorganizovali pani učiteľky Rambalová, Mederová, Kluvancová a Pavolová, výchovná poradkyňa - pani Mazániková, ktorá okrem iného zabezpečila aj fotografie a zástupkyňa riaditeľa pani Imreová, ktorá mala na starosti aj administráciu zápisu. Za výborne zvládnutú akciu a spríjemnenie prvých krôčikov v škole pre budúcich prváčikov im patrí veľká vďaka. Všetci predškoláci si na záver odniesli drobné pozornosti (malú LEGO stavebničku a iné), poriadny cirkusový klobúk a ako potvrdenie o absolvovaní zápisu aj pamätný list.
  Veľa fotografií zo zápisu nájdete na tomto mieste.
  15.04.2018 14:47 | viac »
 • Deň narcisov 2018
  Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: už 22. ročníka Dňa narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu Liga proti rakovine. Akciu už tento rok zorganizovali a realizovali p. učiteľky Plevová a Šemrincová, za čo im patrí veľká vďaka nielen naša, ale najmä všetkých tých ktorým je táto pomoc smerovaná. Výrazne k úspechu akcie prispeli aj naše ôsmačky a deviatačky, bez ktorých by to ani tento rok nešlo. Musím ich fakt pochváliť, lebo boli veľmi ochotné, a aj keď občas trochu pohnevajú, ukázali, že majú naozaj dobré a láskavé srdiečka :-). Samozrejme veľká vďaka patrí aj všetkým Vám, ktorí ste prispeli. Tak ako každý rok, aj teraz bude celá suma, 1133,23€ zaslaná na účet nadácie Liga proti rakovine. Veríme, že pomôžu tam, kde ich najviac treba. Celá akcia v škole začala ešte o deň skôr, keď si naše dievčatá pripravili krátku rozhlasovú reláciu, kde zdôraznili význam tejto zbierky. Drobnou sumičkou v deň zbierky potom prispela aj väčšina našich žiakov a celá škola hrdo, ale aj s pokorou, nosila pripnutý symbol pomoci - žltý narcis.
  Niekoľko fotografií z aktivity nájdete na tomto mieste...
  15.04.2018 14:44 | viac »
 • Slávik Slovenska 2018 - školské kolo
  Aj tento rok sa do školského kola tejto tradičnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne zapojilo viac ako tri desiatky našich detí od prváčikov po siedmakov (ôsmaci, deviataci tento rok nejako "zlyhali"). Svedčí to jednak o množstve talentov medzi našimi žiačikmi a na druhej strane aj o podpore a rozvoji ich talentu našimi skvelými pani učiteľkami a učiteľmi, ktorí nadväzujú na prácu zo ZUŠ, prípadne na domácu prípravu. Do organizácie súťaží na prvom a druhom stupni sa zapojili títo vyučujúci: p. Pršová, p. Besedová, p. Vrteľ a p. Mederová. ĎAKUJEME...
  Pri takýchto súťažiach je vždy veľmi ťažké určiť poradie. URČITE VYHRALI VŠETCI ČO SA ZAPOJILI, ale predsa len porota súťaž nakoniec vyhodnotila takto:

  I. kategória:
  1. miesto Viktória Kotulová 1. B a Kamila Valašeková 3. A;
  2. miesto Seline Vrecková 2. A a Kristián Mercek 1. A;
  3. miesto Marína Horáčeková 2. B a Kristína Ann Lutz 3. A;

  II. kategória:
  1. miesto Kiara Sládkayová 4. A;
  2. miesto Marek Medera 4. A a Dávid Pánis 4. B;
  3. miesto Melanie Hrdá 4. B a Julieta Ševčíková 4. B a Lucia Gocoliaková 5. A;

  III. kategória:
  2. miesto Hana Haragová 7. A; Jaroslav Harag 7. A.

  Fotografie zo súťaže aj z vyhodnotenia nájdete tu.
  15.04.2018 14:42 | viac »
 • Prevencia obezity a nesprávnych stravovacích návykov
  Vo štvrtok 12.02.2018 navštívili, pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7.4.), našich tretiakov a štvrtákov pracovníčky RÚVZ v Bojniciach. Cieľom ich návštevy bolo poukázať, už u týchto menších detí, na potrebu správnych stravovacích návykov, ktoré ich budú sprevádzať celý život. Žiaci nové informácie neprijímali len pasívne, ale boli do aktivity aktívne zapojení. Sami si vytvorili plagát na zadanú tému, ktorý si následne pred kolektívom triedy aj museli obhájiť.
  Ďalšie fotografie nájdete tu...
  15.04.2018 14:39 | viac »
 • Zo života včiel a našich druháčikov
  Aby naši žiačikovia vedeli, prečo sa hovorí usilovný ako včelička, pozvali p. učiteľky Mederová a Kluvancová medzi nich v rámci prvouky aktívneho a zanieteného včelára, nášho p. farára, vdp. Mičudu, ktorý toto s radosťou prijal. Deťom nielen porozprával o živote jeho "zverenkýň", ale im aj vysvetlil, ako to v tom úli vyzerá, čo všetko tie včeličky a následne včelári musia vykonať, kým sa dopracujeme k sladkému medíku. K jednotlivým produktom si mohli deti doslova privoňať a čo bolo jedlé, aj ochutnať. Pre porovnanie si vyskúšali chuť vosku a chuť medu (môžte hádať, čo chutilo lepšie). Z celej aktivity si decká odniesli nielen veľa nových poznatkov, ale čo je ešte dôležitejšie pri takejto názornosti im tie poznatky a zážitky určite v pamäti zostanú veľmi dlho... ĎAKUJEME p. farár aj pani triedne učiteľky Mederová a Kluvancová. 
  Viacero fotgrafií nájdete na tomto mieste...
  15.04.2018 14:38 | viac »
 • Zdravoveda zážitkovo v 2. ročníku
  Naši druháčikovia mali v stredu 28.03.mimoriadne prvé dve hodiny, na ktoré budú spomínať ešte veľmi dlho. Zážitkovo-praktickým spôsobom sa zoznámili s prácou záchranárov, spoznali zákutia záchranárskej sanitky, sami si mohli pod odborným dohľadom vyskúšať prakticky všetko, na čo siahli. Akcia pokračovala v triede, kde si deti samé vyskúšali nielen základné záchranárske techniky, ale oboznámili sa aj prístrojmi na meranie tlaku, EKG a mnohými ďalšími. Všetko to prebiehalo za účasti triednych pani učiteliek Mederovej a Kluvancovej. Pani uč. Mederová sa na chvíľku dokonca stala aj názornou pomôckou na ukážku určovania cukru v krvi :-). Za výnimočnú akciu ďakujeme obidvom záchranárom zo spoločnosti FALCK. Niektoré záchranárske techniky (napr. masáž srdca) si mohli priamo vyskúšať aj deti na záchranárskom macíkovi, určenom práve na takéto aktivity. ĎAKUJEME a veríme, že sa budeme stretávať len na takýchto podujatiach...
  Tu je viacero fotografií...
  06.04.2018 14:59 | viac »
 • Hľadanie veľkonočných vajíčok - ANJ
  V atmosfére blížiacich sa veľkonočných sviatkov si naši štvrtáci pod vedením svojich pani učiteliek angličtinárok pripomenuli tradičný zvyk tohto obdobia, rozšírený v Anglicku a časti západnej Európy. Ide o zvyk, ktorý sa našim žiakom mimoriadne zapáčil, keďže vďaka svojej šikovnosti a rýchlosti si mohli nájsť ako odmenu sladké veľkonočné vajíčka. A veru niektorým sa, vďaka rýchlemu rozlúšteniu zadaných indícií, podarilo objaviť vajíčok neúrekom. Zaujímavú akciu pre žiakov pripravili p. učiteľky Kluvancová, Škrabanová a Kováčiková. Ďakujeme.
  Tu je množstvo fotografií z vydareného podujatia.
  06.04.2018 14:57 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín a chemická olympiáda
  Pekne a úspešne školu reprezentovali Paulínka Číková zo 6.A, ktorá dostala cenu poroty na Hviezdolavovom Kubíne v Prievidzi (pripravovala p. uč. Škrabanová) a Paulínka Petrisková z 9.A, ktorá bola úspešnou riešiteľkou okresného kola chemickej olympiády (pripr. p. uč. Oravcová). Dievčatá gratulujeme a pani učiteľkám ďakujeme za prípravu.
  06.04.2018 14:55 | viac »
 • Vybíjaná - majsterky Trenčianskeho kraja
  Tak je to tu znovu. Naše dievčence sa už 6 krát po sebe stali MAJSTERKAMI Trenčianskeho kraja a postúpili na Majstrovstvá Slovenska. 
  Tohtoročné víťazstvo sa nerodilo ľahko, nakoľko po jednoznačnej výhre nad ZŠ z Trenčína 20:11 naše baby po prvý krát od minuloročných Majstrovstiev SR "zakopli" a prehrali s rovesníčkami zo ZŠ z Dubnice n. Váhom 13:14. Nakoniec teda o víťazovi rozhodovali vzájomné zápasy a skóre a to mali naše dievčatá najlepšie, takže sa mohli tešiť z 1. miesta.
  GRATULUJEME im, ako aj ich trénerke p. uč. Pavolovej.
  Rozhodcom na turnaji bol náš p. uč. Kluvanec.
  Tu nájdete fotogalériu.
  06.04.2018 14:54 | viac »
 • Čitateľská nočná škola
  Nočná škola bola tento rok spojená najmä s Pavlom Dobšinským, no nielen s ním, ale aj s p. uč. Rambalovou, p. uč. Bielikovou a p. zást. Imreovou trávili naši štvrtáci noc z piatka 23.03. na sobotu 24.03. 2018. A zážitkov a aktivít ktoré spolu prežili bolo veru neúrekom.
  Časť z nich prebehla v šk. knižnici, časť aj v celej škole no a na záver si pre svojich žiakov pripravili pani učiteľky aktivity aj v triedach, pokiaľ o cca 1:30 po polnoci žiaci postupne nepospali.
  A čo všetko spolu robili? Dumali nad literárnym kvízom zostaveným z kníh, ktoré už decká v priebehu roka čítali. „Trápili“ sa s indíciami podľa ktorých identifikovali rozprávky Pavla Dobšinského (viď foto v galérii). Zahrali sa na pátračov a podľa dômyselných indícií hľadali presne určené knihy po celej škole. No a keď sa presunuli na „spánok“ do svojich tried, tak každý zo žiakov prečítal svojim spolužiakom najobľúbenejší úryvok zo svojej obľúbenej knihy. A na úplný záver, aby decká predsa len zaspali im pani učiteľky porozprávali nádherný príbeh (možno aj trošku strašidelný ) na dobrú noc.
  Prepáčte trošku horšie fotografie, ale o to lepšia zábava s knihami a pani učiteľkami bola v škole. Až sa to veriť nechce ako sa decká vedia zabaviť aj niekoľko hodín pri knihe.
  Ďakujeme pani učiteľky Imreová, Rambalová a Bieliková.
  Fotky z vydarenej akcie nájdete na tomto mieste.
  06.04.2018 14:53 | viac »
 • Malý futbal - 1. kolo obvodu
  Dňa 22. marca sa v našej škole, okrem Dňa vody a dekanátneho kola Biblickej olympiády, hralo aj 1. kolo obvodu v malom futbale st. chlapcov a dievčat. 
  Naše dievčatá vo vzájomnom meraní síl s rovesníčkami z V. Belej vyhrali 5:3 a postúpili do ďalších bojov. 
  Chlapci nedali veľa šancí žiakom zo ZŠ Čavoj, ktorých porazili 6:0 a ešte vyšším rozdielom zvíťazili na rovesníkmi z V. Belej a to 7:0.
  Žiakov viedol p. uč. Kluvanec.
  Všetkým gratulujeme nielen za výsledok, ale aj za predvedený zodpovedný a bojovný výkon. Držíme palce do ďalších kôl.
  Pár fotografií nájdete tu.
  06.04.2018 14:50 | viac »
 • Deň vody
  Dňa 22. marca sa v našej škole, okrem dekanátneho kola Biblickej olympiády a obvodného turnaja vo futbale dievčat a chlapcov, konala aj pripomienka Svetového Dňa vody. Hlavným sprievodným znakom bola farba vody - MODRÁ, ktorá sa niesla celou školou v podobe tričiek, mikín a pulóvrov našich žiakov. Okrem toho pani učiteľky na I. stupni počas vyučovania zrealizovali viacero aktivít, ktoré deťom pripomenuli dôležitosť a význam vody v našom živote. Tieto skutočnosti podčiarkla aj relácia do šk. rozhlasu, ktorú so žiakmi 6.A pripravila p. uč. Špeťková.
  Časť z priebehu dnešného dňa prináša táto fotogaléria.
  06.04.2018 14:48 | viac »
 • Biblická olympiáda - dekanátne kolo
  Dňa 22. marca sa v našej škole, okrem Dňa vody a obvodného turnaja vo futbale dievčat a chlapcov, konalo aj dekanátne kolo Biblickej olympiády. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ Valaská Belá, ZŠ Čavoj, ZŠ Diviaky nad Nitricou a družstvo našich žiakov. Celú súťaž v našej škole pripravovala a organizovala p. uč. Plevová, za čo jej samozrejme pekne ďakujeme. Naše družstvo nakoniec skončilo na 3. mieste. Zvíťazili žiaci zo ZŠ Diviaky nad Nitricou. Gratulujeme im a držíme palce v ďalšom zápolení, tentoraz už v Nitre.
  Fografie nájdete na tomto mieste.
  06.04.2018 14:46 | viac »
 • Vítame jar
  Škola a naše deti žijú nielen športom a vzdelávaním, ale aj tradíciami a kultúrou. V dnešný deň (21.03.) sme si pripomenuli končiacu sa zimu a prichádzajúcu jar "upálením" a utopením symbolu zimy - Moreny. Naši štvrtáci si pod vedením p. zást. Imreovej a p. uč. Rambalovej Morenu nielen vlastnoručne vytvorili, ale ju aj hodili do NItrice a rozlúčili sa zo zimou. V tomto im boli nápomocní aj tretiačikovia pod vedením p. uč. Pavolovej a p. uč. Vrteľa. A keď jej všetci spolu zanôtili "Nesieme Morenu, v oleji smaženú...", alebo "Morena, Morena, kde si prebývala?", tak hádam sa tá zima aj pomaly od nás poberie, aj keď sa jej tento rok veľmi nechce .
  Fotografie nájdete na tomto mieste.
  06.04.2018 14:45 | viac »
 • Basketbal - 2. m. v regióne
  Po víťazstve v okresnom kole v basketbale skončili naše dievčatá v rámci regiónu troch okresov na peknom 2. mieste. Zvíťazili nad rovesníčkami z Bánoviec nad Bebravou 22:14, ale nestačili na dievčatá z Partizánskeho, ktorým podľahli 24:36.
  Aj napriek prehre a 2. miestu na turnaji, je to zatiaľ najväčší úspech v basketbale dievčat v našej škole. 
  Baby GRATULUJEME a ďakujeme p. uč. Novotnej za prípravu dievčat.
  Fotografie nájdete tu.
  06.04.2018 14:43 | viac »
 • Vybíjaná - majsterky regiónu
  Dnes, 15. marca si naše dievčatá zabezpečili postup do krajského finále vo vybíjanej. V regionálnom kole, hranom v našej telocvični, sa stretli s víťazkami okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. V oboch zápasoch naše žiačky ukázali výbornú zohratosť a zaslúžene zvíťazili po výsledkoch 20:12 a 17:6. 
  Za zmienku určite stojí aj fakt, že v našom družstve nastúpili až tri tretiačky (Nelka Škadrová, Karinka Štefáková a Sárka Škrípová) a v konkurencii šiestačok a siedmačok sa vôbec nestratili.
  Baby GRATULUJEME a držíme palce budúci piatok v Prievidzi vo finále Trenčianskeho kraja.
  Pochvala a poďakovanie patrí samozrejme aj našej p. uč. Pavolovej, ktorá dievčatá takto výborne pripravuje.
  Fotky nájdete na tomto mieste.
  06.04.2018 14:41 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň

  Dňa 12. marca zorganizovali pani učiteľky I. stupňa - p. Imreová, p. Rambalová p. Medrová, p. Kluvancová, školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetky výkony malých žiakov stáli za povšimnutie, pričom ich snahu a odvahu im možno len závidieť. Hoci sa to často vraví aj pri iných súťažiach, ale naozaj bolo veľmi ťažko porote určiť poradie, nakoľko najmä snaha, ale často aj prejav žiakov boli mimoriadne vyrovnané. Aj z tohto dôvodu sme udelili viac druhých a tretích miest. Víťazi nás budú reprezentovať na okresnom kole. Držíme im palce a ďakujeme aj rodičom za spoluprípravu svojich detí. Pomoc mamičiek ich deťom je naozaj poznať. Spoločne ich takto vedieme k láske ku knihám, k literatúre, k dobru a poznaniu...
  Teší nás, že hoci aj nesúťažne, ale o to s väčšou chuťou, sa zapojili aj naši prváčikovia.

  Poézia:
  1. Julieta Ševčíková, 4.B, pripr. p. zást. Imreová – postup do okr. kola; 
  2. Tomáš Čík 1.A , pripr. p. Iliašová; Adam Bahna 2.B, pripr. p. uč. Kluvancová; 
  3. Matúš Brtko 2.A, pripr. p. Mederová; Marek Medera 4.A, pripr. p. uč. Rambalová;

  Próza:
  1. Natália Kluvancová 4.B, pripr. p. zást. Imreová – postup do okr. kola; 
  2. Petra Štefáková 3.B pripr. p. uč. Pavolová; 
  3. Oliver Ponechal a Sabina Kútna, obaja 4.A, pripr. p. uč. Rambalová; Melanie Hrdá 4.B, pripr. p. zást. Imreová

  Tu je fotogaléria.

  06.04.2018 14:40 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň

  Aj v tomto šk. roku sa naši žiaci, vďaka vedeniu svojich pedagógov, opäť radi zapojili do šk. kola celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. To, že žiaci túto súťaž neberú ako povinnosť, ale s radosťou a nadšením, bolo vidieť aj na výsledných prednesoch, ktorých kvalita bola opäť v mnohých prípadoch na vynikajúcej úrovni...
  Nakoľko výkony jednotlivých súťažiacich sú často porovnateľné, porota v zložení p. uč. Jančová, p. uč. Pršová, p. uč. Škrabanová a p. uč. Šemrincová to mala mimoriadne ťažké. 
  Sme radi, že stále sa nájdete dostatok žiakov, ktorí literatúru berú nielen ako školskú povinnosť, ale aj ako činnosť rozvíjajúcu ich ducha a obohacujúcu ich myseľ. Za toto, ale aj za prípravu žiakov na súťaž, ďakujeme...

  06.04.2018 14:38 | viac »
 • Prehadzovaná
  Dnes, 14.03. 2018, naši žiaci z I. stupňa bojovali o postup do regionálneho finále v rámci Trenčianskeho kraja v tomto pomerne novom športe. Niekoľkomesačná príprava a poctivý tréning s p. uč. Iliašovou, ako aj nesporná šikovnosť našich detí slávili úspech a podarilo sa nám prebojovať do ďalšieho regionálneho kola. Obe naše družstvá porazili svojich rovesníkov zo ZŠ Bojnice. V prvom zápase to bolo po výsledkoch 15:5 a 15:8 a v druhom zápase zas 15:9 a 15:8.
  GRATULUJEME a držíme palce do ďalších bojov.
  Tu nájdete fotogalériu...
  06.04.2018 14:34 | viac »
 • Basketbal - majsterky okresu
  Tento rok sa našim dievčencom v loptových športoch naozaj darí. Po výbornom kolektívnom výkone sa im podarilo vybojovať titul MAJSTERIEK OKRESU aj v basketbale. Je to pre nás o to cennejšie, že v tomto športe sa to našim babám podarilo vôbec po prvý raz v histórii školy. Zvíťazili dokonca aj nad rovesníčkami z typicky basketbalových miest Handlová a Prievidza. So ZŠ Dobšinského PD vyhrali 16:10, so ZŠ Bystričany 20:16 a so ZŠ Mierové nám. Handlová 20:12.
  Žiačky viedla p. uč. Novotná.
  GRATULUJEME a držíme palce v regionálnom finále.
  Tu je viacero fotografií...
  06.04.2018 14:34 | viac »
 • Memoriál Miloša Kupca 2018 - 5. ročník
  V sobotu 10. marca sme zorganizovali 5. ročník hádzanárskeho turnaja veteránov – Memoriál Miloša KUPCA. Ide o turnaj, ktorého základný kameň položil v roku 2004 bývalý p. riaditeľ Miloš Kupec, dlhoročný učiteľ telocviku a hádzanej a neskôr riaditeľ školy. Tento rok o putovný pohár zabojovali 4 mužstvá. Boli nimi chlapi z Liešťan, Nevidzian a Nitrianskeho Rudna a pridal sa tím pod názvom Zemanovej kone (podľa p. uč. Zemanovej, ktorá väčšinu týchto chalanov viedla na ZŠ k hádzanej). Aj tento rok turnaj obohatili naše dievčence. Vytvorili opäť až tri družstvá. Jedno tvorili naše súčasné žiačky, majsterky okresu, druhé naše bývalé žiačky, už súčasné stredoškoláčky, a tretie dievčenské družstvo doplnili už trochu zrelšie dievčence pod názvom...
  12.03.2018 21:44 | viac »
 • Prváčikovia a ich kamarát Zippy
  Pani učiteľky Iliašová a Besedová pracujú celý šk. rok so svojimi prváčikmi a ich kamarátom lúčnym koníkom Zippym. Cieľom týchto aktivít je navedenie detí, ako efektívne komunikovať, program ich učí načúvať druhým, učí ich, ako požiadať o pomoc a vyjadriť, čo chcú povedať, a to aj v ťažkých situáciách. Učí ich ako si získať a udržať kamarátov a ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím. Deti si cvičia, ako sa ospravedlniť a napraviť vzťahy po hádke s kamarátom a mnohé ďalšie socializačné aktivity. V piatok 9.2. sa na nich bola pozrieť jedna z koordinátoriek projektu z Bratislavy, pričom vyjadrila slová pochvaly a uznania ako našim p. učiteľkám, tak aj deťom.
  Tu nájdete viacero fotografií.
  12.03.2018 21:40 | viac »
 • Vybíjaná - MAJSTERKY OKRESU
  Naše dievčatá vo vybíjanej zatiaľ pokračujú vo víťaznom ťažení. Po víťazstvách s rovesníčkami zo ZŠ Lehota p. Vtáčnikom 20:6, zo ZŠ Chrenovec Brusno 20:7 a zo ZŠ Rastislavovej v Prievidzi 19:12 sa opäť stali MAJSTERKAMI OKRESU a postúpili na majstrovstvá regiónu. Tu súťažia víťazi okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce n. Bebravou. Majstrovstvá regiónu sa uskutočnia budúci štvrtok - 15.03. v telocvični našej ZŠ. Dievčatá pripravuje p. uč. Pavolová. Baby GRATULUJEME a držíme palce do ďalších bojov. Za pomoc pri doprave ďakujeme p. Pavolovi.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  12.03.2018 21:38 | viac »
 • ECO H2O tour - Thomas Puskailer a Martin Madej
  V čase blížiaceho sa medzinárodného Dňa vody, nám v rámci projektu ECO H2O tour, jej dôležitosť v živote a potrebu jej ochrany pripomenuli Thomas Puskailer Thomas a Martin Madej. Pre žiakov mali pripravený zaujímavý, poučný a pritom aj zábavný program, ktorý im spestril vyučovací deň. Na pripravili aj autogramiádu a mnohí zo žiakov, okrem podpis-karty, odišli aj s fotografiou svojich obľúbencov.
  Veľa fotografií nájdete na tomto mieste.
  12.03.2018 21:36 | viac »
 • Vybíjaná - majsterky obvodu
  Aj v tomto roku sa opäť rozbehol kolotoč vybíjanej. Poctivá celoročná príprava našich dievčat, pod vedením p. uč. Pavolovej, sa opäť zúročuje. V Prievidzi dnes postupne hladko porazili rovesníčky zo ZŠ Nitr. Pravno, ZŠ Lazany, ZŠ Bojnice a ZŠ Kanianka a postúpili do finále okresného kola na budúci týždeň. GRATULUJEME a držíme palce do ďalších bojov. Za pomoc s dopravou dievčat ďakujeme p. B. Bartovi.
  Viac foto nájdete tu...
  12.03.2018 21:34 | viac »
 • Triednická hodina v 4.A o AFRIKE
  Žiaci 4.A sa dnes mohli dozvedieť mnoho zaujímavého o kontinente, o ktorom zatiaľ veľa nepočuli - o Afrike. So svojimi zážitkami, fotografiami, ale aj originálnymi suvenírmi ich oboznámil otecko Magdalénky Adamcovej, ktorý v Afrike absolvoval už štyri dlhodobé dobrodružné pobyty.
  Viac foto nájdete tu...
  12.03.2018 21:32 | viac »
 • Telocvičňa - rekoštrukcia
  O rekonštrukciu telocvične sa zaslúžila nielen firma, ktorá realizovala víťazný projekt podaný našim zriaďovateľom, obcou Nitrianske Rudno na čele s p. starostom, ale aj partičky pinpongistov, futbalistov a aj našich kucháriek...
  12.03.2018 21:30 | viac »
 • Lesník v 3. ročníku
  Našich tretiakov v piatok navštívil p. Ing. Balucha, lesník a poľovník, ktorý žiakov oboznámil so životom zvierat v zimnom období a celkovo o fungovaní lesa v zime. Pre žiakov si pripravil pútavú prezentáciu s množstvom obrázkov, ukážky zhodov parohov a dokonca aj malý testík, kde si deti overili znalosť stôp zvierat. Rozprával naozaj veľmi pútavo a žiaci sa do aktivít aktívne zapájali. Táto "prednáška" bola súčasťou hodiny prírodovedy a pre našich žiakov ho pripravili p. zást. Imreová a p. uč. Pavolová. Ďakujeme p. Ing. Baluchovi, deti naozaj zaujal a obohatil o mnoho nových poznatkov.
  12.03.2018 21:22 | viac »
 • Lyžiarsky výcvik - Ždiar - Strednica
  Už tretí rok naši siedmaci, vyrazili na pobytový lyžiarsky výcvik (LVVK). Tento rok sa opäť na 5 dní stanú ich prechodným domovom Tatry, konkrétne lyžiarske stredisko Strednica-Ždiar. Vedúcim LVVK bolopäť p. uč. Kluvanec a pedagogický dozor tvorili p. uč. Iliašová a p. uč. Novotná. Trochu im vypomáha aj p. uč. Oravcová. Na svahu okrem nich mali výuku žiakov na starosti aj traja skúsení inštruktori. Ubytovanie bolo na veľmi slušnej úrovni, chutilo aj jedlo, dokonca na večer mali decká k dispozícii aj telocvičňu a jeden deň aj bazén. Počasie a podmienky na lyžovanie boli taktiež výborné. Ďakujeme všetkým našim vyučujúcim za starostlivosť a opateru. :-)
  12.03.2018 21:21 | viac »
 • Lyžiarsky kurz - 4. ročník
  Po prvýkrát sme sa v našej škole rozhodli zorganizovať lyžiarsky kurz nielen pre žiakov 7. ročníka, ale zakomponovali sme ho aj do ŠkVP pre žiakov na I. stupni, presnejšie vo 4. ročníku. Od pondelka 12. februára tak nastúpili takmer všetci štvrtáci pod vedením p. uč. Rambalovej, p. uč. Pavolovej, p. uč. Mederovej a p. asistentky Kupčekovej na svah v neďalekom Cígli. Väčšina z nich stála na lyžiach prvý raz, takže prvý deň bol trochu zoznamovací. Po druhom dni sa už všetci s lyžami skamarátili a vyviezli sa na menšom vleku nielen hore, ale samozrejme aj zlyžovali dole. Skupina tých zbehlejších lyžiarov s týmto nemala žiadny problém od začiatku a pokračovala v zdokonaľovaní svojej techniky. Aj zvyšné tri dni všetci napredovali a domov si priniesli len samé pozitívne zážitky. Ďakujeme všetkým našim p. učiteľkám aj p. asistentke, ktoré boli deťom nápomocné, nakoľko v prípade tých úplných začiatočníkov to chcelo veľkú dávku trpezlivosti a energie. Čo nás všetkých teší, tak pani učiteľky odkázali, že deti boli snaživé, poslušné a naozaj sa všetci naučili lyžovať.
  12.03.2018 21:18 | viac »
 • Medzitriedny turnaj - vybíjaná I. st.
  Pani učiteľky z I. st. p. Iliašová a p. Pavolová pripravili pre našich žiakov turnaj, kde si nielen zasúťažili, ale samozrejme sa aj zabavili a zašportovali. Turnaja sa zúčastnili triedy tretieho a štvrtého ročníka. Treba oceniť snahu všetkých žiačikov, ale víťaz mohol byť nakoniec len jeden a tým boli žiaci 4.B - gratulujeme. Na druhom mieste bola trieda 3.B, tretí boli z 3.A a na štvrtom mieste skončili žiaci zo 4.A. Aj keď vyhrať chceli samozrejme všetci, decká vedieme k tomu, že nie vždy to je možné a učíme sa aj prehrávať a z chýb a prehier sa poučiť. :-) Ďakujeme p. učiteľkám...
  12.03.2018 21:05 | viac »
 • Maľovanie v telocvični - dievčatá z 8.A
  Pri rekonštrukcii v telocvični okrem pracovníkov realizačnej firmy vypomáhajú trochu aj naši žiaci. Aby sme mali telocvičňu nielen energeticky úspornejšiu, ale aj trochu krajšiu, k tomu nám dnes dopomohli dievčence z 8.A, keď natierali dosky tvoriace ochranu pre elektroinštaláciu. Baby ďakujeme :-).
  12.03.2018 21:04 | viac »
 • Dramatizácia rozprávok v 4.A
  V 4.A mali 5. februára zvláštnu slovenčinu... Ani to veľmi nevyzeralo ako na hodine slovenčiny, ale skôr ako v bábkovom divadle. Žiaci si sami doma pripravili bábky (trochu asi aj s pomocou mamičiek) k rôznorodým rozprávkam a pritom sa z nich stávali režiséri, scénaristi, herci, rozprávači či ozvučovači. Sami si dotvorili rozprávkové príbehy a predviedli sa spolužiakom. Že ich to aj naozaj bavilo vidieť na priložených fotografiách.
  Aktivitu koordinovala a režírovala p. uč. Rambalová.
  12.03.2018 21:03 | viac »
 • Volejbal - CH aj D - 2. miesto v okrese
  Aj v tomto športe naši žiaci školu reprezentovali príkladne a ako chlapcom, tak aj dievčatám sa podarilo vybojovať krásne druhé miesta v rámci okresu. Podľahli len prievidzským školám, ktoré sa na tento šport špecializujú. GRATULUJEME!!!
  Žiakov pripravovali p. uč. Kluvanec a p. uč. Novotná.
  12.03.2018 21:01 | viac »
 • KARNEVAL 2018

  Obdobie karnevalov a zábavy sa pomaly končí, preto sa aj naše pani vychovávateľky, spolu s väčšinou detí z ŠKD, rozhodli usporiadať už tradičný "družinársky" karneval. A veru na niektorých maskách bolo vidieť, že rodičia do ich prípravy a výroby "investovali" hodiny a hodiny času. Čo bolo ale najpodstatnejšie, vládla výborná nálada, deti sa nielen zabavili, ale aj zasúťažili a každý z nich si odniesol aj drobnú sladkosť ako odmenu. Vyhodnocovať tie najnápaditejšie a najkreatívnejšie masky je vždy veľmi ťažko, lebo všetci, čo sa karnevalu zúčastnili, si za svoju masku zaslúžia veľkú pochvalu. V tomto nám boli nápomocní niektorí rodičia, ktorých sa na karnevale zúčastňuje každým rokom viac a viac, čomu sa samozrejme tešíme.
  Za úspech celej akcie vďačíme, okrem všetkých zúčastnených detí a ich rodičom - tvorcom masiek, najmä našim fešným Indiánkam - pani vychovávateľkám Mokrej, Čičmancovej a Motúzovej, ktorým výrazne vypomohli aj pani asistentky Javorčeková, Kupčeková a Dengová. O občerstvenie sa postarala p. zástupkyňa Imreová.

  Videá a viacero fotografií nájdete na tomto mieste.

  20.02.2018 05:19 | viac »
 • Predvianočné aktivity - krúžok tvorivá dielňa
  P. uč. Plevová tu rozvíja šikovnosť a tvorivosť našich detí už od I. stupňa a pozvoľna prechádza do druhého. Výsledkom je potom nielen záujem detí o tvorivé aktivity a krásne vyzdobená škola, ale aj pekné výsledky a výborná reprezentácia školy a obce v umelecko-aranžérskych súťažiach.
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:20 | viac »
 • Aktivity pred Vianocami - vianočné ikebany v 3.B
  Jednou z mnohých ďalších aktivít našich žiakov v predvianočnom období bolo aranžovanie vianočných dekorácií a ikebán v 3.B triede pod vedením p. uč. Pavolovej. Že sú naozaj šikovní a tvoriví, je vidieť aj na priložených fotografiách.
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:19 | viac »
 • Aktivity pred Vianocami - život v Austrálii
  Krátko pred Vianocami priblížila našim žiakom život v Austrálii p. uč. Nechalová, ktorá tu sama prežila niekoľko rokov. Okrem iných tém, žiakom priblížila trávenie Vianoc, či školský život u protinožcov. Za pozornosť, ale aj preukázanie nových poznatkov, si žiaci odniesli aj drobné pozornosti. Aktivitu pomáhala organizovať aj p. uč. Škrabanová.
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:17 | viac »
 • Vianočná akadémia - Tri oriešky pre Popolušku
  V tomto predvianočnom čase sa naši žiaci opäť predviedli svojim rodičom, starým rodičom a širokej verejnosti nádherným vianočným pásmom, ktorý v sebe skĺbil prvky divadla, spevu a tanca, pod názvom Tri oriešky pre Popolušku. Tak ako sme na plagátoch avizovali, pohladili dušu všetkých prítomných divákov, ktorí ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Pre tých, čo sa programu zúčastniť nemohli, prinášame aspoň niekoľko fotografií a neskôr aj videí. Za úspech celej akcie vďačíme okrem šikovných a talentovaných žiakov už tradičnej zostave našich pedagógov, menovite pani učiteľkám Plevovej a Šemrincovej, ktoré vytvorili scenár a nacvičili divadelnú časť, pani učiteľke Mederovej a Kluvancovej, ktorá pripravovali najmenšie žiačky - tanečníčky, pani zástupkyni Pršovej, ktorá nacvičila zbor a pánovi učiteľovi Vrteľovi, ktorý zabezpečoval aparatúru a ozvučenie a asistoval aj pri nácviku spevákov. Pani učiteľka Mazániková, pani zást. Imreová a pani asistentka Javorčeková zas uvarili výborný punč a čaj, ktorý zahrial tentokrát nie dušu, ale telo. Spoločne so žiakmi pripravili výborné medovníčky. Pri organizácii boli nápomocné aj p. uč. Škrabanová a p. ekonómka Karaková. Vďaka patrí aj všetkým Vám, ktorí ste naše vystúpenie poctili svojou návštevou a sme radi, že Vás bolo tak veľa. Verím, že ste sa výborne bavili a krásne sa vianočne naladili. Ak áno, hodiny príprav našich žiakov a vyučujúcich splnili svoj cieľ. Za fotografie ďakujeme Bianke Pavolovej a Nikolke Môcikovej.
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:16 | viac »
 • Vypekáme na AKADÉMIU
  Aby bolo do čoho na štvrtkovej slávnostnej akadémii aj zahryznúť, rozhodli sa naše šiestačky v utorok poobede s p. uč. Mazánikovou a naši štvrtáci s p. zást. Imreovou, p. uč. Rambalovou a p. asistentkou Javorčekovou, pripraviť Vám chutné medovníčky. Že im to ide nielen od ruky, ale aj s radosťou a chuťou môžte vidieť na nasledujúcich fotografiách. Sú pripravené na štvrtkové popoludnie na 16:00 hod., keď Vás všetkých vítame na našej slávnostnej vianočnej akadémii pod názvom Tri oriešky pre popolušku.
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:15 | viac »
 • Regionálna výchova - maľujeme taniere
  V rámci regionálnej výchovy a poznávaní tradičných remesiel si naši štvrtáci jedno z nich vyskúšali aj prakticky. Otestovali si prácu hrnčiarov a maľovali taniere. Vzory a námety boli ľubovoľné. Spoločne s p. zást. Imreovou ich potom vystavili na chodbe a všetci okoloidúci sa hlasovaním mohli vyjadriť, ktoré sa im najviac páčia. Najkrajšie podľa hlasovania boli tanieriky Kiarky Sládkyovej, Dianky Pánisovej, Sabinky Kútnej a Lilky Krajčiovej.
  03.01.2018 00:14 | viac »
 • 3.B piekla medovníčky
  Žiačikovia z 3.B dnes využili priestory našej školskej kuchynky a v rámci vrcholiacej predvianočnej atmosféry sa s chuťou pustili do prípravy medovníčkov. Samozrejme všetko sa to dialo pod dohľadom tr. pani učiteľky Pavolovej. Nielen piekli, ale aj zdobili ako skúsení cukrári a cukrárky. Ďakujeme aj mamičkám za vopred pripravené cestíčko, ktoré potom decká spracovali, upiekli a ozdobili. Pochutili sme si viacerí...
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:13 | viac »
 • Vianočná besiedka u prváčikov
  Príjemné a rodinno-pohodové popoludnie strávili naši prváčikovia z oboch tried dnes popoludní v kruhu svojich rodičov a triednych pani učiteliek Iliašovej a Besedovej. Spoločne vyrábali všakovaké vianočné ozdoby a zdobili vianočné stromčeky. Pani učiteľky rodičom pripravili výbornú kávičku, mamičky zas nachystali chutné dobroty a všetci spoločne s detičkami zažili nádherné popoludnie... Teší nás, že nechýbali ani oteckovia.
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:12 | viac »
 • Škola v advente
  Blížiace sa Vianoce cítiť už na každom kroku. Výnimkou nie je ani naša škola, kde naše tvorivé pani učiteľky spolu so svojimi šikovnými žiakmi vytvorili nádhernú atmosféru, ktorá doslova dýcha týmto časom. Okrem mnohých žiakov, ktorí pridali ruku k dielu, za takúto krásnu školu vďačíme najmä p. učiteľkám Bielikovej, Plevovej, Špeťkovej, Šemrincovej, pani vychováteľkám a všetkým našim milým p. učiteľkám z I. stupňa, ktoré vedú deti nielen k tvorivosti, ale aj k úcte k hodnotám a tradíciám. Sme radi, že Vás máme.
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:10 | viac »
 • Aj u nás bol sv. Mikuláš
  Ani tento rok na naše detičky nezabudol a zavítal medzi ne sv. Mikuláš. Bolo že to radosti, hlavne u tých menších, keď im anjelik s čertom povystrájali drobné šibalstvá a sv. Mikuláš ich odmenil sladkým balíčkom. Oni zas za to odmenili Mikuláša so sprievodom krásnymi piesňami alebo básničkami. Tento raz navštívil aj starších žiakov, ktorí síce už recitujú alebo spievajú trochu ťažšie, ale nakoniec si aj tu každý vyslúžil drobnú sladkosť. ...pretože v každom sme nakoniec našli niečo dobré a pekné, za čo si odmenu zaslúžil...
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:09 | viac »
 • Vianočný svietnik - máme najkrajší v okrese
  Aj tento rok sa naši talentovaní žiaci zapojili do okresnej súťaže organizovanej Zväzom záhradkárov pod názvom Vianočný svietnik. A znovu neboli len do počtu, práve naopak. V konkurencii 56 žiakov z celého okresu získali 1. aj 2. MIESTO. Patrí im obrovská GRATULÁCIA a veľká vďaka pani učiteľke Plevovej, ktorá už niekoľko rokov v našich deťoch buduje vzťah k estetičnu, kráse a dobru. A na tých deťoch to potom aj poznať. Okrem toho im už roky pripravuje materiál na súťaže, krúžky či všakovaké školské aktivity a výstavy, vďaka čomu môžu rozvíjať jednak svoj talent, ale týmto talentom a krásnymi výtvormi tešiť všetkých navôkol. Súťaž sme vyhrali aj ako tím ZŠ Nitrianske Rudno v zložení: Mária Hroncová, Radka Mederová, Nelka Mederová a Šimon Brtko. V súťaži jednotlivcom boli výsledky: 1. m. Mária Hroncová 2. m. Nelka Mederová SUPER, tešíme sa s Vami!
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:07 | viac »
 • Adventný veniec v obci
  V nedeľu sa už tešíme na prvú adventnú nedeľu a tento deň si v našej obci opäť pripomenieme rozsvietením prvej "sviečky" na adventnom venci pri OcÚ. A opäť pre potešenie všetkých tento veniec s radosťou pripravili naši šikovní žiaci pod vedením pani učiteľky Plevovej. Čečinu dávali v utorok bez snehu, zdobili v piatok už v "zimnej atmosfére". ĎAKUJEME...
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:05 | viac »
 • Preventívne aktivity v 3. roč.
  V utorok 21.11. navštívil našich tretiačikov p. Zajac, hovorca MsP v Prievidzi. Cieľom jeho návštevy bolo sprostredkovať našim žiakom informácie o slušnom správaní sa voči sebe, o vzájomnom rešpekte, tolerancii a úcte. Odmenou za ich pozornosť im boli drobné darčeky od pána Zajaca. ĎAKUJEME...
  Viac foto tu...
  03.01.2018 00:04 | viac »
 • Zber papiera - jeseň 2017
  V rámci ekologického prístupu k prírode a výchove našich detí robíme v škole v priebehu roku viacero aktivít. Jednou z nich je aj zber papiera, ktorý býva rozdelený na jesennú a jarnú časť. V utorok 21.11. sme vyhodnotili tú jesennú pričom najlepší zberač Janko Vrecko z 3.B doniesol, vďaka svojmu starkému, takmer 600 kg. Snažili sa samozrejme aj iní, preto boli ocenení peknými vecnými cenami. Peniažky za odovzdaný papier poputujú do rozpočtu ZRPŠ a budú nápomocné pri všakovakých aktivitách našich žiakov. ĎAKUJEME všetkým, ktorí škole pomáhajú aj takýmto spôsobom a pritom sú pozitívnymi vzormi pre svoje deti a našich žiakov k správnemu postoju a prístupu k životu.
  03.01.2018 00:03 | viac »
 • Olympiáda SJL - šk. kolo
  Hoci je veľa žiakov, ktorí so slovenčinou, či literatúrou nie sú veľkí kamaráti, našťastie je mnoho aj takých, ktorí sa do literárnych a jazykových aktivít vždy radi zapoja. Na fotografii sú tí, ktorí si zmerali sily v Olympiáde zo SJL. Chýba tam síce víťazka - Michaela Kalfasová z 9.B, ale ďalší medailisti tam už sú: na 2. mieste skončil Andrej Beseda z 8.B a na 3. Paulína Petrisková z 9.A. GRATULUJEME!
  Za záujem a aktívnu účasť ale ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili. Samozrejme vďaka za organizáciu šk. kola patrí našim p. učiteľkám SJL - p. Jančovej a p. Pršovej.
  19.11.2017 22:17 | viac »
 • Vybíjaná MIX - 4. miesto v okrese
  Naši najmladší žiaci opäť postúpili do okresného finále tejto súťaže. Väčšina zápasov tu bola vyrovnaná a hoci sme dvakrát vyhrali polčas, nakoniec mali naši žiaci v záveroch menej šťastia a z piatich finalistov skončili na 4. mieste. Družstvo pripravovala a viedla p. uč. Iliašová.
  Aj keď to tento rok na medailu nestačilo, deti, aj pani učiteľka, si zaslúžia pochvalu za nespornú snahu a bojovné výkony vo všetkých zápasoch.
  19.11.2017 22:15 | viac »
 • Lampiónový sprievod
  V predvečer sviatku sv. Martina sme spoločne s OcÚ zorganizovali milú spoločensko-rodinnú akciu - lampiónový sprievod. Všetci spoločne ,deti, rodičia, starí rodičia, učitelia..., sme prešli časťou obce a osvetlili ju tajomnou žiarou lampiónov, väčšinou kúpených, ale našli sa aj také, ktoré si deti sami vyrobili či už doma alebo v ŠKD. Teší nás, že pochodu sa zúčastnilo aj veľa detí z okolitých obcí.
  Pochod sme zakončili v parku pri obecnom úrade, kde nás privítali p. riaditeľs p. starostom krátkymi príhovormi. Následne dostali priestor samotní žiaci, ktorí so svojimi p. učiteľkami predniesli svoje milé a úprimné priania s nádejou, že ich potom lampióny šťastia vynesú do nebies. Program vyvrcholil práve vypúšťaním týchto lampiónov, a aj keď nám vďaka nezbednému vetríku niektoré skôr zhoreli ako stihli vyletieť, veríme, že aspoň polovica želaní našich malých žiačikov bude naplnená.
  Ďakujeme našim hasičom, ktorí nám akciu pomáhali zabezpečiť, ako aj p. starostovi a niektorým poslancom OcÚ, ktorí navarili výborný teplý čajík.
  Samozrejme veľká vďaka patrí aj našim vyučujúcim, najmä p. uč. Rambalovej a Bielikovej za organizáciu akcie a p. uč. Plevovej za dozdobenie parku nápaditými milými tekvicami. Špeciálne poďakovanie patrí aj našim strašidlám - starším žiakom 
  Veľa ďalších fotografií nájdetu tu...
  19.11.2017 22:14 | viac »
 • Hodina deťom - zbierka
  V piatok 10.11. 2017 sme po prvý raz realizovali zbierku HODINA DEŤOM. Zbierka je určená na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
  Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili, a našim žiakom pod vedením p. učiteľky Mederovej a p. asistentky Javorčekovej, sme vyzbierali sumu 510,00€, ktorá bola celá prevedená na účet nadácie.
  Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí majú na tomto svoj podiel.
  19.11.2017 22:13 | viac »
 • 3.A - triednická hodina na pošte
  Naši žiačikovia z 3.A pod vedením svojej tr. p. učiteľky Štefákovej navštívili v rámci triednickej hodiny miestnu poštu, kde ich tety poštárky oboznámili s fungovaním a prevádzkou tejto inštitúcie. Vyskúšali si ako sa správne píše list, dokonca aj to, ako sa opečiatkuje. Zažili príchod a vykladanie poštárskeho auta a nakoniec sa s tetami poštárkami aj vyfotografovali.
  Ďakujeme milé tety poštárky Škrabanová a Štefáková za ústretovosť a trpezlivosť.
  Viac záberov je na tomto linku...
  19.11.2017 22:11 | viac »
 • Triedime, recyklujeme, pomáhame...
  Že pri odovzdávaní a separovaní druhotných surovín (tentoraz papiera) nemajú naši žiaci žiaden problém priložiť ruku k dielu dokazujú aj baby z 9.B na týchto fotkách... No ako im to pristane 
  19.11.2017 22:10 | viac »
 • Vyhodnotenie jesennej výstavy
  V piatok sme vyhodnotili výstavu jesenných plodov. Vyhodnotenie urobili samotní žiaci I. stupňa, ktorí podľa svojho vkusu obodovali jednotlivé výtvory svojich mamičiek. Tieto nádherné dielka nám už viac ako 2 týždne skrášľujú chodbu našej školy. Za organizáciu a vyhodnotenie výstavky, okrem mamičiek, ďakujeme aj našim pani učiteľkám z I. stupňa.
  19.11.2017 22:09 | viac »
 • Šarkaniáda na tr. hodine v 3.B
  Pod vedením svojej tr. pani učiteľky Pavolovej využili žiaci 3.B jesenný čas na milú a typicky jesennú detskú aktivitu - púšťanie šarkanov. Spoločne sa vystrojili na kopec pri priehrade a zábava mohla začať. Niektorým šarkanom sa síce veľmi lietať nechcelo, ale väčšina z nich sa vzniesla do výšok nebeských. Takto veselo a navyše na zdravom vzduchu deti strávili triednickú hodinu... No nezáviďte im?!
  Viac foto nájdete tu...
  19.11.2017 22:08 | viac »
 • Výchovný koncert - profil hlúpeho agresora
  V spolupráci s agentúrou Špeciál art sme pre našich žiakov pripravili výchovný koncert - Profil hlúpeho agresora. Tematicky bol zameraný hlavne na prevenciu šikanovania a rozvoj medziľudských vzťahov.
  Do samotného programu boli aktívne zapojení aj žiaci, čo ešte viac umocňovalo výsledný efekt.
  19.11.2017 22:03 | viac »
 • Háčkovanie na hodinách techniky
  Hodiny techniky už dávno nie sú len pribíjanie klincov a obrusovanie dreva (aj keď stále aj to). V rámci inovovaného ŠkVP sa pani učiteľky so žiakmi venujú rôznorodým aktivitám.
  Tu akurát šiestačky "zápasia" s háčkovaním pod trpezlivým dohľadom a pomocou p. uč. Mazánikovej. Vidíte, že niektorým to už ide úplne super, iné potrebujú trochu "dotrénovať"...
  Ale podstatné je, že všetky baby to zaujalo a získavajú základy niečoho nového, užitočného a zaujímavého...
  Viac z tvorivosti našich žiakov je na týchto fotografiách.
  19.11.2017 22:02 | viac »
 • Zippyho kamaráti
  V tomto šk. roku sa naše pani učiteľky Iliašová a Besedová so svojimi prváčikmi zapojili do projektu Zippyhho kamaráti. Zippy je lúčny koník (nášho krásneho plyšového prváčikom vytvorila p. uč. Plevová) ktorý vedie deti pomocou ich pani učiteliek k cieľom programu. Program je určený pre deti vo veku 5 −7 rokov a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi. Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children a v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a nedávno ním prešlo presne milión detí.
  Tu sú fotky z hodiny...
  19.11.2017 22:00 | viac »
 • Halloweenský večierok u piatakov
  O tom, že angličtina nemusí byť len vážny predmet, ale aj veľká zábava, sa presvedčili piataci na popoludňajšom večierku pred blížiacim sa tradičným anglosaským sviatkom Halloween. Spoločne s pani učiteľkami Kováčikovou, Škrabanovou a Nechalovou si schuti zasúťažili, zatancovali a trochu sa aj navzájom postrašili :-). Za snahu v súťažiach a nápaditosti pri tvorbe masiek boli nakoniec aj všetci odmenení. Okrem pani učiteliek ďakujeme aj pani Hlinkovej za výpomoc pri "zdobení" masiek, ako aj ďalším mamičkám, ktoré na večierok napiekli všakovaké dobroty.
  Tu sú viaceré fotografie z vydarenej zábavy...
  19.11.2017 21:58 | viac »
 • Centrum popularizácie FYZIKY - Martin
  Z vydarenej akcie nám pár slov napísali Chiarka a Radka Mederové. Dňa 11.10.2017 sme sa zúčastnili na exkurzii v Martine. Naša prvá zastávka bola na Národnom cintoríne. Je tu pochovaných vyše 300 známych osobností z rôznych oblastí napr.: spisovateľ Jozef Cíger Hronský, prvá slovenská herečka Anna Hurbanová – Jurkovičová, maliar Martin Benka, fyzik Juraj Antal a mnohí ďalší. Naša druhá zastávka bola na Gymnáziu Viliama Paulinyho –Tótha v Centre popularizácie fyziky, kde nám pán doktor Beňuška predviedol veľmi zaujímavé fyzikálne pokusy, z rôznych oblastí ako napr.: elektrika, plyny alebo kvapaliny... Tejto super exkurzie sme sa zúčastnili celý 8. ročník a pár žiakov z ostatných tried druhého stupňa. Za super organizáciu a dozor vďačíme pani učiteľkám Hlavinkovej a Královej.
  Tu je viacero fotografií...
  19.11.2017 21:56 | viac »
 • Florbal - dievčatá - MAJSTERKY OKRESU
  Našim dievčatám sa podaril husársky kúsok, keď sa hneď v prvom skupinovom športe tohto šk. roku stali MAJSTERKAMI OKRESU. V tomto športe sa nám to podarilo po prvýkrát, o to máme z toho väčšiu radosť. Naše baby zdolali rovesníčky z Handlovej 7:0 a z Prievidze zo ZŠ Sama Chalupku 5:3. Najväčšie problémy mali s dievčatami zo ZŠ z Bystričian, s ktorými remizovali 0:0, ale vďaka lepšiemu výslednému skóre nakoniec triumfovali a postúpili do regionálneho finále. Držíme palce do ďalších bojov a GRATULUJEME. Za prípravu dievčat ďakujeme p. uč. Novotnej.
  19.11.2017 21:55 | viac »
 • Florbal - 3. m. v okrese, chlapci
  Po suverénom postupe našich chalanov cez dve obvodové kolá, kde porazili rovesníkov zo ZŠ Koš 6:0, ZŠ Čavoj 5:1, ZŠ V. Belá 6:0, ZŠ Bojnice 4:2 a ZŠ Nedožery-Brezany 10:1 sa im darilo aj v okresnom finále.
  Tu zvíťazili nad rovesníkmi z Handlovej 4:2, remizovali zo ZŠ S. Chalupku 4:4 (tu majú hokejovú prípravu) a až nakoniec zaznamenali prvú prehru so ZŠ Nováky 1:5. Nováčania hrali minulý rok až na majstrovstvách Slovenska a majú silný tím aj tento rok.
  Vďaka horšiemu skóre skončili nakoniec naši chalani na 3. mieste v okrese a zaznamenali tak už druhé okresné medailové umiestnenie v tomto šk. roku.
  GRATULUJEME.. Chlapcov viedol p. uč. Kluvanec.
  Školu reprezentovali títo žiaci: Tomáš Katrena, Matúš Mazán, Michal Horváth, Marco Mihál, Šimon Bačík, Norbert Horniak, Andrej Beseda a Roman Javorček.
  19.11.2017 21:53 | viac »
 • Bedminton - 2. miesto v okrese
  Naši žiaci pokračujú aj naďalej v športových súťažiach vo výborných výsledkoch. Tentokrát chalani v bedmintone po víťazstvách v prvom aj druhom obvodom kole postúpili do okresného finále. Tu nestačili len na rovesníkov zo ZŠ Mariánska z Prievidze a skončili tak na výbornom 2.mieste v okrese. Školu takto úspešne reprezentovali Tomáš Katrena a Matúš Mazán. Gratulujeme! Chalanov viedol p. uč. Kluvanec.
  19.11.2017 21:52 | viac »
 • Výstava drobnochovateľov
  AJ tento rok sme využili možnosť, ktorú nám ponúkli naši drobnochovatelia, ktorí neďaleko miestnej priehrady organizujú okresnú výstavu drobnej úžitkovej zveri. Pani učiteľky teda s niektorými triedami vyšli za poznaním a zážitkami na náučnú vychádzku...
  ĎAKUJEME...
  Tu je viac foto...
  19.11.2017 21:50 | viac »
 • Jesenná výstava
  Opäť nastal čas zberu jesenných plodov z našich záhrad, polí, ale aj lesov a lúk. Preto znovu v našej škole pripravujeme VÝSTAVU žiackych prác (s „malou“ rodičovskou pomocou) z týchto obdivuhodných darov prírody. Tu sa už objavujú prvé parádne dielka...
  Viac fotografií je tu...
  19.11.2017 21:49 | viac »
 • Regionálna výchova u štvrtákov
  Aktivita našich štvrtákov počas hodiny regionálnej výchovy, kedy žiaci zážitkovo spoznávali obec v ktorej navštevujú školu. Poznávaním obce ich sprevádzala p. zást. Imreová.
  Viac fotografií je tu...
  19.11.2017 21:46 | viac »
 • Otvorenie šk. roku - uvítanie prváčikov
  September je znovu tu a znovu sme roztočili školský kolotoč. Zatiaľ len tak pozvoľna, ale pomaly ho spustíme plnou rýchlosťou. Ako každý rok, aj teraz bude určite občas veselý, niekdy zábavný, inokedy radostný, ale prídu i ťažšie chvíle. Tak ako v celom živote... A práve pre túto pestrosť je to všetko také pekné...
  Okrem uvítania a príhovorov všetkých prítomných sme slávnostne "ceruzkovali" našich prvákov (viď fotky) a takto ich trochu zábavne a trochu vážne privítali vo "veľkej" škole medzi "veľkými žiakmi"...
  Viac fotografií nájdete tu...
  22.09.2017 08:45 | viac »
 • Slávnostné vyhodnotenie šk. roku 2016/2017
  Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a jeho posledný deň sme trávili spolu so žiakmi, rodičmi, starými rodičmi, p. starostom, p. farárom a ďalšími hosťami na asfaltovej ploche a priľahlej tribúne. Slávnostne sme ukončili šk. rok a vyhodnotili tých, ktorí v ňom boli najúspešnejší. Teší nás, že sme mohli vyhodnotiť takmer polovicu žiakov. Áno, až toľkí si to zaslúžili. Dôvodov bolo mnoho. Stačí keď si pozriete priebeh tohto šk. roku na našej web stránke, príp. FB stránke a bude Vám to jasné. Okrem samotných žiakov si tento rok p. riaditeľ Škraban spomenul aj na tých, ktorí sa deťom venujú vo svojom voľnom čase a bez nároku na akúkoľvek odmenu im venujú desiatky hodín svojho času. Išlo o p. Andreja PLACHÉHO, ktorý pripravuje našich ml. hasičov, ďalej o pánov Milana KLUVANCA, Branislava BARTU, Marcela KATRENU a Petra MIKULU, ktorí zas pripravujú našich mladých futbalistov.Viacerých žiakov ocenil aj pán starosta Štrbák nielen za reprezentáciu školy, ale aj obce. Veď medzi našimi deckami máme nielen dievčatá druhé na školských majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej, ale aj viacerých majstrov Slovenska vo vodnom póle, či kanoistike. Na záver p. riaditeľ vyhodnotil športovca roka, ktorým sa vôbec po prvý krát v histórii udeľovania tejto pocty stal žiak 7. ročníka - Samuel JAVORČEK. Športovkyňou roka sa stala Betka KLUVANCOVÁ, ktorej sa okrem mnohých iných úspechov podarilo výrazne prekonať historický rekord školy v hode kriketovou loptičkou. Na záver bola ocenená aj žiačka roka. Za tento šk. rok sa týmto titulom hrdí Rebeka DUDÁŠOVÁ. Všetkým gratulujeme a želáme krásne, radostné a pohodové prázdniny.
  Fotografie z posledného dňa v škole nájdete na tomto mieste.
  04.07.2017 09:59 | viac »
 • Posledná rozlúčka s deviatakmi
  Súčasťou slávnostného ukončenie šk. roku býva aj posledná rozlúčka s našimi deviatakmi. Bolo tomu tak aj tento rok a veru vyronili sme nejednu slzičku. Tieto decká dokazujú že vedia napísať nielen Testovanie 9 (bývalý Monitor) tak že sú medzi 5% najlepších deviatakov na Slovensku, ale dokazujú aj to, že škola a učitelia sa im vryli hlboko do pamäte. Aj nám bude za Vami ľúto. Ale každá načatá záležitosť raz musí mať aj svoj koniec a tým bol dnešný deň pre vás na našej škole. Určite sme sa nevideli naposledy. Všetkým vám držíme palce, žite svoje ďalšie život aspoň tak úspešne, radosotne a šťastne ako ste ich žili tu v našej škole... :-)
  Tu sú ďalšie fotografie...
  04.07.2017 09:04 | viac »
 • Žiaci 2.A - pizza a bowlling
  Žiaci 2.A budú mať od budúceho šk. roku novú p. uč. triednu. Preto sa z tohto dôvodu lúčili s p. uč. Iliašovou. Priestory našli u p. Dušana Kohúta na priehrade, ktorý im zdarma poskytol bowlling aj detské ihrisko. Ďakujeme...
  Fotografie si môžete pozrieť kliknutím sem.
  02.08.2017 16:16 | viac »
 • Koncoročná opekačka - druháci a tretiaci
  Dva dni pred koncom šk. roka si druháci a tretiaci vyrazili na opekačku so svojimi p. učiteľkami a p. učiteľom ku studničke pod Rokošom. Počasie im prialo a chládok stromov z priľahlého lesa nad ohniskom vytváral super pohodu, ktorú si všetci užívali. A aby neostalo len pri špekačkách a slaninke, mamička Oliverka Ponechala upiekla všetkým tretiakom parádne muffiny (veď pozrite foto). A keďže boli spolu s druhákmi, kamarátsky sa s nimi rozdelili.
  Viac fotografií je na tomto mieste.
  04.07.2017 08:58 | viac »
 • Prehadzovaná 4. miesto v západoslovenskej oblasti
  Nedávno sa v našej škole konali Majstrovstvá západnej oblasti v tomto novo organizovanom športe (Trenčiansky a Nitriansky kraj). 
  Zo siedmych finalistov sa našim žiakom po dvoch víťazstvách a dvoch prehrách podarilo obsadiť pekné 4. miesto. Žiakov pripravovala p. uč. Iliašová. K peknej reprezentácii školy, výbornému výkonu a krásnemu umiestneniu na úrovni dvoch krajov GRATULUJEME a p. uč. Iliašovaj ďakujeme za zodpovednú prípravu žiakov a taktiež za organizáciu tohto turnaja takmer už na slovenskej úrovni. Hlavného rozhodcu turnaj nám robil p. uč. Vrteľ. 
  Gratulujeme aj celkovému víťazovi turnaja ZŠ z Púchova, ktorej žiaci podali naozaj najlepší výkon a zaslúžene zvíťazili.
  Viac foto je na tomto mieste.
  04.07.2017 08:56 | viac »
 • Slávnostná rozlúčka deviatakov na OcÚ
  Tak ako každý rok aj teraz sa 26.06.2017 konala slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka na OcÚ za prítomnosti p. starostu Roberta Štrbáka, pani starostky a pánov starostov z priľahlých obcí. Akcia mala opäť mimoriadne dôstojný a dojímavý charakter. Za milú a krásnu rozlúčku ďakujeme zamestnancom OcÚ a členkám ZPOZ-u Nitrianske Rudno. Záver podujatia všetkým prítomným spríjemnili svojim spevom Betka Kluvancová, Emilka Bartová a Bianka Petrisková. 
  Súčasťou fotogalérie je aj rozlúčkový príhovor riaditeľa školy Mgr. Martina Škrabana.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  04.07.2017 08:53 | viac »
 • Prváčikovia - školský výlet
  Svoj prvý školský výlet ako "veľkí žiaci" zažili aj naši prváčikovia so svojimi triednymi p. učiteľkami Mederovou a Kluvancovou. Bolo to síce "len" do Bojníc, avšak zážitkov zo ZOO-školy či LEGO výstavy si priniesli neúrekom...
  20.06.2017 18:49 | viac »
 • Vybíjaná - 2. MIESTO NA SLOVENSKU
  Po roku sa našim dievčatám podaril opäť jeden skvelý výsledok. Opäť sú strieborné na majstrovstvách SR vo vybíjanej. Prvýkrát v tomto šk. roku našli premožiteľa, keď vo finále podľahli o jeden bod rovesníčkam z Malaciek. Mrzí nás to iba trošku, veď byť druhý na Slovensku je niečo výnimočné!!! Je to o to výnimočnejšie, že po štvrtý krát v rade hrali naše dievčatá celoslovenské finále tohto turnaja. Veľká vďaka pani trénerke a súčasne pani učiteľke Pavolovej za prípravu dievčat, ktoré to nielen vynikajúco hrajú, ale vďaka vybíjanej zažijú kopec zážitkov a radosti. Gratulujeme týmto dievčencom, ktoré nám dnes urobili veľkú radosť: - kapitánka: Bibka Bartová a hráčky: Lucka Kalfasová, Nikolka Tonhajzerová, Simonka Hanusová, Barborka Belancová, Sarah Motúzová, Viktorka Pavolová, Nelka Fajerová, Veronika Hlinková, Peťka Mazániková, Lucka Gocoliaková, Deniska Mazánová. Určite treba vyzdvihnúť aj to, že v kategórii, kde hrajú siedmačky, našu školu reprezentovali až 4 štvrtáčky. A na záver ešte špeciálna gratulácia Bibke Bartovej, ktorá bola vyhlásená ako najlepšia hráčka turnaja a tým momentálne aj najlepšia hráčka vybíjanej na Slovensku v tomto šk. roku. BABY, SME NA VÁS HRDÍ !!!
  Tu je vacero fotografií z celoslovenksého finále.
  20.06.2017 18:49 | viac »
 • Atletika - krajské finále
  Naše st. dievčence, ako majsterky okresu, postúpili na majstrovstvá kraja do Dubnice n. Váhom. V silnej konkurencii športových škôl sa im podarilo doniesť dve medailové umiestnenia. Cenné je najmä 2. miesto Betky Kluvancovej, ktorá výkonom 61,70 m prekonala aj niekoľko rokov starý rekord školy. Potešili nás aj baby v štafete na 4 x 60m, kde obsadili 3. miesto. GRATULUJEME. Za snahu si samozrejme pochvalu zaslúžia aj všetky ostatné členky družstva. Baby robíte nám radosť... Žiačky viedla p. uč. Novotná
  Tu nájdete viacero fotografií...
  20.06.2017 18:49 | viac »
 • Prehadzovaná - postup na majstrovstvá kraja
  Tento rok začala pre žiakov I. stupňa nová postupová športová súťaž. Využili sme to a zapojili sa... A veru sa tu našim deckám darí. Pripravuje ich pani učiteľka Iliašová. V pondelok 5. júna obsadili 2. miesto na majstrovstvách regiónu, ktoré sme organizovali u nás v škole. Súčasne ďakujeme aj p. uč. Vrteľovi, ktorý robil na turnaji rozhodcu.Druhé miesto im zabezpečilo postup na krajské majstrovstvá. Gratulujeme a držíme palce do ďalších bojov.
  Tu je viacero fotografií...
  20.06.2017 18:37 | viac »
 • Exkurzia 8. ročník - Demänovská dolina a hrad Šášov
  V piatok 2. júna navštívili naši ôsmaci, doplnení hŕstkou deviatakov, kráse lokality nášho Slovenska. Konkrétne to boli Demänovská jaskyňa slobody, Vrbické pleso a zrúcaninu hradu Šášov. Biologicko-geografickú exkurziu organizovala p. uč. Novotná v spolupráci s p. uč. Kopnickou. Ako aj z fotografií môžete vidieť, žiaci zažili a spoznali mnoho nového a krásneho, čo naša vlasť ponúka. Spoznali žiaľ aj odvrátenú stránku rozvoja turizmu a cest. ruchu, keď v národnej prírodnej rezervácii v okolí Vrbického plesa vznikajú stále nové a nové hotely a turistické atrakcie. Žiaľ, aj tu biznis a peniaze vyhrávajú nad prírodou a budúcnosťou. Už teraz sa plocha jediného väčšieho ľadovcového plesa v Nízkych Tatrách, vďaka činnosti človeka, zmenšuje a stavebná činnosť v jeho priamej blízkosti tomu len napomáha.
  Tu je viacero fotografií z exkurzie.
  20.06.2017 18:49 | viac »
 • MDD v škole
  Deň detí sme tento rok oslávili o deň skôr. Pri tejto príležitosti medzi nás prišli členovia kynologického klubu NIKO, ktorí nám predviedli schopnosti a výcvik svojich psíkov. Veru bolo na čo pozerať. Deti okrem toho radi uvítali aj hladkanie týchto krásavcov. 
  ĎAKUJEME všetkým členom za ochotu, ústretovosť ako aj krásny zážitok.
  Po nich nasledovalo vystúpenie sokoliarov AQUILA z Bojníc. Po krátkom historicko-zábavnom vstupe dostali slovo ich dravce. Hoci výrovi sa v tom teple veľmi nechcelo, ostatné dravce sa predviedli v plnej paráde. Aj tieto nádherné operence sme si mohli pohladkať, čo väčšine detí, hlavne tých menších, urobilo veľkú radosť.
  Sladkosti, ktoré deti dostali na začiatku vyučovania, nám sponzorsky poskytla spoločnosť NESTLÉ Prievidza - ďakujeme.
  Tu je viacero fotografií z školského Dňa detí.
  20.06.2017 18:35 | viac »
 • Atletika - majsterky okresu
  Naše staršie dievčatá naďalej dokazujú, že sú výborné nielen vo vzdelávacích výsledkoch. Tento rok okrem toho totiž nemajú konkurenciu ani v niektorých športových disciplínach v rámci celého okresu. Potvrdili to aj majstrovským titulom družstiev v atletike. Vďaka tomuto úspechu sa prebojovali na majstrovstvá Trenčianskeho kraja. GRATULUJEME!!! Hoci makali ako celé družstvo, predsa len z jednotlivcov vynikli Betka Kluvancová - 1. v hode kriketkou, na 3. mieste skončili Grétka Kluvancová v behu na 60 m, Nelka Balážová vo vrhu guľou a Katka Čičmancová v hode kriketkou. Aj ďalšie výborné umiestnenia našich dievčat prispeli k ich celkovému 1. miestu. Dievčatá pripravovala p. uč. Novotná. Držíme palce na majstrovstvách kraja.
  Tu sú aj ďalšie fotografie.
  20.06.2017 18:25 | viac »
 • Škola v prírode - Belušské Slatiny
  Miesto konania: Hotel Bonums, Belušské Slatiny
  Termín akcie: 22.05. až 26.05. 2017
  Počet osôb:
  • 34 žiakov (vek 8 rokov)
  • počet výchovných pracovníkov: 4 pedagogickí pracovníci, 3 animátori CK Slniečko
  • zdravotník: Bc. Tomáš Galík (VŠ vzdelanie – urgentná zdr. starostlivosť)
  Program ŠvP prebehol podľa schváleného harmogramu bez akýchkoľvek vážnejších problémov. Žiaci boli disciplinovaní, aktívne sa zapájali do činností, ktoré im pripravili pani učiteľky a animátori.
  Strava bola taktiež podľa schváleného jedálneho lístka, bola nutrične vyvážená, podávaná v dostatočnom množstve a v dohodnutých časoch. Jednotlivé diéty boli zo strany ubytovacieho zariadenia rešpektované a dodržiavané podľa pôvodnej dohody.
  Ubytovanie bolo primerané, menší problém bol v tom, že žiaci bývali v dvoch samostatne stojacich zariadeniach, ktoré však boli od seba vzdialené len niekoľko metrov, takže to mimoriadne nekomplikovalo pobyt. Žiaci však boli na to dôkladne upozornení a poučení o bezpečnosti. Toto aj dodržiavali, takže nedošlo k žiadnemu, ani len malému, úrazu.
  Komunikácia s personálom zariadenia bola bezproblémová, vychádzali nám v ústrety.
  Celkovo hodnotíme školu v prírode pre žiakov pozitívne.

  Na úplný záver školy v prírode chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby toto podujatie bolo pre deti zábavou, potešením a poučením zároveň. Zásluhu na tom majú viacerí, ale najväčšiu určite naše skvelé pani učiteľky Alenka ILIAŠOVÁ, Vierka PAVOLOVÁ, Adelka ŠTEFÁKOVÁ a p. vychovávateľka Viky PILÁTOVÁ. Na týždeň opustili svoje domovy, svoje rodiny a svoju lásku a starostlivosť venovali síce cudzím, ale zároveň aj "ich deťom". 
  Súčasne som veľmi rád, že vďační boli aj rodičia našich druháčikov, ktorí pani učiteľky po príchode obdarovali takýmito krásnymi kytičkami (jedna je na fotke) a sladkými čokoládami. Možno sa to zdá ako drobnosť, ale verte, že ste ich naozaj potešili...
  20.06.2017 10:52 | viac »
 • Plavecký výcvik - zdokonaľujúci v 6. roč.
  Po prvýkrát sme pre našich žiakov (šiestakov) uskutočnili zdokonaľujúci plavecký výcvik. Výcvik prebiehal v plavárni Národného centra vodného póla v Novákoch. Ako inštruktori plávania ho viedli skúsení novácki vodnopólisti. Výcvik sa u žiakov, aj pedagógov ktorí ich sprevádzali, stretol s nadšením a treba úprimne povedať, že zaslúžene. Žiaci, ktorí boli úplní neplavci a dokonca pred vodou mali až priveľký rešpekt, dokázali už po týždni preplávať desiatky metrov. Samozrejme, výcvik mal zmysel aj pre dobrých plavcov, ktorí sa pod vedením inštruktorov zdokonalili v jednotlivých plaveckých štýloch. Na dopravu sa žiakom prispelo aj z prostriedkov ZRPŠ.
  20.06.2017 10:47 | viac »
 • MÁTE FILIPA?
  V tomto šk. roku "spustilo" CVČ v Prievidzi zaujímavú tímovú súťaž pre žiakov 6. - 8. ročníka MÁTE FILIPA?. Súťaže sa zúčastnili 4-členné družstvá z 10 základných škôl okresu Prievidza. Žiaci museli preukázať znalosti získané nielen v školských laviciach, ale aj všeobecný rozhľad, schopnosť pracovať v tíme a v neposlednom rade taktické myslenie. Skĺbenie všetkých týchto schopností najlepšie zvládla práve štvorica našich šikovných a rozhľadených žiakov v zložení: šiestaci Tomino Lazo, Jarko Harag a siedmačky Radka Mederová a Tamarka Petrisková. Ku cti im slúži aj to, že vekovo boli pravdepodobne najmladším tímom súťaže. GRATULUJEME, máme z Vás radosť...
  20.06.2017 10:46 | viac »
 • Coca-Cola CUP 4. miestom v Trenčianskom kraji st.dievčatá

  Naše st. dievčence dovŕšili úspešný rok vo futbale 4. miestom v Trenčianskom kraji v Coca-Cola CUP-e. Ide o veľký futbal na klasickom futbalovom ihrisku.
  V Jednota CUP-e obsadili v rámci regiónu okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou výborné druhé miesto. To je zas malý futbal na multifunkčných ihriskách.
  V oboch ich viedol pán učiteľ Kluvanec.
  Na fotografií niektoré naše šikovné baby, ktoré sa na úspechu podieľali chýbajú.
  Ku cti im slúži, že sa im darí nielen v športe, ale viaceré sú aj výborné aj v škole. BABY GRATULUJEME!!!

  20.06.2017 10:45 | viac »
 • Vybíjaná - majsterky Trenčianskeho kraja
  Poctivý tréning, radosť z hry, ale aj zo skvelých výsledkov a v neposlednom rade vynikajúci kolektív našich báb skvelo koučovaných p. uč. Vierkou Pavolovou priniesol našej škole opäť krásny výsledok a veľký kus radosti. Piaty rok po sebe sú naše dievčatá opäť majsterkami Trenčianskeho kraja... Čo dodať - obrovská GRATULÁCIA a silno držíme palce na majstrovstvách Slovenska. Krajské kolo sme opäť organizovali u nás v Nitrianskom Rudne a naše baby v ňom jednoznačne dominovali, keď dievčencom z Myjavy a Dubnice nad Váhom nedali šancu a zatiaľ stále postupujú bez straty setu.
  Viac fotiek nájdete tu.
  20.06.2017 10:44 | viac »
 • Čo ja viem?
  Aj tento rok pripravili pani učiteľky Rambalová a Bieliková pre žiačikov na I. stupni zaujímavú a medzi deťmi už veľmi obľúbenú vedomostno-poznatkovú hru pod názvom "Čo ja vem?" Otázky v hre boli rozdelené pre ročníky 2., 3. a 4. V Kategórii druháčikov bolo poradie nasledovné: 1. Janko Vrecko 2. a 3. Peťka Štefáková a Miško Babašta Tretiaci dopadli takto: 1. Filip Račko 2. Tamarka Píšová 3. Oliver Ponechal a Emka Vajdová Štrváci: 1. Adam Motúz 2. Dianka Bošková 3. Nelka Fajerová Aby si decká mohli aj naďalej rozširovať svoje poznatky, ako ceny sme im zakúpili krásne encyklopedické knihy z prostreidkov ZRPŠ. Ďakujeme im aj pani učiteľkám. Deti súťaž baví a to nás teší... :-)
  Tu je viacero fotografií...
  20.06.2017 10:34 | viac »
 • Deň matiek
  Tento krásny sviatok venovaný tým, ktorí sú nám najmilší a najdôležitejší v našom živote, našim mamičkám, si naši žiaci pripomenuli krásnym kultúrno-folklórnym vystúpením v zasadačke OcÚ. Program otvorila piesňou venovanou mamám Kiarka Sladkayová a pokračovali v ňom deti z ŠKD pod vedením p. vychovávateliek Mokrej a Pilátovej. S hudbou vypomohol akordeonista Aďo Beseda. Program pokračoval vystúpeniami folklórnej skupiny Malá Rokôška a deťmi z materskej školy.
  Viac fotiek je na tomto mieste.
  20.06.2017 10:33 | viac »
 • Nielen študujeme, aj pracujeme
  Po dlhšom čase nám konečne počasie dovolilo na hodinách sveta práce vyjsť na šk. políčko a pokračovať v úpravách okolia nového ihriska. Dievčatá z 5. a 6. ročníka sa veru motýk, hrabiel či lopát nebáli a so svojimi vyučujúcimi vysadili zemiaky, fazuľu, kukuricu, tekvicu a aj slnečnicu. Piatačky ešte stihli pripraviť časť pôdy pod trávnik, ktorý bude lemovať naše nové krásne ihrisko.
  Viac fotiek nájdete tu.
  20.06.2017 10:31 | viac »
 • Zber papiera

  Dnes sme vyhodnotili najlepších zberačov papiera a odmenili všetkých, ktorí doniesli aspoň 100 kg. Ďakujeme im nielen my, ale celá naša príroda, lebo aj takto sme nápomocní k tomu, aby sme aspoň trochu uchránili naše lesy. Veríme, že spolu s rodičmi a starými rodičmi, naučíme deti významu separovanie odpadu a jeho recyklácie. Ceny pre deti boli zakúpené z odovzdaného papiera a zbytok prostriedkov (takmer 160 €) bolo prevedené na účet ZRPŠ.

  20.06.2017 10:30 | viac »
 • Majstrovstvá okresu - 2. miesto
  Naši mladší chalani nás opäť potešili pekným športovým výsledkom, ako aj bojovným výkonom, keď v malom futbale obsadili v rámci okresu Prievidza výborné 2. miesto. Porazili dokonca aj ZŠ Energetikov v PD, kde majú rozšírenú športovú prípravu na futbal a rovesníkov z Handlovej dokonca deklasovali výsledkom 14:0. Nestačili však na výborných chalanov z Novák a tak skončili na 2. mieste. GRATULUJEME!!! Chlapcov tradične viedol p. uč. Kluvanec. Novákom držíme palce v ďalších bojoch.
  20.06.2017 10:23 | viac »
 • Stavanie mája - folklórny program
  Dnes sme si v škole pripomenuli tradíciu stavania májov krásnym kultúrnym programom a samotným postavením mája. Počasie nám to komplikovalo už od minulého piatka, kedy bol pôvodný termín tejto milej akcie. Pôvodne malo celá ceremónia prebehnúť vonku na asfaltom ihrisku, avšak neustály dážď nás donútil akciu zrealizovať v telocvični. Ešte pred samotným kultúrnym programom nám máj pri ihrisku postavili naši ochotní a šikovní hasiči, za čo im veľmi pekne ďakujeme :-). Stužkami ho vyzdobili naše šikovné deviatačky s p uč. Šemrincovou. Následne už celý program prebiehal vo vnútri. Otvoril ho privítaním všetkých prítomných p. riaditeľ Škraban. Po ňom p. uč. Plevová oboznámila žiakov s tradíciou stavania májov a následne už nasledoval samotný kultúrny program. Pripravili ho pre nás naše šikovné deti v ŠKD pod vedením svojich super pani vychovávateliek Mokrej, Hvojníkovej a Pilátovej. Program vyvrcholil vystúpením našich malých folklórnikov z Malej Rokôšky pod vedením p. Ivetky Bartovej. Tej vypomohli p. zást. Pršová a p. uč. Besedová. Na akordeónoch ich vynikajúco sprevádzali Betka Haragová, Ľubko Gocoliak a Aďo Beseda. Symboliku mája nám zabezpečili urastení deviataci, ktorí si po chvíľke s dievčencami z folklóru aj schuti „zakrepčili“. Za krásny kultúrny zážitok a udržiavanie tradícií medzi našimi deťmi ďakujeme všetkým zainteresovaným...
  Tu je oveľa viac fotografií z vydarenej akcie.
  20.06.2017 10:22 | viac »
 • Sklársky skanzen "Sklený sen" vo V. Belej so štvrtákmi
  V utorok 2. mája naši štvrtáci v rámci regionálnej výchovy navštívili centrum sklárstva našej doliny vo Valaskej Belej. Oboznámili sa nielen s históriou tohto tradičného remesla v tunajšej obci, ale vďaka nadšencovi a prevádzkovateľovi tunajšieho skanzenu p. Dolinajovi, si priamo aj vyfúkli svoje prvé sklené pokusy. Decká si domov niesli nielen nové poznatky, ale hlavne veľa nezabudnuteľných zážitkov. Exkurziu zorganizoval p. uč. Vrteľ spolu s p. zást. Imreovou a p. uč. Besedovou. Ďakujeme.
  Tu nájdete aj viacero fotografií...
  20.06.2017 10:21 | viac »
 • Malý futbal - st. CH - 3.m v okrese, st. D. - majsterky okresu
  V malom futbale sa našim starším žiakom aj tento rok darilo. Chalani skočili po dvoch tesných prehrách a jednom vyššom víťazstve v rámci okresu Prievidza na 3. mieste. So ZŠ Energetikov PD prehrali 0:1, so ZŠ Handlová 1:2 a ZŠ Bystričany porazili 6:2. Baby sa stali aj v tomto športe MAJSTERKAMI OKRESU a postúpili do regionálneho finále. ZŠ Chrenovec porazili 2:0, so ZŠ Rastislavova PD prehrali 0:1 a ZŠ Diviaky n. Nitricou porazili 3:0. Nakoniec vyhrali síce len o skóre, ale vyhrali. Gratulujeme, žiakov viedol p. učiteľ Kluvanec.
  20.06.2017 10:19 | viac »
 • Vybíjaná - víťazky regionálneho kola
  Aj v tomto šk. roku naše dievčence vo vybíjanej pokračujú zatiaľ bez jedinej prehry a bez zaváhania zvládli už regionálne kolo, kde ako majsterky okresu Prievidza zvíťazili nad rovesníčkami z Partizánskeho 20:11 a dievčence z Bánoviec nad Bebravou porazili 20:12. Postúpili sme tak opäť medzi tri najlepšie školy v rámci Trenčianskeho kraja v tomto športe. Regionálne kolo sme opäť po štyroch rokoch organizovali u nás v škole. Naše šikovné baby vedie naša šikovná pani učiteľka Vierka Pavolová. Dievčence nás reprezentujú v zložení: Bibka Bartová, Lucka Kalfasová, Nikolka Tonhajzerová, Viki Pavolová, Barborka Belancová, Nelka Fajerová, Lucka Gocoliaková, Simonka Hanusová, Veronika Hlinková, Peťka Mazániková, Sarah Motúzová a Deniska Mazánová. Baby GRATULUJEME a držíme palce aj na majstrovstvá kraja. SUPER!!!
  Tu je viac fotiek...
  20.06.2017 10:15 | viac »
 • Hádzaná st. dievčatá regionálne finále
  Prinášame niekoľko fotiek s finále hádzanej st. dievčat v Bánovciach nad Bebravou, kam naše baby postúpili ako majsterky okresu Prievidza. Tu však už nestačili na dievčatá z Bánoviec a Partizánskeho, ktoré hrajú ligovú hádzanú a trénujú viackrát do týždňa. Napriek tomu sme na naše baby pyšní, lebo hrali oduševnene aj proti silnejším a skúsenejším súperkám a aj napriek nepriaznivým výsledkom to nevzdávali. Dievčence vedie p. uč. Novotná.
  Tu je celá fotogaléria.
  20.06.2017 10:11 | viac »
 • Baňa Cigeľ - exkurzia tretiakov
  Naši tretiaci zažili nevídané dobrodružstvo, keď so svojimi tr. pani učiteľkami Rambalovou a Bielikovou sfárali do bane v Cígli. Nie, nebojte sa, ťažiť uhlie neboli, ale navštívili časť bane, ktorá je upravená na banský skanzen. Zážitkov po 2 hodinách pod zemou, cestovaní banským vláčikom, množstva názorných ukážok a výborného výkladu mali decká neúrekom...
  Tu je viacero fotiek.
  20.06.2017 10:12 | viac »
 • STRETNUTIE SO SPISOVATEĽKOU

  Vo štvrtok 20. apríla prišla medzi našich šiestakov a siedmakov pani spisovateľka Iva Vranská-Rojková, okrem iného aj mamička jednej našej siedmačky. Okrem jej autorskej prózy predstavila žiakom najmä diela z jej prekladov od autora Ericha Kästnera. Ide o významného nemeckého autora, ktorý sa vyprofiloval na jedného z najznámejších spisovateľov pre deti a mládež. Do svojich diel vložil dovtedy nevídanú detskú hravosť a ľahkosť. V načatej práci so žiakmi následne na hodinách pokračovali pani učiteľky Jančová a Štefáková, ktorá stretnutie s pani spisovateľkou aj pripravila. Ďakujeme pani Vranskej-Rojkovej ako aj obom pani učiteľkám.

  20.06.2017 10:09 | viac »
 • Exkurzia ABIX a stolárstvo Šutinský
  Naši deviataci nahliadli trochu do zákulisia výroby tonerových a atramentových náplní vo firme ABIX v Nitrianskom Rudne a následne sa zastavili aj v stolárskej dielni u p. Šutinského. Mohli vidieť a zažiť ako sa vďaka poctivej práci dá dopracovať k hotovému výrobku a čo všetko je za takou obyčajnou náplňou do tlačiarne, alebo skrinkou do chodby. Exkurziou ich sprevádzali p. uč. Mazániková, ktorú ju aj zorganizovala a p. uč. Špeťková. Ďakujem im obom, ako aj p. Vladkovi Iliašovi, ktorý nás sprevádzal celým procesom výroby tlačiarenských náplní a p. Šutinskému, ktorý nám umožnil vstup do svojej dielne.
  Tu je fotogaléria.
  20.06.2017 10:07 | viac »
 • "Rozprávkové čítanie" v ANJ
  Ešte koncom marca pripravili pani učiteľky anglického jazyka pre žiakov 4. ročníka, ktorí mali záujem, zaujímavú popoludňajšiu aktivitu pod názvom "Rozprávkové čítanie". Deti tu preukázali svoje schopnosti, ktoré nadobudli počas 4 rokov a riešili viacero zaujímavých úloh súvisiacich s rozprávkovým textom, s ktorým pracovali. Aktivitu pripravili pani učiteľky Škrabanová, Kluvancová a Kováčiková. Ďakujeme...
  20.06.2017 10:06 | viac »
 • Zápis do 1. ročníka
  Ako každý rok, tak aj tento, sa v našej školičke zišli predškoláci, aby ukázali našim pani učiteľkám, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. A naozaj bolo toho mnoho, čo ich naučili ich rodičia a pani učiteľky vo všetkých materských školách, odkiaľ k nám prišli detičky na zápis. Celkovo ich tento rok bolo 35. Všetci budúci prváčikovia zvládli bez zaváhania rozprávkové "nástrahy", ktoré na nich nachystali pani učiteľky. Zápisom ich sprevádzali rôznorodé lesné zvieratká, ktoré deťom pomáhali ukázať aké sú šikovné. Prostredníctvom nich budúci žiačikovia ukázali ako vedia spievať, recitovať, počítať, vystrihovať, ako sa orientujú v priestore, ako im ide jemná aj hrubá motorika, jednoducho všetko čo riadny prvák potrebuje vedieť. Celý zápis zorganizovali pani učiteľky Iliašová a Besedová, výchovná poradkyňa - pani Mazániková, ktorá okrem iného zabezpečila aj fotografie a zástupkyňa riaditeľa pani Imreová, ktorá mala na starosti aj administráciu zápisu. Za výborne zvládnutú akciu a spríjemnenie prvých krôčikov v škole pre budúcich prváčikov im patrí veľká vďaka.
  Veľa fotografií budúcivh prváčikov nájdete tu...
  11.04.2017 14:21 | viac »
 • Deň narcisov 2017
  Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: už 21. ročníka Dňa narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu Liga proti rakovine. Akciu už tradične zorganizovali a realizovali p. učiteľky Rambalová a Plevová za čo im patrí veľká vďaka nielen moja, ale najmä všetkých tých ktorým je táto pomoc smerovaná. Výrazne k úspechu akcie prispeli aj naše deviatačky a deviataci, bez ktorých by to ani tento rok nešlo. Musím ich fakt pochváliť, lebo sú nielen ochotní, ale aj milí a pohodoví mladí ľudia, ktorí sa zapájajú do takmer všetkých akcií ktoré v škole organizujeme a často aj vo vlastnom voľnom čase. Samozrejme vďaka patrí všetkým, ktorí ste prispeli. Tak ako každý rok, aj teraz bude celá suma, 782,80€ zaslaná na účet nadácie Liga proti rakovine.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  08.04.2017 14:46 | viac »
 • Prehadzovaná - víťazi obvodu
  Tento šk. rok sa prvý krát organizuje súťaž pre žiakov I. stupňa v prehadzovanej. Aj keď sa tento šport na I. stupni robí už roky, v rámci súťaže sú mierne upravené pravidlá, takže nácvik sa musel robiť takmer na novo. Do súťaže sa naši žiaci zapojili pod vedením p. uč. Iliašovej a v prvom zápolení v obvodovom kole so ZŠ Bojnice boli úspešní, čím postúpili na majstrovstvá okresu. GRATULUJEME a držíme palce...
  08.04.2017 14:44 | viac »
 • Život včiel v druhých triedach
  Aby naši žiačikovia vedeli, prečo sa hovorí usilovný ako včelička, pozvala p. učiteľka Pavolová medzi nich v rámci prvouky aktívneho a zanieteného včelára, nášho p. farára, vdp. Mičudu, ktorý toto s radosťou prijal. Deťom nielen porozprával o živote jeho "zverenkýň", ale im aj vysvetlil, ako to v tom úli vyzerá, čo všetko tie včeličky a následne včelári musia vykonať, kým sa dopracujeme k sladkému medíku. K jednotlivým produktom si mohli deti doslova privoňať a čo bolo jedlé, aj ochutnať. Pre porovnanie si vyskúšali chuť peľu (maškrty Maji a Vilka) a chuť medu. A veru, len sa čudovali,ako tým včelám ten peľ môže chutiť . Z celej aktivity si decká odniesli nielen veľa nových poznatkov, ale čo je ešte dôležitejšie pri takejto názornosti im tie poznatky a zážitky určite v pamäti zostanú veľmi dlho... ĎAKUJEME p. farár aj pani triedne učiteľky Pavolová a Iliašová.
  Tu je viacero fotgrafií našich druháčikov...
  08.04.2017 14:43 | viac »
 • Výchova k hodnotám
  Aj takto vedieme našich žiakov, aby si vážili to čo máme v škole, aby si vážili prácu každého človeka. Našťastie, stále máme veľa šikovných chlapcov aj dievčat, ktorí sa neboja chytiť do ruky pracovný nástroj a sami si tak zveľadiť a upraviť to, čo slúži každému jednému z nich. Niekedy síce "pofrflú", pohundrú, ale vždy nakoniec spravia. Vďaka za takýto spôsob výchovy a učenie detí k hodnotám patrí najmä p. uč. ŠPEŤKOVEJ, ktorá žiakov vedie na hodinách sveta práce.
  Na týchto záberoch chlapci zo 6.A upravujú okolie nového ihriska, ktoré už síce intenzívne využívame, ale jeho priestory pri ňom si žiadajú ešte mnoho úprav. 
  V prípade potreby sa do prác zapájajú aj vyučujúci z hodín techniky so svojimi žiakmi - p. uč. Mazániková, p. uč. Králová a p. uč. Zetocha.
  Samozrejme, pri všetkých týchto prácach, ale aj pri mnohých ďalších, nemôže chýbať náš vždy usmiaty p. školník...
  ĎAKUJEME, vďaka Vám máme školský areál taký aký máme. 
  Pevne verím, že si ho budeme takto udržiavať aj popoludní, kedy je stále voľne prístupný najmä deťom a mládeži, ale aj širokej verejnosti...
  Tu sa nachádza viacero fotgrafií...
  08.04.2017 14:41 | viac »
 • Slávik Slovenska - šk. kolo

  Aj tento rok sa do školského kola tejto tradičnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne zapojilo viac ako tri desiatky našich detí od prváčikov až po deviatakov. Svedčí to jednak o množstve talentov medzi našimi žiačikmi a na druhej strane aj o podpore a rozvoji ich talentu našimi skvelými pani učiteľkami a učiteľmi. Do organizácie súťaží na prvom a druhom stupni sa zapojili títo vyučujúci: p. Pršová, p. Besedová, p. Vrteľ, p. Mederová, p. Rambalová, p. Kluvancová a p. Hvojníková. ĎAKUJEME...
  Pri takýchto...

  08.04.2017 14:39 | viac »
 • Dramatizované čítanie - čítanie s Mrkvičkom
  Ešte koncom marca sme pre našich žiačikov z I. stupňa pripravili zaujímavú aktivitu súvisiacu s podporou čitateľských návykov našich detí. Pán Tibor Hujdič, alias pán Mrkvička, ukázal deťom inú formu čítania kníh sprevádzanú aj dramatizovaným prejavom, čo deti bezpochyby zaujalo a pobavilo.
  Popoludní potom s vyučujúcimi I. stupňa a SJL na II. stupni zrealizoval seminár súvisiaci práve s podpornými aktivitami na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Ďakujeme... 
  08.04.2017 14:36 | viac »
 • Vybíjaná - majsterky okresu
  Aj tento rok naše dievčatá opäť zvíťazili na majstrovstvách okresu a potvrdili tak dlhodobo výbornú úroveň tohto športu v našej škole. V okresnom finále postupne zdolali rovesníčky zo ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom, potom domáce dievčatá zo ZŠ Piaristov v Prievidzi a nakoniec ZŠ Chrenovec-Brusno. Postúpili tak do regionálneho finále, kde sa stretnú s víťazkami okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Ak sa už nič nezmení, tento turnaj by mal prebehnúť u nás, v našej školskej telocvični. Dievčatá už tradične vedie p. uč. Pavolová.
  GRATULUJEME a držíme palce do ďalších bojov.
  Tu nájdete niekoľko fotografií zo zápolenia...
  08.04.2017 14:04 | viac »
 • Vítame JAR - naši štvrtáci
  S koncom zimy sa naši štvrtáci rozhodli rozlúčiť tradičným spôsobom našich predkov. Áno, nemýlite sa, rozhodli sa utopiť nešťastnicu Morenu a takto ju poslať preč, aby uvoľnila miesto jari. Toto sa im aj úspešne podarilo a teplejším a slnečnejším dňom teda už nič nestojí v ceste. Za pripomenutie si starých zvykom našim žiakom vďačíme najmä p. zást. Imreovej, p. uč. Vrteľovi a p. uč. Besedovej.
  Tu je viacero fotografií...
  26.03.2017 22:03 | viac »
 • Tretiaci pri vode - učíme zážitkami...
  Žiaci 3.A pod vedením p. uč. Rambalovej spojili deň vody s triednickou hodinou a vybrali sa k neďalekému potôčiku. Tu si vysvetlili, a veľa aj v prírode ukázali, aký zmysel má tá voda pre život. Nakoniec spolu vyrobili vodný mlyn, aby si demonštrovali aj to, ako sa rieky a potoky využívali v minulosti a čo všetko zabezpečovali nielen dnes pre nás, ale aj pre našich predkov.
  Tu je viac fotografií...
  26.03.2017 22:01 | viac »
 • DilongStar 2017
  Táto súťaž sa stala už tradičnou prehliadkou speváckych talentov našej školy. 
  Ich kvalitu potvrdili aj finálové kolá v Trstenej po minulé šk. roky, kedy naše reprezentantky dosahovali veľmi pekné úspechy, dokonca aj víťazstvá.
  Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy a osemročné gymnáziá v rámci Slovenskej republiky. Počet prihlásených škôl je max. 30. V tomto šk. roku sme opäť trochu zmenili zloženie poroty. Pozvánku na členstvo prijal náš bývalý žiak Boris PRŠO, ktorý momentálne v TV Markíza dramaturgicky zastrešuje TV SHOW "Tvoja tvár znie povedome". Ďalší členovia poroty boli naša pedagógovia p. uč. Besedová a p. uč. Vrteľ. Úlohu predsedkyne prijala opäť p. uč. zo ZUŠ Janka Svitková.
  Nielen...
  26.03.2017 21:57 | viac »
 • Deň vody
  Dnešný deň 22.03.2017 sme si pripomenuli ako deň vody rôznorodými aktivitami, najmä u žiakov prvého stupňa. Na záver sme na šk. dvore vytvorili jednu veľkú kvapku, ktorá sa postupne "rozpŕchla" do útrob školy.
  Viac fotografií je tu.
  26.03.2017 21:55 | viac »
 • Návšteva škôlkarov
  Dnes sme mali aj milú návštevu v triedach prváčikov. Prišli nás pozrieť detičky z materskej školy pod vedením svojej p. riaditeľky a svojich p. učiteliek. Aj keď návšteva to nebola plánovaná, o to bola milšia a bezprostrednejšia. V "áčke" videli hodinu výtvarnej výchovy a v "béčke" zas trafili matematiku. Takto využili čas (cca 10 min.), kým si pozreli predstavenia vo sférickom kine v telocvični.
  Viac fotografií sa nachádza na tomto mieste.
  26.03.2017 21:54 | viac »
 • Sférické kino
  Dnes sme pre našich žiačikov pripravili mimoriadny zážitok vo forme naozaj netypického kino predstavenia. Projekčnú plochu tvorilo nie bežné plátno, ale kupola nafúknutá priamo v telocvični. Krásne animované filmy deti nielen zabavili, ale aj poučili, keďže sú určené priamo pre predstavenia v školách. Aj takou netradičnou formou sme obohatili našu výuku. žiaci 1. - 3. ročníka si doplnili vedomosti o živote v mori, 4. - 6. ročník sa zas dozvedel mnoho nového o ľudskom tele, keďže pomocou animovaných postavičiek ho skúmali zvnútra. Veľmi sme sa potešili aj návšteve deti z materskej školy, ktoré pod vedením p. riaditeľky a p. učiteliek využili možnosť a prišli pozrieť nielen "kinokupolu" ale aj súčasných prváčikov. Viac o tomto kine, ako aj o predstaveniach nájdete na tomto odkaze: http://sferickekino.sk/sferickefilm/
  Viac fotografií je tu.
  26.03.2017 21:52 | viac »
 • Malý futbal - 1. kolo obvod
  V 1. obvodovom kole si naši chlapci aj dievčatá poradili so svojimi rovesníkmi z okolitých škôl. Chlapci vyhrali zo ZŠ Čavoj 10:1 a zo ZŠ V. Belá sa síce rozbiehali ťažšie, ale nakoniec tiež hladko vyhrali a postúpili do obvodného finále. Dievčatá hrali len s V. Belou a po výhre 6:1 taktiež postupujú do ďalších bojov. Gratulujeme a držíme palce. Žiakov pripravoval p. uč. Kluvanec a s dievčatami vypomáhala p. uč. Novotná.
  Viac foto nájdete na tomto mieste...
  26.03.2017 21:50 | viac »
 • Klokanko
  Táto medzinárodná matematická súťaž sa v našej škole stále teší obľube a každoročne sa do nej zapája viacero žiakov. Deti si tu precvičia "mozgové závity" v trochu iných typoch príkladov ako je to na bežných hodinách. Tento rok sme pri jej písaní využili priestor našej útulnej jedálne. Zapojilo sa takmer tri desiatky žiakov. Určite by ich bolo aj viac, avšak poplatok za súťaž sa každoročne zvyšuje, čo je jediné negatívum tejto inak veľmi zaujímavej súťaže výrazne rozvíjajúcej matematickú gramotnosť. Súťaž má v našej škole pod patronátom p. učiteľka Bieliková.
  Tu nájdete viac fotografií...
  26.03.2017 21:48 | viac »
 • Memoriál Miloša Kupca 2017 - 4. ročník

  V sobotu 18. marca sme zorganizovali 4. ročník hádzanárskeho turnaja veteránov – Memoriál Miloša KUPCA. Ide o turnaj, ktorého základný kameň položil v roku 2004 bývalý p. riaditeľ Miloš Kupec, dlhoročný učiteľ telocviku a hádzanej a neskôr riaditeľ školy.
  Turnaja sa zúčastnili bývalí hádzanári z Liešťan, Nevidzian a Nitrianskeho Rudna.
  Aj tento rok turnaj obohatili naše dievčence. Vytvorili až tri družstvá.
  Jedno tvorili naše súčasné žiačky, majsterky okresu, druhé naše bývalé žiačky, už súčasné stredoškoláčky, a tretie dievčenské družstvo doplnili už trochu zrelšie dievčence. 
  Mimoriadnu kvalitu hádzanej v našej škole dokazovala účasť slovenského juniorského reprezentanta, ešte pred pár rokmi nášho žiaka, Mareka Hlinku z Nitr. Rudna, ktorý...

  26.03.2017 21:46 | viac »
 • Regionálna výchova u štvrtákov zážitkovo
  Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
  Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.
  Dovoľ  mi, aby som to prežil na vlastnej koži a ja to budem ovládať.
  Dovoľ  mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.
                                                                                                 J.A.Komenský
  Hlavným cieľom regionálnej výchovy je spoznávanie histórie, kultúry, zvykov a tradícií obce, regiónu.  Zvyky a tradície regiónu  žiakom 4.A predstavila osoba najkompetentnejšia, pani  Iveta Bartová. Ako sama hovorí, folklór ju fascinoval od detstva. Lásku k nemu odovzdáva ďalej aj  prostredníctvom detskej folklórnej skupiny Rokôška. Spolu s členkami  Rokôšky zo 4.A (Radka Bartová, Karolína Horáčeková, Lucia Gocoliaková) zanôtila rezkú pieseň,  priblížila atmosféru folklórnych festivalov. Besedu oživila krojom, ktorý si mohli deti na vlastnej koži aj vyskúšať.  Hodina ubehla ako voda a deti to, čo videli a mali možnosť aj „ohmatať“ určite nezabudnú.

  Viac fotografií nájdete tu...
  12.03.2017 20:37 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň
  Aj v tomto šk. roku sa naši žiaci, vďaka príkladnému vedeniu svojich pedagógov, opäť radi zapojili do šk. kola celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. To, že žiaci túto súťaž neberú ako povinnosť, ale s radosťou a nadšením, bolo vidieť aj na výsledných prednesoch, ktorých kvalita bola opäť v mnohých prípadoch na vynikajúcej úrovni...
  Nakoľko výkony jednotlivých súťažiacich sú často porovnateľné, porota v zložení p. uč. Pršová, p. uč. Štefáková a p. uč. Šemrincová to mala mimoriadne ťažké. 
  Sme radi, že stále sa nájdete dostatok žiakov, ktorí literatúru berú nielen ako školskú povinnosť, ale aj ako činnosť rozvíjajúcu ich ducha a obohacujúcu ich myseľ. Za toto, ale aj za prípravu žiakov na súťaž, ďakujeme všetkým našim pani učiteľkám slovenčinárkam.
  Všetkým zapojeným žiakom gratulujeme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole v Prievidzi.
  II. kategória – poézia
  1. miesto   Šimon Pišoja 6. B, pripravovala  Mgr. Adela Štefáková
  2. miesto Paulína Číková 5. B, pripravovala  Mgr. Adela Štefáková
  3. miesto Dominik Pišoja 5. A, pripravovala  Mgr. Daniela Pršová

  III. kategória – poézia
  1. miesto Emília Bartová 9.B, pripravovala  Mgr. Adela Štefáková
  2. miesto Paulína Petrisková 8.A, pripravovala  Mgr. Zuzana Šemrincová
  3. miesto Michaela Kalfasová 8.B, pripravovala  Mgr. Daniela Pršová

  II. kategória – próza
  1. miesto   Tereza Hrdá 5.B, pripravovala  Mgr. Adela Štefáková
  2. miesto Hana Haragová 6.A, pripravovala  Mgr. Adela Štefáková
  3. miesto Nela Mederová 5.B, pripravovala  Mgr. Adela Štefáková

  III. kategória – próza
  1. miesto   Alžbeta Haragová 9.B, pripravovala  Mgr. Adela Štefáková
  2. miesto Radka Mederová 7.A, pripravovala  Mgr. Zuzana Šemrincová
  3. miesto Patrícia Mikušová 7.A, pripravovala  Mgr. Zuzana Šemrincová
  11.03.2017 12:43 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň
  Dňa 08. marca zorganizovali pani učiteľky I. stupňa - p. Imreová, p. Rambalová p. Medrová, p. Iliašová, p. Besedová a p. Pavolová pre ich žiačikovk  školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetky výkony malých žiakov stáli za povšimnutie, pričom ich snahu a odvahu im možno len závidieť. Hoci sa to často vraví aj pri iných súťažiach, ale naozaj bolo veľmi ťažko porote určiť poradie, nakoľko najmä snaha, ale často aj prejav žiakov boli mimoriadne vyrovnané. Aj z tohto dôvodu sme udelili viac druhých a tretích miest.  Víťazi nás budú reprezentovať na okresnom kole. Držíme im palce a ďakujeme aj rodičom za spoluprípravu svojich detí. Pomoc mamičiek ich deťom je naozaj poznať. Spoločne ich takto vedieme k láske ku knihám, k literatúre, k dobru a poznaniu...

  Poézia:
  1. Julieta Ševčíková, 3.B, pripr. p. Štefáková – postup do okr. kola
  2. Kamila Valašeková, 2.A , pripr. p. Iliašová a Magdaléna Adamcová, 3.A, pripr. p. Rambalová
  3. Barbora Mazániková,2.B, pripr. p. Pavolová;   Karolína Stecová, 4.A, pripr. p. Imreová;  Nikola Mikušová, 4.B, pripr. p. Besedová;  Diana Bošková, 4.B, pripr. p. Besedová 

  Próza:
  1. Petra Štefáková, 2.B, pripr. p. Pavolová – postup do okr. kola
  2. Sabína Kútna a  Marek Medera obaja 3.A, pripr. p. Rambalová
  3. Kiara Sládkayová a Katarína Kršiaková, obe 3.A, pripr. p. Rambalová

  Tu je viacero fotografií...
  13.03.2017 12:49 | viac »
 • Zdravoveda zážitkovo v 2. ročníku.
  Naši druháčikovia mali dnes mimoriadnu hodinu prvouky, na ktorú budú spomínať ešte veľmi dlho. Zážitkovo-praktickým spôsobom sa zoznámili s prácou záchranárov, spoznali zákutia záchranárskej sanitky, sami si mohli pod odborným dohľadom vyskúšať prakticky všetko na čo siahli. Akcia pokračovala v triede, kde si deti samé vyskúšali nielen základné záchranárske techniky, ale oboznámili sa aj prístrojmi na meranie tlaku, EKG a mnohými ďalšími. Všetko to prebiehala za účasti pani triednych učiteliek Pavolovej a Iliašovej. Za výnimočnú akciu ďakujeme všetkým troch záchranárom, ale najmä oteckovi Mišky Fábryovej (jednému z dvojice záchranárov), ktorý s p. uč. Pavolovou akciu zorganizovali. 
  ĎAKUJEME a veríme, že sa budeme stretávať len na takýchto podujatiach...
  Veľa fotografií nájdete tu...
  09.03.2017 09:24 | viac »
 • Majsterky okresu
  Vo štvrtok 23.02. v športovej hale v Prievidzi naše dievčatá obhájili minuloročné víťazstvo v okresnom finále v hádzanej a opäť sa tak stali majsterkami okresu v tomto športe. Porazili svoje rovesníčky z Diviak nad Nitricou, Handlovej aj z Prievidze. Postúpili tak na majstrovstvá regiónu, kde to budú mať veľmi ťažké, nakoľko ich tu čakajú rovesníčky z Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou. V oboch mestách sa hrá totiž ligová hádzaná. Napriek tomu držíme babám palce. Žiačky pripravovala p. uč. Novotná.
  09.03.2017 09:22 | viac »
 • Hádzaná - obvod dievčatá aj chlapci
  15.02. zabojovali naši chlapci a dievčatá o postup do okresného finále v hádzanej starších žiakov a žiačok. 
  Dievčatá mali len jedného súpera a to rovesníčky zo ZŠ Valaská Belá, ktoré zdolali jednoznačne 12:1 a postúpili do ďalších bojov. 
  Chlapci nastúpili až v dvoch zápasoch. V prvom zdolali žiakov z V. Belej 14:8, no v druhom už nestačili na rovesníkov z Bojníc, ktorí hrajú najvyššiu slovenskú súťaž a prehrali 7:23, keď druhý polčas už úplne vypustili a psychicky nezvládli...
  Žiakov pripravujú p. uč. Novotná a p. uč. Kluvanec. Okrem prípravy im zároveň ďakujeme aj za organizáciu turnaja.
  Dievčatám držíme palce do ďalších zápasov.
  Tu je viacero fotografií...
  09.03.2017 09:14 | viac »
 • Karneval v ŠKD
  Po roku sme opäť pripravili pre deti z ŠKD, ale aj tie, ktoré ŠKD nenavštevujú, maškarný ples. Tak ako každý rok, znovu bolo parádnych masiek neúrekom a len veľmi ťažko bolo vyberať tie krajšie, lebo také boli skoro všetky. Okrem predvádzania masiek si deti schuti zasúťažili a zabavili sa pri diskotéke. Nakoniec každý odchádzal aj s drobnou cenou či sladkosťou. Za tieto ďakujeme peniažkom zo ZRPŠ. Okrem pani vychovávateliek nám s organizáciou vypomohli p. zást. Imreová, p. uč. Vrteľ a dve zlaté ôsmačky Paulínka a Radka a s vyhodnotením masiek aj niektorí rodičia. Ďakujeme a tešíme sa o rok..
  Veľa fotografií aj video nájdete na našom FB.
  09.03.2017 09:11 | viac »
 • Lesník v 4.B
  Keďže štvrtáci sa práve učia o lese, jeho živote a úžitku pre ľudí, využila p. uč. Besedová ponuku p. Gajdoša, otecka jedného zo žiakov a aktívneho lesníka a poľovníka. Tento našim žiačikom porozprával, mnoho skúseností z lesnej práce, ale aj zážitkov z poľovníctva a života v lese. Ďakujeme a sme radi, že máme rodičov, ktorí majú o školu a vzdelanie aktívny záujem a vedia aj priložiť ruku k dielu.
  09.03.2017 09:09 | viac »
 • Všetkovedko
  Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do vedomostnej súťaže "VŠETKOVEDKO", kde dokazujú svoje znalosti zo všetkých vied a zákutí života a prírody. Každý z nich ukázal, že už toho pozná naozaj veľa, avšak najlepšie vedomosti preukázali traja žiaci z 3.A, ktorý si vydobili titul MAJSTER Všetkovedko. Najúspešnejší boli Oliver Ponechal, Marek Medera (na foto chýba) a Filip Račko. Všetkým gratulujem. V našej škole súťaž organizuje p. uč. Bielikovej s pomocou ďalších pedagógov. Ďakujeme.
  Tu je niekoľko záberov z vyhodnotenia.
  09.03.2017 09:08 | viac »
 • Zvieratá okolo nás - výtvarná súťaž

  Ešte v decembri sa žiaci zo 4.A pod vedením p. uč. Vrteľa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže organizovanej ZOO Bojnice pod názvom Zvieratá okolo nás. Práca dievčat Lucky Gocoliakovej a Nelky Fajerovej bola vyhodnotená ako jedna z troch najlepších v kategórii žiakov 4. ročníka. Dievčatá zo ZOO Bojnice dostali okrem diplomov aj drobné vecné ceny. Taktiež aj zvyšní účastníci neobišli naprázdno. GRATULUJME a všetkým prajeme ešte veľa tvorivých síl a chuti do práce .
  Tu nájdete viac fotografií...

  09.03.2017 09:07 | viac »
 • Sánkovačka - tretiaci
  Zimnú atmosféru si užili nielen naši siedmaci a deviataci na lyžiarskom, ale čas triednických hodín takto efektívne pobytom na zdravom čerstvom vzduch strávili aj tretiaci pod vedením svojich triednych pani učiteliek Rambalovej a Bielikovej.
  Viac foto nájdete tu...
  09.03.2017 09:04 | viac »
 • Lyžiarsky výcvik - Ždiar - Strednica
  Druhý rok naši žiaci, siedmaci, doplnení viacerými deviatakmi, vyrazili na pobytový lyžiarsky výcvik (LVVK). Tento rok sa na 5 dní stanú ich prechodným domovom Tatry, konkrétne lyžiarske stredisko Strednica-Ždiar. Vedúcim LVVK bol opäť p. uč. Kluvanec a pedagogický dozor tvorili p. uč. Oravcová, p. uč. Pavolová a p. uč. Novotná. Na svahu mali okrem nich žiakov na starosti traja skúsení inštruktori. Celý priebeh LVVK bol priebežne "monitorovaný" na našej FB stránke a všetko dopadlo na výbornú. ĎAKUJEME...
  09.03.2017 08:58 | viac »
 • V tomto školskom roku sa už po druhý krát konalo celoslovenské TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA. Testovanie bolo zamerané ako výstup vedomostí žiakov I. stupňa, najmä z ročníkov 3. - 4.
  Prebehlo z predmetov matematika a slovenský jazyk.
  Po minuloročných výborných výsledkoch nás naši piataci potešili ešte viac, keď v oboch predmetoch v rámci Slovenska dosiahli vysoko nadpriemerné výsledky. Zo slovenského jazyka presne o 9% a z matematiky dokonca o 16,5%.

  priemer SR z matematiky: 62,3% - priemer našej školy: 78,8%

  priemer SR zo sl. jazyka: 63,1% - priemer našej školy: 72,1%

  08.03.2017 16:17 | viac »
 • Volejbal a basketbal okr. majstrovstvá
  V poslednom šk. týždni roku 2016 sme okrem prípravy vianočného programu finišovali až v troch športových súťažiach na okresnej úrovni. Ml. chlapci vybojovali v basketbale 3. miesto, keď prehrali len s rovesníkmi z Handlovej a Prievidze, kde sa hrá ligový basketbal. St. chlapci rovnako získali 3. miesto vo volejbale. Najlepší výsledok priniesli st. dievčatá vo volejbale ziskom 2. miesta, keď prehrali až v predĺžení 3. setu so ZŠ Šafárika v PD, kde dievčatá trénujú viac krát do týždňa a volejbal tu hrajú súťažne.
  Všetkým GRATULUJEME. Chlapcov pripravoval p. uč. Kluvanec, dievčatá zas p. uč. Novotná.
  Tu je niekoľko fotografií...
  08.03.2017 16:14 | viac »
 • Vianočná akadémia - PERINBABA
  V tomto predvianočnom čase sa naši žiaci opäť predviedli svojim rodičom, starým rodičom a širokej verejnosti nádherným vianočným pásmom, ktorý v sebe skĺbil prvky divadla, spevu a tanca, pod názvom PERINBABA. Tak ako sme na plagátoch avizovali, pohladili dušu všetkých prítomných divákov, ktorí ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Pre tých, čo sa programu zúčastniť nemohli, prinášame aspoň niekoľko fotografií a videí. Za úspech celej akcie vďačíme okrem šikovných a talentovaných žiakov už tradičnej zostave našich pedagógov, menovite pani učiteľkám Plevovej, Šemrincovej a Štefákovej, ktoré vytvorili scenár a nacvičili divadelnú časť, pani učiteľke Mederovej, ktorá pripravovala najmenšie žiačky - tanečníčky, pani zástupkyni Pršovej, ktorá nacvičila tentokrát až dva zbory a pánovi učiteľovi Vrteľovi, ktorý zabezpečoval aparatúru a ozvučenie a asistoval aj pri nácviku spevákov. Pani učiteľka Mazániková a pani asistentka Javorčeková zas uvarili výborný punč a čaj, ktorý zahrial tentokrát nie dušu, ale telo. 
  Vďaka patrí aj všetkým Vám, ktorí ste naše vystúpenie poctili svojou návštevou a sme radi, že Vás bolo tak veľa. Verím, že ste sa výborne bavili a krásne sa vianočne naladili. Ak áno, hodiny príprav našich žiakov a vyučujúcich splnili svoj cieľ.
  Tu nájdete veľa fotografií...
  08.03.2017 16:12 | viac »
 • Basketbal ml. chlapci - víťazi obvodu
  Naši mladší chlapci (6. a 7. roč.) zohrali v piatok v domácom prostredí zápas o postup na majstrovstvá okresu v basketbale. Po bojovnom výkone tesne zvíťazili nad rovesníkmi z Bojníc 20:18 a postúpili do okresného finále. Chlapcov pripravoval p. uč. Kluvanec. Gratulujeme...
  Tu je niekoľko fotografií...
  08.03.2017 16:08 | viac »
 • Štvrtáci piekli medovníčky
  Predvianočný čas využila p. zást. Imreová so svojimi štvrtákmi na pripomenutie si tradície našich predkov a spoločne piekli voňavé a sladké medovníky. Regionálnu výchovu tak mali žiaci o niečo atraktívnejšiu aj sladšiu ako inokedy. Ako vidíte, ide im to od ruky a mamičky tak pri vianočnom pečení majú o pomocníčky postarané... 
  Viac foto nájdete tu...
  08.03.2017 16:06 | viac »
 • Vianočný svietniík
  Naše dievčatá sa opäť zapojili do tradičnej predvianočnej súťaže organizovanej Okresným združením slovenského zväzu záhradkárov v Prievidzi - Vianočný svietnik. Ani tento raz nevyšli naprázdno a vďaka Zuzke Jánošovej (na fotke chýba) si priniesli krásne druhé miesto v individuálnej časti. Dievčatá vedie pani učiteľka Plevová.
  Tvorivú dielňu naše dievčatá so svojou p. uč. zrealizovali aj v zasadačke OcÚ v Nitrianskom Rudne, kde sa to verejnosť mohla naučiť a spoločne si urobiť aj vlastný veniec. Akciu pripravila miestna organizácia sl. zv. záhradkárov. Ďakujeme p. učiteľke Plevovej za prípravu dievčat, ako aj za účasť na obecnej akcii.
  08.03.2017 16:02 | viac »
 • Navštívil nás sv. Mikuláš
  Ani tento rok na našich žiakov sv. Mikuláš nezabudol. Aj keď za celý rok majú za sebou mnoho huncútstiev, po krásnych pesničkách a básničkách im Mikuláš nakoniec všetko odpustil a dohodol sa s nimi, že budúci rok už budú len dobrí, snaživí a radi sa budú učiť do školy. Okrem menších žiakov nezabudol ani na našich deviatakov. Tí tiež sľúbili, že už budú len dobrí a všetci im to samozrejme veríme. Nakoniec ich so svojimi vernými pomocníkmi čertom a anjelom obdarovali rôznymi sladkosťami. Čert však musel niektorých poznačiť aj sadzami, ktoré si doniesol priamo z pekla, keďže poslúchať sa im veľmi nechcelo. Anjelik zas tým lepším nechal na pamiatku srdiečka na líčkach.
  Tu je viacero fotografií...
  08.03.2017 15:59 | viac »
 • Zber papiera - vyhodnotenie
  V rámci výchovy k zdravému životnému štýlu vedieme deti aj separácii a recyklácii odpadov. Jednou z praktických foriem napĺňania týchto cieľov je aj tradičný zber papiera. Ako malú motiváciu a poďakovanie získavajú najaktívnejší zberači drobné ceny. Vo štvrtok 1.12.2016 sme týchto najlepších zberačov papiera vyhodnotili. Tento raz im vďaku formou ďakovného listu vyslovila aj samotná prírody, ktorá im "spočítala", koľko stromov svojou aktivitou zachránili. I keď ceny by si asi viac zaslúžili ich rodičia a starí rodičia, radosť z odmien v detských očkách bola veľká a úprimná. Ďakujeme za administráciu zberu p. Imreovej a za samotný priebeh zberu p. školníkovi. Jednoznačne najlepšou zberačkou bola Sárka Škrípová z 2.A, ktorá spolu s rodičmi nazbierala až 1250 kg papiera.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  08.03.2017 15:58 | viac »
 • Ferdo Mravec - divadlo Nitra.
  Pani učiteľky Pavolová a Iliašová zorganizovali pre svojich druháčikov exkurziu do Divadla Andreja Bagara v Nitre. Predstavenie Ferdo Mravec bolo určené práve pre túto vekovú kategóriu. Prakticky všetci boli prvý krát vo "veľkom" divadle a zo zábavno-poučného príbehu v podaní profesionálnych nitrianskych hercov, ako aj zo samotného prostredia divadla, prišli s množstvom zážitkov. Aj takouto formou budujeme u našich žiačikov lásku ku kultúre a umeniu.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  08.03.2017 15:56 | viac »
 • V utorok 29.11.2016 sme sa zapojili do výzvy SČK územného spolku Prievidza v rámci projektu na podporu zraniteľných skupín pre deti z detských domovov „DARČEK POD VIANOČNÝ STROMČEK“.
  Cieľom akcie bolo symbolicky finančne prispieť na drobné darčeky a pozornosti pre spríjemnenie vianočných chvíľ deťom, ktorým žiaľ z rôznych dôvodov nemôžu prispieť ich rodičia.
  Akciu a zbierku u nás organizovala p. asistentka Javorčeková spolu so šikovnými a ústretovými deviatačkami. 
  VYZBIERALI SME A NA ÚČET SČK PD SME POSLALI 166,16€.
  Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a veríme, že peniažky pomôžu tam, kde je to najviac treba...
  08.03.2017 15:55 | viac »
 • Máte Filipa?
  ...tak takto sa nás pýtali z CVC v Prievidzi a nemali tým na mysli žiadneho konkrétneho žiaka, hoci aj takých máme. Ide o novú vedomostnú súťaž, ktorú pripravili pre šikovných a rozhľadených žiakov základných škôl v okrese Prievidza. A keďže medzi našimi väčšími aj menšími žiakmi ich je stále veľa, využili sme príležitosť a žiakov do súťaže prihlásili. Išlo o tímovú súťaž 4-členných družstiev pre ročníky 6. - 8. Našu školu reprezentovali: Jarko Harag, Tomáš Lazo a Ľubko Noska (všetci 6.A) a Tamarka Petrisková zo 7.A. Svoju šikovnosť a znalosti, ale aj tímového ducha, potvrdili ziskom 2. miesta. Ešte sa uskutočnia dve kolá - zimné a jarné. Držíme palce. Žiakov sprevádzala p. uč. Kopnická.
  Tu nájdete fotogalériu...
  08.03.2017 15:22 | viac »
 • Adventný veniec v obci
  O tom, že šikovnosť a tvorivosť našich žiakov a entuziazmus našich pedagógov neschovávame len za múrmi našej školy, svedčí aj parádny adventný veniec, či skôr venčisko, ktorý na mieste obecnej fontány vytvorili naše super žiačky pod vedením p. uč. Plevovej. Ako vidno na fotkách, je fakt parádny a prvá lucerna by sa na ňom mala rozsvietiť v prvú adventnú nedeľu o 16.00 hod. Pri práci nám pomohol aj pán starosta, aspoň milým a dobrým slovom a všetkým dievčencom "napiekol" chutnú pizzu.
  Veríme, že aj my trochu prispejeme k slávnostnej a pohodovej atmosfére adventu a Vianoc.
  Tu nájdete fotografie...
  08.03.2017 15:54 | viac »
 • Zážitková hudobná výchova
  To, že hudobná výchova nemusí byť len klasická, dokázali žiaci 7.B na hodine p. učiteľa Vrteľa. Svoje umenie predviedli talentovaní žiaci tejto triedy Adrián Beseda, Ľubomír Gocoliak a Lukáš Krpelan v hre na akordeón a gitaru. Ukázali tak svojim rovesníkom, ako sa dá zúročiť talent a to čo mali na hodinách teoreticky im predviedli aj v praktickej rovine...
  Tu je niekoľko fotografií...
  Prikladáme aj videá: video č. 1, video č. 2
  10.01.2017 22:22 | viac »
 • Vybíjaná - ml. žiaci MIX
  V okresnom finále naši malí žiaci z I. stupňa vybojovali 4. miesto. Všetky družstvá boli mimoriadne vyrovnané a výsledky veľmi tesné. Dnes nám chýbal povestný kúsok šťastia, ale aj tak je to pekný výsledok - gratulujeme. Žiakov viedla pani učiteľka Iliašová.
  Tu je niekoľko fotografií...
  10.01.2017 22:15 | viac »
 • Škola - interiér
  Že okrem vzdelávania v škole kladieme veľký dôraz aj na estetické cítenie a rozvíjanie umeleckých zručností detí dokazuje aj interiér našej školy. Pravidelne ho zdobia a zútulňujú precítené práce našich menších či väčších žiakov. Ako môžete vidieť aj na priložených fotografiách násteniek, vedú ich k tomu na hodinách výtvarnej výchovy na I. stupni všetky naše pani učiteľky a na II. stupni najmä p. uč. Bieliková, ktorá tu má pod palcom výtvarnú výchovu aj výchovu umením. Pravidelne nám takmer umelecké skvosty (tento raz sú to krásne usmiate mačičky) do výzdoby pridávajú aj žiaci z krúžku tvorivá dielňa, ktorý už niekoľko rokov vedie p. uč. Plevová. Všetkým ďakujeme, že naša škola vyzerá stále tak útulne a hrejivo a naše deti získavajú do budúcna kus lásky k peknote a estetičnu...
  Tu nájdete viacero fotografií...
  10.01.2017 22:13 | viac »
 • Halloweenský večierok u piatakov
  Aj tento rok si naši piataci pripomenuli v rámci vyučovania angličtiny obľúbenú anglosaskú tradíciu halloweenského sviatku. Ako môžete vidieť, zapojili sa do rôznych vtipných a zábavných súťaží spojených s tancom a hudbou, ktoré si pre nich nachystali pani učiteľky Kováčiková, Škrabanová a Valentová.
  Fotografie nájdete na tomto mieste...
  29.10.2016 14:47 | viac »
 • Malí žiaci vyhrali vo vybíjanej
  Radosť nám urobili naši malí žiačikovia z I. stupňa, ktorí vyhrali v obvodnom kole vo vybíjanej, keď porazili rovesníkov z Kanianky 12:2 a z Bojníc 8:6. Je to o to cennejšie, že Bojničania minulý rok v tejto kategórii vyhrali majstrovstvá Slovenska. Najcennejšie však bolo vidieť tú obrovskú a úprimnú radosť v očiach a celých telách týchto detí, keď sa im podarilo vyhrať oba zápasy. Žiakov pripravuje p. uč. Iliašová. Všetkým srdečne gratulujeme a držíme palce na majstrovstvách okresu v Prievidzi.
  Fotografie z turnaja nájdete tu...
  29.10.2016 14:46 | viac »
 • Slávnostné pasovanie prvákov
  Aj keď naši prváčikovia sú už dva mesiace žiakmi našej školy, dnes nastal ten deň, kedy sme ich slávnostne uvítali medzi veľkými žiakmi. Patronát nad tým si tento rok zobrala podarená skupinka mimoňov, ktorých zorganizovala p. uč. Plevová. Prváčikov už dva mesiace pripravujú ich pani triedne učiteľky Mederová a Kluvancová a veru už teraz ukázali, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. Ani pri jednej z úloh, ktorú im nachystali nezbední mimoni (naši deviataci) veru nezaváhalia a hravo ich zvládli. Program odmoderovala p. zástupkyňa Imreová, hudobne ho zabezpečila a naše tri šikovné speváčky pripravila p. zástupkyňa Pršová. Po tom, ako nám naši malí veľkí prváci predviedli svoju šikovnosť ich kráľ (p. riaditeľ Škraban) pasoval do "stavu veľkých žiakov". Všetci im držíme palce, aby boli nielen úspešní, ale aby vytvorili súdržné a priateľské triedne kolektívy a aby chodili do školy s radosťou. Za ochotnú pomoc na záver ďakujeme aj našim super deviatakom mimoňom - Miške Briestenskej, Katke Čičmancovej, Nelka Balážovej a Romanovi Zatlkajovi a vynikajúcim a vždy ochotným speváčkam Emilke Bartovej, Bianke Petriskovej a Betke Kluvanocvej.
  Fotografie z pasovania nájdete tu...
  29.10.2016 14:44 | viac »
 • Výstava hmyzu - 5. ročník

  V piatok 21.10. navštívili naši piataci pod vedením p. uč. Novotnej a p. uč. Špeťkovej výstavu hmyzu organizovanú REGIONÁLNYM KULTÚRNYM CENTROM V PRIEVIDZI pod názvom Tajomstvá hmyzu. Predstavili im časť súkromnej zbierky zberateľa, entomológa a cestovateľa Michala Zachara z Prievidze. Výstava bola ukážkou prevažne tropických druhov hmyzu, obohatená o niektoré živé druhy v teráriách. Najviac boli prezentovaní zástupcovia hmyzu z tropických dažďových pralesov Južnej Ameriky, Ázie, Afriky. Žiaci mali počas celej výstavy odborný a fundovaný výklad, čo prispelo k úspechu celej akcie. Ďakujeme p. učiteľkám za zorganizovanie aktivity...
  Tu sú fotografie z vydarenej akcie...

  29.10.2016 14:43 | viac »
 • Posedenie s dôchodcami
  Tak ako každý rok, sme aj tento rok v októbri, mesiaci úcty k starším, viac spomínali na našich už bývalých kolegov a opäť sa s nimi stretli v užšom kruhu na milom posedení a spomínaní na časy minulé. Sme radi, že sú ešte stále vitálni a aj keď už šediny a vrásky neutaja, stále si, aj napriek rôznym starostiam a trápeniam udržiavajú veselé a pozitívne myslenie. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok. Posedenie nám milým a pekným slovom spríjemnili ôsmačky Petra Pánisová a Michaela Kalfasová, spevom zas tretiačky Kiarka Sládkayová a Melanie Hrdá, ktoré na akordeóne sprevádzal siedmak Andrej Beseda. Kultúrnu vložku zabezpečili najmä p. vychovávateľka Mokrá a p. učiteľky Besedová a Plevová. Deti z ŠKD si pre hostí pripravili aj drobné darčeky. ĎAKUJEME...
  Tu sú fotografie z akcie...
  29.10.2016 14:44 | viac »
 • Rytmus vašej školy
  V stredu 19.10. do našej školy zavítal projekt RYTMUS VAŠEJ ŠKOLY! Prostredníctvom neho žiaci mohli vytvoriť vlastný rytmus a melódiu vďaka 150 bubnom, resp. iným perkusným nástrojom. Samotnými autormi bol prezentovaný ako veľmi efektívny spôsob navodenia pozitívnych zmien v správaní a prežívaní mladých ľudí v školskom kolektíve...
  Tu je viacero fotografií aj videá z akcie...
  29.10.2016 14:39 | viac »
 • Nočná škola
  Blížiaci sa sviatok dušičiek, inšpiroval naše pani učiteľky a p. učiteľa na I. stupni, pani vychovávateľky a p. asistentku k tomu, aby pre svojich žiakov pripravili zážitky, aké v škole bežne nezažijú. Dohodli sa s upírmi, zombíkmi a inými strašidlami (ktorých stvárnili naši super žiaci z II. stupňa), aby spoločne pre tých menších žiakov nachystali program nevídaný...
  Do neskorej noci malí žiaci plnili všakovaké úlohy a pritom odolávali strašeniu „hrozivých“ strašidiel. Za svoju odvahu nakoniec...
  29.10.2016 14:37 | viac »
 • Plavecký výcvik 2016/2017
  V termíne od 03.10. do 14.10. 2015 nastúpili žiaci 3. ročníka na plánovaný plavecký výcvik v súlade so ŠkVP. Výcvik už tradične prebehol v plavárni ZŠ Lehota p. Vt., ktorá spĺňa všetky kritériá dané Smernicou MŠ SR č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov ZŠ. Podobne ako aj min. šk. rok bola vedúca výcviku naša pani učiteľka TSV - p. Novotná. Žiakov sprevádzali tr. vyučujúci: p. učiteľky Bieliková a Rambalová. Veľkou pomocou bola aj p. asistentka Javorčeková, ktorá okrem pomoci pri bazéne zabezpečila aj fotografie. Výcvik prebehol bez problémov a k plnej spokojnosti vyučujúcich, žiakov a veríme, že aj rodičov. Na záver boli žiaci za svoju snahu a plavecké schopnosti ocenení tzv. MOKRÝM VYSVEDČENÍM a drobnou morskou sladkosťou ktorú im cez p. riaditeľa poslal sám Poseidón boh oceánov a morí. Všetkým vyučujúcim ďakujeme za starostlivosť a sprievod žiakov na tomto podujatí. A na záver gratulujeme všetkým žiakom, či už sa v plávaní zdokonalili, získali základy, alebo sa s vodou aspoň skamarátili.
  Tu je viacero záberov z priebehu aj vyhodnotenia plaveckého výcviku.
  23.10.2016 15:54 | viac »
 • Póla radí PRVÁKOM
  V oblasti prevencie platí pravidlo: „Na prevenciu hádam nikdy nie je zavčasu !“ Aj z tohto dôvodu sme využili možnosť zrealizovať v spolupráci s OO PZ Prievidza preventívny projekt ,,Póla radí deťom“, ktorý je určený pre deti prvého ročníka základných škôl. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými...
  16.10.2016 17:05 | viac »
 • Hvezdáreň - Malé Bielice
  V duchu hesla „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“ sa vybrali 11.10.2016 žiaci 4.roč. pod vedením p.uč. Besedovej, Imreovej a Vrteľa do hvezdárne v Malých Bieliciach. Zámer sa im podarilo splniť iba čiastočne, nakoľko aktuálne počasie (dážď, hmla) neprialo priamemu pozorovaniu oblohy. Počasie však úspešne nahradila technika a vďaka videoprojekcii si deti rozšírili poznatky a získali reálnejšiu predstavu o dianí vo vesmíre.
  Niekoľko fotografií sa nachádza na tomto mieste...
  16.10.2016 17:03 | viac »
 • Výstava zvierat - Sl. zväz chovateľov

  Naši žiaci ešte v piatok 7.10. navštívili vďaka ústretovosti a ochote organizátorov, ešte pred oficiálnym otvorením, oblastnú výstavu zvierat organizovanú Základnou organizáciou Slovenského zväzu chovateľov v Nitrianskom Rudne. Vystriedali sa tu všetci žiaci prvého stupňa, okrem tretiakov (sú na plaveckom výcviku), a aj niektorí starší žiaci na hodinách biológie a sveta prác. Môžeme len poďakovať organizátorom v mene našich žiakov za parádnu akciu a možnosti naozaj uplatniť formu zážitkového vyučovania. Väčšina žiakov si prinášala nezabudnuteľné zážitky.
  Tu nájdete viacero fotografií...

  16.10.2016 17:01 | viac »
 • Výstava záhradkárov
  Aj tento rok sme sa s viacerými žiakmi zúčastnili tradičnej jesennej akcie - Výstavy záhradkárskych produktov, organizovanej miestnym združením SZZ. Najmä mladšie deti oprášili poznatky z prírodovedy a prvouky a veru niektoré ostali prekvapené, že ako vyzerá dula alebo baklažán. Ďakujeme za milú a poučnú akciu. Na fotografiách v tejto fotogalérii sú prváčikovia a šiestaci.
  03.10.2016 20:34 | viac »
 • Areál nám a hlavne sebe skrášľujú aj žiaci
  Pri dokončovacích prácach na novom ihrisku ruku k dielu prikladajú aj naši žiaci. Okrem toho vypomohli aj s dopĺňaním pieskovísk. Na fotkách sú naši ôsmaci z hodiny svet práce pod vedením p. uč. Špeťkovej. Vidno, že práce sa neboja a aj keď občas pohnevajú, vedia byť aj nápomocní... wink Tu nájdete fotografie našich pracovitých ôsmakov...
  03.10.2016 20:36 | viac »
 • Multifunkčné ihrisko a tartanová dráha
  Počnúc dňom 27.09. 2016, sme na hodinách telesnej výchovy začali využívať priestor nového ihriska a dráhy. Myšlienka, ktorú sme pre rokmi mali len v hlavách, sa postupne darí dotiahnuť do reality. Je to najmä vďaka obecnému úradu na čele s p. starostom Štrbákom a celému poslaneckému zboru. Veľká vďaka patrí aj rodičom a výboru ZRPŠ, ktoré na vybudovanie prispelo tiež krásnou sumou vysoko prevyšujúcou 15000,00€.
  Práce na ihrisku však ešte nie sú definitívne ukončené a vyžiadajú si ešte minimálne 2-3 týždne času a tiež ešte nemalé finančné prostriedky. V okolí ihriska zatiaľ povrch nie je spevnený a bude treba urobiť finálne terénne úpravy a následne sieťové oplotenie športového areálu. Perspektívne sa počíta aj s dobudovaním osvetlenia. Z týchto dôvodov ho až do definitívneho ukončenia prác a následného oficiálneho otvorenia budeme zatiaľ využívať iba počas vyučovania a ešte 2 - 3 týždne bude pre verejnosť uzavreté. Následne ho samozrejme plánujeme sprístupniť celej verejnosti za vopred jasne daných podmienok. 
  Pevne verím, že nové športovisko si budeme vážiť a chrániť, aby nám všetkým slúžilo čo najdlhšie.
  Tu je niekoľko fotiek z prvého dňa používania nového športoviska.
  03.10.2016 20:38 | viac »
 • Vedel si to?
  Vo štvrtok 22.09.2016 našich ôsmakov navštívila preventistka policajného zboru v Prievidzi kpt. Mgr. Preťová, ktorá pre našich žiakov pripravila besedu - projekt „Vedel si to?“. Tento je zameraný na žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl na území Trenčianskeho kraja. Prebieha formou besedy, počas ktorej je žiakom vysvetlený pojem trestno-právna zodpovednosť, skutkové podstaty trestných činov najčastejšie páchaných cieľovou skupinou, následky za protiprávne konanie, prevencia viktimácie (rady ako postupovať, v prípade, že sa stanú obeťou trestnej činnosti alebo svedkom trestnej činnosti). Na záver besedy majú žiaci možnosť vyskúšať si „alkoholické okuliare“, ktoré pomôžu deťom vidieť svet očami človeka pod vplyvom alkoholu v stave, keď si to dokážu uvedomiť.
  Akciu v našej škole zabezpečila p. uč. Kopnická.
  Tu nájdete niekoľko fotografií...
  24.09.2016 13:50 | viac »
 • Slávnostné otvorenie šk. roku 2016/2017

  Hoci nám počasie tento raz neumožnilo otvoriť šk. rok tradične na asfaltovom ihrisku, urobili sme tak v našej telocvični, kde sme sa všetci spoločne po dvoch mesiacoch opäť stretli. Privítali sme medzi nami našich nových malých žiačikov - prváčikov, ktorí nám hneď v prvý deň ukázali, že školy sa veru neboja, práve naopak, väčšinou sa ňu už veľmi tešili. Slzu v ich rozžiarených očkách by ste veru len ťažko našli.
  Po štátnej hymne a príhovoroch p. riaditeľa, p. starostu a p. farára nám p. zástupkyňa Pršová predstavila všetkých, ktorí budú našich žiakov pripravovať na život a 10 mesiacov s nimi tvorivo a s láskou tráviť množstvo svojho času. Sú to pani učiteľky a učitelia, p. vychovávateľky, p asistentka, p. ekonómky, p. kuchárky, p. upratovačky a samozrejme aj p. školník. Všetci sú pre úspešný šk. rok pripravení urobiť maximum.
  Krátko sa nám všetkým predstavili aj noví prváčikovia, ktorých si onedlho ich pani učiteľky odviedli spoločne s rodičmi do nádherne pripravených tried. Tu sa im nakrátko prihovoril aj p riaditeľ Škraban s p. zástupkyňou Imreovou, ktorí žiakom odovzdali lízanky múdrosti a čarovné gumy. Veríme, že im budú dobre slúžiť :-)
  Takže všetkým v šk. roku želáme veľa úspechov, radosti, nových poznatkov, ale aj mnoho mnoho nových krásnych zážitkov...

  Fotogalériu z prvého dňa v škole nájdete tu...

  24.09.2016 13:35 | viac »
 • Stretnutie bývalých a súčasných pedagógov k 55. výročiu školy
  Pozrite si túto fotogalériu... takto sme si pripomenuli ešte v júni 55. výročie. Tí mladší budú poznať zrejme len niektorých, známejší budú skôr pre strednú a staršiu generáciu...
  Žiaľ, mnohí si toto výročie už pripomenúť nemohli, ale v našich srdciach a v duchu tejto školy budú ešte veľmi, veľmi dlho.
  29.08.2016 12:41 | viac »
 • 55. výročie založenia školy...

  Dňa 29. mája 2016 naša škola usporiadala slávnostnú AKADÉMIU pri príležitosti 55. výročia jej založenia.
  Za tých 55 rokov sa tu vystriedalo vyše 200 pedagógov a tisícky žiakov. Celú históriu, ešte od 19. st., sme zmapovali v publikácii, ktorú si mohli návštevníci tohto milého podujatia zakúpiť a prispieť tak do pokladne ZRPŠ na ďalšie podobné podujatia. Mnoho návštevníkov si zakúpilo aj krásne výrobky z krúžku Tvorivá dielňa od p. uč. Plevovej. Rodičia a všetci ďalší dobrodinci nám takto spolu pre žiakov prispeli sumou 428,00€. Všetky prevedieme na účet ZRPŠ a použijeme opäť na niečo pekné a užitočné pre naše a Vaše deti. 
  Samotná akadémia sa niesla dejovou líniou od roku 1961 až po súčasnosť. V jej takmer 2-hodinovom programe sa vystriedali všetci žiaci I. stupňa a mnoho žiakov (najmä dievčat) aj II. stupňa.
  Za Obvodný úrad školstva v Novákoch poďakovala našej škole a všetkým jej zamestnancom za tých 55 rokov pani vedúca tohto úradu PaedDr. Grmanová. Krátkym...

  26.06.2016 20:48 | viac »
 • VYBÍJANÁ - 2. miesto na Slovensku
  Po tretíkrát priniesli naše skvelé dievčatá medailu zo školských Majstrovstiev Slovenska vo vybíjanej. Tento rok STRIEBORNÚ. Veľká vďaka okrem našich dievčat patrí pani učiteľke Pavolovej, ktorá ich vedie nielen k týmto skvelým úspechom v športe, ale aj k množstvu radosti a nezabudnuteľných zážitkov, ktoré im tréningy, turnaje a víťazstvá prinášajú.
  ĎAKUJEME, že svojimi výkonmi a najmä zodpovedným prístupom robíte výborné meno nielen sebe, ale aj našej škole.
  Tu je viacero fotografií našich dievčeniec...
  26.06.2016 20:40 | viac »
 • Denis ORŠULA - 6. miesto na Slovensku
  Vynikanjúci výsledok dosiahol náš deviatak Denis Oršula, ktorý postúpil v hode kriketovou loptičkou až do celoslovenského finále. Tu v konkurencii 36 njalepších kriketárov na Slovensku obsadil vynikajúce 6. miesto. GRATULUJEME!!!
  26.06.2016 20:36 | viac »
 • Atlét školy na I. stupni
  Tradičnú športovú aktivitu - súťaž žiakov na I. stupni v atletických disciplínach, sme tento rok spojili aj s Dňom olympijského behu. Napriek obrovskej horúčave sa deti snažili a podávali nielen vynikajúce, ale hlavne oduševnené výkony. Vydarená akcia má nielen športový, ale aj výchovný moment, keďže slúži nielen na rozvoj športových zručností detí, ale budujeme ňou aj kolektívneho ducha a súdržnosť žiakov v jednotlivých triedach. 
  Za úspešný priebeh tohto športového dopoludnia patrí poďakovanie pani učiteľkám: Imreovej, Bielikovej, Mederovej, Besedovej, a pánovi Vrteľovi, p. vychovávateľkám Mokrej a Hvojníkovej, p. asistentke Javorčekovej a zabudnúť nemožno ani na pomoc našich dievčeniec a chlapcov z 9. ročníka.
  Horúčavu všetkým deťom zmiernila zmrzlina, ktorú im doviezol p. riaditeľ Škraban a za ktorú ďakujeme miestnemu zmrzlinárovi p. Atillovi Salijimi zo stánku za obecným úradom.
  Aj keď išlo hlavne o šport a dobrú náladu, spomenúť treba aspoň najúspešneších atlétov. Boli nimi Jakub BARTA z 3.A a Ema KLUVANCOVÁ zo 4.B.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu...
  26.06.2016 20:19 | viac »
 • Škola v prírode
  Po prvýkrát sme pr ežiakov pripravili takúto aktivitu. Financovaná bola najmä z prostreidkov MŠVVaŠ SR vo výške 100,00€ na žiaka. Prebehla v termíne 6. - 10. júna. v prostredí Malej Fatry v oblasti Malá Lučivná. Žiakov sprevádzi štyria naši pedagogickéí pracovníci: p. uč. Rambalová, p. uč. Mederová, p. vych. Hvojníková a p. vych. Cebáková. 
  Najmä vďaka nim celá akcia prebehla úspešne a žiaci si odniesli obrovské množstvo zážitkov. PATRÍ IM NAŠA VĎAKA.
  Tu sú viaceré hymnu našich druhákov v ŠvP a viaceré fotogalérie:
  12.06.2016 16:03 | viac »
 • Prievidzská kytica
  Po vianočnej aranžérskej súťaži sa našim dievčatám darilo aj v aranžovaní letných kytíc. Súťaž organizuje mesto Prievidza a Okresný zväz záhradkárov. Odborná porota vyhodnotila ako najkrajšiu a najnápaditejšiu zo všetkých kytíc tú, ktorú aranžovala Zuzka Jánošová z 8.B. Celkovo aj ako škola sme boli vyhodnotení na 1. mieste. Dievčatá pripravovala, kvety zabezpečovala a inšpiráciu dodala p. uč. Plevová. GRATULUJEME a ĎAKUJEME.
  Ďakujeme aj p. uč. Kosáčovej, ktorá nám tiež vypomohla s kvetmi.
  Nádherné kytice teraz zdobia stenu s obratom bývalého p. riaditeľa Miloša Kupca, ktorý mal k aranžovaniu tiež vrelý vzťah.
  Tu nájdete fotogalériu...
  12.06.2016 15:55 | viac »
 • MDD v školskom klube
  Deň plný zábavy, hier, súťaží a sladkých odmien pre našich menších žiakov nastal v stredu 1. júna aj v ŠKD. Naše pani vychovávateľky p. Mokrá, p. Hvojníková a p. Cebáková si pre svojich žiakov pripravili skutočne pestrý a zaujímavý popoludňajší program. Že deti zaujal a podnietil k radosti z pohybu vidno aj z priložených fotografií...
  Tu je fotogaléria...
  12.06.2016 15:41 | viac »
 • MDD
  Na dnešný deň detí sme našim žiakom pripravili ukážky dvoch aktivít, ktoré zaujali ako tých menších, tak aj väčších.
  Najskôr svoje „umenie“ a pracovný kumšt predviedli zástupcovia mestskej polície z Prievidze. V úplnom úvode dostal priestor ich psík, ktorého potom naši malí žiačikovia vyhladkali viac ako akéhokoľvek plyšáka. Potom hovorca mestskej polície pán Vít Zajac predstavil ich pracovné nástroje a porozprával viacero zaujímavých zážitkov z policajného života, pričom odpovedal aj na všetečné otázky našich žiačikov.
  V druhej časti dopoludnia dostali priestor hasiči z Nitrianskeho Rudna, ktorí predviedli...
  12.06.2016 15:39 | viac »
 • DilongStar - 3.m. v celoslovenskom finále
  Výborne nás reprezentovala naša druháčka a vynikajúca speváčka Kiarka Sládkayová, ktorá na celoslovenskom finále speváckej súťaže DilongStar obsadila krásne 3. miesto. Interpretovala pieseň Tak sa neboj mama od skupinky Tweens. V ZUŠ Kiarku pripravuje p. uč. Janka Svitková, u nás v škole ju na súťaž pripravovala p. zást. Pršová. Ďakujeme a srdečne GRATULUJEME.
  12.06.2016 15:36 | viac »
 • Okrem Tomáša Katrenu a Radky Šegulovej v hode kriketovou loptičkou vyhrala beh aj ďalšia naša žiačka - Margarétka Kluvancová z Nevidzian - GRATULUJEME im. Žiakov viedol p. uč. Kluvanec a intenzívne povzbudzoval aj p. starosta Štrbák. Z ôsmich kategórií máme hneď troch víťazov.
  12.06.2016 15:16 | viac »
 • Vystúpenie ku Dňu matiek
  Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili tradičného programu organizovaného OcÚ Nitrianske Rudno pri príležitosti Dňa matiek. Obohatili tak pestrý program tejto milej slávnosti. Okrem tých, ktorí sú na fotografiách, spevom program doplnili aj Romanka Smolková a Livika Gebrlínová. Precítenú recitáciu pridala Vaneska Plachá. Žiakov pripravovali p. uč. Pršová a Besedová a na programe ich sprevádzala p. vychovávateľa Hvojníková. ĎAKUJEME... a dodatočne ďakujeme aj všetkým matkám... za všetko!
  12.06.2016 15:14 | viac »
 • Habakuky - výlet ŠKD
  Naše pani vychovávateľky pripravili pre svojich žiačikov výlet do tohto detského sveta inšpirovaného nielen rozprávkami Pavla Dobšínskeho.
  Zažili množstvo zaujímavých momentov a tri rozprávkové predstavenia. Určite budú mať na čo spomínať. 
  Keďže sa výletu zúčastnilo takmer 80 detí, išli sme až dvoma autobusmi a sprievod deťom robilo päť pedagógov: p vychovávateľky Mokrá, Cebáková, Hvojníková, p. uč. Pavolová, p. asistentka Javorčeková a traja rodičia.
  Ďakujeme všetkým zainteresovaným v mene našich detí, ktoré si určite odniesli mnoho pekných zážitkov a spomienok.
  Tu nájdete fotogalériu...
  12.06.2016 15:16 | viac »
 • Aj tento rok absolvovali naši deviataci jednu z prvých vážnejších študijných skúšok – TESTOVANIE-9, po starom MONITOR. Hoci výsledky jednotlivých žiakov boli všakovaké, ako škola sme opäť dosiahli nadpriemerný celoslovenský výsledok. Tým lepším tieto výsledky navyše napomôžu pre úspešné prijatie na stredné školy.
  Hlavne v matematike sme slovenský priemer prekročili takmer o 6%, za čo okrem žiakov patrí vďaka najmä p. uč. Mazánikovej a p. uč. Kluvancovi, ktorí ich pripravovali z tejto exaktnej vedy.
  Taktiež aj v slovenskom jazyku sme prekročili priemer našej republiky. Tu na tom popri žiakoch mali leví podiel p. zást. Pršová a p. uč. Jančová.
  Z jednotlivých žiakov dosiahli 100% výsledky: Juraj Hlinka (9.A), Bianka Pavolová (9.B) a Viktória Vavrová (9.A) – GRATULUJEME!!!
  Na záver ešte raz ďakujeme všetkým uvedeným vyučujúcim, ktorí sa našim deviatakom venovali aj ďaleko nad rámec svojich povinností.
  12.06.2016 15:12 | viac »
 • Čo ja viem
  Už sa stalo zvykom, že ku koncu školského roku sa koná na I. stupni vedomostná súťaž ČO JA VIEM . Zúčastňujú sa jej všetci žiaci od 2. až po 4. ročník. Otázky sú vždy zo štyroch oblastí, ale nie školských vedomostí, ale vedomostí z encyklopédií, dokumentárnych prírodopisných filmov, z novín, zo správ a pod. Žiaci túto súťaž majú veľmi radi a nevedia sa dočkať otázok, ktoré im p. uč. Rambalová a p. uč. Bieliková pripravia. 

  Tento rok sa v 4,. ročníku až 10-tim žiakom podarilo získať rovnaký počet bodov a tak nasledoval rozstrel, ktorý jednoznačne vyhrali dievčatá : 
  1. m. Karolína Petrisková - 4.A 
  2. m. Kristína Vršková - 4.B
  3. m. Monika Mazániková - 4.A 

  3. ročník: 
  1. m. Nina Beláková - 3.B 
  2. m. Karolína Horáčeková - 3.A, 
  3. m. Nela Fajerová - 3.A a Nikola Mikušová - 3.B, 

  2. ročník
  1. m. Nella Bernátová a Martin Škraban - 2.A,
  3. m. Dávid Pánis - 2.B

  Výborní ešte boli: Oliver Ponechal, Marek Medera a Katarína Kršiaková - všetci 2.A

  A len pre zaujímavosť... Vedeli by ste napr: 
  Akými peniazmi sa platí v Rusku? 
  Kto postavil Archu?
  Kde sa nachádza jediná aragonitová jaskyňa? Kde sú Bukovské pralesy?
  Aký je súčet všetkých nepárnych čísel od 0 do 10? 
  ...lebo väčšina našich deciek na I. stupni to vie.
  Tu nájdete fotogalériu...
  12.06.2016 15:12 | viac »
 • Zážitková vlastiveda u druhákov
  To, že vyučovanie u nás neprebieha len v triedach dokázali aj naši druháčikovia, ktorí pod vedením svojich tr. pani učiteliek Rambalovej a Mederovej navštívili neďalekú hasičskú zbrojnicu, kde sa naživo oboznámili s hasičskou technikou a vybavením. Najväčšiu radosť im robilo, keď si to všetko mohli sami aj vyskúšať... Za sprístupnenie a predvedenie techniky ďakujeme p. Výškrabkovi, náčelníkovi našich skvelých dobrovoľných hasičov.
  Tu nájdete fotogalériu...
  12.06.2016 15:10 | viac »
 • Chlapci aj dievčatá (5. - 7. r.) majstri okresu v malom futbale
  CHLAPCI:
  Okresné finále bolo veľmi vyrovnané, keď chalani od nás, zo ZŠ Energetikov aj zo susedných Diviak odohrali mimoriadne vyrovnané stretnutia. S Diviakmi sme remizovali 1:1 a so ZŠ Energetikov PD sme zvíťazili 4:3. Šťastena, ale aj futbalový kumšt, bol teda nakoniec na našej strane a naši chlapci sa stali majstri okresu Prievidza. Postúpili do regionálneho finále s majstrami okresov Partizánske a Bánovce n. Bebravou.
  Tu našim chlapcom stačilo málo, aby sa prebojovali až do krajského finále, keď...
  12.06.2016 15:08 | viac »
 • Vybíjaná - majsterky Trenčianskeho kraja
  Aj štvrtý rok po sebe sa našim dievčatám podarilo vo vybíjanej prebojovať až medzi osem najlepších škôl na Slovensku. Žiačky tradične pripravuje p. uč. Pavovlová. 
  Baby, držíme palce koncom júna, kedy sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska, aby sa podarilo obhájiť titul.
  Tu nájdete fotogalériu.
  12.06.2016 15:00 | viac »
 • Úprava šk. areálu
  V piatok 22.4. sme začali s jarnou úpravou šk. areálu maľovaním už zošúchaných zábradlí a úpravou vegetácie v okolí školy. Ruku k dielu pridali najmä žiaci z 8.A a 9.B (niektorí s veľkým sebazaprením). Ak nám bude počasie naklonené, radi by sme na hodinách sveta práce v prácach pokračovali.
  Tu nájdete fotogalériu...
  12.06.2016 14:58 | viac »
 • Deň ZEME – 3. a 4. ročník
  Veľmi zaujímavú aktivitu sme pripravili pre našich tretiakov a štvrtákov vďaka p. Spišákovi, zamestnancovi št. lesov. Žiakom nachystal interaktívne činnosti, ktoré pre nich urobili život v prírode a v lese lepšie a živšie pochopiteľným. Pojem ako ekosystém sa pre deti nestal len suchou frázou, ale jasným a živým javom, ktorého sa deti sami stali súčasťou. Na záver spolu vysadili niekoľko stromčekov, čím postupne ďalej dopĺňame už aj tak bohaté zastúpenie vegetácie v našom šk. dvore. 
  Program bol pre žiakov mimoriadne atraktívny a veľmi radi sa do neho zapojili. Ďakujeme p. Spišákovi, ale aj našim vyučujúcim, ktorí boli pre úspech aktivity nápomocní. Triedne p. učiteľky tretiakov: p. uč. Imreová a p. uč. Besedová a triedni štvrtákov: p. uč. Bieliková a p. uč. Vrteľ.
  Tu nájdete fotogalériu....
  12.06.2016 14:57 | viac »
 • Slávik Slovenska

  Ani tento rok sme nezostali bez tradičnej súťaže Slávik Slovenska. Pre menších žiačikov na I. st. ju zorganizovali p. uč. Besedová, p. uč. Mederová, a p. uč. Rambalová. 
  Na II. stupni prebehla súťaž v II. a III. kategórii. Tu ju pripravili pani zástupkyňa Pršová v spolupráci s p. uč. Vrteľom a p. uč. Fabiánovou. Súťaž mala ako tradične vysokú úroveň a zúčastnilo sa jej viac ako 3 desiatky talentovaných detí. To, že ich výkony boli naozaj oduševnené, ale aj kvalitné, svedčí...

  12.06.2016 14:54 | viac »
 • Aj tento rok zatiaľ pokračujú naše dievčence vo víťaznom ťažení vo vybíjanej. Tentokrát porazili víťazky okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou a postúpili do finále Trenčianskeho kraja. Žiačky už tradične pripravuje p. uč. Pavolová. GRATULUJEME a držíme palce do ďalších bojov. Ďakujeme aj p. Šegulovi, ktorý nám pomáha s dopravou.
  Tu nájdete fotogalériu...
  12.06.2016 14:46 | viac »
 • Piataci v ZOO škole
  V utorok 19. apríla navštívili naši piataci pod vedením p. učiteliek Novotnej a Špeťkovej vynovenú ZOO školu v Bojniciach. Okrem odborného výkladu a odpovedí na ich všetečné otázky mali deti aj živý kontakt s rôznymi zvieratkami, ako môžete vidieť na fotografiách. Následne absolvovali prehliadku celej ZOO a potešili sa aj množstvu nových atrakcií, ktoré si pre deti bojnická ZOO pripravila.
  Akcia mala u detí veľký úspech a veríme, že okrem pekných zážitkov si odniesli aj množstvo nových trvalých poznatkov získaných priamym prežívaním.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  20.04.2016 21:13 | viac »
 • Deň narcisov 2016
  Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: Deň narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu Liga proti rakovine. Akciu už tradične zorganizovali a realizovali p. učiteľky Rambalová a Plevová. Výrazne k úspechu akcie prispeli aj naše deviatačky a samozrejme všetci, ktorí ste prispeli. Všetkým uvedeným patrí veľká vďaka nielen od nás, ale od všetkých ktorým ste pomohli. Tak ako každý rok, aj teraz, bude celá suma, 682,00€ zaslaná na účet nadácie Liga proti rakovine.
  Tu je niekoľko fotografií...
  16.04.2016 21:22 | viac »
 • Divadielko v ŠKD
  Vo štvrtok 14. apríla navštívili naše detičky v ŠKD divadelníci z Prievidze zo spolku NA TRAKY. Deti zabavili a poučili na tému hygiena s predstavením Ponožky. Ako aj z fotiek vidno, deti sa nielen bavili, ale do predstavenia aj aktívne zapojili.
  Tu nájdete niekoľko fotografií...
  16.04.2016 21:20 | viac »
 • Poľovníci v ŠKD
  Detičky v našom školskom klube (bývalej družine) sa v utorok 12.04. bližšie oboznámili s činnosťou poľovníkov a vôbec so životom v lese. Zistili, že poľovníci nielen zvieratá strieľajú, ale celoročne sa o ne musia aj starať. Priamo sa zoznámili aj s poľovníckou technikou, poťažkali zhody a aj sa na tých poľovníkov trochu zahrali. Všetko môžete pekne vidieť na priložených fotografiách. Za výbornú akciu ďakujeme poľovníkom p. Milanovi Cebákovi a p. Braňovi Štrbákovi. Akciu pre deti pripravili p. vychovávateľka Cebáková.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  14.04.2016 12:49 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - okresné finále

  V recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín nás úspešne reprezentovala Vaneska Plachá z 9.A, ktorá v kategórii prózy najstarších žiakov obsadila veľmi pekné 3. miesto v okrese. Pripravovala ju p. uč. Pršová. GRATULUJEME.

  Okrem nej nás v okresnom kole reprezentovali aj ďalšie víťazky školského kola, menovite:
  Poézia
  I. kategória: Julieta Ševčíková, 2.B
  II. kategória: Chiara Mederová, 6. A
  III. kategória: Emília Bartová, 8. B 
  Próza
  I. kategória: Natália Kluvancová 2.B
  II. kategória: Hana Haragová, 5. A
  Ešte raz ďakujeme všetkých pani učiteľkám, ktoré žiakov pripravujú a vedú k láske k literatúre a umeniu.

  14.04.2016 09:17 | viac »
 • Víťazstvá v obvodných kolách vo futbale ml. žiakov
  Gratulujeme našim ml. chlapcom aj dievčatám (ročníky 5. - 7.), ktorí vo svojich kategóriách postúpili do okresných finále. 
  Chlapci v 1. kolo obvodu hladko porazili rovesníkov zo ZŠ v. Belá a ZŠ Čavoj. Vo finále obvodu potom zvíťazili nad ZŠ Nedožery-Brezany 12:0 a remizovali zo ZŠ Kanianka 5:5, čo na postup stačilo.
  Dievčatá obe kolá obvodu vyhrali celkom bez problémov. Porazili ZŠ V. Belá a potom ZŠ Nitrianske Pravno a ZŠ Bojnice a hladko postúpili na majstrovstvá okresu.
  Chlapcov viedol p. uč. Kluvanec, dievčatá p. uč. Novotná. 
  GRATULUJEME a držíme palce v ďalších bojoch.
  11.04.2016 21:13 | viac »
 • Zápis do 1. ročníka
  Ako každý rok, tak aj tento sa v našej školičke zišli predškoláci, aby ukázali našim pani učiteľkám, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. A naozaj bolo toho mnoho, čo ich naučili ich rodičia a pani učiteľky vo všetkých materských školách, odkiaľ detičky prišli (MŠ Nitr. Rudno, MŠ Seč, MŠ Liešťany a MŠ R. Lehota). Všetci budúci prváčikovia zvládli bez zaváhania rozprávkové "nástrahy", ktoré na nich nachystali pani učiteľky. Tento rok sa zápis niesol v mimoňovskom šate, ako môžete vidieť aj na fotografiách. Celý zápis zorganizovali pani učiteľky Mederová a Kluvancová, výchovná poradkyňa - pani Mazániková a zástupkyňa riaditeľa pani Imreová. Pomáhali im dve múdre "sovičky" Radka a Nelka Mederové. Za výborne zvládnutú akciu a spríjemnenie prvých krôčikov v škole pre budúcich prváčikov im patrí veľká vďaka.
  Tu nájdete mnoho fotografií práve z tejto podarenej akcie.
  07.04.2016 08:53 | viac »
 • DilongStar 2016

  Táto súťaž sa stala už tradičnou prehliadkou speváckych talentov našej školy. 
  Ich kvalitu potvrdili aj finálové kolá v Trstenej po minulé šk. roky, kedy naše reprezentantky dosahovali veľmi pekné úspechy, dokonca aj víťazstvá. Naposledy to boli druhé a štvrté miesto. 
  Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy a osemročné gymnáziá po kvartu v rámci Slovenskej republiky. Počet prihlásených škôl je max. 30.V tomto šk. roku sme opäť trochu zmenili zloženie poroty. Pozvánku na členstvo prijal naš bývalý žiak Boris PRŠO, ktorý momentálne v TV Markíza dramaturgicky zastrešuje TV SHOW "Tvoja tvár znie povedome", ďalej taktiež naša bývalá žiačka, dnes už pani vychovávateľka v ŠKD a výborná speváčka p. Radka Hvojníková. Treťou členkou poroty bola naša p. uč. Besedová a úlohu predsedkyne prijala opäť p. uč. zo ZUŠ Janka Svitková...

  07.04.2016 08:53 | viac »
 • Vítame JAR - pálime Morenu v 2.A
  Naši druháčikovia sa pod vedením svojej triednej p. uč. Rambalovej rozhodli rozlúčiť sa s končiacou sa zimou tradične ako aj naši predkovia. Opäť si to odniesla nešťastnica Morena, ktorú pri Belianke upálili a hodili do riečky. Veríme však, že k nám opäť živá a zdravá o rok zavíta.
  Ďakujeme p. učiteľke za udržiavanie zvykov a tradícií u našich žiačikov.
  Súčasne si všetci spolu pripomenuli medzinárodný deň vody a jej význam pre náš život.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  25.03.2016 14:12 | viac »
 • Malý futbal - 1. kolo obvodu
  Naši chlapci aj dievčatá postúpili do ďalších bojov v malom futbale po hladkých víťazstvách nad ZŠ Čavoj a ZŠ V. Belá.
  Žiakov viedol p. uč. Kluvanec a p. uč. Novotná. Gratulujeme a držíme palce v ďalších zápasoch.
  Tu nájdete fotografie...
  25.03.2016 14:10 | viac »
 • Aj tento rok sa naše žiačky zapojili do zaujímavej súťaže Európa v škole. Teraz sa nesie pod mottom ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI. 
  Do jej písomnej časti poslala svoje dielko Radka MEDEROVÁ zo 6.A na tému "Som, kto som". Pri práci ju usmerňovala p. uč. Jančová. Odborná porota jej prácu vyhodnotila ako 3. najlepšiu v okrese vo svojej kategórii. GRATULUJEME.
  Do multimediálnej časti sa zapojili naše deviatačky Bianka PAVOLOVÁ a Nikolka MÔCIKOVÁ na tému "Pozdvihla som svoj hlas", kde zachytávajú nedobré postavenie žien vo svete. Pri nakrúcaní im vymohol aj spolužiak Samo Vadovič. Vynikajúci výsledok ich práce si môžete pozrieť v tomto videu. V okrese bola najlepšia a postúpili s ňou do krajského kola tejto súťaže. GRATULUJEME.
  Vedúcou práce bola p. uč. Bieliková.
  Tu je video, ktoré dievčatá vytvorili.
  25.03.2016 13:43 | viac »
 • Eco Mobility Tour - Thomas Puskailer a Martin Madej
  O výhodách používania ekologickej dopravy oboznamovali našich žiakov vo štvrtok 17.03.2016 Thomas Puskailer v spolupráci s Martinom Madejom vo svojom výchovnom koncerte pod názvom "Eco Mobility Tour". Ich projekt je realizovaný s podporou Slovenskej agentúry životného prostredia. 
  Program bol zmesou piesní a hovoreného slova, pričom doň boli zapojení aj samotní žiaci ako môžete vidieť na fotografiách. Prostredníctvom videodokrútok sa k otázkam dopravy a životného prostredia vyjadrovali aj ďalšie tváre zo slovenského šoubiznisu. Na záver speváci pre našich žiakov pripravili malú autogramiádu. 
  Program nadchol hlavne tých mladších, ale aj naši starší žiaci si v ňom našli niečo poučného.
  Tu je fotogaléria z výchovného koncertu.
  25.03.2016 13:41 | viac »
 • Hádzaná st. dievčatá - majstrovstvá regiónu
  Po víťazstve v okresných majstrovstvách sa naše dievčatá prebojovali na majstrovstvá regiónu. Napriek snahe a dobrému výkonu však už nestačili na zohratejšie súperky z Bánoviec a Partizánkseho, ktoré hádzanú hrajú súťažne. Aj tak však dosiahli veľmi pekný výsledok. Ešte viac ako samotný výsledok si ale ceníme ich snahu a chuť bojovať a nevzdávať sa. Pritom viacero z týchto dievčat dosahuje výborné výsledky aj vo vyučovaní, školu reprezentujú vo vedomostných súťažiach a stíhajú sa zapájať ešte aj do kultúrnych program školy. Dokazujú nielen nám, ale hlavne sebe, že kde je chuť a vôľa tam sú aj výsledky.
  Ďakujeme p. uč. Novotnej za ich prípravu a dievčatám samozrejme gratulujeme.
  Tu je viacero fotografií zo súťaže...
  25.03.2016 13:39 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň - šk. kolo

  Aj v tomto šk. roku sa naši žiaci, vďaka príkladnému vedeniu svojich pedagógov, opäť radi zapojili do šk. kola celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. To, že žiaci túto súťaž neberú ako povinnosť, ale s radosťou a nadšením, bolo vidieť aj na výsledných prednesoch, ktorých kvalita bola opäť v mnohých prípadoch na vynikajúcej úrovni...
  Nakoľko výkony...

  25.03.2016 13:35 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo I. stupeň

  Dňa 15. marca zorganizovali pani učiteľky I. stupňa - p. Imreová, p. Rambalová p. Medrová a p. Iliašová pre ich žiačikov školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetky výkony malých žiakov stáli za povšimnutie, pričom ich snahu a odvahu im možno len závidieť. Mimoriadne treba vyzdvihnúť najmä malých prváčikov, ktorí sa zapojili zatiaľ nesúťažne, o to viac však oduševnene. Určite...

  25.03.2016 13:36 | viac »
 • Opäť nás potešili výsledky okresného kola matematickej súťaže – pytagoriády.
  Vynikajúci výsledok dosiahol Jaroslav Harag z 5.A, ktorý sa stal víťazom svojej kategórie spomedzi 52 piatakov z celého okresu. Výborné je aj štvrté miesto Erika Žáčika z 8.A zo 46 zapojených ôsmakov. Oboch pripravovala p. uč. Králová.
  Petra Gamanová zo 7.B dosiahla taktiež krásne piate miesto v kategórií, kde zápolilo až 53 siedmakov. Žiačku pripravovala p. uč. Mazániková.
  K úspešným riešiteľom patrili aj štvrtáci Dávid Sládkay a Dominik Pišoja, ktorí obsadili 21. a 23. miesto pripravovala ich p. uč. Bieliková. Štvrtákov súťažilo až 58.
  V Prievidzi nás ešte reprezentovali tretiaci Samuel Bartík a Michaela Pánisová (pripr. p. uč. Besedová, piatak Tomáš Lazo (pripr. p. uč. Králová), šiestačky Patrícia Mikušová a Radka Mederová (pripr. p. uč. Kluvanec), Michaela Kalfasová zo 7.B (pripr. p.uč. Mazániková) a Alžbeta Kluvancová z 8.A (pripr. p. uč. Králová).
  Všetkým vyučujúcim ďakujeme za zodpovenú prípravu našich žiakov a žiakom samozrejme gratulujeme k výborným výsledkom, najmä Jarkovi Haragovi, ktorý dokazuje svoj nesporný matematický talent.
   
  14.03.2016 19:12 | viac »
 • Memoriál Miloša KUPCA - hádzanársky turnaj veteránov
  V sobotu 12. marca sme zorganizovali 3. ročník hádzanárskeho turnaja veteránov – Memoriál Miloša KUPCA. Ide o turnaj, ktorého základný kameň položil v roku 2004 bývalý p. riaditeľ Miloš Kupec, dlhoročný učiteľ telocviku a hádzanej a neskôr riaditeľ školy.
  Turnaja sa zúčastnili bývalí hádzanári z Liešťan, Nevidzian a Nitrianskeho Rudna, ktorí vytvorili dve družstvá s prívlastkami Hlinkovci a Mazánovci.
  Aj tento rok turnaj obohatili naše dievčence. Vytvorili opäť až dve družstvá. Jedno tvorili naše súčasné žiačky – majsterky okresu a druhé naše bývalé žiačke. Vo vzájomnom zápase...
  14.03.2016 18:39 | viac »
 • Naši žiaci nám urobili radosť aj v Geografickej olympiáde. Najlepšie si viedla Barbora Ďurkovicová z 5.A, ktorá v kategórii piatakov skončila na výbornom 3. mieste v okrese. Aj 9. miesto z 34 účastníkov Radky Mederovej zo 6.A je veľmi pekné, najmä keď si uvedomíme, že ako šiestačka súťažila v spoločnej kategórii 6. a 7. ročníka. Filip Šponiar z 8.A skončil na 15. mieste z 34 účastníkov pričom bol tiež ôsmak v kategórii 8. a 9. ročníka.
  GRATULUJEME žiakom a ďakujeme za prípravu p. uč. Kozákovej.
  24.02.2016 16:05 | viac »
 • Hádzaná st. chlapci - obvodné finále
  Vo štvrtok 11. februára sme v škole organizovali obvodné kolo v hádzanej st. chlapcov. Privítali sme ZŠ Valaskú Belú a ZŠ Bojnice. Kým chlapcov z V. Belej sme porazili 9:3, na Bojničanov už naši chlapci nestačili a skončili na 2. mieste a ďalej teda nepostúpili. Napriek tomu si naši chalani za snahu pochvalu zaslúžia. Chlapcov pripravoval p. uč. Kluvanec.
  Tu je viacero fotografií.
  24.02.2016 16:04 | viac »
 • Turnaj - vybíjaná 2. - 4. ročník
  Prinášame niekoľko záberov z vyhodnetenia turnaja vo vybíjanej, ktorý pre našich šikovných žiakov zorganizovali pani učiteľky a p. učiteľ na I. stupni.
  V turnaji 3. a 4. ročníkov sa najlepšie darilo žiakom zo 4.A, za ktorými nasledovali 3.A, 4.B a 3.B. V zápase druhákov boli úspešnejší žiaci 2.A.
  Všetkým gratulujeme nielen k výsledku, ale najmä za výkon a oduševnenie, ktoré našim žiačikom mnohí dospelí môžeme len závidieť.
  Vyučujúcim samozrejme ďakujeme za organizáciu a vyhodnotenie turnaja.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  24.02.2016 16:03 | viac »
 • Všetkovedko
  Opäť sme v našej škole zorganizovali milú a poučnú súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka - VŠETKOVEDKO. Organizovaná je celoslovensky a zapája sa do nej niekoľko tisíc žiačikov z celej republiky. Druháci mali skoro 4500 riešiteľov, tretiaci 4200, štvrtáci 4000. Otázky sú zamerané na všeobecné vedomosti zo všetkých predmetov, ktoré žiaci v danom ročníku majú a samozrejme aj nejaké otázky z bežného života doma a v spoločnosti. V našej škole sa zúčastnilo súťaže 25 žiakov. Všetci dostali diplom a nálepku a tí do päťdesiateho miesta aj (podľa počtu bodov): knihu, zvýrazňovacie fixky, záložky a loptičky. 
  Najlepšími riešiteľmi u nás boli:
  3. miesto Marek Medera 2.A 
  3. miesto Karolína Ema Budiašová 3.A
  9. miesto Sandra Prokopovičová 4.A
  9. miesto Paulína Číková 4.A
  15. miesto Dávid Sládkay 4.A
  15. miesto Dominik Pišoja 4.A
  24. miesto Diana Pánisová 2.B
  25. miesto Natália Kluvancová 2.B
  31. miesto Alexander Cagáň 4.B
  49. miesto Nikola Čičmancová 3.A
  Súťaž v našej škole zastrešila p. uč. Bieliková v spolupráci s triednymi vyučujúcimi v 2. - 4. ročníku.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu...
  10.02.2016 17:39 | viac »
 • Lyžiarsky výcvik - Malá Lučivná

  V piatok o cca 15:00 hod. sa vrátili naši siedmaci z 5-denného súvislého lyžiarskeho výcviku v Malej Lučivnej. 
  Využili sme financie z MŠVVaŠ SR, ktoré boli tento rok školám poskytnuté vo výške 150,00€ na žiaka. 
  V tejto cene sa nám podarilo pre žiakov zabezpečiť slušné ubytovanie v 3* hoteli, päťkrát denne stravu, ski pasy na celý pobyt, zdravotnú službu vo forme horskej záchrannej služby na svahu a lekára počas pobytu v hoteli (našťastie sme ju prakticky nepotrebovali) a profesionálnych inštruktorov.
  Vedúcim lyžiarskeho výcviku bol pán uč. Kluvanec. Okrem neho žiakov sprevádzali ďalší 3 pedagógovia: pani učiteľky Pavolová, Novotná a Oravcová. Na základe ich vyjadrení konštatujeme, že prakticky všetci žiaci (okrem jedného) sa naučili lyžovať a tí, čo sa už lyžovať vedeli, zdokonalili svoju techniku. Za toto patrí vďaka nielen našim pedagógom, ale vo výraznej miere aj profesionálnym inštruktorom, ktorí sa žiakom v stredisku intenzívne venovali.
  Taktiež ubytovanie a strava boli na veľmi slušnej úrovni. 
  Celá akcia mala nesporný význam aj v zotužení kolektívu žiakov, ako aj v tom, že ich naučila väčšej samostatnosti a zodpovednosti za svoje konanie. Veď prakticky takmer všetci boli po prvýkrát 5 dní bez rodičov.

  Celkovo pedagógovia aj žiaci vyjadrili s priebehom aj výsledkom lyžiarskeho výcviku jednoznačnú spokojnosť. Dokonca aj na január mimoriadne teplé počasie neprekazilo priebeh lyžiarskeho výcviku. Prevádzkovatelia vlekov denne svah udržiavali a umožnili tak relatívne pohodové lyžovanie počas celého týždňa.

  Pokiaľ bude ministerstvo poskytovať tento príspevok aj v budúcich šk. rokoch, určite ho využijeme a znovu dáme deťom možnosť zdokonaliť sa v lyžovaní a zažiť množstvo nových nezabudnuteľných zážitkov.

  Na záver ešte raz ďakujeme našim pedagógom, ktorí sa na celý týždeň vzdialili od svojich rodín a venovali čas našim žiakom.

  Fotografie nám poskytla p. uč. Pavolová. Ďakujeme.

  Tu nájdete kompletnú fotogalériu...

  04.02.2016 10:18 | viac »
 • Karneval v ŠKD

  Vo štvrtok 28.01.2016 sme sa spoločne skvele zabavili a zasúťažili si na našom KARNEVALE. Masky, ktoré ste spolu s rodičmi doma pripravili boli nádherné a vybrať z nich najkrajšie nebolo možné. Napriek tomu sme viaceré masky vyhodnotili a sladká odmena sa nakoniec ušla každému.
  Za výbirne pripravenú akciu ďakujeme všetkým trom našim pani družinárkam a sa organizačnú výpomoc aj pani zástupkyniam. Pri vyhodnotení výsledkov nám pomohli aj niektorí rodičia a s prípravou masiek, ale aj pri zábave zas aj naše skvelé ôsmačky a deviatačky.

  Všetkým ďakujeme a tešíme sa na podobné vydarené akcie v našom ŠKD.

  04.02.2016 10:16 | viac »
 • Volejbal D aj CH 3. miesta v okrese
  Vo výborných výsledkoch v športových súťažiach pokračujú naši chlapci aj dievčatá. Obe naše družstvá skončili na majstrovstvách okresu vo volejbale na pekných tretích miestach. Žiakov pripravujú pani uč. Novotná a pán uč. Kluvanec. Ďakujeme aj p. Robovi Oršulovi, ktorý nám vypomohol s odvozom žiakov. 
  GRATULUJEME.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu...
  04.02.2016 10:15 | viac »
 • V tomto školskom roku sa po prvý krát konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testovanie bolo zamerané ako výstup vedomostí žiakov I. stupňa, teda ročníkov 1. - 4.
  Prebehlo z predmetov matematika a slovenský jazyk.
  Veľmi nás teší, že naši piataci dosiahli v oboch predmetoch v rámci Slovenska nadpriemerné výsledky, zo slovenského jazyka dokonca o viac ako 10%.

  • priemer SR z matematiky: 61,99% - priemer našej školy: 67,71%
  • priemer SR zo sl. jazyka: 66,62% - priemer našej školy: 77,24%
  •  

  Ďakujeme všetkým, ktorí majú na týchto krásnych výsledkoch svoj podiel. Pani učiteľkám na I. stupni, najmä p. Iliašovej, p. Imreovej a p. Besedovej, ale aj p. učiteľkám a p. učiteľovi z 5. ročníka, ktorí so žiakmi učivo opakovali: p. Šemrincovej, p. Štefákovej, p. Královej a p. Kluvancovi.

  04.02.2016 10:13 | viac »
 • Vianočná akadémia
  Naši žiaci sa opäť predviedli svojim rodičom, starým rodičom a širokej verejnosti nádherným vianočným pásmom, ktorý v sebe skĺbil prvky divadla, spevu a tanca pod názvom Mrázik. Pre tých, ktorí sa programu zúčastniť nemohli, prinášame aspoň niekoľko fotografií a videí. Za úspech celej akcie vďačíme okrem našich talentovaných žiakov najmä pani učiteľkám Plevovej, Šemrincovej a Štefákovej, ktoré nacvičili divadelnú časť, pani učiteľke Mederovej, ktorá pripravovala najmenšie žiačky, pani zástupkyni Pršovej, ktorá nacvičila zbor a spevácke vstupy a pánovi učiteľovi Vrteľovi, ktorý zabezpečoval aparatúru a ozvučenie. Pani učiteľka Mazániková a pani asistentka Javorčeková zas uvarili výborný punč a čaj, ktorý zahrial tentokrát nie dušu, ale telo. Nádherné kostýmy boli taktiež väčšinou dielom pani učiteľky Plevovej.
  Vďaka patrí aj všetkým Vám, ktorí ste naše vystúpenie poctili svojou návštevou a sme radi, že Vás bolo tak veľa. Verím, že ste sa výborne bavili a krásne sa vianočne naladili. Ak áno, hodiny príprav našich žiakov a vyučujúcich splnili svoj cieľ.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu...
  Tu sú zas videá z tejto vydarenej akcie...
  04.02.2016 10:01 | viac »
 • Fotografický krúžok
  To, že naši žiaci môžu svoj talent rozvíjať na všetky smery, svedčí aj široký diapazón záujmových krúžkov. Tento rok k nim pribudol aj fotografický, kde sa z nich pomaly stávajú majstri fotografie. Veď len pozrite na tie fotografie. kto by povedal, že ich nafotili žiaci ZŠ. Za rozvoj ich talentu vďačíme pani Juríčkovej, ktorá vedie až dva takéto krúžky, mladších a starších. Taktiež nezištne poskytuje priestor vo svojom fotoateliéri v Nitrianskom Rudne. Ďakujeme..
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu...
  04.02.2016 09:57 | viac »
 • V januári sa konalo okresné kolo matematickej olympiády. Miro Harag z 9.A potvrdil opäť svoj talent, keď získal vynikajúce 1. miesto v okresnom kole tejto súťaže. Pripravuje ho p. uč. Mazániková.
  Veľmi pekne školu reprezentoval aj jeho brat Jarko Harag z 5.A, ktorý obsadil 10 miesto zo 42 účastníkov. Pripravuje ho p. uč. Králová. Okresného kola sa zúčastnil aj Tomáš Lazo z 5.A.
  Žiakom gratulujeme a pani učiteľkám ďakujeme za ich prípravu.
  30.01.2016 17:39 | viac »
 • Každoročne sa zúčastňujú naši žiaci aj tejto náročnej jazykovej súťaže, pričom treba povedať, že aj tu sa umiestňujú v prvej polovici. Je to o to náročnejšie, že súťažia aj so žiakmi zo škôl, z ktorých niektoré sú orientované na cudzie jazyky.  
  Veľmi pekný výsledok dosiahla Petra Gamanová zo 7.B, ktorá obsadila 6. miesto z 20 zúčastnených. Pripravovala ju p. uč. Škrabanová. 
  Na 10. mieste 20 zúčastnených sa umiestnil Martin Beňadik z 9.B. Pripravovala ho p. uč. Valentová.
  Gratulujeme a ďakujeme ako za prípravu, tak aj za reprezentáciu školy.
  19.01.2016 13:22 | viac »
 • Naše staršie dievčatá opäť raz úspešne reprezentovali školu, keď na okresnom finále v basketbale v Prievidzi obsadili výborné 2. miesto. Zdolali ich len rovesníčky zo ZŠ Sama Chalúpku v PD. V boji o 2. miesto vyhrali 30:0 (to nie je preklep) s dievčatami z Lehoty pod Vtáčnikom.
  GRATULUJEME!!!
  Žiačky pripravovala p. uč. Novotná.
  19.01.2016 12:08 | viac »
 • Póla radí prváčikom
  Preventívny projekt „Póla radí deťom“ je zameraný na deti 1. ročníka základných škôl. Jeho úlohou je naučiť deti zodpovednému prístupu k sebe samému a postaviť ich do situácie, kedy musia sami individuálne rozhodovať, bezpečnému správaniu sa na ceste ako aj na ulici, na detských ihriskách a samozrejme doma, oboznámiť sa so škodlivosťou drog, fajčenia a alkoholu a vysvetliť im nebezpečenstvo šikany. Projekt je realizovaný pomocou pracovných zošitov a daných tém, s ktorými sú deti počas hodiny oboznámené. Našich prváčikov ním previedla preventistka pol. zboru v Prievidzi p. Preťová. Organizačne ho zabezpečila koordinátorka prevencie v našej škole p. uč. Kozáková.
  Tu nájdete viacero fotografií, ako usilovne pracovali naši prváčikovia.
  10.11.2015 22:06 | viac »
 • Zber papiera - vyhodnotenie
  V utorok 10.11. 2015 sme vyhodnotili najlepších zberačov papiera. I keď ceny by si asi viac zaslúžili ich rodičia a starí rodičia, radosť z odmien v detských očkách bola veľká a úprimná. Ďakujeme za administráciu zberu p. Imreovej a p. školníkovi za samotný priebeh zberu.
  10.11.2015 22:04 | viac »
 • Vybíjaná I. st. - finále obvodu
  Vo finálovom zápase obvodového kola sa naši najmladší žiaci stretli s rovesníkmi z Bojníc. Prvý krát hrali zmiešané družstvá chlapcov a dievčat. Žiaľ, aj napriek nespornej snahe a zodpovednej príprave, naši žiaci na Bojnice nestačili. Prvý polčas sme síce ešte vyhrali, v druhom sa ale prejavila kvalita chlapcov - hádzanárov z Bojníc. Víťazovi gratulujeme a našim žiakom a pani učiteľke Iliašovej ďakujeme za zodpovednú reprezentáciu školy.
  Tu je niekoľko fotografií zo zápasu.
  10.11.2015 22:03 | viac »
 • 2. miesto v okrese - florbal
  Naši mladší chlapci (5.-7. roč.) v priebehu stredy a štvrtka zápolili v dvoch turnajoch vo florbale v Bojniciach a v Nedožeroch-Brezanoch. Po štyroch víťazstvách našli premožiteľov až v poslednom zápase, kde ich porazili chlapci z Novák. Získali tak 2. miesto v okrese a spolu s Novákmi postúpili ďalej do reginálneho finále. Chlapcov pripravovala p. uč. Novotná. Gratulujeme im a držíme palce ďalej. Zoznam našich bojovníkov: Roman Javorček, Jakub Pánis, Lukáš Kotula, Samuel Javorček, Michal Horváth, Tomáš Katrena, Matúš Mazán, Richard Závodský a Norbert Damian Horniak.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  10.11.2015 22:02 | viac »
 • Jesenná výstava - vyhodnotenie
  P. učiteľky Rambalová a Bieliková vyhodnotili výstavku prác z plodov jesenných záhrad polí a lúk. Každý, kto prispel k úspechu výstavky a skrášleniu a zútuľneniu školy, dostal drobnú pozornosť.
  Ešte raz ďakujeme najmä ich rodičom a samozrejme našim pani učiteľkám za organizáciu výstavy.
  Tu je celá fotogaléria.
  10.11.2015 21:59 | viac »
 • „Rozhodni sa sám“ v 8. roč.
  Preventistka PZ Prievidza v spolupráci s p. uč. Kozákovou zrealizovala medzi našimi ôsmakmi preventívny projekt „Rozhodni sa sám“
  Cieľom projektu je eliminácia užívania drog a ich distribúcie v školských zariadeniach, preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti drogovej (alkoholovej) závislosti, objasnenie rizík, trestná činnosť- drogová, násilná, majetková a možné trestno-právne dôsledky. Pri besede je využitý aj demonštračný protidrogový kufrík a promile okuliare, čo u žiakov vzbudilo veľký záujem.
  Tu nájdete fotografie z aktivity.
  10.11.2015 21:58 | viac »
 • Slávnostné uvítanie prvákov
  Aj keď naši prváčikovia sú už dva mesiace žiakmi našej školy, dnes nastal ten deň, kedy sme ich slávnostne uvítali medzi veľkými žiakmi. Patronát nad tým si zobrala snehulienka (Vaneska Plachá) a sedem trpaslíkov, ktorých zorganizovala p. uč. Plevová. Prváčikov pripravili ich pani triedne učiteľky Iliašová a Pavolová, program odmoderovala p. zástupkyňa Imreová, hudobne ho zabezpečili p. uč. Vrteľ a p. zástupkyňa Pršová a spevom nás potešila Emilka Bartová. Po tom, ako nám naši malí veľkí prváci predviedli svoju šikovnosť ich kráľ (p. riaditeľ Škraban) pasoval do "stavu veľkých žiakov". Všetci im držíme palce, aby boli nielen úspešní, ale najmä šťastní.
  Všetky fotografie nájdete na tomto mieste.
  10.11.2015 21:56 | viac »
 • Futbal Coca-Cola I. kolo
  Rozbehli sa už aj viaceré športové súťaže. Jedna z tých úspešnejších pre nás je táto futbalová, kde naši chlapci zdolali rovesníkov z Valaskej Belej, Novák aj Diviak nad Nitricou a postúpili do ďalších bojov. Chlapcov koučoval p.uč. Kluvanec. Gratulujeme.
  Tu je kompletná fotogaléria.
  10.11.2015 21:55 | viac »
 • Halloweenský večierok u piatakov
  Aj tento rok si naši piataci pripomenuli v rámci vyučovania angličtiny obľúbenú anglosaskú tradíciu halloweenského sviatku. Žiaci sa dobre zabavili a odreagovali. Prispeli k tomu aj nápadité a zábavné súťaže, ktoré si pre nich nachystali pani učiteľky Kováčiková a Škrabanová.
  Celý fotoalbum sa nachádza tu...
  10.11.2015 21:53 | viac »
 • Lampiónový sprievod
  V piatok 23.10.2015 sme pre našich žiakov na I. stupni a ich rodičov zorganizovali, na súčasnú dobu, netradičné podujatie - LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD. Poňali sme ho trochu univerzálne v podobe akejsi oslavy SVETLA, trochu reminiscencie na časy bývalé a pre dnešné deti ani nepoznané spred roku 1989 a trochu ako blížiaci sa americký sviatok Halloweenu. Do akcie sa zapojili všetci vyučujúci I. stupňa a výrazne nám pomohli aj naši deviataci, niektorí aj bývalí. Veľká vďaka patrí aj našim HASIČOM, ktorí mali na úspechu akcie taktiež výrazný podiel.
  Svojou prítomnosťou nás potešil aj pán starosta Štrbák.
  Cieľom bolo nielen oživiť tradíciu lampiónových sprievodov, ale každá trieda si na svoj triedny lampión vymyslela a pripla myšlienku, ktorú spoločne so svojimi triednymi vyučujúcimi poslali do nebies dúfajúc, že toto želanie sa im aj naplní.
  Takže o rok možno II. ročník???
  Kompletnú fotogalériu nájde po kliknutí sem.
  10.11.2015 21:51 | viac »
 • Posedenie s dôchcodcami
  Tak ako každý rok v októbri, sme si aj teraz uctili našich bývalých kolegov a pozvali ich na malé milé posednie s pohostením, aby sme trochu pospomínali, ale hlavne trochu sa aj zabavili. A aby nám bolo veselšie, zahrali nám aj naši milí mladí muzikanti, ktorých zorganizovala p. zást. Pršová. Veru sme si aj zanôtili a viacerí sa tešíme už o rok...
  Celá fotogaléria je tu...
  10.11.2015 21:49 | viac »
 • Plavecký výcvik 2015/2016.
  V termíne od 05.10. do 16.10. 2015 nastúpili žiaci 3. ročníka na plánovaný plavecký výcvik v súlade so ŠkVP. Výcvik už tradične prebehol v plavárni ZŠ Lehota p. Vt., ktorá spĺňa všetky kritériá dané Smernicou MŠ SR č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov ZŠ. Netradičná bola ale vedúca výcviku, ktorou tento raz bola naša pani učiteľka TSV Novotná. Žiakov sprevádzali tr. vyučujúci: p. učiteľky Besedová a Imreová a podľa potreby ich dopĺňali p. asistentka Javorčeková a p. vychovávateľka Mokrá. Výcvik prebehol bez problémov a k plnej spokojnosti vyučujúcich, žiakov a veríme, že aj rodičov. Na záver boli žiaci za svoju snahu a plavecké schopnosti ocenení tzv. MOKRÝM VYSVEDČENÍM. Všetkým vyučujúcim ďakujeme za starostlivosť a sprievod žiakov na tomto podujatí. A na záver gratulujeme všetkým žiakom, či už sa v plávaní zdokonalili, získali základy, alebo sa s vodou aspoň skamarátili.
  Tu nájdete celú fotogalériu.
  18.10.2015 14:24 | viac »
 • Akí sme šikovní a tvoriví...
  Že naši žiaci sú naozaj šikovní a tvoriví nám dokazujú každý deň. Napríklad druháci so svojimi rodičmi pod vedením triednej p. uč. Rambalovej vytvorili takmer dokonalú maketu Nitrianskeho Rudna, podľa ktorej by nezablúdil ani úplný cudzinec.
  Na krúžku tvorivej dielne pod vedením p. uč. Plevovej dokazujú žiaci svoj svoj talent každý týždeň. Veď len pozrite na zábery.
  A že talentovaných a zanietených máme aj mnohých rodičov, vidno na "umeleckých skvostoch" vytvorených z plodov lúk, lesov a záhrad. No radosť pozrieť. Výstavka domácich prác našich žiakov a ich rodičov sa nám neustále dopĺňa. Je to fak nádherné... V škole výstavku organizujú p. uč. Bieliková a p. uč. Rambalová.
  Všetky fotografie nájdete tu a ďalšie tu.
   
  18.10.2015 14:22 | viac »
 • Výstava záhradkárov
  Aj tento rok sme sa s viacerými žiakmi zúčastnili tradičnej jesennej akcie - Výstavy záhradkárskych produktov, organizovanej miestnym združením SZZ. Najmä mladšie deti oprášili poznatky z prírodovedy a veru niektoré ostali prekvapené, že ako vyzerá dula alebo figa. Ďakujeme za milú a poučnú akciu.
  Všetky fotky nájdete na tomto mieste.
  18.10.2015 14:21 | viac »
 • Didaktické hry v prírode I. st.
  Pondelok14.9. 2015 sme využili na realizáciu praktickej časti účelových cvičení a didaktických hier v prírode. Keďže nám počasie prialo, tak po branno-športových aktivitách si naši najmenší so svojimi vyučujúcimi stihli aj takto pekne poopekať a zamaškrtiť. Dobrú chuť!
  Tu nájdete všetky fotografie.
  17.09.2015 09:13 | viac »
 • Športový deň detí NOVÁKY
  Vydarené športové odpoludnie strávili štvrtáci v Národnom vodnopólovom centre v Novákoch, kde sa mohli zoznámiť so športovými klubmi, ktoré v Novákoch pôsobia a dosahujú výborné úspechy. Možno konštatovať, že aj vďaka našim žiakom či už súčasným alebo minulým. Mohli si vyskúšať zahrať tenis, zaveslovať 80 m na trenažéri, skúsiť si posedieť v kajaku na vode, pozrieť vodné pólo a hlavne stretnúť sa s našim bývalým žiakom, majstrom sveta v štvorkajaku Denisom MYŠÁKOM, ktorý sa im všetkým ochotne popodpisoval aj s venovaním. Je to stále ten skromný, ale pre nás už výnimočný, a svetovo úspešný žiak. Sme na neho hrdí. Našich štvrtákov na akcii sprevádzali tr. p. učitelia Bieliková a Vrteľ.
  Kompletná fotogaléria je tu.
  17.09.2015 09:12 | viac »
 • Slávnostné otvorenie šk. roku

  Tak opäť začíname... Po dvoch mesiacoch oddychu sa naši žiaci opäť vrátili do školských lavíc, i keď dnes len nakrátko. Spoločne sme slávnostne otvorili školský rok 2015/2016 príhovormi p. riaditeľa Škrabana, p. starostu Štrbáka a p. farára Mičudu. Špeciálneho uvítania sa dostalo našim novým prváčikom, ktorých nám predstavili ich nové pani triedne učiteľky: p. Iliašová a p. Pavolová. Školský rok s nami víta aj čoraz viac rodičov, čo nás samozrejme teší a vždy ich radi medzi nami uvítame.

  Tu je fotogaléria z otvorenia školského roku...

  10.09.2015 11:58 | viac »
 • Rozlúčka deviatakov na konci šk. roku
  Aj tento rok sa naši deviataci dôstojne rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi a vyučujúcimi. Želáme im v živote veľa šťastia, úspechov a zodpovedného prístupu.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu...
  01.07.2015 11:15 | viac »
 • Slávnostný koniec šk. roku
  Pri peknom slnečnom počasí sme na asfaltovej ploche slávnostne ukončili ďalší šk. rok. Po štátnej hymne, príhovoroch p. riaditeľa Škraban, p. starostu Štrbáka a p. farára Mičudu nastalo bilancovanie a odmieňanie najlepších žiakov. A veru že bolo koho chváliť a koho odmieňať. Veď majstrov Slovenska naša škola zatiaľ nezažila a tento rok to bolo hneď dvakrát: vo vybíjanej a vo vrhu guľou. Úspechov však bolo oveľa viac, takže sme odmenili takmer polovicu našich žiakov.
  Za ceny, ktoré sme našim šikovným a usilovným deťom zakúpili vďačíme najmä prostriedkom zo ZRPŠ a na tie najlepšie si spomenul aj p.starosta Štrbák. ĎAKUJEME.
  Na záver sme vyhodnotili športovca roka, stal sa ním Roman Cebák z 9.A, športovkyňou roka bola jednoznačne zvolená Mirka Žiaková z 9.A a žiakom roka sa stal Ondrej Cvičela z 9.B.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  01.07.2015 11:15 | viac »
 • Trieda 4.A - posledná akcia
  Takto veselo sa žiaci 4.A rozlúčili so svojou p. uč. triednou Iliašovou a s prvým stupňom našej školy.
  Želáme im minimálne toľko úspechov aj na II. stupni s novými spolužiakmi aj novými p.učiteľkami triednymi.
  Tu nájdete viacero fotografií...
  01.07.2015 11:11 | viac »
 • Beh olympijského dňa
  Štvrtok 25.06. využili krásne počasie pani učiteľky a pán učiteľ 1. - 5. ročníka, aby pre svojich žiakov zorganizovali už tradičný Beh olympijského dňa. Žiaci súťažili v behu na 300 metrov a tí, ktorí bežať z nejakého dôvodu nemohli, sa do olympijskej myšlienky Pierra Coubertena zapojili aspoň prejdením tejto trate krokom.
  Okrem toho sme v tento deň vyhodnotili súťaž o atléta školy na I. stupni a tiež sme diplomami a medailami odmenili účastníkov Detských atletických hier, ktorí v celoslovenskom meradle v Bratislave skončili na výbornom 5. mieste.
  Treba povedať, že všetci si za snahu a chuť športovať zaslúžia veľkú pochvalu. V celkovom hodnotení sme nakoniec za atléta školy na I. stupni vyhodnotili Mateja Mazána z I.B a atlétkou sa stala Emka Kluvancová z III.B.
  Všetkým gratulujeme a vyučujúcim ďakujeme za výborné a zmysluplné aktivity pre našich žiakov.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu zo všetkých aktivít...
  01.07.2015 11:09 | viac »
 • Rozlúčka deviatakov na OcÚ
  Tak ako každý rok aj teraz sa 24.06.2015 konala slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka na OcÚ za prítomnosti p. starostu Roberta Štrbáka, pani starostiek a pánov starostov z priľahlých obcí. Záver podujatia všetkým prítomným spríjemnili svojim duetom Zuzka Hroncová a Anetka Muikulovská. Ďakujeme zamestnancom OcÚ a členkám kultúrnej komisie za milú a dôstojnú rozlúčku s našimi žiakmi.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu...
  01.07.2015 11:07 | viac »
 • Mirka ŽIAKOVÁ - MAJSTERKA SLOVENSKA vo vrhu guľou
  Naša škola, samozrejme vďaka svojim talentovaným žiakom a obetavým pedagógom, dosiahuje výborné výsledky vo viacerých športových disciplínach. Okrem vybíjanej sa tento rok vydaril aj v atletike, keď dievčatá, vyhrali okresné majstrovstvá a reprezentovali prievidzský okres na Majstrovstvách kraja v Trenčíne. Tu skončili celkovo tretie v kraji, pričom guliarka Mirka Žiaková jednoznačne najlepším výkonom postúpila na Školské majstrovstvá Slovenska do Nových Zámkov. Ani tu nedala súperkám šancu a najlepším dievčenským výkonom 11,54 m sa stala školskou majsterkou Slovenska. GRATULUJEME. Žiačku sprevádzala nielen p. uč. Novotná, ale aj spolužiačky a kamarátky zo školy (viď foto), ktoré jej celý čas oduševnene fandili a tešili sa z jej úspechu.
  Celá fotogaléria je tu.
  21.06.2015 15:57 | viac »
 • LACI STRIKE a TANEC IDE DO ŠKOLY
  Dňa 15. júna 2015 našu školu navštívil LACI STRIKE a jeho tanečná akadémia. Program bol naozaj super... Veď pozrite fotografie...
  Kompletnú fotogalériu nájdete tu.
  16.06.2015 16:13 | viac »
 • Červený nos v našej škole
  Viete ako pomôcť trpiacemu? Čo robiť, keď náhle odpadne kamarát? Ako správne zavolať prvú pomoc? Čo to je stabilizačná poloha?Mnohokrát sme si základy poskytovania prvej pomoci opakovali, no napriek tomu v nich mnohí tápeme. Práve preto sme sa rozhodli spojiť hru s učením, teda zdravotných klaunov so záchranárom a zdravotnou sestrou. Zdravotní klauni svojou zábavne...
  16.06.2015 11:19 | viac »
 • MDD pre II. stupeň
  Pre našich žiakov sme na ich sviatok MDD pripravili prekvapenie v podobe ukážok motokrosu na dráhe v Kaňovej hore. Okrem vysvetlenia základných pojmov mohli vidieť a vyskúšať si motokrosové oblečenie vďaka p. starostovi Štrbákovi a p. Máriovi Mederovi.
  Nemenej zaujímavým bolo aj predvedenie štvrokoliek na motokrosovej dráhe a následná ukážka vyťahovania zapadnutej štvorkolky z bahna. Najviac však deti potešilo prevezenie sa na týchto štvorkolkách, za čo srdečne ďakujeme p. Blahovcom.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  08.06.2015 17:04 | viac »
 • MDD na I. stupni - atlét školy
  Krásne prvo júnové počasie využili na še pani učiteľky na I. stupni na športovú činnosť so svojimi žiakmi. Po krátkej rozcvičke pristúpili k športovému zápoleniu v štyroch atletických disciplínach - beh na 50m a 300m, hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky. Detičky zápolili naozaj statočne a všetci zúčastnení si zaslúžia obrovskú pochvalu.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  08.06.2015 17:03 | viac »
 • Deň matiek našich žiakov v Nevidzanoch
  V našej škole sme nezabudli ani na Deň matiek. Tento rok sa naši talentovaní žiaci predviedli vo voľnej adaptácii hry Stanislava Štepku – JÁNOŠÍK pre mamičky a staré mamy v Nevidzanoch. Scenár na podmienky žiakov upravila p. uč. Plevová, ktorá vo vystúpení aktívne účinkovala a spolu s p. uč. Štefákovou ho aj nacvičili. 
  Celé vystúpenie bolo sprevádzané tónmi folklórnej hudby našich mladých muzikantov z DĽH spod Rokoša.
  Vystúpenie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom všetkých prítomných.
  Ďakujeme pani učiteľkám aj našim žiakom za príjemné popoludnie.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  08.06.2015 17:00 | viac »
 • Výstup na Rokoš
  V piatok 5. júna využila časť našich deviatakov krásne počasie a spoločne pod vedením p.uč. Oravcovej vystúpili na Rokoš. Sprevádzal ich p. Balaščák.
  08.06.2015 16:52 | viac »
 • ATLETIKA - 3. miesto v Trenčianskom kraji
  To, že máme šikovné dievčence a vyučujúcich, ktorí sa im zodpovedne venujú, často aj ďaleko nad rámec svojich povinností, dokázali aj dievčatá na majstrovstvách Trenčianskeho kraja v ľahkej atletike. Po výbornom kolektívnom výkone obsadili v konkurencii deviatich najlepších škôl Trenčianskeho kraja výborné tretie miesto, keď ich predbehli len športové školy špeciálne sa zameriavajúce na atletiku.
  Medzi dievčatami vynikla najmä Mirka Žiaková, ktorá vyhrala vrh guľou výkonom 11,11m, čo je súčasne aj historický rekord školy a postúpila na Majstrovstvá Slovenska. Výborné výkony podčiarkla tretím miestom, taktiež vo vrhu guľou, Miška Vrecková.
  Žiačky pripravovala p. uč. Novotná, vypomáhal p. uč. Kluvanec.
  Všetkým samozrejme GRATULUJEME a Mirke držíme palce 19.06. 2015 na Majstrovstvách Slovenska.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  08.06.2015 16:51 | viac »
 • MAJSTERKY SLOVENSKA VO VYBÍJANEJ
  Po štvrtku 4. júna 2015 je už jasné, že najlepšia vybíjaná na celom Slovensku sa hrá v našej škole. V posledných troch rokoch sme ani raz nechýbali na záverečnom majstrovskom turnaji a po minuloročnom striebre naše baby tentokrát doniesli vytúžené zlato. Dievčatá po 5 víťazných zápasoch na majstrovstvách republiky potvrdili, že v tomto zložení momentálne na Slovensku nemajú konkurenciu. Za celý rok nenašli žiadne premožiteľky. Obrovský podiel na tomto historickom úspechu má ich trénerka p. uč. Pavolová a samozrejme celé družstvo v zložení: kapitánka Betka Kluvancová a hráčky: Petronelka Balážová, Bibianka Bartová, Katka Čičmancová, Margarétka Kluvancová, Simonka Mazánová, Viktorka Pavolová, Bianka Petrisková, Anabelka Plachá, Pavlínka Sobotová, Radka Šegulová a Nikolka Tonhajzerová.
  Všetkým ešte raz srdečne GRATULUJEME a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  08.06.2015 16:49 | viac »
 • Vybíjaná - majsterky Trenčianskeho kraja
  Ani na majstrovstvách Trenčianskeho kraja nenašli naše dievčatá premožiteľky a po tretí krát po sebe sa prebojovali na Majstrovstvá Slovenska v tomto športe. GRATULUJEME a držíme palce 3. a 4. júna v Trnave. Žiačky vedie p. uč. Pavolová.
  27.05.2015 17:09 | viac »
 • Detská atletika - Beh pre život TESCO - TRENČÍN
  Aj naši žiaci z I. stupňa sa zapojili do peknej akcie spoločnosti TESCO, ktorá organizovala v krajských mestách "Beh pre život". Súčasťou celého podujatia bola aj detská atletická súťaž pre školy, do ktorej sme sa spolu s ďalšími 14 školami zapojili aj my. Treba povedať, že nielen zapojili, ale obsadili celkovo 2. miesto, keď naši šikovní žiačikovia porazili aj svojich rovesníkov zo športových škôl.
  Našu školu reprezentovali títo chlapci: Gabriel Krpelan, Roman Javorček, Dominik Ondrejička, Martin Budinský a tieto štyri dievčatá: Bibiana Bartová, Karolína Gažíková, Alexandra Trnová a Kristína Vršková.
  Žiakov pripravovala a viedla p. uč. Iliašová. Ďakujeme a všetkým srdečne GRATULUJEME a zároveň držíme palce na slovenskom finále v BRATISLAVE.
  Tu  nájdetre kompletnú fotogalériu...
  27.05.2015 17:02 | viac »
 • VYBÍJANÁ - majsterky regiónu a HÁDZANÁ - majsterky okresu
  Naše mladšie dievčatá pokračujú vo výborných športových výsledkoch, keď sa pred pár dňami stali majsterky okresu v hádzanej a vo vybíjanej vyhrali dokonca už. regionálne kolo. Poľahky porazili majsterky okresov Bánovce nad Bebravou aj Partizánske a postúpili medzi 3 najlepšie družstvá Trenčianskeho kraja.
  Žiačky vedie p. uč. Pavolová. GRATULUJEME.
  27.05.2015 16:59 | viac »
 • Matematický klokan
  V tomto školskom roku bolo v medzinárodnej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN z našej školy zastúpených 9 účastníkov (viacerých odradil poplatok 4 €, inak by bol záujem aj na druhom stupni vyšší) Najúspešnejším riešiteľom na 2.stupni bol Ondrej Cvíčela z 9.B. Všetkým súťažiacim boli odovzdané účastnícke diplomy a drobné vecné ceny. 
  Na II. stupni mala organizáciu súťaže na starosti p. uč. Oravcová.
  27.05.2015 16:57 | viac »
 • Matematický klokanko (medzinárodná matematická súťaž)
  Na 1. stupni je veľmi obľúbený a populárny matematický klokanko (medzinárodná matematická súťaž), čo svedčí aj o účasti 51 žiakov, čo je viac ako tretina. Z toho jedna žiačka MAGDALÉNKA ADAMCOVÁ z 1.A vypočítala všetky príklady Klokanka na 100% a stala sa matematickým šampiónom. Takýchto žiakov bolo v celej SR asi len 300. Ďalšími skvelými žiakmi a úspešnými riešiteľmi sú : Natálka Kluvancová (1.B), Martinko Škraban (1.A), Nelka Mederová (3.A), Alex Cagáň a Simon Siemer (3.B). Všetkým žiakom, úspešným aj menej úspešným, blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník za rok. 
  Na I. stupni mala organizáciu súťaže na starosti p. uč. Bieliková, ktorej vypomáhali p. uč. Rambalová a p. uč. Mederová.
  Kompletnú fotogalériu nájdete tu.
  27.05.2015 16:56 | viac »
 • Súťaž - poskytovanie 1. pomoci SČK
  Dňa 13. mája 2015 sa konala okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci žiakov základných a stredných škôl na Gymnáziu V.B.N. Prievidza. Naši žiaci sa do tejto tradičnej súťaže zapojili po tretí krát a treba povedať, že veľmi úspešne. Skončili na vynikajúcom treťom mieste s rozdielom len jediného bodíku na prvých dvoch. Žiačky pripravuje na Záchranárskom krúžku p. uč. Kozáková, ktorá ich aj viedla na súťaži. GRATULUJEME...
  Tu nájdete viac fotografií...
  19.05.2015 21:47 | viac »
 • Malý futbal - ml. dievčatá
  Mladšie dievčatá sa tento rok nenechali zahanbiť ani vo futbale a po víťazstve na Majstrovstvách okresu, keď v rozhodujúcom zápase zdolali rovesníčky zo ZŠ Handlová 3:1, postúpili na majstrovstvá regiónu do Bánoviec nad Bebravou. Tu po tesných prehrách obsadili výsledné tretie miesto. GRATULUJEME. 
  Žiačky pripravoval p. uč. Kluvanec a p. uč. Novotná.
  13.05.2015 15:13 | viac »
 • Medzi úspešných reprezentantov našej školy sa aj tento rok zaradil Miroslav Harag z 8.A, ktorý dosiahol krásne 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády. Potvrdil tak nadštandardnú úroveň matematiky v našej škole za čo mu samozrejme gratulujeme. Žiaka pripravovala p. učiteľka Mazániková. Ďakujeme.
  13.05.2015 13:09 | viac »
 • Vo vynikajúcej reprezentácii našej školy pokračuje Ondrej Cvíčela, ktorý ako úspešný riešiteľ okresného kola chemickej olympiády dosiahol 87% úspešnosť, čo mu zabezpečilo postup do krajského kola tejto súťaže dňa 23.04.2015.
  Tu vďaka svojej zodpovednosti, snahe a výbornej príprave p. uč. Oravcovej obsadil výborné 4.miesto v celom Trenčianskom kraji
  (dosiahol 52 bodov zo 60 v teoretickej časti a 37 bodov zo 40 v praktickej časti = spolu 89 bodov) v KK CHO a pozoruhodné je to , že medzi súťažiacimi z nášho okresu obstál najlepšie. P.riad.Škraban žiakovi blahoželal a odovzdal mu diplom za vynikajúcu reprezentáciu školy v chémii a matematike a poprial mnoho úspechov ďalšom štúdiu. Ocenený ešte bude na konci školského roka.
  13.05.2015 13:04 | viac »
 • Radosť nám stále robia aj naši športovci. Tento krát to boli starší chlapci v malom futbale, ktorí v rámci okresu Prievidza obsadili výborné 2. miesto, keď len tesne prehrali s rovesníkmi z futbalovej školy ZŠ Energetikov v Prievidzi 0:1. Všetkých ostatných súperov zdolali. Do súťaže bolo pritom zapojených 27 škôl prievidzského okresu.
  Žiakov pripravoval p. uč. Kluvanec
  13.05.2015 13:03 | viac »
 • Deň ZEME 2015
  Ani tento školský rok sme nenechali bez povšimnutia tento významný deň nielen pre našu Zem, ale pre každého, kto to s ňou myslí vážne. V rámci neho žiačky z 8.A pripravili pre svojich spolužiakov na II. stupni reláciu do šk. rozhlasu, kde informovali o histórii a význame tohto dňa.
  Žiaci z 3.B, 4.A a 4.B pod vedením svojich triednych...
  22.04.2015 22:33 | viac »
 • Malý futbal - DIEVČATÁ
  Potešili nás aj naše mladšie dievčatá, ktoré si v ťažkom regionálnom kole vybojovali postup do okresného finále po výsledkoch:
  ZŠ N. Rudno - ZŠ N. Pravno.......... 3:1
  ZŠ N. Rudno - ZŠ Bojnice .............. 1:1
  Menej sa darilo starším dievčatám, ktoré si postup do okresného kola nevybojovali.
  GRATULUJEME. Žiačky prirpravovala p. uč. Novotná
  22.04.2015 22:31 | viac »
 • Matematická a chemická olympiáda
  Tento rok robí výborné meno sebe a celej našej škole Ondrej Cvíčela, ktorý školu reprezentoval v matematickej aj chemickej olympiáde.
  V Matematickej dosiahol výborné druhé miesto v okrese, čím si vybojoval postup do krajského kola a tu sa ziskom veľmi pekného 11. miesta umiestnil v prvej polovici súťažiacich, pričom predbehol aj viacerých gymnazistov.
  V Chemickej olympiáde obsadil tiež ako úspešný riešiteľ 7. miesto v okrese s celkovo 44 súťažiacich.
  GRATULUJEME a ďakujeme pani učiteľke Královej za prípravu z matematiky a p. učiteľke Oravcovej za prípravu z chémie.
  22.04.2015 22:30 | viac »
 • DilongStar 2015
  Táto súťaž sa stala už tradičnou prehliadkou speváckych talentov našej školy. 
  Ich kvalitu potvrdili aj finálové kolá v Trstenej po minulé šk. roky, kedy naše reprezentantky dosahovali veľmi pekné úspechy, dokonca aj víťazstvá. V minulom roku to boli druhé a štvrté miesto. 
  Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy a osemročné gymnáziá po kvartu v rámci Slovenskej republiky. Počet prihlásených škôl je max. 30.V tomto šk. roku sme opäť trochu zmenili zloženie poroty. Pozvánku na členstvo v nej opäť prijala naša bývalá žiačka, výborná speváčka a p. uč. zo ZUŠ Barborka Kršiaková. Druhou členkou poroty bola ďalšia naša bývalá žiačka, dnes už pani vychovávateľka v ŠKD Radka Hvojníková. Úlohu predsedkyne poroty prijala opäť p. uč. zo ZUŠ Janka Svitková...
  07.04.2015 22:34 | viac »
 • Čo ja viem (čitateľská gramotnosť)
  Žiaci 2. 3. a 4. ročníka sa už po druhýkrát mohli otestovať v súťaži Čo ja viem s podtextom ,,Kto veľa číta, veľa sa dozvie“, ktorú aj tento rok pre nich zorganizovali p. učiteľky Rambalová a Bieliková. Súťaž je zameraná na čitateľskú gramotnosť a všeobecný prehľad, ktorý deti získavajú pri čítaní. Kto knihy skutočne číta, a nie je len ich zberateľom, mohli deti dokázať v štyroch oblastiach: Zo života zvierat, Veda a technika, Dedičstvo našich predkov, Myslí mi to. 
  Vedeli by ste, s ktorým zo štvorice zvierat sa vo svojej domovine nemôže stretnúť lev? HROCH,ŽIRAFA, ZEBRA, KENGURA
  01.04.2015 15:35 | viac »
 • Rozhodni sa sám...
  Projekt pre našu školu pripravila p. uč. Kozáková (koordinátorka protidrogovej prevencie) a bol realizovaný preventistkou OOPZ Prievidza v 8. ročníku. Prebehol formou besedy, kde boli žiakom vysvetlené riziká užívania legálnych a nelegálnych drog, boli oboznámení so zákonom o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, so zákonom o ochrane nefajčiarov a s niektorými trestnými činmi súvisiacimi s užívaním drog a prechovávaním drog. 
  31.03.2015 23:34 | viac »
 • Pletenie veľkonočných korbáčov u štvrtákov
  Predveľkonočné obdobie podnietilo našich štvrtákov, a najmä ich pani triedne učiteľky Iliašovú a Imreovú, aby si spoločne s p. Pišojom vyskúšali, aké "jednoduché" je pletenie veľkonočných korbáčov. Po väčšom, či menšom trápení sa to nakoniec všetkým podarilo. Koniec-koncov, môžete si pozrieť v nasledujúcej fotogalérii.
  31.03.2015 23:21 | viac »
 • Deň narcisov 2015
  Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: Deň narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu Liga proti rakovine. Akciu už tradične zorganizovali a realizovali p. učiteľky Rambalová a Plevová. Výrazne k úspechu akcie prispeli aj naše deviatačky a samozrejme všetci, ktorí ste prispeli. Všetkým uvedeným patrí veľká vďaka. Tak ako každý rok, aj teraz, bude celá suma, 571,25€ zaslaná na účet nadácie Liga proti rakovine.
  28.03.2015 17:50 | viac »
 • Vybíjaná - majsterky okresu
  Naše dievčatá opäť potvrdili, že v tomto športe nemajú široko-ďaleko konkurenciu. Majstrovstvá okresu vyhrali celkom zaslúžene po jednoznačných víťazstvách: so ZŠ Handlová 20:4, so ZŠ Nováky taktiež 20:4 so ZŠ Prievidza na Rastislavovej ulici vyhrali 20:5. Gratulujeme a držíme palce do ďalších bojov. Dievčatá pripravuje p. uč. Pavolová.
  26.03.2015 17:05 | viac »
 • V tomto roku sa našej škole, našim žiakom a našim učiteľom darí nielen v športe, ale aj v matematike.  Dňa 19.03.2015 sa konalo  okresné kolo v matematickej súťaži PYTAGORIÁDA. Jeho výsledky nám a našim žiakom robia naozaj veľkú radosť. Vyplýva z nich, že z pohľadu počtu umiestnení na 1. – 3. mieste sme najúspešnejšou školou v okrese, čím predbiehame aj osemročné gymnáziá a prievidzské školy, ktoré majú triedy pre mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, či triedy zamerané na matematiku. Všetkým žiakom, učiteľom, ale v neposlednom rade aj rodičom za to patrí veľká vďaka. Vyzdvihnúť treba najmä úspech v 7. ročníku, kde prvé dve miesta v okrese obsadili naši žiaci, ktorých pripravovala p. uč. Králová. Tu je...
  20.03.2015 16:10 | viac »
 • Hádzaná dievčatá - masjterky okresu
  Naše staršie dievčatá sa po víťazstve na majstrovsvách okresu ukázali v dobrom svetle aj na majstrovstvách regiónu, kde síce nestačili na rovesníčky s Bánoviec a Partizánskeho, avšak svojim výkonom si rozhodne hanbu neurobili. Treba dodať že dievčatá ako z Bánoviec, tak aj z Partizánkseho, hrajú najvyššiu žiacku súťaž a trénujú prakticky denne. Našim dievčatám gratulujeme a želáme úspechy aj v ďalších športových súťažiach. Žiačky viedla p. učiteľka Novotná.
  20.03.2015 15:28 | viac »
 • Memoriál Miloša Kupca 2015
  Po minuloročnom úspešnom obnovení tradície sme v našej škole opäť zorganizovali turnaj v hádzanej bývalých žiakov "veteránov". Turnaj, ktorého základný kameň položil v roku 2004 bývalý p. riaditeľ Miloš Kupec, dlhoročný učiteľ telocviku a hádzanej a neskôr riaditeľ školy, nesie už druhý rok jeho meno. Tento bol celkovo v poradí už jubilejný desiaty, avšak, žiaľ, už druhý bez jeho osobnej účasti. Jeho pamiatku sme si na úvod turnaja pripomenuli odhalením pamätnej steny na prízemí našej školy...
  09.03.2015 14:26 | viac »
 • Karneval 2015
  O pár dní nás čaká popolcová streda, a teda koniec obdobia zábav a veselia. Preto sme využili poslednú možnosť a aj napriek dnešnému dátumu, piatok trinásteho, sme v telocvični zorganizovali zraz bosoriek s robotmi, vodníkmi, černokňažníkmi či rytiermi a princeznami. Naozaj bolo na čo pozerať. Fantázia, tvorivosť...
  14.02.2015 12:25 | viac »
 • Lyžiarsky výcvik 2015
  Aj tento šk. rok sme v súlade s ŠkVP a učebnými osnovami zorganizovali pre našich žiakov lyžiarsky výcvik. Po pozitívnych skúsenostiach z minulých rokov sme ho opäť realizovali na zjazdovke v Cígli. Aj vďaka takmer ideálnym poveternostným podmienkam a skúsenosti našich pedagógov - inštruktorov, dopadol výcvik vynikajúco a všetci žiaci sa naučili lyžovať, resp. sa v lyžovaní zdokonalili. Žiaci pracovali v 4 družstvách pod vedením učiteľov p. Kluvanca, p. Oravcovej, p. Pavolovej a posledné dva dni aj pod vedením p. uč. Novotnej. Všetkým...
  09.02.2015 14:34 | viac »
 • Zápis 2015
  Ako každý rok, tak aj tento sa v našej školičke zišli predškoláci, aby ukázali našim pani učiteľkám, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. A naozaj bolo toho mnoho, čo ich naučili ich rodičia a pani učiteľky v materských školách. Všetci budúci prváčikovia zvládli bez zaváhania rozprávkové "nástrahy", ktoré na nich nachystali pani učiteľky, ktorým tentokrát pomáhali rozprávkové bytosti vynikajúco zahrané našimi staršími žiačkami. Koniec koncov, všetko si to môžete pozrieť v tejto fotogalérii. Celý zápis zorganizovali pani učiteľky Pavolová a Iliašová, výchovná poradkyňa - pani Mazániková a zástupkyňa riaditeľa pani Imreová. Za výborne zvládnutú akciu a spríjemnenie prvých krôčikov v škole pre budúcich prváčikov im patrí veľká vďaka.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu zo zápisu.
  02.02.2015 22:12 | viac »
 • Olympiády z MAT, SJL a ANJ
  To, že na žiakov našej školy môžeme byť hrdí nielen pre športové úspechy dokazujú naši šikovní žiaci aj úspešnými výsledkami vo vedomostných súťažiach a olympiádách. Po veľmi peknom 6. mieste  Martina Beňadika v olympiáde zo slovenského jazyka z 23 účastníkov (pripr. p. uč. Jančová) a 7. mieste Filipa Šponiara z olympiády v anglickom jazyku z 20 účastníkov (pripravovala p. uč. Fabiánová), dosiahol zatiaľ najlepší výsledok Ondrej CVÍČELA z 9.B v olympiáde z matematiky, keď obsadil vynikajúce 2. miesto, pritom stratil len 1 bod z celkovo možných 40. Pripravovala ho p. uč. Králová. GRATULUJEME.
  23.01.2015 21:40 | viac »
 • Gratulujeme našim chlapcom, ktorí opäť úspešne reprezentovali školu. Vo volejbale skončili na 3. mieste v okrese a v bedmintone získali, tiež na úrovni okresu, tentokrát dokonca 2. miesto. Žiakov pripravoval aj sprevádzal p. učiteľ Kluvanec.
  20.01.2015 22:16 | viac »
 • Vianočný program 2014
  Po roku opäť prišiel čas, keď nám Vianoce klopú na dvere. Pri tejto príležitosti pripravili naši šikovní žiaci pod vedením svojich pani učiteliek vynikajúci dramaticko-tanečno-hudobnýprogram. Po prvý krát sme sa rozhodli predstaviť sa ním aj rodičom, starým rodičom, či všetkým, ktorí sa rozhodli štvrtkové predvianočné popoludnie stráviť v našej príjemnej spoločnosti a zažiť hodnotný kultúrny zážitok. Na tvorbe programu sa podieľali pani učiteľky Plevová, Štefáková, Mederová a pani zástupkyňa Pršová, ktorá...
  18.12.2014 23:16 | viac »
 • Hasiči a mestská polícia v škole
  V rámci krúžku mladý záchranár pokračujeme v spolupráci s našimi dobrovoľnými hasičmi. Tentokrát sme do nej zapojili aj mestských policajtov z Prievidze. Spoločne žiakom nielen z tohto krúžku, ale aj zo školského klubu urobili výsostne aktuálnu prednášku a ukážku na tému zábavná pyrotechnika, pričom zdôraznili jej riziká a nebezpečenstvo. Ďakujeme za výbornú akciu a záznam z nej prinesie a TV JOJ vo víkendových správach.
  Tu je fotogaléria z vydareného podujatia...
  18.12.2014 23:13 | viac »
 • Vybíjaná I. stupeň a basketbal 5. - 6. roč.
  Ďalšie výborné výsledky dosiahli ku koncu kalendárneho roku naše dievčatá hneď v dvoch športoch. V pondelok 15.12. žiačky I. stupňa pod vedením p. uč. Iliašovej jednoznačne zdolali rovesníčky z Novák, Handlovej a Prievidze a suverénne sa stali majsterkami okresu. Keďže v ich vekovej kategórii sa ďalej nepostupuje, dosiahli maximum čo mohli.
  Dievčatá z 5. a 6. ročníka...
  18.12.2014 23:10 | viac »
 • 5.B - najlepšia trieda v zbere papiera
  Po prvýkrát sme pri zbere papiera usporiadali aj súťaž tried. V priemere na jedného žiaka boli najlepšími zberačmi žiaci z 5.B, ktorých spolu s ich p. učiteľkou triednou Královou odmenil výbornou sladkou odmenou p. riaditeľ. Ako vidno z fotografií, všetkým naozaj chutilo. Gratulujeme...
  Tu nájdete fotogalériu...
  18.12.2014 23:09 | viac »
 • Vianočné pečenie
  Krátko pred Vianocami pani učiteľky anglického jazyka, p. Valentová a p. Fabiánová, pripravili pre žiakov 8. a 9. ročníka aktivitu "vianočné pečenie". Cieľom bolo v školskej kuchynke spoločne so žiakmi upiecť tradičný anglický vianočný koláč. Ako vidíte aj na fotkách, akcia sa u žiakov stretla s pozitívnou odozvou a chutný bol aj výsledok ich snaženia.
  18.12.2014 23:07 | viac »
 • Vyhodnotenie zberu papiera
  Dnes (11.12.2014) sme vyhodnotili zber papiera. Všetky detičky, ktoré odovzdali (resp. ich rodičia) aspoň 100 kg papiera dostali peknú cenu. Ako aj z fotiek môžete vidieť urobili im veľkú radosť. Najlepšími zberačmi boli: 1. Alexander Cagáň - 3.B; 2. Samuel Juríček - 5.B; 3. Ivan Šponiar - 5.B. Tu nájdete fotogalériu.
  11.12.2014 22:05 | viac »
 • Vianočné dekorácie v 2.A
  Že sa nezadržateľne blížia Vianoce, cítiť už všade. Do tejto atmosféry pridali svoju trošku aj naši šikovní žiaci v 2.A. Ako môžete z fotografií vidieť, pod vedením p. uč. Pavolovej vyrábali vianočné svietniky a veru niektoré by sa nezahanbili ani v našich obývačkách. Tu nájdete viac fotografií...
  11.12.2014 22:03 | viac »
 • Cirkus MARION
  Pri príležitosti Mikuláša sme pre našich žiakov pripravili malé prekvapenie - cirkusové vystúpenie dvojice Marion. Niekoľko fotografií z vystúpenia môžete vidieť v tejto fotogalérii. Tu nájdete fotogalériu z vystúpenia.
  11.12.2014 22:01 | viac »
 • Mikuláš 2014
  Ani tento rok nezabudol Mikuláš na menších žiakov našej školy, ale ani na deviatakov. Keďže všetci z nich boli dobrí (aspoň niekedy), Mikuláš ich so svojimi pomocníkmi čertom a anjelom obdarovali rôznymi sladkosťami. Čert však musel niektorých poznačiť aj sadzami, ktoré si doniesol priamo z pekla, keďže poslúchať sa im veľmi nechcelo. Anjelik zas tým lepším nechal na pamiatku srdiečka na líčkach. Fotografie s rozžiarenými detskými očkami nájdete tu.
  11.12.2014 21:59 | viac »
 • Darček pod vianočný stromček
  Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do predvianočnej akcie organizovanej Slovenským červeným krížom pod názvom "Darček pod vianočný stromček". Cieľom tejto dobročinnej aktivity je vyzbierať peniažky na pomoc tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu - deťom v detských domovoch. Za takto vyzbierané eurá sa im potom môžu vystrojiť o niečo veselšie vianoce. Akciu nás organizovala p. uč. Kozáková. Na snímke sú žiaci, ktorí túto aktivitu realizovali v našej škole. Vyzbieralo sa, a na účet SČK poslalo, 96,33€.
  11.12.2014 21:56 | viac »
 • Vianočný svietnik
  Po dvojročnej odmlke sa naši žiaci opäť zapojili do predvianočnej aranžérskej súťaže organizovanej Sl. zväzom záhradkárov, tentoraz na tému vianočný svietnik. Najlepšie sa odbornej porote z našich dievčat páčil svietnik Natálie Michaleovej zo 7.B, ktorá skončila v konkurencii cca 60 súťažiach na 5. mieste. Gratulujeme. Žiačky pripravovala a na krúžku šikovných rúk vedie p. učiteľka Plevová.
  11.12.2014 21:55 | viac »
 • Vybíjaná - I. stupeň -obvodné finále Bojnice
  Naši chlapci aj dievčatá zabojovali v obvodnom finále v Bojniciach o postup do okresného finále. Viac šťastia, ale hlavne športového kumštu mali na svojich rukách dievčatá, ktoré hladko postúpili do okresného finále. Chlapci skončili druhí v obvodnom kole. Gratulujeme a dievčatám držíme palce aj naďalej. Žiakov trénuje pani učiteľka Iliašová. Fotografie nájdete tu.
  11.12.2014 22:00 | viac »
 • Streľba zo vzduchovky
  Po prvý krát sme sa zapojili aj do tejto, pre našu školu netradičnej, súťaže. Napriek nespornej snahe sme veľa vody nenamútili a skončili sme celkovo na 7. mieste. Aj tak chlapcom ďakujeme za snahu a za chuť súťažiť a reprezentovať školu, keďže súťaž sa konala v sobotu v čase ich osobného voľna. Žiakov sprevádzal p. riaditeľ Škraban.
  Tu je pár fotografií z okresnej akcie.
  30.11.2014 22:00 | viac »
 • Olympiáda zo slovenského jazyka - šk. kolo
  Aj tento rok naše pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry, v zložení p. Pršová, p. Štefáková a p. Fajerová, zorganizovali šk. kolo tejto olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov 8. a 9. ročníka, pričom poradie najúspešnejších bolo nasledovné:
  1. Martin Beňadik - 8.B
  2. Martin Kocúr - 9.A
  3. Nikola Môciková - 8.B a Zuzana Hroncová - 9.A
  4. Bianka Pavolová - 8.B 
  Pani učiteľkám ďakujeme, víťazovi gratulujeme a držíme palce v okresnom kole tejto súťaže.
  Tu je niekoľko fotografií z vyhodnotenia.
  01.12.2014 07:06 | viac »
 • Basketbal a bedminton - postupy na majstrovstvá okresu
  Vo výborných výsledkoch pokračovali naše dievčatá aj na v obvodnom finále v basketbale v Nedožeroch-Brezanoch, kde jednoznačne zdolali miestne rovesníčky a postúpili na majstrovstvá okresu. Chlapcom sa zas darilo v bedmintone, keď tiež vybojovali víťazstvo a postúpili na majstrovstvá okresu. Žiakov pripravovali naši telocvikári p. Kluvanec a p. Fajeorvá. Gratulujeme a držíme palce v okresnom finále.
  p.s.: ospravedlnte prosím nižšiu kvalitu fotografií.
  Tu sú fotografie...
  30.11.2014 21:57 | viac »
 • Bedminton a basketbal
  Dni 25.11. a 26.11. 2014 boli pre našich športovcov úspešné. Najskôr starší chlapci vyhrali obvodné kolo v basketbale, po výsledkoch:
  N. Rudno - Nedožery - Brezany ........9-7
  N. Rudno - N. Pravno...........................15-9
  N. Rudno - Kanianka ...........................10-2
  N. Rudno - Bojnice ...............................10-8
  Potom ml. chlapci prehrali a teda nepostúpili s Bojnicami 19-10.
  Následne ml. dievčatá vyhrali nad Kaniankou vysoko 27-0 a postúpili na okresné majstrovstvá.
  V bedmintone sa darilo aj chlapcom aj dievčatám, keď postúpili na majstrovstvá obvodu do Nedožier. Dievčatá porazili V. Belú 2:1 a chlapci V. Belú 3:0 aj Čavoj 3:0. 
  Chlapcov vo všetkých súťažiach pripravoval p. uč. Kluvanec, dievčatá zas p. uč. Fajerová. Gratulujeme a držíme palce do ďalších bojov.
  Taktiež ďakujeme našim vyučujúcich za organizáciu turnajov u nás v škole.
  Tu nájdete fotogalériu z turnajov.
  26.11.2014 23:08 | viac »
 • Tutanchamon – jeho hrobka a poklady - exkurzia
  Dňa 18.11. navštívili naši žiaci na slovenské pomery jedinečnú výstavu, ktorá otvára novú kapitolu v oblasti prezentácie kultúrnej histórie, a to tak ako vo všeobecnom význame, tak aj s ohľadom na staroveký Egypt. Je výnimočná aj rozsahom v podobe viac ako tisíc vystavovaných predmetov - dokonalých replík vytvorených pod dohľadom odborníkov. Ide o najkompletnejšiu výstavu aká bola kedykoľvek predtým, kde boli použité originály. Mimoriadny je aj spôsob, akým sú jednotlivé...
  18.11.2014 22:20 | viac »
 • Exkurzia Gábor a Mesto povolaní
  Žiaci 7. a 8. ročníka navštívili v dňoch 11. a 12. novembra dve zaujímavé destinácie v trenčianskom regióne. Prvou bola exkurzia v obuvníckom podniku Gábor Bánovce nad Bebravou a druhou interaktívna výstava v trenčianskom nákupnom centre MAXA pod názvom Mesto povolaní. Cieľom exkurzie bolo ukázať žiakom možnosti profesijnej orientácie pri výbere strednej školy. Exkurzia bola pre našich žiakov kompletne zadarmo aj vrátane dopravy. Náklady sponzorsky hradila spoločnosť Gábor. Aktivitu pre žiakov zabezpečil a zorganizoval p. riaditeľ Škraban. Okrem neho exkurziu zabezpečovali p. učiteľky Mazániková, Špeťková a Štefáková.
  Tu nájdete kompletnú  fotogalériu.
  18.11.2014 21:14 | viac »
 • Vybíjaná ml. žiaci a žiačky - semifinále obvod
  Po minuloročných výborných umiestneniach pokračujú naši chlapci a dievčatá vo výborných výkonoch aj tento rok. V úvodných zápasoch jednoznačne zdolali rovesníkov z Valaskej Belej a postúpili do ďalších bojov. Mladšie žiačky aj žiakov pripravuje p. uč. Iliašová. Gratulujeme a držíme palce do ďalších zápasov. Tu nájdete fotografie zo zápolení.
  10.11.2014 07:50 | viac »
 • Vyhodnotenie tekvicovej výzdoby na I. st.
  Po výstave umelecky spracovaných tekvíc a inej záhradnej zeleniny vyhodnotili p. uč. Bieliková a p. uč. Rambalová najkrajšie práce. Na prvom mieste sa umiestnili dvojičky Antalové z 2.B, ktoré spolu so svojou maminou vyrobili malý umelecký skvost. Gratulujme. Menšia cena sa však ušla každému.
  Tu nájdete fotografie...
  06.11.2014 14:56 | viac »
 • Slávnostné pasovanie prvákov
  V utorok 28.10. 2014 sme slávnostne privítali našich nových prváčikov formou kultúrneho programu v telocvični za prítomnosti ich rodičov, starých rodičov či iných príbuzných. Ich starší spolužiaci pripravili pre nich, ako aj pre rodičov pútavý program. Zahanbiť sa nedali ani naši prváčikovia, ktorí sa pod vedením svojich pani učiteliek - p. Rambalovej a p. Mederovej, do tohto programu aktívne zapojili. Napochodovali,...
  02.11.2014 21:02 | viac »
 • Hasiči na krúžku
  V utorok, 28.10. 2014 našu školu navštívili dvaja príslušníci dobrovoľného hasičského zboru z našej obce. Pre žiakov z krúžkov mladý záchranár a prírodovedného krúžku si pripravili ukážky rôznorodej hasičskej výstroje a techniky. V rámci prezentácie žiakom ukázali aj rôznorodé možnosti hasičského auta. Za prípravu akcie ďakujeme hasičom p. Andrejovi Plachému a p. Martinovi Fischerovi, ako aj vedúcim uvedených krúžkov, p. učiteľkám Kozákovej a Špeťkovej.
  Tu nájdete  niekoľko  fotografií...
  02.11.2014 21:00 | viac »
 • Halloweenský večierok 5. roč.
  Pochmúrna atmosféra dušičkovských sviatkov nenechala chladných ani našich piatakov, ktorí si pod vedením pani učiteliek angličtinárok p. Škrabanovej a p. Kováčikovej tento sviatok pripomenuli, ale nie pochmúrne, ale pekne zvesela. Usporiadali si v duchu anglosaskej kultúry hallowenský večierok plný zábavy, súťaží, veselosti a pekných odmien za prejavenú snahu v súťažiach, ako aj pri vyrezávaní tekvíc. Popri tom si výborne zatancovali a zabavili sa. S priebehom večierka vypomohla aj p. učiteľka Jančová – triedna 5.A.
  Tu nájdete fotogalériu...
  26.10.2014 18:29 | viac »
 • Strašidelná nočná škola
  Blížiaci sa sviatok dušičiek, alebo ak chcete Halloween, inšpiroval naše pani učiteľky a p. učiteľa na I. stupni k tomu, aby pre svojich žiakov pripravili zážitky, aké v škole bežne nezažijú. Dohodli sa s upírmi, zombíkmi a inými strašidlami (ktorých stvárnili naši deviataci), aby spoločne pre našich menších žiakov nachystali program nevídaný...
  26.10.2014 01:04 | viac »
 • OZ Škola života
  Dňa 22.10. 2014 sme pre našich žiakov v spolupráci s OZ Škola života pripravili kultúrny program. Pre žiakov I. stupňa to bol program NATURA. Vystúpenie o tom, ako sa starať o miesto, kde žijeme, o prírodu a okolie. Účinkujúci...
  22.10.2014 21:45 | viac »
 • Dopravné ihrisko v našej škole
  V dňoch 20. a 21. októbra sme v spolupráci s autoškolou AQUA p. PaedDr. Králika pripravili pre žiakov prvého stupňa praktickú prípravu v oblasti dopravnej výchovy. Odborne fundovaní pracovníci tejto autoškoly s certifikáciou MŠ SR...
  22.10.2014 21:40 | viac »
 • Plavecký výcvik 2014/2015
  V termíne od 06.10. do 16.10. 2014 nastúpili žiaci 3. ročníka na plánovaný plavecký výcvik v súlade s ŠkVP. Výcvik prebehol v plavárni ZŠ Lehoty p. Vt., ktorá spĺňa všetky kritéria dané Smernicou MŠ SR č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov ZŠ. Výcvik viedla...
  19.10.2014 15:23 | viac »
 • Štvrtáci v planetáriu
  Vo štvrtok 16.10.2014 navštívili naši štvrtáci Krajskú hvezdáreň s planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Zažili pútavý interaktívny program, pri ktorom sa aj sami zapojili do niektorých aktivít. Exkurziu pre nich pripravili pani triedne učiteľky Imreová a Iliašová.
  Tu nájdete fotografie štvrtákov v hvezdárni.
  19.10.2014 15:25 | viac »
 • Malý futbal chlapci - semifinále obvodného kola
  Športové súťaže sa pomaly, ale isto, rozbehli. Po cezpoľnom behu pokračujeme futbalom, kde si v semifinále obvodného kola naši mladší aj starší chlapci poradili so svojimi rovesníkmi z Čavoja aj Valaskej Belej a postúpili do finále obvodového kola. Chlapcov pripravoval p. uč. Kluvanec. GRATULUJEME...
  Výsledky: 
  ml. žiaci:
  N. Rudno - V. Belá - 6:0
  N. Rudno - Čavoj - 13:1
  st. žiaci:
  N. Rudno - V. Belá - 2:0
  N. Rudno - Čavoj - 9:0
  Tu nájdete niekoľko fotografí z podujatia.
  17.10.2014 00:07 | viac »
 • Cezpoľný beh
  Aj tento školský rok bola prvá športová súťaž práve cezpoľný beh. V minulom roku nám nevyšiel celkom podľa predstáv, keďže naši najlepší bežci chýbali, ale tento rok sme už opäť obsadzovali najvyššie priečky. Mimoriadne zažiarila najmä Jessica Zatlkajová z 9.B, ktorá...
  10.10.2014 11:20 | viac »
 • Jesenná výstava prírodných krás
  Že začala jeseň, a cítiť ju už v záhradách, je poznať aj v našej škole. Naši žiaci prvého stupňa, za výdatnej pomoci svojich šikovných a tvorivých rodičov, vytvorili doslova umelecké skvosty z tekvíc a iných jesenných plodov našich záhrad...
  Pani učiteľky Bieliková a Rambalová z týchto krás následne naaranžovali malú výstavku, ktorá sa postupne dopĺňa.
  Kompletnú fotogalériu nájdete tu.
  10.10.2014 09:53 | viac »
 • Výstava záhradných plodov netradične
  V tomto roku zväz záhradkárov v našej obci nezorganizoval tradičnú výstavu, ale v spolupráci s farským úradom ju poňali trochu netradičnejšie ako môžete vidieť aj v tejto fotogalérii. Nešlo len o prezentáciu plodov, ale z nich vytvorených doslova umeleckých diel, vďaka šikovným rukám a nesmiernemu talentu miestnych obyvateľov, väčšinou súčasných a bývalých žiakov našej školy. Túto neopakovateľnú prezentáciu si mohli postupne pozrieť takmer všetci žiaci našej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí výstavu pripravovali za naozaj neopakovateľný zážitok. Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  25.09.2014 23:34 | viac »
 • Otvorenie šk. roka 2013/2014

  Aj začiatok tohtoročného septembra znamenal pre všetkých našich žiakov začiatok školského roku.Takže sme sa po dvoch mesiacoch opäť zišli, avšak tento krát sme školský  rok prvý raz slávnostne otvárali v telocvični, keďže objednané pekné  počasie doručili až o deň neskôr.

  Po príhovoroch pána riaditeľa Škrabana, pána starostu Prša a pána dekana Trnku, nasledovalo predstavenie našich najmilších žiakov, našich nových prváčikov, ktorí prvý deň v škole zvládli úplne hravo.

  Všetkým našim žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom, ako aj všetkým rodičom želáme, aby celý školský rok zvládali tak v pohode, ako prvý deň naši prváčikovia. Tu nájdete kompletnú fotogalériu.

  22.09.2014 22:38 | viac »
 • V piatok, 19. septembra 2014 sa v súlade so ŠkVP a plánom práce uskutočnía pre žiakov 1. - 4. ročníka didaktické hry v prírode (v rozsahu 4 vyuč. hodiny) a pre žiakov 5.  - 9. ročníka účelové cvičenie (v rozsahu 5 vyučovacích hodín). 

  21.09.2014 17:56 | viac »
 • Výlet Bratislava - deviataci
  Naši deviataci (doplnení niekoľkými ôsmakmi) navštívili v stredu 18.06. naše hlavné mesto. Využili možnosť, ktorú získala naša škola vďaka projektu DIGIPEDIA, sponzorovanému spoločnosťou AGEM a zapojeniu sa do aktivity SCHOOLDANCE ešte minuloročnými žiačkami z 9.B. Vďaka tomu si zaplávali po Dunaji (samozrejme na lodi), minuli zopár eur v Euroveii a zhliadli záverečný program SCHOOLDANCE v SND moderovaný Adelou Banášovou. Výlet pre deviatakov pripravila p. zástupkyňa Pršová spolu s triednymi pani učiteľkami p. Jančovou a p.Královou.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  19.06.2014 22:28 | viac »
 • Novácka latka
  Po minuloročnom neúspešnom ročníku naši šikovní žiaci (tento raz hlavne žiačky) opäť vrátili putovný pohár o najlepších skokanov nováckeho šk. obvodu tam, kam tradične patrí, teda do našej školy. V kategórii chlapcov sa lepšie darilo Milošovi Sobotovi z 9.A, ktorý skončil výkonom 160 cm na peknom 3. mieste. Výborne sa darilo dievčatám, ktoré obsadili prvé dve miesta. 2. skončila Paťa Bugárová výkonom 135 cm a celkovou víťazkou s výkonom 140 cm bola Karin Motúzová.
  Vďaka súčtu výkonov naša škola obsadila celkovo 1. miesto naši žiaci priniesli opäť putovný pohár. Žiakov pripravovali p. uč. Fajerová a p. uč. Kluvanec. Všetkým srdečne gratulujeme.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  18.06.2014 22:07 | viac »
 • Zber papiera
  V piatok, 13.06.2014 sme vyhodnotili jarný zber papiera. Tento raz boli zberači trochu menej úspešní ako na jeseň, napriek tomu sa najlepšiemu podarilo nazbierať (asi hlavne vďaka rodičom) vyše pol tony. Víťazom sa stal Maťko Cebák z 2.B. GRATULUJEME mu ako aj ostatným odmeneným, z ktorých všetci nazbierali aspoň 100 kg.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  18.06.2014 22:04 | viac »
 • Deň polície a hasičov v našej škole
  Na 10. júna 2014 sme pre našich žiakov pripravili dve akcie. Prvou bolo vystúpenie policajných psovodov s ukážkami výcviku a zásahu a druhou bolo predvedenie hasičskej techniky s aktívnou účasťou žiakov.
  Že akcia deti zaujala je vidno aj z nasledovnej fotogalérie. Ďakujeme policajtom, najmä náčelníkovi p. Pánisovi a našim rudnianskym hasičom: p. Plachému, p. Bačikovi, p. Hogajovi a p. Plachému za vynikajúce spestrenie jedného školského dopoludnia.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  18.06.2014 22:02 | viac »
 • Atlét školy na I. stupni a Beh olympijského dňa
  Dňa 6. júna 2014 si pani učiteľky a pán učiteľ na I. stupni pripravili pre svojich žiakov športovo-súťažné dopoludnie. V rámci neho zorganizovali najskôr aktivitu propagovanú Slovenským olympijským výborom (SOV) pod názvom Beh olympijského dňa. Najlepší bežci boli odmenení tričkami a...
  18.06.2014 22:00 | viac »
 • Exkurzia ENO Zemianske Kostoľany - 8. roč.
  Dňa 28.05. 2014 navštívili naši ôsmaci pod vedením svojich p. učiteliek triednych p. Oravcovej a p. Kováčikovej interiér tepelnej elektrárne v Z. Kostoľanoch. Tu im bol poskytnutý odborný výklad nielen o jej fungovaní, ale aj o zvyšných elektrárňach na Slovensku.
  Tu nájdete ďalšie fotografie.
  05.06.2014 14:37 | viac »
 • Hádzaná ml. žiačky okresné finále
  Výborný výsledok dosiahli naše dievčatá aj v hádzanej ml. žiačok, kde vo finále porazili rovesníčky zo ZŠ Energetikov v Prievidzi. Stali sa tak majsterkami okresu Prievidza, gratulujeme. Žiačky pripravovali p. uč. Fajerová a p. uč. Kluvanec.
  Tu nájdete ďalšie fotografiu.
  05.06.2014 14:16 | viac »
 • Atletika - krajské finále
  04.06. 2014 sa v Dubnici nad Váhom už tradične konalo finále atletických pretekov škôl Trenčianskeho kraja. V tomto roku sme tu mali opäť zastúpenie, vďaka víťazstvu dievčat v okrese Prievidza. Naše žiačky podali výborné výkony a z deviatich zúčastnených škôl sme skončili ako 6. najlepšia škola Trenčianskeho kraja. Z individuálnych disciplín najlepší výkon podali Mirka Žiaková vo vrhu guľou skončila tretia a Patrícia Bugárová v skoku do výšky piata. Z chlapcov školu a okres reprezentoval Matúš Grušpier. Všetkým gratulujeme k výbornému výsledku a p. uč. Fajerovej ďakujeme za prípravu dievčat.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu...
  05.06.2014 14:15 | viac »
 • Čo ja viem -vedomostná súťaž na I. stupni
  Žiaci 2. a 3. ročníka sa stali účastníkmi súťaže Čo ja viem s podtextom ,,Kto veľa číta, veľa sa dozvie“. Súťaž bola zameraná na čitateľskú gramotnosť a všeobecný prehľad, ktorý deti získavajú pri čítaní. Svoje vedomosti a schopnosti mohli dokázať v štyroch oblastiach: Zo života zvierat, Veda a technika, Dedičstvo našich predkov, Myslí mi to. Prekvapivo...
  05.06.2014 14:09 | viac »
 • Čo ja viem -vedomostná súťaž na I. stupni
  Žiaci 2. a 3. ročníka sa stali účastníkmi súťaže Čo ja viem s podtextom ,,Kto veľa číta, veľa sa dozvie“. Súťaž bola zameraná na čitateľskú gramotnosť a všeobecný prehľad, ktorý deti získavajú pri čítaní. Svoje vedomosti a schopnosti mohli dokázať v štyroch oblastiach: Zo života zvierat, Veda a technika, Dedičstvo našich predkov, Myslí mi to. Prekvapivo...
  05.06.2014 14:09 | viac »
 • Odmenení žiaci v CVC Prievidza
  Viacero našich žiakov dosiahlo v tomto šk. roku pozoruhodné úspechy v rôznych oblastiach vedmostného, umeleckého či športového pôsobenia. V CVC Prievidza odmieňajú každoročne najúspešnejších z prírodovedných a literárnych súťaží. Tento rok sme mali až 4-násobné zastúpenie. v podobe: Erik Žáčik za 3. miesto v Pytagoriáde, Petronela Balážová za 3. miesto v tvorbe poézie Európa v škole, Katarína Štrbáková v tvorbe prózy Európa v škole a Boris Štrbák za 3. miesto v matematickej olympiáde. Literárne súťaže pripravovala p. uč. Jančová, matematické p. uč. Králová. GRATULUJEME...
  05.06.2014 14:08 | viac »
 • Školský výlet - 3., 4. roč.
  Dňa 23. mája 2014 v piatok sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili koncoročného výletu : VYCHYLOVKA – SKANZEN – SLOVENSKÝ ORLOJ V STAREJ BYSTRICI. Výletu sa zúčastnilo 47 žiakov spolu s p. učiteľkami A. Iliašovou, E. Kováčovou, M. Bielikovou. Žiaci sa povozili po úvraťovej železnici, videli krásny skanzen , tradície a zvyky z minulosti našich predkov. V Starej Bystrici videli unikátny slovenský orloj s astrolabom vyrobeným v Prahe aj s výkladom o ňom . Žiaci boli spokojní, zvedaví a disciplinovaní za čo im ďakujeme a tešíme sa na ďalší výlet po našom krásnom Slovensku.
  Ďakujeme pani učiteľkám za výborne zorganizovaný a pre deti atraktívny školský výlet.
  Kompletnú fotogalériu nájdete tu.
  05.06.2014 14:02 | viac »
 • Hádzaná krajské finále st. chlapci - 2. miesto
  V tomto školskom roku sa našim starším chlapcom podaril husársky kúsok, keď sa v hádzanej prebojovali až do finále Trenčianskeho kraja a nechýbalo veľa a mohli ísť ešte ďalej. V prvom zápase totiž jednoznačne zdolali rovesníkov z Trenčína. V druhom držali veľmi vyrovnaný krok s hádzanármi hrajúcimi najvyššiu súťaž na Slovensku z Považskej Bystrice, keď 1. polčas vyhrali 11:10, avšak celý zápas nakoniec prehrali 21:17. Napriek tomu je to najlepší výsledok našej školy v hádzanej za posledných minimálne 10 rokov. Žiakov pripravoval a viedol p. uč. Kluvanec. Pochváliť treba všetkých našich chlapcov, ktorí sa hádzanárskych súbojov zúčastnili. GRATULUJEME!!!
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  05.06.2014 13:34 | viac »
 • Mini Talent Show
  Dňa 27.05. sa uskutočnila prehliadka talentov žiakov I. st. našej školy. Akciu pre žiakov pripravila p. uč. Besedová spolu s ďalšími vyučujúcimi I. st. Aparatúru zabezpečil p. uč. Vrteľ. Do súťaže sa zapojilo 12 účastníkov z ktorých všetci prejavili lásku k tancu či hudbe, ale aj nesporný talent.
  Išlo o týchto žiakov: 
  Radka Bartová a Karolína Horačeková (obe 1.A), 
  Karolína Stecová, Petra Mazániková a Denisa Mazánová (všetky 1.A), 
  Lucia KAraková, Timea Šidlová a Michaela Svitková (všetky 1.B)
  Tereza Hrdá (2.B)
  Jaroslav Harag a Jakub Pánis (obaja 3.B)
  Andrej Beseda (4.A)
  Tu je kompletná fotogaléria.
  05.06.2014 13:32 | viac »
 • Mladí zdravotníci - okresná súťaž
  Tento rok sme sa zapojili do súťaže mladých zdravotníkov, ktorá sa konala v Prievidzi dňa 21.05.2014.
  Žiaci II. stupňa boli po minuloročnej premiére na súťaži po druhý krát, žiaci I. stupňa mali premiéru tento rok. Keďže sme v tejto súťaži len vo fáze naberania skúseností, nerátali sme s poprednými umiestneniami. Napriek tomu sme si hanbu neurobili a naši žiaci sa opäť zdokonalili vo veci tak dôležitej, akou je poskytovanie prvej pomoci.
  Na I. stupni pripravovala žiakov na súťaž p. zást. Imreová a na II. stupni to bola p. uč. Kozáková. Obom ďakujeme...
  05.06.2014 13:30 | viac »
 • Atletika - majstrovstvá okresu
  V piatok 23.05. sa konali majstrovstvá okresu v atletike. Že máme šikovných a talentovaných žiakov a najmä žiačky sa nám potvrdilo aj tento šk. rok. Dievčatá pomerne suverénne zvíťazili a zabezpečili si tak postup na majstrovstvá kraja do Dubnice nad Váhom. Chlapcom sa...
  05.06.2014 13:29 | viac »
 • DilongStar 2014 - finále v Trstenej
  Už po ôsmy krát sa otvorila brána Základnej školy Rudolfa Dilonga pre najväčšie spevácke talenty zo Slovenska, aby predviedli hlavne svoje nadanie pre spev. Našu školu reprezentovali tri speváčky, vo všetkých troch hlavných kategóriách. V prvej kategórii to bola Lívia Gebrlínová z 3. A, v druhej Emília Bartová zo 6.B a medzi najstaršími to bola Katarína Obertová z 9.A.
  Od maličkých prváčikov až po ostrieľaných spevákov s troškou trémy sa pustili všetci do boja o čo najlepšie umiestnenie. Tento rok odspievalo 72 spevákov. A treba povedať, že naše dievčatá sa rozhodne nestratili. Katka Obertová skončila na výbornom 4. mieste a Emília Bartová dokonca osadila 2. miesto.
  Porota zostavená zo staronových členov to mala, ako pribúdalo spevákov, čoraz ťažšie a ťažšie. Vyhrať nemôžu všetci , no všetci účinkujúci si zaslúžia náš rešpekt. To zdôraznila vo svojom príhovore všetkým prítomným aj hlavná hviezda tohtoročnej súťaže, hosť DilongStar- Peter Cmorík. Ten vo finále súťaže odpálil svoje najväčšie hity a v krátkom čase si všetkých získal. V našej škole akciu už dlhodobo zastrešuje a žiakov na finále do Trstenej pripravuje p. zástupkyňa Pršová. Tentoraz ich priamo na Orave aj sprevádzala. Jej ako aj našim žiačkam gratulujeme k úspešnej reprezentácii seba aj našej školy.
  Fotogalériu z Trstenej nájdete tu.
  Vystúpenia dievčat si môžete pozrieť aj v nasledujúcich videách:
  Emília Bartová. https://www.youtube.com/watch?v=MZD1LkKoKK8
  Katka Obertová: https://www.youtube.com/watch?v=Kfhp9PcUFas
  30.05.2014 07:47 | viac »
 • Exkurzia 7. roč. - nábytkársky podnik B. n. Bebravou
  V piatok 23.05. 2014 navštívili siedmaci v súlade s plánom práce ZŠ nábytkársky podnik Kočiš v Bánovciach nad Bebravou. Žiaci videli celý proces od dovezenia a skladovania suroviny (surovej drevotriesky) až po balenie kompletného nábytku. Cieľom exkurzie bolo zážitkovou formou prehĺbiť u žiakov záujem o manuálne povolania a upriamiť tak ich aj na túto formu profesijnej orientácie. Majiteľ podniku na záver pripravil pre žiakov drobné občerstvenie v podobe sladkosti a malinovky.
  Exkurziu pripravil p. uč. Bulík, vypomáhal mu p. riaditeľ Škraban. Tu je fotogaléria z exkurzie.
  25.05.2014 15:58 | viac »
 • Prváci v Ekocentre MŠ
  V piatok 23.05. 2014 navštívili naši prváčikovia v rámci spolupráce s MŠ miestne Ekocentrum, kde si zašportovali a aktívne zarelaxovali. Akci pre nich pripravili p. učiteľky triedne (p. Pavolová a p. Besedová) spolu s pani učiteľkami z MŠ. Veru že im bolo veselo, veď nahliadnite... Tu je kompletná fotogaléria.
   
  25.05.2014 15:53 | viac »
 • Matematický KLOKAN - II. st.
  Do súťaže matematický Klokan sa zapojili aj žiaci II.stupňa. Úlohy tu celkovo riešilo 25 žiakov: 4 piataci , 5 šiestakov ,3 siedmaci , 8 ôsmakov a 5 deviatakov.
  Najúspešnejší riešitelia spomedzi nich boli: Paulína Petrisková 5.A, Miroslav Harag 7.A , Ondrej Cvíčela 8.B, Karin Motúzová 9.B
  Žiaci dostali účastnícke diplomy a diplomy úspešných riešiteľov. Súťaž v škole zorganizovala p. uč. Oravcová a okrem nej uvedených úspešných riešiteľov pripravovala p. uč. Králová a p. uč. Mazániková.
  Všetkým ďakujeme za budovanie pozitívneho vzťahu k matematike a prírodným vedám.
  25.05.2014 15:54 | viac »
 • Hádzaná - regionálne finále st. chlapci
  Po zisku titulu majstra okresu sa naši starší chlapci pochlapili aj v regionálnom finále, kde pomerne hladko porazili v Bánovciach nad Bebravou majstrov okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Zabezpečili si tak ďalší postup, tentoraz na majstrovstvá Trenčianskeho kraja.
  Hoci to už bude veľmi náročné, držíme palce a veríme v ďalší úspech.
  Žiakov viedol pán uč. Kluvanec. GRATULUJEME.
  Kompletná fotogaléria je tu.
  16.05.2014 15:26 | viac »
 • Matematický KLOKAN I. stupeň
  Naša škola sa do tejto súťaže zapája už niekoľko rokov, pričom mnoho našich žiakov sa umiestnilo na popredných miestach. Inak tomu nebolo ani tento rok. 
  V kategórii žiakov I. stupňa dopadla najúspešnejšie s 99,6% úspešnosťou Paulínka Číková z 2.A, ktorá obsadila v celoslovenskom meradle 1. miesto (z niekoľkých tisícov druhákov z celej SR malo rovnaké percento ešte 63 detí). GRATULUJEME k vynikajúcemu úspechu. Žiačku pripravuje p. uč. Rambalová.
  Vynikajúce percentá získali aj Simon Siemer (91,1%), Alexander Cagáň (89,9%) a Samuel Barta (88,1%) všetci z 2.B, pripravuje ich p. uč. Vrteľ.
  Súťaž na I. stupni v našej škole zastrešila p. uč. Rambalová...
  16.05.2014 15:09 | viac »
 • Divadielko v 3.B
  Pani učiteľka Kováčová pripravila so svojimi žiakmi v 3.B zaujímavú adaptáciu rozprávky Šípková Ruženka. Zapojili sa takmer všetci žiaci, pričom v niektorých je už teraz herecký talent len ťažko prehliadnuteľný.
  O pár dní pribudne aj video z tohto vystúpenia.
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  13.05.2014 14:00 | viac »
 • Deň matiek
  Deň matiek neostal bez povšimnutia ani v našej škole. Mamám a starým mamám ho spríjemnili naši žiaci kultúrno-zábavnou dramatizáciou rozprávkovej divadelnej hry Hlúpa žena. Vystúpenia sa konali hneď na dvoch miestach: najskôr v zasadačke OcÚ Nitrianske Rudno a o hodinku neskôr v kultúrnom dome v Kostolnej Vsi. Obe vystúpenia...
  13.05.2014 13:58 | viac »
 • Deň ZEME - úprava šk. areálu
  Hoci si Deň Zeme oficiálne pripomíname 22. apríla, v našej škole sme mu priestor venovali dnes (9. mája), keďže pôvodný dátum vyšiel na veľkonočné prázdniny. Počas neho si žiaci jednotlivých ročníkov so svojimi vyučujúcimi pripomenuli dôležitosť životného prostredia najskôr teoreticky v triedach a následne prakticky v uliciach obce v blízkosti školy, kde vyčistili krajnice ciest od odpadkov a neporiadku.
  Naši milí deviataci, pod vedením svojich pani učiteliek, tento deň využili na úpravu školského areálu a vysadenie nových tují medzi školou a novou bytovkou. Z obrázkov vidno, že práca im šla od ruky (aspoň niektorým). Spoločne sme urobili kus dobrej roboty, za čo patrí všetkým zúčastneným srdečná vďaka.
  Tu je fotogaléria z akcie.
  10.05.2014 20:09 | viac »
 • Vybíjaná - majsterky Trenčianskeho kraja
  Po veľkom úspechu v minulom roku, keď sa naše dievčatá vo vybíjanej prebojovali až na Majstrovstvá Slovenska, sa nám ho tento rok podarí zopakovať.
  Opäť sa pod vedením p. učiteľky PAVOLOVEJ stali suverénnymi MAJSTERKAMI TRENČIANSKEHO KRAJA. Vďaka tomu sa znovu prebojovali medzi 8 najlepších škôl na Slovensku v tomto športe. Držíme palce aby sa im vynikajúce 7. miesto z min. roku podarilo vylepšiť.
  Žiačky pripravuje a k úspechom vedie p. uč. Pavolová. 
  Srdečne G R A T U L U J E M E !!!
  Tu nájdete kompletnú fotogalériu.
  08.05.2014 20:15 | viac »
 • Skok do výšky - majstrovstvá okresu
  Ďalším titulom majstra okresu sa môžeme pochváliť vďaka Patrícii Bugárovej z 8.B, ktorá výkonom 140 cm porazila aj stredoškoláčky, ktoré sa súťaže zúčastnili. V kategórii chlapcov skončil na 3. mieste Dávid Belanec z 8.A.GRATULUJEME a Paťke držíme palce na majstrovstvách kraja. Žiakov pripravovali p. uč. Fajerová a p. uč. Kluvanec.
  Kompletná fotogaléria je na tomto mieste.
  08.05.2014 19:47 | viac »
 • Exkurzia Liptov a Spiš (tur.-vlast. krúžok)
  Krásy Slovenska sa v sobotu 3. mája 2014 vybrali obdivovať žiaci z Vlastivedno-turistického krúžku spolu s rodičmi či starými rodičmi a súrodencami. V duchu hesla „Lepšie je  raz vidieť, ako stokrát počuť“ vyrazili na Liptov a Spiš. Cieľom ich cesty bolo kráľovské mesto Levoča a skanzen Pribylina... 
  08.05.2014 19:44 | viac »
 • Slovenský slávik - žiaci II. stupňa
  Aj žiaci na II. stupni sú talentovaní aj na ľudový spev, čo nám predviedli v školskom kole Slovenského slávika. Súťaž pre nich v našej škole zorganizovali p. uč. Pršová, p. uč. Štefáková a p. uč.Vrteľ. Ďakujeme im za prípravu podujatia a žiakom gratulujeme ku kvalitným výkonom.
  Víťazi jednotlivých kategórií...
  08.05.2014 19:35 | viac »
 • Slávik Slovenska - I. stupeň
  Ani tento rok sme nezostali bez tradičnej súťaže Slávik Slovenska. Pre menších žiačikov na I. st. ju zorganizovali p. uč. Iliašová, p. uč. Besedová, a p. uč. Vrteľ a do poroty prizvali aj p. uč. Štefákovú a p. uč. Rambalovú. Súťaž mala ako tradične vysokú úroveň a zúčastnilo sa jej viac ako 20 talentovaných detí. Za ich výkony im gratulujeme a vyučujúcim ďakujeme za výborne pripravenú akciu.
  Hoci výkony mnohých boli výborné, vyhrať mohol len jeden. Tu je celkové poradie:
  1. Lívia Gebrlínová - 3.A
  2. Karolína Horáčeková - 1.A a Nela Mederová - 2.A
  3. Richard Blaho - 1.B, Dávid Sládkay - 2.A a Jaroslav Harag - 3.B
  Víťazka nás 29. apríla reprezentovala na okresnom kole v Prievidzi.
  Kompletnú fotogalériu nájdete tu.
  30.04.2014 14:48 | viac »
 • Siedmaci v ZOO škole Bojnice

  Aj v tomto školskom roku pripravila p. uč. Špeťková pre žiakov 7. ročníka netradičnú hodinu biológie priamo v učebni bojnickej ZOO. Žiaci sa mohli zoznámiť so živočíchmi, ktoré poznajú len z učebnice či internetu na živo. Ku všetkému im navyše zabezpečil odborný výklad zamestnanec ZOO. Tí najodvážnejší si mohli otestovať aký je to pocit, keď majú na krku živého hada. Okrem p. uč. Špeťkovej dozor nad žiakmi zabezpečoval aj p. učiteľ Kluvanec.

  27.04.2014 12:47 | viac »
 • Výstava a divadlo "Hlúpa žena"
  Prinášame info o najväčšej kultúrnej akcie tohto roka v našej škole, kde sme spojili výstavu výtvarných, technických a iných umeleckých prác spolu s dramaticko-komediálnymi schopnosťami našich žiakov. Kto ste akciu navštívili, určite ste neoľutovali. Priestory na toto podujatie nám nezištne prepožičala reštaurácia U Kohúta, za čo...
  14.04.2014 21:00 | viac »
 • Deň narcisov 2014
  Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: Deň narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu Liga proti rakovine. Akciu zorganizovala a realizovala p. uč. Plevová spolu s p. uč. Rambalovou. Výrazne k úspechu akcie prispeli naši žiaci (tentokrát sa zapojili aj iniciatívni chlapci) a samozrejme všetci, ktorí ste prispeli. Všetkým uvedeným patrí veľká vďaka. Tak ako každý rok, aj teraz, bude celá suma zaslaná na účet nadácie Liga proti rakovine.
  Tu nájdete fotografie našich dobrovoľníkov.
  12.04.2014 11:42 | viac »
 • Predstavujeme tohtoročných účastníkov chemickej olympiáda. Katku Štrbákovú z 9.B a Borisa Štrbáka z 9.A. Hoci boli obaja úspešní riešitelia školského kola, v okresnom kole nás reprezentovala iba Katka, nakoľko presne v tom čase ako sa konalo okresné kolo tejto súťaže bojoval Boris vo finále okresného kola v hádzanej (úspešne). Katka bola aj v okresnom kole úspešnou riešiteľkou. Žiakov pripravovala p. uč. Oravcová.
  03.04.2014 22:24 | viac »
 • Veľký futbal - Coca-Cola CUP - 2. kolo
  Naše dievčatá sa predstavili v Klátovej Novej Vsi v postupovej súťaži vo futbale dievčat. V dvoch stretnutiach raz vyhrali 1:0 so ZŠ z Partizánskeho a raz prehrali s domácimi - s Klátovou Novou Vsou v pomere 0:2. Skončili teda na 2. mieste a ďalej nepostúpili. Napriek tomu gratulujeme a za organizáciu a príprave dievčat ďakujeme p. uč. Kluvancovi.
  Tu nájdete fotogalériu z turnaja.
  03.04.2014 22:05 | viac »
 • Majstrovstvá okresu v Hádzanej - st. dievčatá
  Po dvoch víťazstvách v obvodných kolách sa naše dievčatá prebojovali na majstrovstvá okresu, kde len veľmi málo chýbalo aby sa aj stali majsterkami Prievidzkého okresu. V rozhodujúcom zápase len niekoľko sekúnd pred koncom dostali gól, ktorým ZŠ Rastislavova z Prievidze vyrovnala na 4:4 a odsunula naše dievčatá na 2. miesto, ktoré je napriek tomu vynikajúcim umiestnením. GRATULUJEME. Okrem toho ešte remizovali so ZŠ Oslany 3:3 a vyhrali nad ZŠ Handlová 9:2.
  Žiačky pripravovala p. uč. Fajerová.
  02.04.2014 20:22 | viac »
 • GRATULUJEME našim starším chlapcom, ktorým sa po niekoľkých rokoch opäť podarilo vyhrať majstrovstvá Prievidzkého okresu v hádzanej a postúpiť tak do finále Trenčianskeho kraja. V rozhodujúcom zápase so ZŠ Rastislavova v Prievidzi síce len remizovali 11:11, avšak vďaka vyšším víťazstvám nad ZŠ Handlová (18:3) a ZŠ Lehota pod Vtáčnikom (13:7), sa stali celkovými víťazmi.
  Žiakov pripravoval p. uč. Kluvanec.
  Držíme palce v ďalších bojoch.
  31.03.2014 22:29 | viac »
 • Projekt "Šikanovanie – nedajme sa!" je v Trenčianskom kraji realizovaný od roku 2006 a je zameraný na deti 6. a 7. ročníka základných škôl. V rámci projektu bola vykonaná beseda, kde bola žiakom vysvetlená charakteristika šikanovania a kyberšikanovania, ako sa prejavuje šikanovanie, proti komu je zamerané, kde dochádza... 
  31.03.2014 22:17 | viac »
 • Gratulujeme Katke Štrbákovej z 9.B, ktorá v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína získala výborné 2. miesto v kategórii POÉZIA žiakov 8. a 9. ročníka. Žiačku pripravovala p. uč. Jančová.
  27.03.2014 18:19 | viac »