Navigácia

Deň narcisov 2015

Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: Deň narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu Liga proti rakovine. Akciu už tradične zorganizovali a realizovali p. učiteľky Rambalová a Plevová. Výrazne k úspechu akcie prispeli aj naše deviatačky a samozrejme všetci, ktorí ste prispeli. Všetkým uvedeným patrí veľká vďaka. Tak ako každý rok, aj teraz, bude celá suma, 571,25€ zaslaná na účet nadácie Liga proti rakovine.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria