Navigácia

Zápisný lístok

Zápisný lístok vydá rodičovi žiaka príslušná základná škola a to iba jeden. Ak stredná škola oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium , tak zákonný zástupca žiaka v danom termíne odovzdá zápisný lístok na strednej škole.

Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa žiak zapíše. Ak je žiak úspešný na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na inej škole, zákonný zástupca zruší zápis - vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho druhej  strednej škole, na ktorú sa zapíše.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria