Navigácia

Školský klub detí

POZOR, POZOR!!!

Všetky aktuálne informácie o živote a činnosti detí počas pobytu v ŠKD doplnené množstvom fotografií a videí nájdete na FB stránke nášho ŠKD. Pani vychovávateľky ju pravidelne dopĺňajú a aktualizujú.

Tu je jej adresa: https://www.facebook.com/skdzsnrudno/


Základné informácie a poplatky:

Počas prvého dňa bude prebiehať aj zápis detí do ŠKD (školský klub detí) na dolnej chodbe nového pavilónu, ktorý budú realizovať pani vychovávateľky. Do ŠKD sa bude dať prihlásiť aj v nasledujúcich dňoch, ale najlepšie je to urobiť hneď v prvý deň.

Poplatok zostáva zatiaľ nezmenený a je vo výške 3,32€ na mesiac. Uhrádza sa hotovostne vopred za mesiace september až december vo výške 13,28€.

V Ďalšom období sa uhrádza vopred za mesiace január - marec a apríl - jún.

Úhrada prebieha hotovostne u príslušnej p. vychovávatreľky Vášho oodelenia.


2015/2016

POĽOVNÍCI V ŠKD

Detičky v našom školskom klube sa v utorok 12.04. bližšie oboznámili s činnosťou poľovníkov a vôbec so životom v lese. Zistili, že poľovníci nielen zvieratá strieľajú, ale celoročne sa o ne musia aj starať. Priamo sa zoznámili aj s poľovníckou technikou, poťažkali zhody a aj sa na tých poľovníkov trochu zahrali. Všetko môžete pekne vidieť na priložených fotografiách. Za výbornú akciu ďakujeme poľovníkom p. Milanovi Cebákovi a p. Braňovi Štrbákovi. Akciu pre deti pripravili p. vychovávateľka Cebáková.

 Tu nájdete kompletnú fotogalériu...

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria